حالت آزمایشی
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۷
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۵۲
فروش
0.01
0.73824
0.73713
سود
‪1.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#2466461
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.73824
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.73713
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۰۶
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۵۹
خرید
0.01
0.9064
0.90722
سود
‪0.80 USD‬
USDCHF
معامله
#2450466
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9064
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.90722
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۴۷
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۲:۱۱
خرید
0.01
1.29993
1.30195
سود
‪1.45 USD‬
USDCAD
معامله
#2395645
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29993
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۲:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.30195
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۲۷
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۰۸
فروش
0.01
1.0868
1.08439
سود
‪2.44 USD‬
EURCHF
معامله
#2373549
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0868
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.08439
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.44 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۲۶
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۰۴
فروش
0.01
1.08614
1.08438
سود
‪1.73 USD‬
EURCHF
معامله
#2373474
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08614
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.08438
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.73 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۱۴
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۴۹
فروش
0.01
139.411
139.36
سود
‪0.28 USD‬
GBPJPY
معامله
#2309751
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.411
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
139.36
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۴۵
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۱۴
فروش
0.01
104.7
104.58
سود
‪1.05 USD‬
USDJPY
معامله
#2334773
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
104.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
104.58
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۵۷
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۱۲
خرید
0.01
104.67
104.67
سود
‪-0.10 USD‬
USDJPY
معامله
#2334715
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
104.67
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
104.67
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.10 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۳۶
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۵۲
خرید
0.01
1.30438
1.30589
سود
‪1.06 USD‬
USDCAD
معامله
#2309395
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30438
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.30589
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۰۱
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۲۹
کپی
‪-72.06%‬
‪-52.29%‬
سود
‪13.02 USD‬
hhadi83
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۰۱
نقطه ورود
‪-72.06%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۲۹
خروج
‪-52.29%‬
سود
‪13.02 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۱۳
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۱۵
کپی
‪-2.6%‬
‪-98.68%‬
سود
‪-9.77 USD‬
Fikalike
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۱۳
نقطه ورود
‪-2.6%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۱۵
خروج
‪-98.68%‬
سود
‪-9.77 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۵۶
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۱۴
کپی
‪41.1%‬
‪-49.5%‬
سود
‪-9.29 USD‬
Fikalike
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۵۶
نقطه ورود
‪41.1%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۱۴
خروج
‪-49.5%‬
سود
‪-9.29 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۳۸:۱۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۷:۲۰
کپی
‪0%‬
‪-93.36%‬
سود
‪-9.37 USD‬
Fikalike
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۳۸:۱۱
نقطه ورود
‪0%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۷:۲۰
خروج
‪-93.36%‬
سود
‪-9.37 USD‬