حالت آزمایشی
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۵۱
فروش
0.05
5.84141
5.79888
سود
37.16 USD
USDTRY
معامله
#117688422
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
5.84141
بهره
1.99 USD
مجموع
36.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
5.79888
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
37.16 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۴۵
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۰۱
فروش
0.02
1488.24
1483.99
سود
14.10 USD
XAUUSD
معامله
#108394551
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1488.24
بهره
6.00 USD
مجموع
8.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1483.99
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
14.10 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۲۶:۲۵
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۱:۱۴
فروش
0.05
5.82412
5.78455
سود
56.50 USD
USDTRY
معامله
#115900372
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۲۶:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
5.82412
بهره
23.80 USD
مجموع
34.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۱:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
5.78455
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
56.50 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۴۷
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۳۱
خرید
0.05
1.08594
1.09098
سود
24.20 USD
EURCHF
معامله
#115215703
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08594
بهره
0.00 USD
مجموع
25.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.09098
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
24.20 USD
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۵۲
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۵۷:۲۱
فروش
0.05
1521.1
1509.86
سود
55.40 USD
XAUUSD
معامله
#114106549
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1521.1
بهره
0.20 USD
مجموع
56.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۵۷:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
1509.86
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
55.40 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۲۸
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۵۷:۴۴
خرید
0.01
1.0992
1.09947
سود
0.46 USD
EURCHF
معامله
#107756855
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0992
بهره
0.39 USD
مجموع
0.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۵۷:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.09947
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.46 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۲۱:۴۱
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۴۸
خرید
0.05
0.98987
0.99119
سود
9.13 USD
USDCHF
معامله
#111641489
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۲۱:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98987
بهره
2.97 USD
مجموع
6.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.99119
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
9.13 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۱۰
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۰۵
فروش
0.02
1545.63
1536.04
سود
19.02 USD
XAUUSD
معامله
#111976818
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1545.63
بهره
0.24 USD
مجموع
19.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
1536.04
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
19.02 USD
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۲۹
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۰۲
خرید
0.01
0.98288
0.98879
سود
5.95 USD
USDCHF
معامله
#111372985
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98288
بهره
0.07 USD
مجموع
5.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.98879
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
5.95 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۴۲
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۵۵
خرید
0.01
1.08494
1.08888
سود
3.95 USD
EURCHF
معامله
#109358615
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08494
بهره
0.14 USD
مجموع
4.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.08888
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.95 USD
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۰:۱۸
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۲:۳۸
خرید
0.01
1.22203
1.22511
سود
-0.14 USD
GBPUSD
معامله
#107227749
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۰:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22203
بهره
-3.12 USD
مجموع
3.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۲:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.22511
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.14 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۰۸
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۵:۳۳
فروش
0.02
1506.05
1492.97
سود
26.00 USD
XAUUSD
معامله
#108480806
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1506.05
بهره
0.24 USD
مجموع
26.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۵:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
1492.97
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
26.00 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۰:۲۷
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۱۴
خرید
0.01
1.08932
1.09439
سود
5.00 USD
EURCHF
معامله
#107963735
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۰:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08932
بهره
0.01 USD
مجموع
5.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.09439
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.00 USD
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۴۷
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۴:۴۷
فروش
0.01
1420.92
1406.88
سود
14.04 USD
XAUUSD
معامله
#107118082
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1420.92
بهره
0.20 USD
مجموع
14.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۴:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1406.88
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
14.04 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۳۶
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۵۴
خرید
0.01
1.10082
1.10469
سود
3.76 USD
EURCHF
معامله
#106143636
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10082
بهره
0.04 USD
مجموع
3.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.10469
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.76 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۱۴
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۵۰
فروش
0.01
1445.69
1434.93
سود
10.60 USD
XAUUSD
معامله
#105972752
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1445.69
بهره
0.04 USD
مجموع
10.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1434.93
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
10.60 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۰:۴۷
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۶
فروش
0.01
1426.88
1417.56
سود
9.12 USD
XAUUSD
معامله
#105885904
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1426.88
بهره
0.00 USD
مجموع
9.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1417.56
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
9.12 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۱۸:۰۵
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۴۵
خرید
0.05
0.97677
0.98197
سود
28.63 USD
USDCHF
معامله
#102835062
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۱۸:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97677
بهره
2.65 USD
مجموع
