حالت آزمایشی
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۴۹
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۰۶
فروش
0.01
1.10857
1.1094
سود
‪-0.93 USD‬
EURUSD
معامله
#121553550
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10857
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.1094
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.93 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۴۵
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۲۵
فروش
0.01
81.806
81.88
سود
‪-0.88 USD‬
CADJPY
معامله
#121536458
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
81.806
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
81.88
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.88 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۰۶
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۱۸
فروش
0.01
1.10776
1.10819
سود
‪-0.53 USD‬
EURUSD
معامله
#121548363
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10776
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10819
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.53 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۲۸
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۱۲
فروش
0.01
1.10689
1.10788
سود
‪-1.09 USD‬
EURUSD
معامله
#121535682
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10689
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10788
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.09 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۰۳
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۱۷
فروش
0.01
1.10821
1.10891
سود
‪-0.80 USD‬
EURUSD
معامله
#121454660
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10821
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.10891
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.80 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۴۸
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۱۴
فروش
0.01
1.47429
1.47495
سود
‪-0.70 USD‬
EURCAD
معامله
#121440483
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.47429
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.47495
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.70 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۰۲
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۵۴
فروش
0.01
1.29976
1.29955
سود
‪0.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#121441520
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29976
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.29955
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۲۴
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۵۹
فروش
0.01
1.29918
1.30067
سود
‪-1.59 USD‬
GBPUSD
معامله
#121438225
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29918
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.30067
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.59 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۲:۱۴
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۲۲:۲۵
فروش
0.01
1.29364
1.29344
سود
‪0.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#121331192
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۵۲:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29364
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۲۲:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.29344
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۳۶
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۳۶
فروش
0.01
1.7182
1.7212
سود
‪-2.45 USD‬
GBPCAD
معامله
#121303462
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7182
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.7212
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.45 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۴۲
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۳۳
فروش
0.01
1.29325
1.29424
سود
‪-1.09 USD‬
GBPUSD
معامله
#121301317
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29325
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.29424
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.09 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۵۸
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۲۶
فروش
0.01
1.29113
1.29091
سود
‪0.12 USD‬
GBPUSD
معامله
#121082200
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29113
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.29091
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۵۴
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۳:۰۵
فروش
0.01
1.28782
1.28821
سود
‪-0.49 USD‬
GBPUSD
معامله
#121019732
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28782
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۳:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.28821
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.49 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۴۶
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۲۳
فروش
0.01
140.812
140.881
سود
‪-0.83 USD‬
GBPJPY
معامله
#121008757
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.812
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
140.881
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.83 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۳۱
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۶
فروش
0.01
140.587
140.847
سود
‪-2.58 USD‬
GBPJPY
معامله
#120985058
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.587
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
140.847
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.58 USD‬
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۱۰
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۳۹
خرید
0.01
1461.43
1460.67
سود
‪-0.96 USD‬
XAUUSD
معامله
#120909455
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1461.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1460.67
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.96 USD‬
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۵۰
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۴۶
فروش
0.01
109.068
109.078
سود
‪-0.19 USD‬
USDJPY
معامله
#120889715
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
109.078
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.19 USD‬
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۹
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۳۹
خرید
0.01
1454.38
1459.11
سود
‪4.53 USD‬
XAUUSD
معامله
#120890520
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1454.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1459.11
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.53 USD‬
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۳۱
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۰۳
فروش
0.01
1.1084
1.10553
سود
‪2.83 USD‬
EURUSD
معامله
#120431310
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1084
بهره
‪0.06 USD‬
مجموع
‪2.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.10553
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.83 USD‬
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۱۲
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۵۷
فروش
0.01
1.10771
1.10589
سود
‪1.78 USD‬
EURUSD
معامله
#120215790
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10771
بهره
‪0.06 USD‬
مجموع
‪1.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.10589
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.78 USD‬
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۱۷
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۱:۰۶
فروش
0.01
1.27998
1.28115
سود
‪-1.38 USD‬
GBPCHF
معامله
#120340948
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27998
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۱:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.28115
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.38 USD‬
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۰۰
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۱۴:۰۳
خرید
0.01
1.32063
1.32665
سود
‪4.44 USD‬
USDCAD
معامله
#120215464
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32063
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۱۴:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.32665
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.44 USD‬
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۵۹
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۱۳:۵۷
فروش
0.01
82.332
81.797
سود
‪4.73 USD‬
CADJPY
معامله
#120213263
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
82.332
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۱۳:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
81.797
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.73 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۰۸
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۴:۵۸
فروش
0.01
1.62582
1.62512
سود
‪0.27 USD‬
EURAUD
معامله
#120143691
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.62582
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۴:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.62512
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۳۰
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۳۴
خرید
0.01
1466.69
1469.76
سود
‪2.87 USD‬
XAUUSD
معامله
#120135108
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1466.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1469.76
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.87 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۳۹
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۸:۵۷
خرید
0.01
1461.71
1465.52
سود
‪3.61 USD‬
XAUUSD
معامله
#120130999
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1461.71
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۸:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1465.52
