حالت آزمایشی
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۱۵
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۳۹
فروش
0.05
1.11364
1.11288
سود
3.30 USD
EURUSD
معامله
#117208448
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11364
بهره
0.00 USD
مجموع
3.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.11288
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
3.30 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۵:۳۱
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۴۰
فروش
0.05
1.10855
1.10785
سود
3.00 USD
EURUSD
معامله
#117091880
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۵:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10855
بهره
0.00 USD
مجموع
3.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۴۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.10785
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
3.00 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۲۷
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۳۵
فروش
0.05
1.10766
1.10786
سود
-1.50 USD
EURUSD
معامله
#117091727
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10766
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.10786
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-1.50 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۱۴
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۰۹
فروش
0.05
1.76947
1.76657
سود
8.07 USD
EURNZD
معامله
#117060158
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.76947
بهره
0.00 USD
مجموع
9.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۰۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.76657
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
8.07 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۵۳
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۵۸
فروش
0.05
1.7662
1.76662
سود
-2.31 USD
EURNZD
معامله
#117049268
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7662
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۵۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.76662
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-2.31 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۰۴
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۳۰
فروش
0.05
2.05204
2.04461
سود
22.23 USD
GBPNZD
معامله
#117042960
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.05204
بهره
0.00 USD
مجموع
23.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
2.04461
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
22.23 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۴۱
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۴۲
خرید
0.05
0.6246
0.62509
سود
1.95 USD
NZDUSD
معامله
#117032347
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6246
بهره
0.00 USD
مجموع
2.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.62509
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.95 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۵۹
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۵۶
فروش
0.05
1.24806
1.24219
سود
28.85 USD
GBPUSD
معامله
#116555200
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24806
بهره
0.00 USD
مجموع
29.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۵۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.24219
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
28.85 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۰۴
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۵۰
فروش
0.05
1.24613
1.24275
سود
16.40 USD
GBPUSD
معامله
#116554660
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24613
بهره
0.00 USD
مجموع
16.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.24275
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
16.40 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۴۰
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۲۵
فروش
0.05
1.24662
1.24565
سود
4.35 USD
GBPUSD
معامله
#116550902
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24662
بهره
0.00 USD
مجموع
4.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.24565
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
4.35 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۹:۵۳
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۱۳
فروش
0.05
1.24637
1.24547
سود
4.00 USD
GBPUSD
معامله
#116549687
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۹:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24637
بهره
0.00 USD
مجموع
4.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.24547
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
4.00 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۰۷
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۱۳
فروش
0.05
1.24604
1.24503
سود
4.55 USD
GBPUSD
معامله
#116547722
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24604
بهره
0.00 USD
مجموع
5.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.24503
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
4.55 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۴:۱۰
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۵:۵۷
فروش
0.05
133.975
133.976
سود
-1.04 USD
GBPJPY
معامله
#116463489
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۴:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.975
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۵:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
133.976
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-1.04 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۵۱:۴۷
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۵:۵۳
فروش
0.05
1.2441
1.24162
سود
11.90 USD
GBPUSD
معامله
#116462797
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۵۱:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2441
بهره
0.00 USD
مجموع
12.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۵:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.24162
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
11.90 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۰:۱۳
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۵:۴۹
فروش
0.05
1.24209
1.24179
سود
1.00 USD
GBPUSD
معامله
#116462710
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۰:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24209
بهره
0.00 USD
مجموع
1.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۵:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.24179
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.00 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۵۶:۱۰
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۷:۳۴
فروش
0.05
134.3
134.226
سود
2.43 USD
GBPJPY
معامله
#116463638
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۵۶:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.3
بهره
0.00 USD
مجموع
3.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۷:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
134.226
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
2.43 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۰۵
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۷:۳۱
فروش
0.05
1.246
1.24462
سود
6.40 USD
GBPUSD