26.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۴۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.98197
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
28.63 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۵۳
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۰۱
خرید
0.01
1.10726
1.11051
سود
3.12 USD
EURCHF
معامله
#102673069
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10726
بهره
0.01 USD
مجموع
3.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.11051
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.12 USD
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۵۷:۴۱
۲۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۲
خرید
0.01
1.1221
1.12701
سود
4.67 USD
EURCHF
معامله
#99952276
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۵۷:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1221
بهره
0.00 USD
مجموع
4.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.12701
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.67 USD
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۴۹:۱۳
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۳
خرید
0.01
1.13657
1.13968
سود
2.85 USD
EURCHF
معامله
#98613215
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۴۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13657
بهره
0.00 USD
مجموع
3.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.13968
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.85 USD
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۴۱:۰۰
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۰:۲۰
خرید
0.01
14.632
14.927
سود
14.47 USD
XAGUSD
معامله
#98521710
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۴۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
14.632
بهره
-0.08 USD
مجموع
14.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۰:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
14.927
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
14.47 USD
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۴۴:۴۳
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۵۹
خرید
0.01
1.1388
1.14368
سود
4.59 USD
EURCHF
معامله
#98052700
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۴۴:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1388
بهره
0.01 USD
مجموع
4.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.14368
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.59 USD
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۴۲:۱۸
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۵۲
خرید
0.2
1.01917
1.01972
سود
8.79 USD
USDCHF
معامله
#97943178
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۴۲:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.01917
بهره
0.00 USD
مجموع
10.79 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۵۲
حجم معامله
0.2
خروج
1.01972
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
8.79 USD
۲۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۳۶
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۴۱:۵۹
فروش
1
26510
26500.5
سود
0.40 USD
YM
معامله
#97901618
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
26510
بهره
-0.05 USD
مجموع
0.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۴۱:۵۹
حجم معامله
1
خروج
26500.5
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
0.40 USD
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۱۹:۲۷
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۱۰:۴۱
خرید
0.01
1.13256
1.13479
سود
2.18 USD
EURCHF
معامله
#96134055
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۱۹:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13256
بهره
0.16 USD
مجموع
2.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۱۰:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.13479
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.18 USD
۲۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۴۶:۵۳
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۳۸:۵۱
خرید
0.01
1.12278
1.12607
سود
3.21 USD
EURCHF
معامله
#96305796
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۴۶:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12278
بهره
0.12 USD
مجموع
3.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۳۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.12607
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.21 USD
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۳۱:۵۶
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۸:۱۷:۳۳
خرید
0.01
1.12834
1.1298
سود
1.27 USD
EURCHF
معامله
#96192696
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۳۱:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12834
بهره
0.00 USD
مجموع
1.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۸:۱۷:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.1298
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.27 USD
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۳۱:۵۷
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۱۹:۰۳
فروش
1
25855
25678.5
سود
17.14 USD
YM
معامله
#96068339
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۳۱:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25855
بهره
-0.01 USD
مجموع
17.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۱۹:۰۳
حجم معامله
1
خروج
25678.5
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
17.14 USD
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۵۴
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۴۷:۰۷
خرید
0.01
1.1314
1.13757
سود
5.91 USD
EURCHF
معامله
#95629452
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1314
بهره
0.00 USD
مجموع
6.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۰:۴۷:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.13757
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.91 USD
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۳۴
۰۴.۰۳.۲۰۱۹ ۲۲:۳۶:۴۳
فروش
0.01
1310.94
1286.91
سود
25.15 USD
XAUUSD
معامله
#94114840
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1310.94
بهره
1.32 USD
مجموع
24.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۱۹ ۲۲:۳۶:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1286.91
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
25.15 USD
۱۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۲۰
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۷:۳۰
فروش
0.01
1.28835
1.281
سود
7.82 USD
GBPUSD
معامله
#93087986
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28835
بهره
0.57 USD
مجموع
7.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۷:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.281
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
7.82 USD
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۲:۵۴
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۴۱
فروش
0.01
1.30702
1.30082
سود
6.37 USD
GBPUSD
معامله
#93606718
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۲:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30702
بهره
0.27 USD
مجموع
6.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.30082
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
6.37 USD
۲۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۹:۳۴
۲۵.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۰۲
خرید
0.01
1.12645
1.13156
سود
4.95 USD
EURCHF
معامله
#93712705
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۹:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12645
بهره
0.01 USD
مجموع
5.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.13156
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.95 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۸ ۲۲:۵۱:۲۲
