حالت آزمایشی
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۵۲
فروش
0.01
1795.66
1761.86
سود
‪33.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#163082633
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1795.66
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪33.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1761.86
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪33.60 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۲:۵۱
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۱۶:۰۰
فروش
0.01
1807.24
1827.9
سود
‪-20.86 USD‬
XAUUSD
معامله
#161270325
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۲۲:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1807.24
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-20.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۱۶:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1827.9
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-20.86 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۲۶
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۵۹
فروش
0.01
1898.95
1827.89
سود
‪70.86 USD‬
XAUUSD
معامله
#160084000
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1898.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪71.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1827.89
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪70.86 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۱:۳۸
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۲۱
خرید
0.01
1743.21
1898.95
سود
‪155.54 USD‬
XAUUSD
معامله
#158749464
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۱:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1743.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪155.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1898.95
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪155.54 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۳۸
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۰۹
فروش
0.01
137.191
155.881
سود
‪-170.28 USD‬
GBPJPY
معامله
#148564168
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
137.191
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-170.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
155.881
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-170.28 USD‬
۱۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۵۸
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۰۵
فروش
0.01
139.05
155.873
سود
‪-153.29 USD‬
GBPJPY
معامله
#151360596
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-153.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
155.873
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-153.29 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۴:۲۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۷
فروش
0.01
148.95
155.307
سود
‪-58.24 USD‬
GBPJPY
معامله
#157250358
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۴:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
148.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-58.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
155.307
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-58.24 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۱:۲۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۳
فروش
0.01
151.719
155.308
سود
‪-32.97 USD‬
GBPJPY
معامله
#158749462
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.719
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-32.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
155.308
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-32.97 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۳۹
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۴۳
فروش
0.01
154.062
155.301
سود
‪-11.51 USD‬
GBPJPY
معامله
#159860037
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
154.062
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
155.301
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-11.51 USD‬
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۳۷
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۲۷
فروش
0.01
1.2135
1.2125
سود
‪0.90 USD‬
EURUSD
معامله
#159582507
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2135
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.2125
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۴۳
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۳
فروش
0.01
1.2155
1.215
سود
‪0.40 USD‬
EURUSD
معامله
#159551902
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2155
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.215
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۷:۰۲
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۵۹
فروش
0.01
1.216
1.2155
سود
‪0.40 USD‬
EURUSD
معامله
#159551559
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۷:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.216
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.2155
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۵۳
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۲۷
فروش
0.01
1.207
1.2065
سود
‪0.40 USD‬
EURUSD
معامله
#159529277
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.207
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.2065
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۵۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۱۷
خرید
0.01
1.2015
1.202
سود
‪0.40 USD‬
EURUSD
معامله
#159468010
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2015
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.202
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۳۰
فروش
0.01
1.2015
1.201
سود
‪0.40 USD‬
EURUSD
معامله
#159456146
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2015
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.201
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۲۱:۴۶
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۴۸
خرید
0.01
1782.97
1762.45
سود
‪-20.72 USD‬
XAUUSD
معامله
#159224801
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۲۱:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1782.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-20.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1762.45
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-20.72 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۱۸
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۳:۰۸
فروش
0.01
151.159
151.5
سود
‪-3.33 USD‬
GBPJPY
معامله
#159201866
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.159
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۳:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
151.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.33 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۳
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۳۶
خرید
0.01
1774.11
1775
سود
‪0.69 USD‬
XAUUSD
معامله
#159214783
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1774.11
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1775
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۲۹:۱۲
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۴۳
خرید
0.01
1781.45
1772.48
سود
‪-9.17 USD‬
XAUUSD
معامله
#159166717
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۲۹:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1781.45
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1772.48
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-9.17 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۱۲
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۳
فروش
0.01
1774.9
1774
سود
‪0.70 USD‬
XAUUSD
معامله
#159195888
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1774.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1774
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۰۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۱۳
خرید
0.01
1784.55
1787.5
سود
‪2.75 USD‬
XAUUSD
معامله
#157008440
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1784.55
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1787.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.75 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۳۷
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۵
فروش
0.01
146.678
147.753
سود
‪-10.38 USD‬
GBPJPY
معامله
#156920758
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
146.678
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
147.753
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-10.38 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۰۳:۰۵
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۰:۰۴:۲۹
فروش
0.01
141.511
142.514
سود
‪-9.87 USD‬
GBPJPY
معامله
#155996481
