حالت آزمایشی
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۱۸
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۴۶
خرید
0.01
1.22728
1.22511
سود
-2.27 USD
GBPUSD
معامله
#116003962
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22728
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.22511
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-2.27 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۰۳
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۴۶
فروش
0.01
0.89586
0.89706
سود
-1.67 USD
EURGBP
معامله
#116000927
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89586
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.89706
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.67 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۳۱
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۴۶
خرید
0.01
1.21807
1.21592
سود
-2.37 USD
GBPCHF
معامله
#116003992
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21807
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.21592
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.37 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۵۸
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خرید
0.01
136.586
131.411
سود
-48.48 USD
GBPJPY
معامله
#103840054
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.586
بهره
0.00 USD
مجموع
-48.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
131.411
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-48.48 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۴
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خرید
0.01
136.697
131.411
سود
-49.52 USD
GBPJPY
معامله
#103838230
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.697
بهره
0.00 USD
مجموع
-49.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
131.411
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-49.52 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۰۶
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خرید
0.11
1.23808
1.22605
سود
-133.43 USD
GBPUSD
معامله
#115473866
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23808
بهره
0.00 USD
مجموع
-132.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
حجم معامله
0.11
خروج
1.22605
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
-133.43 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۰۴
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خرید
0.01
136.244
131.411
سود
-45.29 USD
GBPJPY
معامله
#103845977
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.244
بهره
0.00 USD
مجموع
-45.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
131.411
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-45.29 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۵۱
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خرید
0.01
136.313
131.411
سود
-45.93 USD
GBPJPY
معامله
#103843487
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.313
بهره
0.00 USD
مجموع
-45.73 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
131.411
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-45.93 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۰۸
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خرید
0.01
136.481
131.411
سود
-47.50 USD
GBPJPY
معامله
#103841034
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.481
بهره
0.00 USD
مجموع
-47.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
131.411
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-47.50 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۰۵
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خرید
0.01
136.648
131.411
سود
-49.06 USD
GBPJPY
معامله
#103839047
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.648
بهره
0.00 USD
مجموع
-48.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
131.411
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-49.06 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۱۵:۳۹
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خرید
0.11
1.23801
1.22605
سود
-132.66 USD
GBPUSD
معامله
#115471333
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۱۵:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23801
بهره
0.00 USD
مجموع
-131.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
حجم معامله
0.11
خروج
1.22605
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
-132.66 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۴۰
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
خرید
0.01
136.399
131.411
سود
-46.74 USD
GBPJPY
معامله
#103842599
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.399
بهره
0.00 USD
مجموع
-46.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
131.411
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-46.74 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۰
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۴۷
خرید
0.01
1.22933
1.22671
سود
-2.72 USD
GBPUSD
معامله
#115736788
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22933
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.22671
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-2.72 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۲۹
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۲۸
خرید
0.11
1.23794
1.22671
سود
-124.63 USD
GBPUSD
معامله
#115474002
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23794
بهره
0.00 USD
مجموع
-123.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۲۸
حجم معامله
0.11
خروج
1.22671
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
-124.63 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۵۰
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۲۰
خرید
0.11
1.23772
1.22673
سود
-121.99 USD
GBPUSD
معامله
#115474062
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23772
بهره
0.00 USD
مجموع
-120.89 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۲۰
حجم معامله
0.11
خروج
1.22673
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
-121.99 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۱۱
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۱۰
خرید
0.11
1.2374
1.2268
سود
-117.70 USD
GBPUSD
معامله
#115474348
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2374
بهره
0.00 USD
مجموع
-116.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۱۰
حجم معامله
0.11
خروج
1.2268
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
-117.70 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۸
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۱۴
فروش
0.01
0.89259
0.89438
سود
-2.40 USD
EURGBP
معامله
#115791175
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89259
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.89438
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.40 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۳۶
