حالت آزمایشی
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۱۵
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۲۶
فروش
0.02
1.79366
1.79182
سود
2.09 USD
GBPAUD
معامله
#109604482
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.79366
بهره
0.00 USD
مجموع
2.49 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.79182
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
2.09 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۱۹
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۵۰
فروش
0.01
0.98032
0.98055
سود
-0.33 USD
USDCHF
معامله
#109591387
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.98032
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.98055
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.33 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۱:۰۱
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۲:۲۶
خرید
0.01
127.669
127.731
سود
0.39 USD
GBPJPY
معامله
#109358625
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
127.669
بهره
0.00 USD
مجموع
0.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۲:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
127.731
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.39 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۴۰
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۰۴:۴۵
خرید
0.01
127.712
127.62
سود
-1.07 USD
GBPJPY
معامله
#109357267
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
127.712
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۰۴:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
127.62
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.07 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۴۱
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۵۶
خرید
0.01
127.738
127.567
سود
-1.82 USD
GBPJPY
معامله
#109354482
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
127.738
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
127.567
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.82 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۵:۵۸
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۱۵
خرید
0.01
127.912
127.686
سود
-2.33 USD
GBPJPY
معامله
#109350201
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۵:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
127.912
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
127.686
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.33 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۵۶
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۱۷
خرید
0.01
1.2146
1.21485
سود
0.15 USD
GBPUSD
معامله
#108641684
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2146
بهره
0.00 USD
مجموع
0.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.21485
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.15 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۵۸
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۳۲
خرید
0.01
1.12034
1.12106
سود
0.62 USD
EURUSD
معامله
#108608734
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12034
بهره
0.00 USD
مجموع
0.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.12106
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.62 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۵۱
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۲۴
خرید
0.01
1.21185
1.21305
سود
1.10 USD
GBPUSD
معامله
#108609839
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21185
بهره
0.00 USD
مجموع
1.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.21305
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.10 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۰۶
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۳۶:۳۴
فروش
0.01
1.49423
1.4942
سود
-0.18 USD
EURCAD
معامله
#108501652
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.49423
بهره
0.00 USD
مجموع
0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۳۶:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.4942
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.18 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۶:۲۲
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۹:۳۹
فروش
0.01
1.49618
1.49711
سود
-0.90 USD
EURCAD
معامله
#108499399
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۶:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.49618
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۹:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.49711
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.90 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۳۵
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۱۳:۴۶
فروش
0.01
1.12282
1.12255
سود
0.17 USD
EURUSD
معامله
#108498047
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12282
بهره
0.00 USD
مجموع
0.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۱۳:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.12255
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.17 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۵۸
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۴۷
خرید
0.01
105.746
105.62
سود
-1.29 USD
USDJPY
معامله
#108446291
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.746
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
105.62
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.29 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۳۹
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۶:۰۹
فروش
0.01
1.61951
1.62056
سود
-0.99 USD
GBPCAD
معامله
#108439024
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.61951
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.79 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۶:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.62056
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.99 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۳۵
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۳۱
خرید
0.01
0.65464
0.6561
سود
1.30 USD
AUDCHF
معامله
#108439684
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65464
بهره
0.00 USD
مجموع
1.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.6561
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.30 USD
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۱۰:۵۹
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۲:۳۳
فروش
0.01
1.48678
1.48862
سود
-1.59 USD
EURCAD
معامله
#108156341
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۱۰:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.48678
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۲:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.48862
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.59 USD
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۰۵
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۱۴
خرید
0.01
0.91931
0.91891
سود
-0.69 USD
EURGBP
معامله
#108097185
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91931
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.49 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.91891
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.69 USD
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۱۸
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۳۸
فروش
0.01
1.78963