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۰۳:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.511
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۰:۰۴:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
142.514
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-9.87 USD‬
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۱۹
۱۰.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۵:۰۹
کپی
‪95.81%‬
‪96.15%‬
سود
‪-0.17 USD‬
Shazwan2769Fx
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۱۹
نقطه ورود
‪95.81%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۵:۰۹
خروج
‪96.15%‬
سود
‪-0.17 USD‬
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۱۱:۱۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۲۴
فروش
0.01
135.97
135.75
سود
‪1.88 USD‬
GBPJPY
معامله
#148280564
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۱۱:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
135.75
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.88 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۴۳
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۱۱:۱۱
خرید
0.01
134.104
135.97
سود
‪17.48 USD‬
GBPJPY
معامله
#147536037
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.104
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۱۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
135.97
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪17.48 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۴۸
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۲۳
خرید
0.01
135.264
135.4
سود
‪1.09 USD‬
GBPJPY
معامله
#147247999
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.264
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
135.4
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.09 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۵۲
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۴۱
فروش
0.01
141.833
134.513
سود
‪69.22 USD‬
GBPJPY
معامله
#145839187
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.833
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪69.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
134.513
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪69.22 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۳۵
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۴۰
خرید
0.01
134.197
134.4
سود
‪1.73 USD‬
GBPJPY
معامله
#147641530
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.197
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
134.4
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.73 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۲۹
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۵۹:۰۴
خرید
0.01
134.202
134.3
سود
‪0.73 USD‬
GBPJPY
معامله
#147641521
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.202
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۵۹:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
134.3
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۴۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۱۸
خرید
0.01
134.098
134.2
سود
‪0.77 USD‬
GBPJPY
معامله
#147536028
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.098
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
134.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۱۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۰۹
فروش
0.01
133.637
133.5
سود
‪1.11 USD‬
GBPJPY
معامله
#147483031
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.637
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
133.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.11 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۰۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۰۸
فروش
0.01
133.638
133.6
سود
‪0.16 USD‬
GBPJPY
معامله
#147483021
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.638
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
133.6
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۱۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۰۲
خرید
0.01
134.005
134.2
سود
‪1.66 USD‬
GBPJPY
معامله
#147398519
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.005
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
134.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.66 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۱۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۳۰
خرید
0.01
134.002
134.1
سود
‪0.74 USD‬
GBPJPY
معامله
#147398514
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.002
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
134.1
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.74 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۱۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۵۷
خرید
0.01
133.806
134
سود
‪1.66 USD‬
GBPJPY
معامله
#147316941
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.806
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
134
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.66 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۰۷
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۰۷
خرید
0.01
133.798
133.9
سود
‪0.78 USD‬
GBPJPY
معامله
#147316930
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.798
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
133.9
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۴۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۲۲:۳۵
خرید
0.01
135.274
135.3
سود
‪0.05 USD‬
GBPJPY
معامله
#147247994
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.274
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۲۲:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
135.3
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۹
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۵۴:۰۵
فروش
0.01
135.631
135.5
سود
‪1.06 USD‬
GBPJPY
معامله
#147197822
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.631
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۵۴:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
135.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۳
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۰۲
فروش
0.01
135.647
135.6
سود
‪0.25 USD‬
GBPJPY
معامله
#147197797
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.647
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
135.6
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۲۵:۴۴
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۰:۴۰
خرید
0.01
135.893
136.1
سود
‪1.77 USD‬
GBPJPY
معامله
#147171657
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۲۵:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.893
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۰:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
136.1
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.77 USD‬
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۲۵:۳۶
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۴۸
خرید
0.01
135.893
136
سود
‪0.82 USD‬
GBPJPY
معامله
#147171656
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۲۵:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.893
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
136
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۳۶:۵۷
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۰۹
فروش
0.01
138.91
138.741
سود
‪1.39 USD‬
GBPJPY
معامله
#144310558
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۳۶:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
138.91
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
138.741
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.39 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۰۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۴۹
خرید
0.01
135.916
141.832
سود
‪55.50 USD‬
GBPJPY
معامله
#141115986
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.916
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪55.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
141.832
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪55.50 USD‬
۳۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۵۲
۳۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۱۳
کپی
‪149.57%‬
‪149.57%‬
سود
‪0.00 USD‬
Markus
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۵۲
نقطه ورود
‪149.57%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۱۳
خروج
‪149.57%‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۱۵:۵۷
۲۷.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۱۶:۴۸
کپی
‪521.72%‬
‪521.72%‬
سود
‪-2.18 USD‬
VuSaiGon
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۱۵:۵۷
نقطه ورود
‪521.72%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۱۶:۴۸
خروج
‪521.72%‬
سود
‪-2.18 USD‬