حالت آزمایشی
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۲۵
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۹
فروش
0.01
1.32289
1.3257
سود
‪-2.91 USD‬
GBPUSD
معامله
#145138746
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32289
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.3257
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.91 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۲۵
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۲۵
فروش
0.01
0.68316
0.68743
سود
‪-4.37 USD‬
AUDUSD
معامله
#137674602
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68316
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.68743
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-4.37 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۴۳
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۱۳
فروش
0.01
0.66655
0.67232
سود
‪-5.87 USD‬
AUDUSD
معامله
#135954186
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66655
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.67232
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-5.87 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۱۰
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۳۳:۴۹
فروش
0.01
1.23259
1.2344
سود
‪-1.91 USD‬
GBPUSD
معامله
#135751978
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23259
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۳۳:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.2344
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.91 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۱۶:۵۶
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹
خرید
0.01
1.39857
1.39761
سود
‪-0.79 USD‬
USDCAD
معامله
#135468229
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۱۶:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39857
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.39761
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.79 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۲
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۲۷
فروش
0.01
1685.64
1694.29
سود
‪-8.85 USD‬
XAUUSD
معامله
#132432791
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1685.64
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1694.29
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-8.85 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۴۲:۴۲
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۳۴
خرید
0.01
134.22
134.155
سود
‪-0.81 USD‬
GBPJPY
معامله
#132375174
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۴۲:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.22
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
134.155
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.81 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۳۴
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۳۱
فروش
0.01
134.411
134.326
سود
‪0.59 USD‬
GBPJPY
معامله
#132365593
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.411
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
134.326
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۴۴:۱۵
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۳۶
خرید
0.01
1.24843
1.24943
سود
‪0.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#132290642
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۴۴:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24843
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.24943
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۳۶:۳۸
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۲۲
فروش
0.01
1.25445
1.25541
سود
‪-1.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#131934270
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۳۶:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25445
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.25541
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.06 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۳۹
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۰۰
خرید
0.01
1.24445
1.2456
سود
‪1.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#131909562
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24445
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.2456
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۳۱:۰۷
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۳۹:۱۷
فروش
0.01
1.39443
1.39505
سود
‪-0.54 USD‬
USDCAD
معامله
#131864715
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۳۱:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39443
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۳۹:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.39505
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.54 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۰۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۱۵:۵۷
فروش
0.01
1.39052
1.39085
سود
‪-0.34 USD‬
USDCAD
معامله
#131851735
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۷:۵۴:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39052
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۱۵:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.39085
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.34 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۴۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۰۹
فروش
0.01
1.24634
1.24878
سود
‪-2.54 USD‬
GBPUSD
معامله
#131559940
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24634
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.24878
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.54 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۱۶
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۶:۵۲
فروش
0.05
1.1862
1.18812
سود
‪-10.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#129930084
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1862
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۶:۵۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.18812
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-10.10 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۲۰
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۶:۲۰
فروش
0.05
1.18572
1.18682
سود
‪-6.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#129929546
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18572
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۶:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.18682
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-6.00 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۳۷
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۱۶
فروش
0.05
1.1876
1.18699
سود
‪2.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#129929197
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1876
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.18699
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.55 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۴۱
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۵۰
فروش
0.01
1.18598
1.18962
سود
‪-3.74 USD‬
GBPUSD
معامله
#129928481
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18598
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.18962
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.74 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۱۳
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۳۵
خرید
0.01
1.07737
1.07838
سود
‪0.91 USD‬
EURUSD
معامله
#129792399
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07737
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07838
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.91 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۰۱
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۳۰
خرید
0.01
1.07854
1.07874
سود
‪0.10 USD‬
EURUSD
معامله
#129790755
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07854
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.07874
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۴
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۱۹
فروش
0.01
111.27
111.244
سود
‪0.13 USD‬
USDJPY
معامله
#129789138
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
111.27
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
111.244
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۴۵
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۲۱
خرید
0.01
0.98262
0.97872
سود
‪-4.08 USD‬
USDCHF
معامله
#129702979
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98262
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.97872
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-4.08 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۳۲
فروش
0.01
1.0781
1.07577
سود
‪2.23 USD‬
EURUSD
معامله
#129697206
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.07577
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.23 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۲۸
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۲:۰۲
خرید
0.01
1.10113
1.10008
سود
‪-1.15 USD‬
EURUSD
معامله
#129277103
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10113
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10008
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.15 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۵۵:۱۶
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۶:۵۹
فروش
0.01
1.10286
1.10255
سود
‪0.21 USD‬
EURUSD
معامله
#129255357