معامله
#116462868
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.246
بهره
0.00 USD
مجموع
6.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۷:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.24462
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
6.40 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۳۸
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۲:۴۰
فروش
0.05
1.239
1.23817
سود
3.65 USD
GBPUSD
معامله
#116446324
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.239
بهره
0.00 USD
مجموع
4.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۲:۴۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.23817
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
3.65 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۰۹
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۸:۲۸
فروش
0.05
118.874
118.823
سود
1.36 USD
EURJPY
معامله
#116416516
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
118.874
بهره
0.00 USD
مجموع
2.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۸:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
118.823
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
1.36 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۲۲
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۲۹
فروش
0.05
118.838
118.804
سود
0.58 USD
EURJPY
معامله
#116414562
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
118.838
بهره
0.00 USD
مجموع
1.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
118.804
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
0.58 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۱:۱۹
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۵۷
فروش
0.05
1.10252
1.10167
سود
3.75 USD
EURUSD
معامله
#116383859
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۱:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10252
بهره
0.00 USD
مجموع
4.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.10167
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
3.75 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۱:۰۰
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۵۴
فروش
0.05
1.10182
1.1017
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#116373931
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10182
بهره
0.00 USD
مجموع
0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.1017
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
0.10 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۱۱
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۴۱
فروش
0.05
1.10174
1.10127
سود
1.85 USD
EURUSD
معامله
#116362041
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10174
بهره
0.00 USD
مجموع
2.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۴۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.10127
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.85 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۵۴
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۱۶:۱۶
خرید
0.05
1.09482
1.09518
سود
1.30 USD
EURUSD
معامله
#116095814
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09482
بهره
0.00 USD
مجموع
1.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۱۶:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.09518
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.30 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۰۴
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۳۹
خرید
0.05
1.21998
1.22064
سود
2.80 USD
GBPUSD
معامله
#116079867
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21998
بهره
0.00 USD
مجموع
3.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.22064
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
2.80 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۱۳
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۰۲
خرید
0.05
130.472
130.541
سود
2.23 USD
GBPJPY
معامله
#116077477
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.472
بهره
0.00 USD
مجموع
3.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
130.541
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
2.23 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۴۲
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۱۱
خرید
0.05
1.2212
1.22197
سود
3.35 USD
GBPUSD
معامله
#116057218
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2212
بهره
0.00 USD
مجموع
3.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.22197
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
3.35 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۰۵
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۲۵
فروش
0.05
0.89969
0.89912
سود
2.47 USD
EURGBP
معامله
#116055423
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89969
بهره
0.00 USD
مجموع
3.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.89912
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
2.47 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۷:۱۵
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۵۷
خرید
0.05
130.482
130.691
سود
8.78 USD
GBPJPY
معامله
#116034475
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۷:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.482
بهره
0.00 USD
مجموع
9.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
130.691
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
8.78 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۴۶
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۵۳
خرید
0.05
130.67
130.691
سود
-0.02 USD
GBPJPY
معامله
#116025121
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.67
بهره
0.00 USD
مجموع
0.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
130.691
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-0.02 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۲:۵۰
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۲۱
فروش
0.05
0.89968
0.8993
سود
1.32 USD
EURGBP
معامله
#116028509
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۲:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89968
بهره
0.00 USD
مجموع
2.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.8993
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
1.32 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۰۸
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۰۶
فروش
0.05
1.0023
1.00146
سود
3.69 USD
USDCHF
معامله
#115366942
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0023
بهره
0.00 USD
مجموع
4.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۰۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.00146
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
3.69 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۱۷
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۰۲
فروش
0.05
1.00129
1.00141
سود
-1.10 USD
USDCHF
معامله
#115366001
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00129
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.00141
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-1.10 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۴
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۱۰
فروش
0.05
1.00134
0.99864
سود
13.02 USD
USDCHF
معامله
