حالت آزمایشی
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۵
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۱۶
فروش
0.02
1.114
1.11229
سود
3.22 USD
EURUSD
معامله
#122074600
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.114
بهره
0.00 USD
مجموع
3.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.11229
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.22 USD
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۳۸
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۴۰
فروش
0.02
0.693
0.68983
سود
6.14 USD
AUDUSD
معامله
#122018138
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.693
بهره
0.00 USD
مجموع
6.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.68983
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
6.14 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۷:۱۹
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۴
فروش
0.02
1.1142
1.11168
سود
4.84 USD
EURUSD
معامله
#121334569
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۷:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1142
بهره
0.00 USD
مجموع
5.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.11168
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.84 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۱۴
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۵۲:۰۹
خرید
0.02
1.11038
1.11328
سود
5.60 USD
EURUSD
معامله
#121618214
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11038
بهره
0.00 USD
مجموع
5.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۵۲:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.11328
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.60 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۴۸
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۵۱:۵۹
خرید
0.02
1.10797
1.11327
سود
10.40 USD
EURUSD
معامله
#121833318
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10797
بهره
0.00 USD
مجموع
10.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۵۱:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.11327
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
10.40 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۱۰
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۱۵
فروش
0.02
0.68243
0.68054
سود
3.58 USD
AUDUSD
معامله
#121615715
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68243
بهره
0.00 USD
مجموع
3.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.68054
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.58 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۳:۴۸
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۰۰
خرید
0.02
1.10674
1.10722
سود
0.76 USD
EURUSD
معامله
#121717303
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۱۳:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10674
بهره
0.00 USD
مجموع
0.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.10722
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.76 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۵۴
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۱۷
فروش
0.02
1.10711
1.10482
سود
4.38 USD
EURUSD
معامله
#121526516
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10711
بهره
0.00 USD
مجموع
4.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.10482
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.38 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۰۱
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۵۱
خرید
0.02
0.68335
0.68439
سود
1.88 USD
AUDUSD
معامله
#121618115
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68335
بهره
0.00 USD
مجموع
2.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.68439
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.88 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۵۲
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۲۴
فروش
0.02
0.68314
0.68263
سود
0.82 USD
AUDUSD
معامله
#121592279
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68314
بهره
0.00 USD
مجموع
1.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.68263
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.82 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۵۰
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۳:۳۶
فروش
0.02
0.68399
0.68182
سود
4.14 USD
AUDUSD
معامله
#121438645
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68399
بهره
0.00 USD
مجموع
4.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۳:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.68182
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.14 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۵۱
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۰۳
فروش
0.02
1.10759
1.1075
سود
-0.02 USD
EURUSD
معامله
#121324692
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10759
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.1075
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.02 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۱:۱۲
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۳:۴۱
خرید
0.02
1.1076
1.1075
سود
-0.40 USD
EURUSD
معامله
#120141844
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1076
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۳:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.1075
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.40 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۲۷:۱۲
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۳:۳۶
خرید
0.02
1.10232
1.10745
سود
10.06 USD
EURUSD
معامله
#120585533
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۲۷:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10232
بهره
0.00 USD
مجموع
10.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۳:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.10745
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
10.06 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۴:۲۹
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۱:۳۵
فروش
0.02
1.10059
1.1004
سود
0.18 USD
EURUSD
معامله
#120708288
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۴:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10059
بهره
0.00 USD
مجموع
0.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۱:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.1004
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.18 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۴۸
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۱۷
فروش
0.02
1.1055
1.104
سود
2.80 USD
EURUSD
معامله
#120465968
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1055
بهره
0.00 USD
مجموع
3.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.104
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.80 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۸:۰۶
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۷:۵۴
فروش
0.02
1.10604
1.10591
سود
0.06 USD
EURUSD
معامله
#120463658
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۸:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10604
بهره
0.00 USD
مجموع
0.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۷:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.10591
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.06 USD
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۷
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۷:۴۹
فروش
0.02
1.10642
1.10591
سود
0.82 USD
EURUSD
معامله
#120314627
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10642
بهره
0.00 USD
مجموع
1.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۷:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.10591
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.82 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۰:۰۸
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۴۸
خرید
0.02
1.10524
1.1051
سود
-0.48 USD
EURUSD
معامله
#119490641
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10524
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.1051
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.48 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۴۹
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۳۵
خرید
0.02
1.1015
1.10505
سود
6.90 USD
EURUSD
معامله
#120023923
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1015
بهره
0.00 USD
مجموع
7.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.10505
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
6.90 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۱۴:۲۷
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۴:۱۰
خرید
0.02
1.10156
1.1026
سود
1.88 USD
EURUSD
معامله
#119742287
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۱۴:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10156
بهره
0.00 USD
مجموع
2.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۴:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.1026
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.88 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۸:۱۴
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۰۶
فروش
0.02
1.10027
1.09997
سود
0.40 USD
EURUSD
معامله
#116852019
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۸:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10027
بهره
0.00 USD
مجموع
0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.09997
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.40 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۵۸
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۵۷
خرید
0.02
1.10277
1.10335
سود
0.96 USD
EURUSD
معامله
#119568809
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10277
بهره
0.00 USD
مجموع
1.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.10335
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.96 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۳۲:۱۴
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۳۲
فروش
0.02
1.10248
1.10216
سود
0.44 USD
EURUSD
معامله
#116981471
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۳۲:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10248
بهره
0.00 USD
مجموع
0.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.10216
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.44 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۵۲
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۶
فروش
0.02
1.10425
1.1022
سود
3.90 USD
EURUSD
معامله
#119445396
