حالت آزمایشی
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۱۶
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۶:۵۲
فروش
0.05
1.1862
1.18812
سود
‪-10.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#129930084
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1862
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۶:۵۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.18812
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-10.10 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۲۰
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۶:۲۰
فروش
0.05
1.18572
1.18682
سود
‪-6.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#129929546
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18572
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۶:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.18682
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-6.00 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۳۷
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۱۶
فروش
0.05
1.1876
1.18699
سود
‪2.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#129929197
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1876
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.18699
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.55 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۴۱
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۵۰
فروش
0.01
1.18598
1.18962
سود
‪-3.74 USD‬
GBPUSD
معامله
#129928481
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18598
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.18962
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.74 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۱۳
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۳۵
خرید
0.01
1.07737
1.07838
سود
‪0.91 USD‬
EURUSD
معامله
#129792399
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07737
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07838
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.91 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۰۱
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۳۰
خرید
0.01
1.07854
1.07874
سود
‪0.10 USD‬
EURUSD
معامله
#129790755
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07854
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.07874
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۴
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۱۹
فروش
0.01
111.27
111.244
سود
‪0.13 USD‬
USDJPY
معامله
#129789138
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
111.27
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
111.244
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۴۵
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۲۱
خرید
0.01
0.98262
0.97872
سود
‪-4.08 USD‬
USDCHF
معامله
#129702979
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98262
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.97872
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-4.08 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۳۲
فروش
0.01
1.0781
1.07577
سود
‪2.23 USD‬
EURUSD
معامله
#129697206
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.07577
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.23 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۲۸
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۲:۰۲
خرید
0.01
1.10113
1.10008
سود
‪-1.15 USD‬
EURUSD
معامله
#129277103
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10113
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10008
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.15 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۵۵:۱۶
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۶:۵۹
فروش
0.01
1.10286
1.10255
سود
‪0.21 USD‬
EURUSD
معامله
#129255357
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۵۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10286
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۶:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.10255
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۳۷
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۲۴
خرید
0.01
0.60368
0.60433
سود
‪0.55 USD‬
NZDUSD
معامله
#129067715
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.60368
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.60433
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۲۸
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۷:۲۰
خرید
0.01
0.60003
0.60201
سود
‪1.88 USD‬
NZDUSD
معامله
#129040072
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.60003
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۷:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.60201
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.88 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۵:۰۹
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۲۶
فروش
0.01
1.36108
1.36502
سود
‪-2.99 USD‬
USDCAD
معامله
#128298161
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۵:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36108
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36502
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.99 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۴۸
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۳۶:۳۴
خرید
0.01
0.65993
0.65724
سود
‪-2.79 USD‬
AUDUSD
معامله
#128297900
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65993
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۳۶:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.65724
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.79 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۰۰
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۴
خرید
0.01
0.62823
0.63592
سود
‪7.59 USD‬
NZDUSD
معامله
#127975011
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.62823
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.63592
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪7.59 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۲۸
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۴۸:۱۵
خرید
0.01
0.65842
0.65889
سود
‪0.37 USD‬
AUDUSD
معامله
#127933392
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65842
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۴۸:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.65889
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۹
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۰۹
خرید
0.01
1.2773
1.29292
سود
‪15.52 USD‬
GBPUSD
معامله
#127934666
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2773
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.29292
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪15.52 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۵۶
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۱۴
کپی
‪41.1%‬
‪-49.5%‬
سود
‪-9.29 USD‬
Fikalike
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۵۶
نقطه ورود
‪41.1%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۱۴
خروج
‪-49.5%‬
سود
‪-9.29 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۳۸
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۳۳
خرید
0.01
1.28623
1.28467
سود
‪-1.66 USD‬
GBPUSD
معامله
#127565662
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28623
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.28467
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.66 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۲
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۳۵
خرید
0.01
1.09973
1.09773
سود
‪-2.10 USD‬
EURUSD
معامله
#127564415
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09973
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.09773
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.10 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۵۴
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۱۲
فروش
0.01
1.28929
1.28896
سود
‪0.23 USD‬
GBPUSD
معامله
#127531148
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28929
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.28896
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۳:۳۵
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۴۷
فروش
0.01
1.28861
1.28724
سود
‪1.27 USD‬
GBPUSD
معامله
#127525988
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۵۳:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28861
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.28724
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.27 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۵۵
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۱۰:۵۱
فروش
0.01
1.0992
1.09846
سود
‪0.64 USD‬
EURUSD
معامله
#127498263
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0992
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۱۰:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.09846
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۹:۳۵
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۰۲
خرید
0.01
0.62937
0.6282
سود
‪-1.27 USD‬
NZDUSD
معامله
#127506837
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.62937
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.6282
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.27 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۰۹
