حالت آزمایشی
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۳۷:۵۸
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۲۷
فروش
0.01
0.72376
0.72197
سود
‪1.69 USD‬
NZDUSD
معامله
#159517050
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۳۷:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.72197
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.69 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۰۲
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۴۴
فروش
0.01
0.7207
0.71864
سود
‪1.96 USD‬
NZDUSD
معامله
#159480539
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7207
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.71864
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.96 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۲۹
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۴۸
خرید
0.01
0.71309
0.71349
سود
‪0.30 USD‬
NZDUSD
معامله
#159435250
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.71349
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۲۵
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۱۴
خرید
0.01
0.71288
0.7138
سود
‪0.82 USD‬
NZDUSD
معامله
#159434811
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71288
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.7138
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۴۵
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۲۱
فروش
0.01
0.71448
0.71278
سود
‪1.60 USD‬
NZDUSD
معامله
#159429493
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71448
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.71278
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.60 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۲۵
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۵۱
خرید
0.01
0.71247
0.71525
سود
‪2.68 USD‬
NZDUSD
معامله
#159425523
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71247
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.71525
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.68 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۷
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۸
خرید
0.01
0.71367
0.71525
سود
‪1.48 USD‬
NZDUSD
معامله
#159404832
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71367
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.71525
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.48 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۵
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۶
خرید
0.01
0.71456
0.71524
سود
‪0.58 USD‬
NZDUSD
معامله
#159399053
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71456
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.71524
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۸
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۱۹
فروش
0.01
0.71359
0.71247
سود
‪1.02 USD‬
NZDUSD
معامله
#159404834
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71359
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.71247
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.02 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۲۹
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۴
فروش
0.01
0.71443
0.71367
سود
‪0.66 USD‬
NZDUSD
معامله
#158928607
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71443
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.71367
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۴۵
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۰
خرید
0.01
0.71483
0.71547
سود
‪0.54 USD‬
NZDUSD
معامله
#159381820
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71483
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.71547
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.54 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۱
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۳۷
فروش
0.01
0.7173
0.71476
سود
‪2.44 USD‬
NZDUSD
معامله
#159300682
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7173
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.71476
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.44 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۷:۲۵
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۷
خرید
0.01
0.71581
0.7165
سود
‪0.59 USD‬
NZDUSD
معامله
#159292886
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۷:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71581
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.7165
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۴۶:۵۰
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۶:۴۸
فروش
0.01
0.71666
0.71582
سود
‪0.74 USD‬
NZDUSD
معامله
#159097035
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۴۶:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71666
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۶:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.71582
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.74 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۰۶
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۲۴
فروش
0.01
0.72112
0.71918
سود
‪1.84 USD‬
NZDUSD
معامله
#159208033
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72112
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.71918
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.84 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۰۵
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۵۴
فروش
0.01
0.72358
0.72203
سود
‪1.45 USD‬
NZDUSD
معامله
#159246890
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72358
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.72203
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۰۲
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۳۷
فروش
0.01
0.72544
0.72284
سود
‪2.50 USD‬
NZDUSD
معامله
#159237484
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72544
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.72284
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.50 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۲:۳۲
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۴:۲۱
فروش
0.02
0.72579
0.72477
سود
‪1.84 USD‬
NZDUSD
معامله
#159221840
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۲:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۴:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.72477
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.84 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۴۹
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۲:۲۴
فروش
0.01
0.72643
0.7259
سود
‪0.43 USD‬
NZDUSD
معامله
#159221685
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72643
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۵۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.7259
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۳۸
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۵:۰۸
فروش
0.01
0.71995
0.7191
سود
‪0.75 USD‬
NZDUSD
معامله
#159199140
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71995
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۵:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.7191
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۴۰
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۷
فروش
0.01
0.72124
0.71901
سود
‪2.13 USD‬
NZDUSD
معامله
#159143459
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72124
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.71901
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.13 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۱۸
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۴۶:۴۹
فروش
0.01
0.71896
0.71671
سود
‪2.15 USD‬
NZDUSD
معامله
#159004292
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71896
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۴۶:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.71671
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.15 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۲
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۲۹
فروش
0.01
0.76044
0.75967
سود
‪0.67 USD‬
AUDUSD
معامله
#158877078
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76044
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.75967
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.67 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۰۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۰۸
خرید
0.01
1.56426
1.56506
سود
‪0.40 USD‬
EURAUD
معامله
#158873159
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.56426
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.56506
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۴۳
فروش
0.01
1.18985
1.18905
سود
‪0.70 USD‬
EURUSD
معامله
#158872085
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18985
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.18905
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۲۶
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۸
خرید
0.01
109.56
109.629
سود
‪0.53 USD‬
USDJPY
معامله
#158844229
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.56
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.629
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۷:۳۱
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۸
خرید
0.01
109.76
109.629
سود
‪-1.29 USD‬
USDJPY
معامله
#158841848
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۷:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.629
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.29 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۳۵
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۸
خرید
0.01
109.358
109.629
سود
‪2.37 USD‬
USDJPY
معامله
#158855163
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.358
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.629
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.37 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۰۰
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۱۳
خرید
0.01
0.92521
0.92652
سود
‪1.31 USD‬
USDCHF
معامله
#158836466
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92521
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.92652
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.31 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۳۲
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۴
خرید
0.01
0.92506
0.92603
سود
‪0.95 USD‬
USDCHF
معامله
#158833895
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92506
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.92603
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.95 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۳۷
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۵۰
فروش
0.01
130.465
130.345
سود
‪0.90 USD‬
EURJPY
معامله
#158829104
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.465
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
130.345
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۰۵
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۲۸
خرید
0.01
0.92655
0.92737
سود
‪0.78 USD‬
USDCHF
معامله
#158823752
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92655
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.92737
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۱۹
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۲۴
فروش
0.01
1.18932
1.18788
سود
‪1.34 USD‬
EURUSD
معامله
#158822425
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18932
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.18788
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۰۱
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
خرید
0.01
109.878
109.643
سود
‪-2.24 USD‬
USDJPY
معامله
#158783859
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.878
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.643
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.24 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۱۳
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
خرید
0.01
109.478
109.643
سود
‪1.40 USD‬
USDJPY
معامله
#158792815
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.478
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.643
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۳۱
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
خرید
0.01
109.26
109.643
سود
‪3.39 USD‬
USDJPY
معامله
#158806302
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.643
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.39 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۳۹:۵۶
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
خرید
0.01
109.678
109.643
سود
‪-0.42 USD‬
USDJPY
معامله
#158787267
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۳۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.678
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.643
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.42 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۷
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۰۳
خرید
0.01
109.081
109.262
سود
‪1.56 USD‬
USDJPY
معامله
#158801184
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.081
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
109.262
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.56 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۲۱
خرید
0.01
0.92829
0.92958
سود
‪1.29 USD‬
USDCHF
معامله
#158771389
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92829
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.92958
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.29 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۲۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۱۱
فروش
0.01
1.18846
1.187
سود
‪1.36 USD‬
EURUSD
معامله
#158770996
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18846
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.187
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.36 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۴۷
خرید
0.01
1.18995
1.19077
سود
‪0.72 USD‬
EURUSD
معامله
#158774072
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18995
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.19077
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۷
فروش
0.01
109.766
109.684
سود
‪0.65 USD‬
USDJPY
معامله
#158773759
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.766
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
109.684
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۰
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۰۵
فروش
0.01
1.37817
1.37739
سود
‪0.68 USD‬
GBPUSD
معامله
#158769358
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37817
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37739
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.68 USD‬