حالت آزمایشی
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۳۷
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۴:۱۹
فروش
0.01
1491.51
1490.71
سود
0.60 USD
XAUUSD
معامله
#116674724
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1491.51
بهره
0.00 USD
مجموع
0.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۴:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1490.71
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.60 USD
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۳۳
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۰
فروش
0.01
1493.53
1493.04
سود
0.29 USD
XAUUSD
معامله
#116672348
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1493.53
بهره
0.00 USD
مجموع
0.49 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1493.04
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.29 USD
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۵۲:۴۲
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۳۶
خرید
0.01
0.67852
0.67609
سود
-2.53 USD
AUDUSD
معامله
#116652328
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۵۲:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67852
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.67609
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-2.53 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۱۸
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۳:۲۰
فروش
0.01
1.10162
1.10202
سود
-0.50 USD
EURUSD
معامله
#116413362
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10162
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۳:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.10202
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.50 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۲۵
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۵۰
فروش
0.01
1.09883
1.10056
سود
-1.83 USD
EURUSD
معامله
#116340445
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09883
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.73 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.10056
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.83 USD
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۵۴
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۳۹
فروش
0.01
1.0973
1.09757
سود
-0.37 USD
EURUSD
معامله
#116276233
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0973
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.09757
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.37 USD
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۷:۲۲
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۹:۰۲
فروش
0.01
1.09743
1.09756
سود
-0.23 USD
EURUSD
معامله
#116271052
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۷:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09743
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۹:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.09756
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.23 USD
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۰:۱۴
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۷:۱۶
فروش
0.01
1.09709
1.09745
سود
-0.46 USD
EURUSD
معامله
#116267776
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۰:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09709
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.09745
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.46 USD
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۳:۵۳
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۱:۱۲
فروش
0.01
1.09842
1.09801
سود
0.31 USD
EURUSD
معامله
#116205289
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۳:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09842
بهره
0.00 USD
مجموع
0.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۱:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.09801
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.31 USD
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۱۳
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۵۱
فروش
0.01
1.09803
1.09889
سود
-0.96 USD
EURUSD
معامله
#116200773
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09803
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.09889
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.96 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۲:۰۱
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۵:۱۷
فروش
0.01
1499.48
1499.25
سود
0.03 USD
XAUUSD
معامله
#116107675
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1499.48
بهره
0.00 USD
مجموع
0.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۵:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1499.25
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.03 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۱:۲۹
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۲:۲۹
فروش
0.01
1501.7
1501.16
سود
0.34 USD
XAUUSD
معامله
#116105336
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۱:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1501.7
بهره
0.00 USD
مجموع
0.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۲:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1501.16
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.34 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۱۴:۰۰
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۱۷:۰۰
فروش
0.01
1501.6
1501.97
سود
-0.57 USD
XAUUSD
معامله
#116104982
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۱۴:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1501.6
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۱۷:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1501.97
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.57 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۱۷
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۰۱
فروش
0.01
1501.46
1502.02
سود
-0.76 USD
XAUUSD
معامله
#116101946
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1501.46
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1502.02
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.76 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۳۷
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۳۵
فروش
0.01
1503.45
1502.94
سود
0.31 USD
XAUUSD
معامله
#116096782
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1503.45
بهره
0.00 USD
مجموع
0.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1502.94
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.31 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۰۱
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۷
فروش
0.01
1504.85
1504
سود
0.65 USD
XAUUSD
معامله
#116084199
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1504.85
بهره
0.00 USD
مجموع
0.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1504
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.65 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۳۷
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۱۸
فروش
0.03
1503.19
1504.14
سود
-3.45 USD
XAUUSD
معامله
#116089605
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1503.19
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
1504.14
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-3.45 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۵۵
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۴۳
فروش
0.01
1504.36
1505.72
سود
-1.56 USD
XAUUSD
معامله
#116078842
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1504.36
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1505.72
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.56 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۴۸
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۹:۵۷
فروش
0.01
1.0984
1.09758
سود
0.72 USD
EURUSD
معامله
#116057751
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0984
بهره
0.00 USD
مجموع
0.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۹:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.09758
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.72 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۳۲
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۹:۵۲
فروش
0.01
1505.68
1507.1
سود
-1.62 USD
XAUUSD
معامله
#116062405
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1505.68
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۹:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1507.1
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.62 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۰۴:۴۳
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۲۰:۳۲
خرید
0.01
107.371
107.387
سود
0.05 USD
USDJPY
معامله
#115945566
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۰۴:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.371
بهره
0.00 USD
مجموع
0.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۲۰:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
107.387
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.05 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۲۶:۳۰
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۲۳:۳۲
خرید
0.01
117.741
117.835
سود
0.67 USD
EURJPY
معامله
#115923866
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۲۶:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.741
بهره
0.00 USD
مجموع
0.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۲۳:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
117.835
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.67 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۲۶:۲۳
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۲۳:۲۴
خرید
0.01
107.313
107.339
سود
0.14 USD
USDJPY
معامله
#115923865
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۲۶:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.313
بهره
0.00 USD
مجموع
0.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۲۳:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
107.339
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.14 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۱۰:۳۹
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۵۵:۲۹
خرید
0.01
117.68
117.748
سود
0.44 USD
EURJPY
معامله
#115898376
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۱۰:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.68
بهره
0.00 USD
مجموع
0.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۵۵:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
117.748
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.44 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۰۹:۴۲
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۵۵:۲۱
خرید
0.01
107.256
107.362
سود
0.89 USD
USDJPY
معامله
#115898173
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۰۹:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.256
بهره
0.00 USD
مجموع