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۱۷
فروش
0.01
1.32913
1.33355
سود
‪-3.41 USD‬
USDCAD
معامله
#127263544
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32913
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.33355
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.41 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۳:۳۹
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۹:۰۸
خرید
0.01
1.08164
1.08886
سود
‪7.12 USD‬
EURUSD
معامله
#126957216
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۳:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08164
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۹:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.08886
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪7.12 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۴۴
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۱۶
خرید
0.02
1.08741
1.08614
سود
‪-2.74 USD‬
EURUSD
معامله
#127326180
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08741
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.08614
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.74 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۴
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۵:۱۲
فروش
0.21
1.08732
1.08703
سود
‪3.99 USD‬
EURUSD
معامله
#127267339
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08732
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۵:۱۲
حجم معامله
0.21
خروج
1.08703
هزینه های کمیسیون
‪-2.10 USD‬
سود
‪3.99 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۲۵
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۸
خرید
0.03
1.0845
1.0833
سود
‪-3.90 USD‬
EURUSD
معامله
#127140590
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0845
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.0833
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-3.90 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۲۷
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۵۳
خرید
0.01
1.07915
1.08561
سود
‪6.36 USD‬
EURUSD
معامله
#126900977
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07915
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.08561
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪6.36 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۲۷
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۴۸
خرید
0.01
1.07915
1.08146
سود
‪2.21 USD‬
EURUSD
معامله
#126792235
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07915
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.08146
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.21 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۷
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۲۸
خرید
0.02
0.6392
0.64026
سود
‪1.92 USD‬
NZDUSD
معامله
#126577861
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6392
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.64026
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.92 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۵۸
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۱۶
خرید
0.01
0.64459
0.64624
سود
‪1.55 USD‬
NZDUSD
معامله
#126265815
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64459
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.64624
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.55 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۰۱
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۵۶
خرید
0.01
1570.73
1571.19
سود
‪0.26 USD‬
XAUUSD
معامله
#125964113
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1570.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1571.19
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۵۲
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۵۱
خرید
0.01
1563.97
1564.83
سود
‪0.66 USD‬
XAUUSD
معامله
#125866125
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1563.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1564.83
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۲۲
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۰
خرید
0.01
1578.09
1569.86
سود
‪-8.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#125481397
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1578.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1569.86
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-8.43 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۰:۵۶
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۳۹
خرید
0.01
1574.88
1571.71
سود
‪-3.37 USD‬
XAUUSD
معامله
#125381930
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۰:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1574.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1571.71
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.37 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۳۶
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۴۸
خرید
0.01
0.65291
0.65238
سود
‪-0.63 USD‬
NZDUSD
معامله
#125224892
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65291
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.65238
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.63 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۰۰
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۴۳
خرید
0.01
0.6534
0.65238
سود
‪-1.12 USD‬
NZDUSD
معامله
#125223251
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6534
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.65238
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.12 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۰۰
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۳۷
خرید
0.01
1.10025
1.09966
سود
‪-0.69 USD‬
EURUSD
معامله
#125221892
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10025
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.09966
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.69 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۲۸
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۳۲
فروش
0.01
1567.38
1569.96
سود
‪-2.78 USD‬
XAUUSD
معامله
#125211175
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1567.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1569.96
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.78 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۷:۳۷
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۰۷:۲۱
فروش
0.01
1569.48
1565.75
سود
‪3.53 USD‬
XAUUSD
معامله
#125192777
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1569.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۰۷:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1565.75
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.53 USD‬
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۹:۴۵
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۱۱
فروش
0.01
1.10206
1.10085
سود
‪1.11 USD‬
EURUSD
معامله
#125111455
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۹:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10206
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10085
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.11 USD‬
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۵۸
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۲۲
فروش
0.01
1558.5
1556.28
سود
‪2.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#124750799
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1558.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1556.28
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.02 USD‬
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۳
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۷:۵۳
فروش
0.01
1549.13
1552.04
سود
‪-3.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#124193424
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1549.13
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۷:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1552.04
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.11 USD‬
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۴۷
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۴۸
فروش
0.01
1552.53
1548.37
سود
‪3.96 USD‬
XAUUSD
معامله
#124023361
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1552.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1548.37
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.96 USD‬
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۳:۴۷
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۰۹
فروش
0.01
1552.68
1551.89
سود
‪0.59 USD‬
XAUUSD
معامله
#123878038
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۳:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1552.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1551.89
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۰
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۲۳
فروش
0.01
1556.61
1556.28
سود
‪0.13 USD‬
XAUUSD
معامله
#123754206
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1556.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1556.28
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۰۱
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۱۷
خرید
0.01
1.10943
1.10959
سود
‪0.06 USD‬
EURUSD
معامله
#123913153
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10943
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.10959
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.06 USD‬