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.61 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۳۹:۰۲
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۵۲:۳۴
فروش
0.01
1.1057
1.10578
سود
‪-0.18 USD‬
EURUSD
معامله
#120094466
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۳۹:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1057
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.10578
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.18 USD‬
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۰۰
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۵۹
خرید
0.01
1467.61
1465.83
سود
‪-1.98 USD‬
XAUUSD
معامله
#120068982
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۳:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1467.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1465.83
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.98 USD‬
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۲۳:۵۴
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۵۲
فروش
0.01
1.28825
1.28763
سود
‪0.52 USD‬
GBPUSD
معامله
#120021091
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۲۳:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28825
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.28763
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۲۴:۱۹
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۳۸
فروش
0.01
1.10236
1.1022
سود
‪0.06 USD‬
EURUSD
معامله
#120021116
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۲۴:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10236
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.1022
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۵:۰۹
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۲۵
خرید
0.01
1.2836
1.28421
سود
‪0.51 USD‬
GBPUSD
معامله
#119920909
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۵:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2836
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.28421
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۰۲
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۵۳
خرید
0.01
1.28358
1.28355
سود
‪-0.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#119835144
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28358
بهره
‪-0.33 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.28355
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.46 USD‬
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۵۸
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۳:۴۷
خرید
0.01
1.10151
1.09965
سود
‪-1.96 USD‬
EURUSD
معامله
#119834954
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10151
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۳:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.09965
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.96 USD‬
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۹:۵۶
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۱۵
خرید
0.01
1.28569
1.28504
سود
‪-0.75 USD‬
GBPUSD
معامله
#119783554
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28569
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.28504
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.75 USD‬
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۵:۵۷
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۱۲:۳۸
فروش
0.01
1.87884
1.87953
سود
‪-0.65 USD‬
GBPAUD
معامله
#119703294
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۵:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.87884
بهره
‪0.02 USD‬
مجموع
‪-0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۱۲:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.87953
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.65 USD‬
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۳۶
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۵۱
خرید
0.01
1.10204
1.10159
سود
‪-0.55 USD‬
EURUSD
معامله
#119687322
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10204
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10159
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.55 USD‬
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۴۹
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۳:۰۴
فروش
0.01
1.32281
1.32481
سود
‪-1.64 USD‬
USDCAD
معامله
#119591331
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32281
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪-1.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۳:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.32481
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.64 USD‬
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۳۲
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۴۹
فروش
0.01
1.10723
1.10723
سود
‪-0.10 USD‬
EURUSD
معامله
#119329898
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10723
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.10723
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.10 USD‬
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۲:۳۴
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۰۸
فروش
0.01
1.10869
1.10724
سود
‪1.35 USD‬
EURUSD
معامله
#119306351
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۲:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10869
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10724
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.35 USD‬
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۷:۱۰
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۴۹
فروش
0.01
1.46016
1.45968
سود
‪0.17 USD‬
EURCAD
معامله
#119308615
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۷:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46016
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.45968
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۰۰
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۱
فروش
0.01
0.99256
0.99263
سود
‪-0.17 USD‬
USDCHF
معامله
#119307295
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99256
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.99263
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.17 USD‬
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۹:۱۴
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۱۹
فروش
0.01
1.29086
1.28873
سود
‪2.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#119186707
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۹:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29086
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.28873
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.03 USD‬
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۳۷
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۵۲
فروش
0.01
1.69657
1.69753
سود
‪-0.93 USD‬
GBPCAD
معامله
#119095510
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.69657
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.69753
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.93 USD‬
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۰۵
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۱۵
فروش
0.01
1.69707
1.69756
سود
‪-0.57 USD‬
GBPCAD
معامله
#119086865
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.69707
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.69756
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.57 USD‬
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۳۶
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۳:۰۸
خرید
0.01
1.11491
1.11637
سود
‪1.20 USD‬
EURUSD
معامله
#118889917
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11491
بهره
‪-0.16 USD‬
مجموع
‪1.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۳:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.11637
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.20 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۸:۴۵
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۰۲
خرید
0.01
1.11161
1.11017
سود
‪-1.54 USD‬
EURUSD
معامله
#118769886
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۸:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11161
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.11017
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.54 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۲:۳۴
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۶:۱۱
خرید
0.01
1.11165
1.11086
سود
‪-0.89 USD‬
EURUSD
معامله
#118768091
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۲:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11165
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۶:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.11086
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.89 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۱۳
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۴:۰۳
خرید
0.01
1.11179
1.11175
سود
‪-0.14 USD‬
EURUSD
معامله
#118747765
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11179
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۴:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.11175
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۰۳
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۵۲
خرید
0.01
1.11122
1.11143
سود
‪0.11 USD‬
EURUSD
معامله
#118741434
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11122
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.11143
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۱۲
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۳۷
خرید
0.01
1.11163
1.11065
سود
‪-1.08 USD‬
EURUSD
معامله
#118737208
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11163
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.11065
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.08 USD‬