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۰۹
فروش
0.01
0.89189
0.89433
سود
-3.19 USD
EURGBP
معامله
#115775602
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89189
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.89433
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.19 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۰۳
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۰۴
فروش
0.01
0.89184
0.89446
سود
-3.42 USD
EURGBP
معامله
#115774913
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89184
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.89446
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.42 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۲۹
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۵۹
فروش
0.02
0.8914
0.89451
سود
-8.03 USD
EURGBP
معامله
#115768821
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8914
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.89451
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-8.03 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۹:۳۷
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۴۷
خرید
0.11
1.23722
1.22704
سود
-113.08 USD
GBPUSD
معامله
#115475034
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۹:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23722
بهره
0.00 USD
مجموع
-111.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۴۷
حجم معامله
0.11
خروج
1.22704
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
-113.08 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۴۳
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۳۱
خرید
0.11
1.23594
1.22681
سود
-101.53 USD
GBPUSD
معامله
#115480978
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23594
بهره
0.00 USD
مجموع
-100.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۳۱
حجم معامله
0.11
خروج
1.22681
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
-101.53 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۱۵
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۱۵
فروش
0.11
0.89158
0.89457
سود
-42.57 USD
EURGBP
معامله
#115726991
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89158
بهره
0.00 USD
مجموع
-40.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۱۵
حجم معامله
0.11
خروج
0.89457
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
-42.57 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۲۸
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۱۰
فروش
0.11
0.89172
0.89437
سود
-38.00 USD
EURGBP
معامله
#115774205
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89172
بهره
0.00 USD
مجموع
-35.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۱۰
حجم معامله
0.11
خروج
0.89437
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
-38.00 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۲۳
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۱:۱۳
فروش
0.22
0.89122
0.89443
سود
-91.13 USD
EURGBP
معامله
#115767718
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89122
بهره
0.00 USD
مجموع
-86.73 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۱:۱۳
حجم معامله
0.22
خروج
0.89443
هزینه های کمیسیون
-4.40 USD
سود
-91.13 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۵۱
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۵۴
خرید
0.05
1.23076
1.23245
سود
7.95 USD
GBPUSD
معامله
#115727529
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23076
بهره
0.00 USD
مجموع
8.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.23245
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
7.95 USD
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۰۱
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۴۴
خرید
0.01
1.22977
1.2325
سود
2.63 USD
GBPUSD
معامله
#115585270
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22977
بهره
0.00 USD
مجموع
2.73 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.2325
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.63 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۵۰
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۸
خرید
0.01
1.23034
1.23276
سود
2.32 USD
GBPUSD
معامله
#115730504
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23034
بهره
0.00 USD
مجموع
2.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.23276
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.32 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۱۳
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۵۸
خرید
0.11
1.23164
1.23283
سود
11.99 USD
GBPUSD
معامله
#115726752
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23164
بهره
0.00 USD
مجموع
13.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۵۸
حجم معامله
0.11
خروج
1.23283
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
11.99 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۱۵
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۴۸
خرید
0.05
131.499
131.738
سود
10.19 USD
GBPJPY
معامله
#115727715
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.499
بهره
0.00 USD
مجموع
11.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
131.738
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
10.19 USD
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۵۳
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۵۱
خرید
0.01
1.22992
1.23242
سود
2.40 USD
GBPUSD
معامله
#115585227
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22992
بهره
0.00 USD
مجموع
2.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.23242
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.40 USD
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۳۱
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۴۶
خرید
0.01
1.22996
1.23242
سود
2.36 USD
GBPUSD
معامله
#115585110
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22996
بهره
0.00 USD
مجموع
2.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.23242
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.36 USD
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۴۴
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۳۸
خرید
0.11
1.23175
1.23242
سود
6.27 USD
GBPUSD
معامله
#115560341
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23175
بهره
0.00 USD
مجموع
7.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۳۸
حجم معامله
0.11
خروج
1.23242
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
6.27 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۰۸
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۲۱
خرید
0.11
131.732
132.1
سود
35.62 USD
GBPJPY
معامله
#115398346
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.732
بهره
0.00 USD
مجموع
37.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۲۱
حجم معامله
0.11
خروج