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10425
بهره
0.00 USD
مجموع
4.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.1022
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.90 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۳۷
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۱۵
خرید
0.02
1.10724
1.10737
سود
0.06 USD
EURUSD
معامله
#119391119
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10724
بهره
0.00 USD
مجموع
0.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.10737
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.06 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۴۵
فروش
0.02
1.10741
1.10684
سود
0.94 USD
EURUSD
معامله
#117101340
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10741
بهره
0.00 USD
مجموع
1.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.10684
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.94 USD
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۵۴
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۴۰
فروش
0.02
1.11068
1.10685
سود
7.46 USD
EURUSD
معامله
#118331337
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11068
بهره
0.00 USD
مجموع
7.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.10685
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
7.46 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۳۴
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۳۵
فروش
0.02
1.11587
1.10687
سود
17.80 USD
EURUSD
معامله
#119057899
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11587
بهره
0.00 USD
مجموع
18.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.10687
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
17.80 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۳۱:۲۱
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۱۸
خرید
0.02
1.11673
1.11588
سود
-1.90 USD
EURUSD
معامله
#118788411
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۳۱:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11673
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.11588
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.90 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۳۱:۲۵
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۰۹
خرید
0.02
1.11675
1.11595
سود
-1.80 USD
EURUSD
معامله
#118788482
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۳۱:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11675
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.11595
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.80 USD
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۳۵
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۲۵
خرید
0.02
1.11157
1.1119
سود
0.46 USD
EURUSD
معامله
#118306292
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11157
بهره
0.00 USD
مجموع
0.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.1119
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.46 USD
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۱۱
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۵۷
فروش
0.02
1.11127
1.11157
سود
-0.80 USD
EURUSD
معامله
#117973763
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11127
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.11157
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.80 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۱۰
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۴۲:۲۹
فروش
0.02
1.11415
1.11214
سود
3.82 USD
EURUSD
معامله
#117753607
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11415
بهره
0.00 USD
مجموع
4.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۴۲:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.11214
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.82 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۴۷
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۰:۵۰
فروش
0.02
1.11745
1.11695
سود
0.80 USD
EURUSD
معامله
#117535004
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11745
بهره
0.00 USD
مجموع
1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۰:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.11695
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.80 USD
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۲:۴۶
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۲۸:۵۸
فروش
0.02
1.1165
1.11618
سود
0.44 USD
EURUSD
معامله
#117512940
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۲:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1165
بهره
0.00 USD
مجموع
0.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۲۸:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.11618
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.44 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۲۵
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۳۰
خرید
0.02
1.11179
1.11208
سود
0.38 USD
EURUSD
معامله
#117207208
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11179
بهره
0.00 USD
مجموع
0.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.11208
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.38 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۱۸
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۲۶
خرید
0.02
1.11171
1.11212
سود
0.62 USD
EURUSD
معامله
#117207095
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11171
بهره
0.00 USD
مجموع
0.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.11212
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.62 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۱۲
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۲۰
خرید
0.02
1.11146
1.11213
سود
1.14 USD
EURUSD
معامله
#117207001
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11146
بهره
0.00 USD
مجموع
1.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.11213
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.14 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۵۳
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۱۰
خرید
0.02
1.10714
1.108
سود
1.52 USD
EURUSD
معامله
#113737801
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10714
بهره
0.00 USD
مجموع
1.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.108
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.52 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۹:۵۴
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۷:۲۷
فروش
0.02
1.10364
1.10198
سود
3.12 USD
EURUSD
معامله
#116909040
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10364
بهره
0.00 USD
مجموع
3.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۷:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.10198
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.12 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۰۶
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۲:۳۹
خرید
0.02
1.10479
1.10554
سود
1.30 USD
EURUSD
معامله
#116578431
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10479
بهره
0.00 USD
مجموع
1.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۲:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.10554
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.30 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۹
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۰۲
خرید
0.02
1.10112
1.1036
سود
4.76 USD
EURUSD
معامله
#116505180
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10112
بهره
0.00 USD
مجموع
4.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.1036
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.76 USD
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۰۴
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۶
خرید
0.02
1.10145
1.10221
سود
1.32 USD
EURUSD
معامله
#114295655
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10145
بهره
0.00 USD
مجموع
1.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.10221
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.32 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۲۶:۰۲
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۳۵:۲۸
فروش
0.02
1.09708
1.0983
سود
-2.64 USD
EURUSD
معامله
#115910358
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۲۶:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09708
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۳۵:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.0983
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.64 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۱:۰۹
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۰۲:۳۵
خرید
0.02
1.09711
1.09889
سود
3.36 USD
EURUSD
معامله
#115384082
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۱:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09711
بهره
0.00 USD
مجموع
3.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۰۲:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.09889
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.36 USD
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۲۹
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۲۱
خرید
0.02
1.09587
1.09586
سود
-0.22 USD
EURUSD
معامله
#114759007
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09587
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.09586
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.22 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۶:۰۳
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۱۶
خرید
0.02
1.093
1.09585
سود
5.50 USD
EURUSD
معامله
#114580422
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.093
بهره
0.00 USD
مجموع
5.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.09585
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.50 USD
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۳۷
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۱۲
خرید
0.02
1.09465
1.09586
سود
2.22 USD
EURUSD
معامله
#114731086
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09465
بهره
0.00 USD
مجموع
2.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.09586
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.22 USD
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۴۳
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۴۰
فروش
0.02
1.09141
1.0929
سود
-3.18 USD
EURUSD
معامله
#115199880
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09141
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.0929
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.18 USD