1.78465
سود
3.19 USD
GBPAUD
معامله
#107912042
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.78963
بهره
0.00 USD
مجموع
3.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.78465
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.19 USD
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۵۷:۵۲
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۵۹:۵۸
خرید
0.01
0.68062
0.68034
سود
-0.48 USD
AUDCHF
معامله
#107567420
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۵۷:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68062
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۵۹:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.68034
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.48 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۱۱
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۵۶
خرید
0.01
108.125
108.031
سود
-0.97 USD
USDJPY
معامله
#103848289
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.125
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
108.031
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.97 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۴۲
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۲۱:۰۰
خرید
0.01
9901.88
9865.02
سود
-0.47 USD
BTCUSD
معامله
#102833318
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9901.88
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۲۱:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
9865.02
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.47 USD
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۳۰
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۳:۴۸
خرید
0.01
1.11317
1.11707
سود
3.64 USD
EURUSD
معامله
#100458631
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11317
بهره
-0.16 USD
مجموع
3.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۳:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.11707
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
3.64 USD
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۲۲
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۲۲:۲۳:۳۷
خرید
0.01
1.11804
1.11668
سود
-1.46 USD
EURUSD
معامله
#99405404
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11804
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۲۲:۲۳:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.11668
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.46 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۵۰
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۰۲
فروش
0.01
0.87106
0.87446
سود
-4.48 USD
EURGBP
معامله
#99355409
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87106
بهره
0.08 USD
مجموع
-4.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.87446
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-4.48 USD
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۳۷
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۳۸
خرید
0.01
1.28404
1.28179
سود
-2.35 USD
GBPUSD
معامله
#99380624
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28404
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.28179
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-2.35 USD
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۵۵:۰۹
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۲۶
خرید
0.01
140.675
140.357
سود
-3.10 USD
GBPJPY
معامله
#99378508
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۵۵:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
140.675
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
140.357
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.10 USD
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۱۱:۵۲
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۳۱
خرید
0.01
1.13095
1.12768
سود
-3.45 USD
EURCHF
معامله
#99293648
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۱۱:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13095
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.12768
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.45 USD
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۱۲:۵۶
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۰۱
خرید
0.01
141.753
141.293
سود
-4.38 USD
GBPJPY
معامله
#99293667
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۱۲:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
141.753
بهره
0.02 USD
مجموع
-4.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
141.293
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-4.38 USD
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۲۹:۲۲
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۵۶
خرید
0.01
122.978
122.826
سود
-1.58 USD
EURJPY
معامله
#99295693
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۲۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
122.978
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
122.826
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.58 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۴:۴۵
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۰۲:۱۵
خرید
0.01
122.733
122.917
سود
1.46 USD
EURJPY
معامله
#99239170
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
122.733
بهره
-0.02 USD
مجموع
1.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۰۲:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
122.917
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.46 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۲:۲۱:۳۰
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۲۸
خرید
0.01
1.13594
1.13378
سود
-2.34 USD
EURCHF
معامله
#99176319
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۲:۲۱:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13594
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.13378
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.34 USD
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۱۸:۳۷
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۴:۰۷
فروش
0.01
1.60465
1.6097
سود
-3.67 USD
EURAUD
معامله
#99050449
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۱۸:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60465
بهره
0.06 USD
مجموع
-3.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۴:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.6097
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.67 USD
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۴۲
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۵۳
خرید
0.01
0.88669
0.88485
سود
-1.58 USD
NZDCAD
معامله
#98932252
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88669
بهره
-0.01 USD
مجموع
-1.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.88485
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.58 USD
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۱۴
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۳۱:۴۳
خرید
0.01
143.196
142.914
سود
-2.70 USD
GBPJPY
معامله
#98932205
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
143.196
بهره
0.06 USD
مجموع
-2.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۳۱:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
142.914
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.70 USD
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۲۹
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۱۸:۲۷