132.1
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
35.62 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۱:۱۲
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۲۱
خرید
0.01
131.674
132.1
سود
3.78 USD
GBPJPY
معامله
#115399785
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.674
بهره
0.00 USD
مجموع
3.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
132.1
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.78 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۳:۲۳
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۲۸
خرید
0.11
131.746
131.947
سود
18.47 USD
GBPJPY
معامله
#115391386
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۳:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.746
بهره
0.00 USD
مجموع
20.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۲۸
حجم معامله
0.11
خروج
131.947
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
18.47 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۴۸
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۲۴
خرید
0.11
131.772
131.931
سود
14.15 USD
GBPJPY
معامله
#115390457
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.772
بهره
0.00 USD
مجموع
16.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۲۴
حجم معامله
0.11
خروج
131.931
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
14.15 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۳۶
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۱۳
خرید
0.11
131.783
131.959
سود
15.90 USD
GBPJPY
معامله
#115390373
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.783
بهره
0.00 USD
مجموع
18.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۱۳
حجم معامله
0.11
خروج
131.959
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
15.90 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۳۳
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۵
خرید
0.22
131.837
131.939
سود
16.57 USD
GBPJPY
معامله
#115390132
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.837
بهره
0.00 USD
مجموع
20.97 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۵
حجم معامله
0.22
خروج
131.939
هزینه های کمیسیون
-4.40 USD
سود
16.57 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۲۳
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۲
خرید
0.11
131.792
131.925
سود
11.47 USD
GBPJPY
معامله
#115390301
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.792
بهره
0.00 USD
مجموع
13.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۲
حجم معامله
0.11
خروج
131.925
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
11.47 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۰۲
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۱:۵۸
خرید
0.11
131.806
131.925
سود
10.03 USD
GBPJPY
معامله
#115390216
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.806
بهره
0.00 USD
مجموع
12.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۱:۵۸
حجم معامله
0.11
خروج
131.925
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
10.03 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۱۲
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۱۱
خرید
0.11
1.82842
1.83225
سود
26.12 USD
GBPAUD
معامله
#115414520
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82842
بهره
0.00 USD
مجموع
28.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۱۱
حجم معامله
0.11
خروج
1.83225
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
26.12 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۱۶
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۲۳
خرید
0.11
1.82909
1.83178
سود
17.69 USD
GBPAUD
معامله
#115404024
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82909
بهره
0.00 USD
مجموع
19.89 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۲۳
حجم معامله
0.11
خروج
1.83178
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
17.69 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۲۱
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۰۶
خرید
0.02
1.82992
1.83174
سود
2.05 USD
GBPAUD
معامله
#115388553
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82992
بهره
0.00 USD
مجموع
2.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.83174
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
2.05 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۶:۲۹
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۳۰
خرید
0.01
1496.1
1499.88
سود
3.58 USD
XAUUSD
معامله
#115367243
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۶:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1496.1
بهره
0.00 USD
مجموع
3.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1499.88
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.58 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۵۷
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۴۹
خرید
0.01
1.82999
1.83299
سود
1.81 USD
GBPAUD
معامله
#115381281
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82999
بهره
0.00 USD
مجموع
2.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.83299
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.81 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۲۱
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۷
خرید
0.2
1.82992
1.83255
سود
31.35 USD
GBPAUD
معامله
#115384896
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82992
بهره
0.00 USD
مجموع
35.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۷
حجم معامله
0.2
خروج
1.83255
هزینه های کمیسیون
-4.00 USD
سود
31.35 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۱۲
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۰۴
خرید
0.11
1.82978
1.8326
سود
18.65 USD
GBPAUD
معامله
#115386270
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82978
بهره
0.00 USD
مجموع
20.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۰۴
حجم معامله
0.11
خروج
1.8326
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
18.65 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۴:۲۰
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۴۳
خرید
0.01
1496.59
1503.05
سود
6.26 USD
XAUUSD
معامله
#115366766
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۴:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1496.59
بهره
0.00 USD
مجموع
6.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1503.05
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
6.26 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۳:۲۹
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۵۹
خرید
0.01
1496.89
1503.36
سود
6.27 USD
XAUUSD
معامله
#115366598
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۳:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1496.89
بهره
0.00 USD
مجموع
6.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1503.36
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
6.27 USD