حالت آزمایشی
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۵۷
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۲۰
فروش
0.01
0.93069
0.9292
سود
‪1.50 USD‬
USDCHF
معامله
#10500781
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93069
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.9292
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.50 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۶
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۱۹
خرید
0.01
1.39392
1.39233
سود
‪-1.69 USD‬
GBPUSD
معامله
#10280541
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39392
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.39233
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.69 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۴۴
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۰
فروش
0.01
109.166
109.198
سود
‪-0.39 USD‬
USDJPY
معامله
#10127960
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.166
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
109.198
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.39 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۱
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۰۵:۲۳
فروش
0.01
1.38972
1.39048
سود
‪-0.86 USD‬
GBPUSD
معامله
#10021220
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38972
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۰۵:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.39048
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.86 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۱۱
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۴۵
فروش
0.01
1.38926
1.3877
سود
‪1.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#10003637
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38926
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.3877
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۲۸
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۳۵
خرید
0.01
0.87965
0.8783
سود
‪-1.64 USD‬
USDCHF
معامله
#4064990
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87965
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.8783
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.64 USD‬
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۱۲
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۳۵
خرید
0.01
0.8792
0.8783
سود
‪-1.12 USD‬
USDCHF
معامله
#4065010
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.8783
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.12 USD‬
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۰۲
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۳۵
خرید
0.01
0.87943
0.8783
سود
‪-1.39 USD‬
USDCHF
معامله
#4065001
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87943
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.8783
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.39 USD‬
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۴۰
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۵۲
خرید
0.01
0.87945
0.87866
سود
‪-1.00 USD‬
USDCHF
معامله
#4019481
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87945
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.87866
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.00 USD‬
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۴۶
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۵۲
خرید
0.01
0.87922
0.87866
سود
‪-0.74 USD‬
USDCHF
معامله
#4019546
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87922
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.87866
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.74 USD‬
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۵۹
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۳۳
خرید
0.01
103.112
103.246
سود
‪1.20 USD‬
USDJPY
معامله
#3940235
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
103.112
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
103.246
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.20 USD‬
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۵۴
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۸:۴۷
خرید
0.01
103.389
103.436
سود
‪0.35 USD‬
USDJPY
معامله
#3661741
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
103.389
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۸:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
103.436
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۳:۱۷
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۷
فروش
0.01
1.08499
1.08619
سود
‪-1.55 USD‬
EURCHF
معامله
#3685235
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۳:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08499
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.08619
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.55 USD‬
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۳۹
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۷
فروش
0.01
1.08447
1.08619
سود
‪-2.13 USD‬
EURCHF
معامله
#3685233
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08447
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.08619
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.13 USD‬
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۳۲
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۷
فروش
0.01
1.08364
1.08619
سود
‪-3.06 USD‬
EURCHF
معامله
#3685250
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08364
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.08619
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.06 USD‬
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۰۷
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۷
فروش
0.01
1.08406
1.08619
سود
‪-2.59 USD‬
EURCHF
معامله
#3685229
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08406
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.08619
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.59 USD‬
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۱۲
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۷
خرید
0.01
103.425
103.581
سود
‪1.41 USD‬
USDJPY
معامله
#3661537
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
103.425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
103.581
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.41 USD‬
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۴۳
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۷
خرید
0.01
103.409
103.581
سود
‪1.56 USD‬
USDJPY
معامله
#3661661
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
103.409
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
103.581
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.56 USD‬
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۰۲
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۷
خرید
0.01
103.426
103.581
سود
‪1.40 USD‬
USDJPY
معامله
#3661586
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
103.426
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
103.581
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۳:۵۵
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۴۹:۰۲
خرید
0.01
0.70397
0.70719
سود
‪3.12 USD‬
NZDUSD
معامله
#3620623
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۳:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70397
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۴۹:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.70719
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.12 USD‬
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۲۱
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۰۱
خرید
0.01
103.284
103.39
سود
‪0.93 USD‬
USDJPY
معامله
#3510638
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
103.284
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
103.39
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.93 USD‬
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۴۹:۱۵
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۵۶
خرید
0.01
103.338
103.39
سود
‪0.40 USD‬
USDJPY
معامله
#3510614
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۴۹:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
103.338
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
103.39
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۲۴
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۵۲
خرید
0.01
103.382
103.393
سود
‪0.01 USD‬
USDJPY
معامله
#3510597
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
103.382
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
103.393
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۴:۲۰
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۰۳
خرید
0.01
0.89588
0.88449
سود
‪-12.98 USD‬
USDCHF
معامله
#2701171
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۴:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89588
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.88449
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-12.98 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۸:۲۰
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۴۲
فروش
0.01
1.33914
1.33452
سود
‪4.52 USD‬
GBPUSD
معامله
#2593021
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۸:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33914
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.33452
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.52 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۷
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۵۲
فروش
0.01
0.73824
0.73713
سود
‪1.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#2466461
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.73824
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.73713
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۰۶
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۵۹
خرید
0.01
0.9064
0.90722
سود
‪0.80 USD‬
USDCHF
معامله
#2450466
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9064
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.90722
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۴۷
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۲:۱۱
خرید
0.01
1.29993
1.30195
سود
‪1.45 USD‬
USDCAD
معامله
#2395645
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29993
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۲:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.30195
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۲۷
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۰۸
فروش
0.01
1.0868
1.08439
سود
‪2.44 USD‬
EURCHF
معامله
#2373549
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0868
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.08439
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.44 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۲۶
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۰۴
فروش
0.01
1.08614
1.08438
سود
‪1.73 USD‬
EURCHF
معامله
#2373474
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08614
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.08438
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.73 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۱۴
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۴۹
فروش
0.01
139.411
139.36
سود
‪0.28 USD‬
GBPJPY
معامله
#2309751
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.411
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
139.36
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۴۵
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۱۴
فروش
0.01
104.7
104.58
سود
‪1.05 USD‬
USDJPY
معامله
#2334773
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
104.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
104.58
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۵۷
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۱۲
خرید
0.01
104.67
104.67
سود
‪-0.10 USD‬
USDJPY
معامله
#2334715
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
104.67
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
104.67
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.10 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۳۶
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۵۲
خرید
0.01
1.30438
1.30589
سود
‪1.06 USD‬
USDCAD
معامله
#2309395
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30438
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.30589
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۱۲:۰۱
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۲۹
کپی
‪-72.06%‬
‪-52.29%‬
سود
‪13.02 USD‬
hhadi83
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۱۲:۰۱
نقطه ورود
‪-72.06%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۲۹
خروج
‪-52.29%‬
سود
‪13.02 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۰:۱۳
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۱۵
کپی
‪-2.6%‬
‪-98.68%‬
سود
‪-9.77 USD‬
Fikalike
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۰:۱۳
نقطه ورود
‪-2.6%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۱۵
خروج
‪-98.68%‬
سود
‪-9.77 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۵۶
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۱۴
کپی
‪41.1%‬
‪-49.5%‬
سود
‪-9.29 USD‬
Fikalike
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۵۶
نقطه ورود
‪41.1%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۱۴
خروج
‪-49.5%‬
سود
‪-9.29 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۱۱
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۷:۲۰
کپی
‪0%‬
‪-93.36%‬
سود
‪-9.37 USD‬
Fikalike
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۱۱
نقطه ورود
‪0%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۷:۲۰
خروج
‪-93.36%‬
سود
‪-9.37 USD‬