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۵۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10286
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۶:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.10255
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۳۷
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۲۴
خرید
0.01
0.60368
0.60433
سود
‪0.55 USD‬
NZDUSD
معامله
#129067715
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.60368
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.60433
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۲۸
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۷:۲۰
خرید
0.01
0.60003
0.60201
سود
‪1.88 USD‬
NZDUSD
معامله
#129040072
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.60003
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۷:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.60201
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.88 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۵:۰۹
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۲۶
فروش
0.01
1.36108
1.36502
سود
‪-2.99 USD‬
USDCAD
معامله
#128298161
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۵:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36108
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36502
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.99 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۴۸
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۳۶:۳۴
خرید
0.01
0.65993
0.65724
سود
‪-2.79 USD‬
AUDUSD
معامله
#128297900
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65993
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۳۶:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.65724
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.79 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۰۰
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۴
خرید
0.01
0.62823
0.63592
سود
‪7.59 USD‬
NZDUSD
معامله
#127975011
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.62823
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.63592
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪7.59 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۲۸
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۴۸:۱۵
خرید
0.01
0.65842
0.65889
سود
‪0.37 USD‬
AUDUSD
معامله
#127933392
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65842
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۴۸:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.65889
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۹
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۰۹
خرید
0.01
1.2773
1.29292
سود
‪15.52 USD‬
GBPUSD
معامله
#127934666
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2773
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.29292
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪15.52 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۳۸
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۳۳
خرید
0.01
1.28623
1.28467
سود
‪-1.66 USD‬
GBPUSD
معامله
#127565662
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28623
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.28467
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.66 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۲
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۳۵
خرید
0.01
1.09973
1.09773
سود
‪-2.10 USD‬
EURUSD
معامله
#127564415
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09973
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.09773
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.10 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۵۴
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۱۲
فروش
0.01
1.28929
1.28896
سود
‪0.23 USD‬
GBPUSD
معامله
#127531148
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28929
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.28896
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۳:۳۵
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۴۷
فروش
0.01
1.28861
1.28724
سود
‪1.27 USD‬
GBPUSD
معامله
#127525988
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۳:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28861
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.28724
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.27 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۵۵
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۱۰:۵۱
فروش
0.01
1.0992
1.09846
سود
‪0.64 USD‬
EURUSD
معامله
#127498263
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0992
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۱۰:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.09846
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۹:۳۵
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۰۲
خرید
0.01
0.62937
0.6282
سود
‪-1.27 USD‬
NZDUSD
معامله
#127506837
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.62937
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.6282
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.27 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۰۹
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۱۷
فروش
0.01
1.32913
1.33355
سود
‪-3.41 USD‬
USDCAD
معامله
#127263544
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32913
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.33355
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.41 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۳:۳۹
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۹:۰۸
خرید
0.01
1.08164
1.08886
سود
‪7.12 USD‬
EURUSD
معامله
#126957216
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۳:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08164
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۹:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.08886
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪7.12 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۴۴
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۱۶
خرید
0.02
1.08741
1.08614
سود
‪-2.74 USD‬
EURUSD
معامله
#127326180
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08741
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.08614
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.74 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۴
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۵:۱۲
فروش
0.21
1.08732
1.08703
سود
‪3.99 USD‬
EURUSD
معامله
#127267339
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08732
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۵:۱۲
حجم معامله
0.21
خروج
1.08703
هزینه های کمیسیون
‪-2.10 USD‬
سود
‪3.99 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۲۵
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۸
خرید
0.03
1.0845
1.0833
سود
‪-3.90 USD‬
EURUSD
معامله
#127140590
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0845
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.0833
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-3.90 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۲۷
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۵۳
خرید
0.01
1.07915
1.08561
سود
‪6.36 USD‬
EURUSD
معامله
#126900977
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07915
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.08561
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪6.36 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۲۷
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۴۸
خرید
0.01
1.07915
1.08146
سود
‪2.21 USD‬
EURUSD
معامله
#126792235
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07915
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.08146
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.21 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۷
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۲۸
خرید
0.02
0.6392
0.64026
سود
‪1.92 USD‬
NZDUSD
معامله
#126577861
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6392
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.64026
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.92 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۵۸
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۱۶
خرید
0.01
0.64459
0.64624
سود
‪1.55 USD‬
NZDUSD
معامله
#126265815
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64459
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.64624
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.55 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۰۱
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۵۶
خرید
0.01
1570.73
1571.19
سود
‪0.26 USD‬
XAUUSD
معامله
#125964113
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1570.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1571.19
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۵۲
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۵۱
خرید
0.01
1563.97
1564.83
سود
‪0.66 USD‬
XAUUSD
معامله
#125866125
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1563.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1564.83
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۲۲
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۰
خرید
0.01
1578.09
1569.86
سود
‪-8.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#125481397
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1578.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1569.86
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-8.43 USD‬