فروش
0.01
1.59861
1.60217
سود
-2.59 USD
EURAUD
معامله
#98931938
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.59861
بهره
0.10 USD
مجموع
-2.49 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۱۸:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.60217
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.59 USD
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۰۵:۰۰
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۰۷
خرید
0.01
107.999
108.103
سود
0.72 USD
CHFJPY
معامله
#98854188
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۰۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.999
بهره
-0.03 USD
مجموع
0.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
108.103
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.72 USD
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۰۵:۱۸
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۲۴
خرید
0.01
143.976
143.484
سود
-4.65 USD
GBPJPY
معامله
#98854200
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۰۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
143.976
بهره
0.02 USD
مجموع
-4.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
143.484
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-4.65 USD
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۲۲:۰۹:۱۵
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۲۷
خرید
0.01
72.749
71.891
سود
-7.97 USD
NZDJPY
معامله
#98860900
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۲۲:۰۹:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
72.749
بهره
0.03 USD
مجموع
-7.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
71.891
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-7.97 USD
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۱۵
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۵۸:۴۰
فروش
0.01
1.02201
1.01955
سود
2.31 USD
USDCHF
معامله
#98847660
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.02201
بهره
0.00 USD
مجموع
2.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۵۸:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.01955
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.31 USD
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۰۳:۳۱
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۵۸:۰۴
فروش
0.01
1.06338
1.06233
سود
0.49 USD
AUDNZD
معامله
#98773964
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۰۳:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06338
بهره
0.00 USD
مجموع
0.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۵۸:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.06233
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.49 USD
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۸:۵۹
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۲۷:۰۷
فروش
0.01
1.34761
1.34853
سود
-0.78 USD
USDCAD
معامله
#98848035
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۸:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34761
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۲۷:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.34853
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.78 USD
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۵۵
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۵۲:۱۳
خرید
0.01
108.811
108.427
سود
-3.70 USD
CHFJPY
معامله
#98700008
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.811
بهره
-0.03 USD
مجموع
-3.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۵۲:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
108.427
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.70 USD
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۵۱:۵۶
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۴۰:۵۴
خرید
0.01
145.221
144.651
سود
-5.35 USD
GBPJPY
معامله
#98773109
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۵۱:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
145.221
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۴۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
144.651
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-5.35 USD
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۵۶:۱۴
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۰۴
خرید
0.01
1.31194
1.3088
سود
-3.24 USD
GBPUSD
معامله
#98770198
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۵۶:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31194
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.3088
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-3.24 USD
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۲۲:۴۸:۱۹
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۳۰:۰۹
فروش
0.01
1.05898
1.06335
سود
-3.14 USD
AUDNZD
معامله
#98729396
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۲۲:۴۸:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05898
بهره
-0.04 USD
مجموع
-2.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۳۰:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.06335
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.14 USD
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۴۸:۴۴
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۱
خرید
0.01
109.414
108.804
سود
-5.78 USD
CHFJPY
معامله
#98507504
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۴۸:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.414
بهره
-0.06 USD
مجموع
-5.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
108.804
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-5.78 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۰۲:۳۸
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۰۳:۱۱
فروش
0.01
0.75943
0.75649
سود
2.64 USD
CADCHF
معامله
#98310241
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۰۲:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75943
بهره
-0.06 USD
مجموع
2.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۰۳:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.75649
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.64 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۰۵
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۵۱:۰۹
فروش
0.01
1.14312
1.1426
سود
0.31 USD
EURCHF
معامله
#98304471
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.14312
بهره
0.00 USD
مجموع
0.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۵۱:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.1426
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.31 USD
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۳۸
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۱۱
خرید
0.01
1.11381
1.1208
سود
6.33 USD
EURUSD
معامله
#98133342
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11381
بهره
-0.56 USD
مجموع
6.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.1208
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
6.33 USD
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۳۹
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۱۱
فروش
0.01
0.75769
0.75923
سود
-1.77 USD
CADCHF
معامله
#98233142
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75769
بهره
-0.06 USD
مجموع
-1.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.75923
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.77 USD