۱۸.۰۱.۲۰۱۹ ۲۲:۲۲:۰۴
خرید
1
11199.5
11234.6
سود
2.99 USD
FDAX
معامله
#89969493
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۸ ۲۲:۵۱:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
11199.5
بهره
-0.50 USD
مجموع
3.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۱.۲۰۱۹ ۲۲:۲۲:۰۴
حجم معامله
1
خروج
11234.6
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
2.99 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۸:۳۲:۲۰
۱۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۱۱
خرید
1
11033
11143.4
سود
11.57 USD
FDAX
معامله
#89990959
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۸:۳۲:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
11033
بهره
-0.49 USD
مجموع
12.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۱۱
حجم معامله
1
خروج
11143.4
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
11.57 USD
۱۷.۰۱.۲۰۱۹ ۲۲:۰۰:۱۲
۱۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۳:۱۹
فروش
0.01
1.29899
1.29
سود
8.91 USD
GBPUSD
معامله
#93178755
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۱۹ ۲۲:۰۰:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29899
بهره
0.02 USD
مجموع
8.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۳:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.29
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
8.91 USD
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۲۲:۴۳:۵۹
۱۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۲۴
فروش
0.05
1288.22
1284.82
سود
18.60 USD
XAUUSD
معامله
#92444680
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۲۲:۴۳:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1288.22
بهره
2.60 USD
مجموع
17.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۲۴
حجم معامله
0.05
خروج
1284.82
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
18.60 USD
۱۸.۱۲.۲۰۱۸ ۲۰:۰۸:۱۱
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۵۰
خرید
0.1
47.41
47.9
سود
3.48 USD
USCrude
معامله
#91252654
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۸ ۲۰:۰۸:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
47.41
بهره
-0.92 USD
مجموع
4.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۵۰
حجم معامله
0.1
خروج
47.9
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
3.48 USD
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۰۲:۴۹
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۲۰:۱۴:۵۷
خرید
0.01
1.12059
1.12671
سود
5.99 USD
EURCHF
معامله
#92238077
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۰۲:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12059
بهره
0.00 USD
مجموع
6.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۲۰:۱۴:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.12671
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.99 USD
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۳۹:۱۴
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۷:۵۹:۰۰
خرید
0.05
1.12281
1.12496
سود
9.92 USD
EURCHF
معامله
#91992938
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۳۹:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12281
بهره
0.00 USD
مجموع
10.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۷:۵۹:۰۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.12496
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
9.92 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۲۰:۳۹:۴۱
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۲۲:۳۴:۴۵
خرید
1
10342.9
10422
سود
8.55 USD
FDAX
معامله
#91929515
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۲۰:۳۹:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
10342.9
بهره
0.00 USD
مجموع
9.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۲۲:۳۴:۴۵
حجم معامله
1
خروج
10422
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
8.55 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۷:۲۴:۲۹
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۲۰:۳۸:۳۳
خرید
0.01
1.12758
1.1299
سود
2.15 USD
EURCHF
معامله
#91916829
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۷:۲۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12758
بهره
0.00 USD
مجموع
2.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۲۰:۳۸:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.1299
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.15 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۷:۲۴:۵۷
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۸:۳۲:۱۲
خرید
1
10327.3
10399.3
سود
7.72 USD
FDAX
معامله
#91916858
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۷:۲۴:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
10327.3
بهره
0.00 USD
مجموع
8.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۸:۳۲:۱۲
حجم معامله
1
خروج
10399.3
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
7.72 USD
۲۴.۱۲.۲۰۱۸ ۲۰:۰۴:۵۶
۲۶.۱۲.۲۰۱۸ ۲۰:۰۳:۵۲
خرید
0.1
43.48
45.37
سود
18.30 USD
USCrude
معامله
#91763758
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۱۸ ۲۰:۰۴:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
43.48
بهره
-0.10 USD
مجموع
18.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۸ ۲۰:۰۳:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
45.37
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
18.30 USD
۲۱.۱۲.۲۰۱۸ ۱۳:۳۸:۰۱
۲۱.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۰۶:۳۰
خرید
1
45.29
45.42
سود
8.00 USD
USCrude
معامله
#91646917
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۲.۲۰۱۸ ۱۳:۳۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
45.29
بهره
0.00 USD
مجموع
13.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۰۶:۳۰
حجم معامله
1
خروج
45.42
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
8.00 USD
۲۰.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۰۶:۰۷
۲۰.۱۲.۲۰۱۸ ۲۳:۱۴:۳۹
خرید
1
10516.5
10600.3
سود
9.10 USD
FDAX
معامله
#91597457
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۰۶:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
10516.5
بهره
0.00 USD
مجموع
9.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۸ ۲۳:۱۴:۳۹
حجم معامله
1
خروج
10600.3
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
9.10 USD
۰۷.۱۲.۲۰۱۸ ۲۰:۱۴:۱۱
۱۳.۱۲.۲۰۱۸ ۱۸:۳۶:۳۶
خرید
1
10776.3
10923.2
سود
16.10 USD
FDAX
معامله
#90158534
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۲.۲۰۱۸ ۲۰:۱۴:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
10776.3
بهره
-0.07 USD
مجموع
16.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۸ ۱۸:۳۶:۳۶
حجم معامله
1
خروج
10923.2
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
16.10 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۸ ۱۳:۴۱:۴۹
۱۱.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۱۷:۴۴
خرید
0.05
0.98743
0.99
سود
12.48 USD
USDCHF
معامله
#90318752
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۸ ۱۳:۴۱:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98743
بهره
0.00 USD
مجموع
12.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۱۷:۴۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.99
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
12.48 USD
۲۳.۱۱.۲۰۱۸ ۰۰:۵۵:۱۲
۰۵.۱۲.۲۰۱۸ ۲۲:۵۶:۵۵
خرید
0.05
1.14064
1.13435
سود
-36.75 USD
EURUSD
معامله
#88715101
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۱۸ ۰۰:۵۵:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.14064
بهره
-4.80 USD
مجموع
-31.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۸ ۲۲:۵۶:۵۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.13435
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-36.75 USD