0.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۵۵:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
107.362
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.89 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۰۶
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۳۲
خرید
0.01
1501.74
1500.6
سود
-1.34 USD
XAUUSD
معامله
#115428685
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1501.74
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1500.6
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.34 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۲:۵۴
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۵۹
خرید
0.01
1.09512
1.09616
سود
0.94 USD
EURUSD
معامله
#115408261
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۲:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09512
بهره
0.00 USD
مجموع
1.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.09616
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.94 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۱۳
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۰۵
خرید
0.01
1.22923
1.23319
سود
3.86 USD
GBPUSD
معامله
#115408267
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22923
بهره
0.00 USD
مجموع
3.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.23319
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
3.86 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۰۸
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۲۱
خرید
0.01
1.09519
1.09591
سود
0.62 USD
EURUSD
معامله
#115380082
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09519
بهره
0.00 USD
مجموع
0.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.09591
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.62 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۳۹
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۱۶
خرید
0.01
1503.46
1503.58
سود
-0.08 USD
XAUUSD
معامله
#115394165
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1503.46
بهره
0.00 USD
مجموع
0.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1503.58
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.08 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۴۴
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۵۳
خرید
0.01
1.23056
1.23095
سود
0.29 USD
GBPUSD
معامله
#115380210
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23056
بهره
0.00 USD
مجموع
0.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.23095
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.29 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۹
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۴۷
خرید
0.01
1498.6
1502.71
سود
3.91 USD
XAUUSD
معامله
#115380630
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1498.6
بهره
0.00 USD
مجموع
4.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1502.71
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.91 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۱:۱۶
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۱۲
خرید
0.01
1.2233
1.22829
سود
4.89 USD
GBPUSD
معامله
#115261851
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۱:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2233
بهره
0.00 USD
مجموع
4.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.22829
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.89 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۳:۲۵
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۵۸
خرید
0.01
1480.43
1497.67
سود
17.04 USD
XAUUSD
معامله
#115259938
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۳:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1480.43
بهره
0.00 USD
مجموع
17.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1497.67
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
17.04 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۰۵
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۳۱
خرید
0.01
1.22761
1.22297
سود
-4.74 USD
GBPUSD
معامله
#115258991
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22761
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.22297
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-4.74 USD
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۳۴
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۵:۴۲
خرید
0.01
1.08912
1.0896
سود
0.38 USD
EURUSD
معامله
#115119589
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08912
بهره
0.00 USD
مجموع
0.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۵:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.0896
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.38 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۵۶:۴۶
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۰۲
خرید
0.01
1.09348
1.09583
سود
2.25 USD
EURUSD
معامله
#114524493
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۵۶:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09348
بهره
0.00 USD
مجموع
2.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.09583
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.25 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۵۶:۵۱
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۶
خرید
0.01
1.23197
1.23531
سود
3.24 USD
GBPUSD
معامله
#114524507
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۵۶:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23197
بهره
0.00 USD
مجموع
3.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.23531
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
3.24 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۱۰
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۳۲
خرید
0.01
1.23355
1.23099
سود
-2.66 USD
GBPUSD
معامله
#114514938
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23355
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.23099
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-2.66 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۳۱:۳۵
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۴۸:۲۳
خرید
0.01
1.96711
1.96571
سود
-1.08 USD
GBPNZD
معامله
#114470490
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۳۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.96711
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۴۸:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.96571
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.08 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۵۷
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۵۸:۵۸
خرید
0.01
107.727
107.71
سود
-0.26 USD
USDJPY
معامله
#114464182
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.727
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۵۸:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
107.71
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.26 USD
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۲۶
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۲۸:۲۶
فروش
0.01
1.10016
1.10019
سود
-0.13 USD
EURUSD
معامله
#114233137
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10016
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۲۸:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.10019
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.13 USD
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۳۳
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۱۵:۱۲
فروش
0.01
1.09901
1.09896
سود
-0.05 USD
EURUSD
معامله
#114136947
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09901
بهره
0.00 USD
مجموع
0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۱۵:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.09896
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.05 USD
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۰۶:۴۳
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۱۴:۵۵
فروش
0.01
1.24276
1.24311
سود
-0.45 USD
GBPUSD
معامله
#114138312
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۰۶:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24276
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۱۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.24311
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.45 USD
۲۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۵۵
۲۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۱۸
خرید
0.01
1.09925
1.09942
سود
0.07 USD
EURUSD
معامله
#113942685
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09925
بهره
0.00 USD
مجموع
0.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.09942
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.07 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۱:۰۳
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۰۲
خرید
0.01
107.873
107.944
سود
0.56 USD
USDJPY
معامله
#113792600
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۱:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.873
بهره
0.00 USD
مجموع
0.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
107.944
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.56 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۰۶
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۱۲
فروش
0.01
1.25607
1.25396
سود
2.01 USD
GBPUSD
معامله
#113797168
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25607
بهره
0.00 USD
مجموع
2.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.25396
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.01 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۵۱:۵۷
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۲۵
خرید
0.01
107.853
107.854
سود
-0.09 USD
USDJPY
معامله
#113790247
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۵۱:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.853
بهره
0.00 USD
مجموع
0.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
107.854
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.09 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۹:۴۳
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۳۳:۰۸
فروش
0.01
1.25426
1.25519
سود
-1.03 USD
GBPUSD
معامله
#113776690
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۹:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25426
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.93 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۳۳:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.25519
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.03 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۲:۳۱
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۵۴
خرید
0.01
1.24734
1.24765
سود
0.21 USD
GBPUSD
معامله
#113528905
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۲:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24734
بهره
0.00 USD
مجموع
0.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.24765
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.21 USD