#115279830
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00134
بهره
0.00 USD
مجموع
13.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۱۰
حجم معامله
0.05
خروج
0.99864
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
13.02 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۵:۴۴
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۰۵
فروش
0.05
0.99935
0.99855
سود
3.51 USD
USDCHF
معامله
#115258273
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۵:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99935
بهره
0.00 USD
مجموع
4.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۰۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.99855
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
3.51 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۲۳
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۰۲
فروش
0.05
0.99865
0.99849
سود
0.30 USD
USDCHF
معامله
#115258262
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99865
بهره
0.00 USD
مجموع
0.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.99849
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
0.30 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۵۷
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۵۹
فروش
0.05
0.99804
0.99849
سود
-2.75 USD
USDCHF
معامله
#115258166
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99804
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.99849
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-2.75 USD
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۰۹
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۱۳
خرید
0.05
0.66769
0.66841
سود
3.10 USD
AUDUSD
معامله
#115197763
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66769
بهره
0.00 USD
مجموع
3.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.66841
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
3.10 USD
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۳۷:۳۱
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۱۱
خرید
0.05
0.62085
0.62114
سود
0.95 USD
NZDUSD
معامله
#115193220
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۳۷:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.62085
بهره
0.00 USD
مجموع
1.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.62114
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
0.95 USD
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۹:۱۷
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۰۳
خرید
0.05
0.66964
0.6704
سود
3.30 USD
AUDUSD
معامله
#115137448
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۹:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66964
بهره
0.00 USD
مجموع
3.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.6704
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
3.30 USD
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۰۴
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۰:۳۲
خرید
0.05
0.67019
0.67048
سود
0.95 USD
AUDUSD
معامله
#115118569
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67019
بهره
0.00 USD
مجموع
1.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۰:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.67048
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
0.95 USD
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۰:۴۱
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۴۹
خرید
0.05
1.22824
1.22903
سود
3.45 USD
GBPUSD
معامله
#114693225
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۰:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22824
بهره
0.00 USD
مجموع
3.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.22903
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
3.45 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۰۹
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۱۴
خرید
0.05
1.23121
1.2342
سود
14.45 USD
GBPUSD
معامله
#114521373
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23121
بهره
0.00 USD
مجموع
14.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.2342
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
14.45 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۱۵
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۰۷
خرید
0.05
1.23346
1.23424
سود
3.40 USD
GBPUSD
معامله
#114509654
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23346
بهره
0.00 USD
مجموع
3.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.23424
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
3.40 USD
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۰۲
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۵۳:۱۳
خرید
0.05
1.0939
1.09498
سود
4.90 USD
EURUSD
معامله
#114432564
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0939
بهره
0.00 USD
مجموع
5.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۵۳:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.09498
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
4.90 USD
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۰۴:۱۱
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۵۳:۰۸
خرید
0.04
1.09469
1.09498
سود
0.76 USD
EURUSD
معامله
#114432461
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۰۴:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09469
بهره
0.00 USD
مجموع
1.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۵۳:۰۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.09498
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.76 USD
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۱۵
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۴۵
خرید
0.04
0.67436
0.67494
سود
1.92 USD
AUDUSD
معامله
#114412291
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67436
بهره
0.00 USD
مجموع
2.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۴۵
حجم معامله
0.04
خروج
0.67494
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.92 USD
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۳۶
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۴۰
خرید
0.02
0.6741
0.67488
سود
1.36 USD
AUDUSD
معامله
#114413751
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6741
بهره
0.00 USD
مجموع
1.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.67488
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.36 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۷:۲۲
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۳۲
خرید
0.03
0.62587
0.62641
سود
1.32 USD
NZDUSD
معامله
#113838237
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۷:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.62587
بهره
0.00 USD
مجموع
1.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۳۲
حجم معامله
0.03
خروج
0.62641
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
1.32 USD
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۸
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۴۷
خرید
0.05
0.69078
0.68475
سود
-30.65 USD
AUDUSD
معامله
#106756912
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69078
بهره
0.00 USD
مجموع
-30.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۴۷
حجم معامله
0.05
خروج
0.68475
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-30.65 USD