حالت آزمایشی
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۰۷:۳۲
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۳۴:۳۹
فروش
100
0.63661
0.63618
سود
4 300.00 USD
NZDUSD
معامله
#119495519
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۰۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63661
بهره
0.00 USD
مجموع
4 300.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۳۴:۳۹
حجم معامله
100
خروج
0.63618
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4 300.00 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۱۲:۵۰
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۳۴:۳۵
فروش
100
0.63587
0.63619
سود
-3 200.00 USD
NZDUSD
معامله
#119494670
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۱۲:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63587
بهره
0.00 USD
مجموع
-3 200.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۳۴:۳۵
حجم معامله
100
خروج
0.63619
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3 200.00 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۳۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۴۷
فروش
10
1.09898
1.09921
سود
-231.10 USD
EURCHF
معامله
#119416474
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09898
بهره
0.00 USD
مجموع
-231.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۴۷
حجم معامله
10
خروج
1.09921
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-231.10 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۵۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۴۳
فروش
10
1.09895
1.09925
سود
-301.42 USD
EURCHF
معامله
#119416506
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09895
بهره
0.00 USD
مجموع
-301.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۴۳
حجم معامله
10
خروج
1.09925
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-301.42 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۳۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۳۴
فروش
10
1.09895
1.09926
سود
-311.48 USD
EURCHF
معامله
#119416552
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09895
بهره
0.00 USD
مجموع
-311.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۳۴
حجم معامله
10
خروج
1.09926
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-311.48 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۰۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۲۸
فروش
10
1.0992
1.09926
سود
-60.29 USD
EURCHF
معامله
#119416616
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0992
بهره
0.00 USD
مجموع
-60.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۲۸
حجم معامله
10
خروج
1.09926
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-60.29 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۰۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۲۴
خرید
10
1.107
1.10451
سود
-2 490.00 USD
EURUSD
معامله
#119396602
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.107
بهره
0.00 USD
مجموع
-2 490.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۲۴
حجم معامله
10
خروج
1.10451
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2 490.00 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۱۷
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۱۹
خرید
10
1474.15
1469.24
سود
-4 910.00 USD
XAUUSD
معامله
#119439125
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1474.15
بهره
0.00 USD
مجموع
-4 910.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۱۹
حجم معامله
10
خروج
1469.24
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4 910.00 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۰۲
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۱۴
خرید
10
1491.77
1468.9
سود
-22 870.00 USD
XAUUSD
معامله
#119201821
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1491.77
بهره
0.00 USD
مجموع
-22 870.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۱۴
حجم معامله
10
خروج
1468.9
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-22 870.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۲۳
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۷
خرید
1
141.202
140.189
سود
-926.60 USD
GBPJPY
معامله
#117627369
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
141.202
بهره
0.00 USD
مجموع
-926.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۷
حجم معامله
1
خروج
140.189
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-926.60 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۲:۳۳
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۳
خرید
10
1480.53
1468.95
سود
-11 580.00 USD
XAUUSD
معامله
#119232041
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۲:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1480.53
بهره
0.00 USD
مجموع
-11 580.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۳
حجم معامله
10
خروج
1468.95
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-11 580.00 USD
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۳۸
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۷
فروش
1
1390.52
1469.37
سود
-7 885.00 USD
XAUUSD
معامله
#104857209
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1390.52
بهره
0.00 USD
مجموع
-7 885.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۷
حجم معامله
1
خروج
1469.37
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-7 885.00 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۳۷
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۳
خرید
10
1486.28
1469.14
سود
-17 140.00 USD
XAUUSD
معامله
#119214632
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1486.28
بهره
0.00 USD
مجموع
-17 140.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۳
حجم معامله
10
خروج
1469.14
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-17 140.00 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۳۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۰
خرید
16
1502.25
1468.72
سود
-53 648.00 USD
XAUUSD
معامله
#113545951
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1502.25
بهره
0.00 USD
مجموع
-53 648.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۰
حجم معامله
16
خروج
1468.72
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-53 648.00 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۸
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۴۶
خرید
10
1497.7
1468.99
سود
-28 710.00 USD
XAUUSD
معامله
#119197523
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1497.7
بهره
0.00 USD
مجموع
-28 710.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۴۶
حجم معامله
10
خروج
1468.99
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-28 710.00 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۲۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۱
خرید
1
140.579
140.194
سود
-352.16 USD
GBPJPY
معامله
#117752215
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
140.579
بهره
0.00 USD
مجموع
-352.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۱
حجم معامله
1
خروج
140.194
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-352.16 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۳۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۲۷
خرید
10
1.105
1.10445
سود
-550.00 USD
EURUSD
معامله
#119396622
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.105
بهره
0.00 USD
مجموع
-550.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۲۷
حجم معامله
10
خروج
1.10445
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-550.00 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۴۷
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۲۳
فروش
2
1377.99
1469.16
سود
-18 234.00 USD
XAUUSD
معامله
#102491925
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1377.99
بهره
0.00 USD
مجموع
-18 234.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۲۳
حجم معامله
2
خروج
1469.16
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-18 234.00 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۳۸
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۱۷
خرید
2
1540.63
1468.62
سود
-14 402.00 USD
XAUUSD
معامله
#112039375
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1540.63
بهره
0.00 USD
مجموع
-14 402.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۱۷
حجم معامله
2
خروج
1468.62
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-14 402.00 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۴۷
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۱۳
خرید
2
1544.5
1468.72
سود
-15 156.00 USD
XAUUSD
معامله
#112284703
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1544.5
بهره
0.00 USD
مجموع
-15 156.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۱۳
حجم معامله
2
خروج
1468.72
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-15 156.00 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۱۰
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۰۹
خرید
2
1544.48
1469.02
سود
-15 092.00 USD
XAUUSD
معامله
#112238040
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1544.48
بهره
0.00 USD
مجموع
-15 092.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۰۹
حجم معامله
2
خروج
1469.02
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-15 092.00 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۴۰
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۰۴
فروش
10
1451.96
1469.25
سود
-17 290.00 USD
XAUUSD
معامله
#107965092
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1451.96
بهره
0.00 USD
مجموع
-17 290.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۰۴
حجم معامله
10
خروج
1469.25
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-17 290.00 USD
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۰۰
فروش
4
1288.06
1469.27
سود
-72 484.00 USD
XAUUSD
معامله
#110527791
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1288.06
بهره
0.00 USD
مجموع
-72 484.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۰۰
حجم معامله
4
خروج
1469.27
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-72 484.00 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۰۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۵۴
خرید
2
1541.86
1468.82
سود
-14 608.00 USD
XAUUSD
معامله
#112000512
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1541.86
بهره
0.00 USD
مجموع
-14 608.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۵۴
حجم معامله
2
خروج
1468.82
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-14 608.00 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۱۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۹
فروش
10
1404.78
1469.28
سود
-64 500.00 USD
XAUUSD
معامله
#107642844
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1404.78
بهره
0.00 USD
مجموع
-64 500.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۹
حجم معامله
10
خروج
1469.28
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-64 500.00 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۳۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۲
خرید
10
1518.26
1469.24
سود
-49 020.00 USD
XAUUSD
معامله
#112934909
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1518.26
بهره
0.00 USD
مجموع
-49 020.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۲
حجم معامله
10
خروج
1469.24
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-49 020.00 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۵۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۹
خرید
2
1538.17
1469.73
سود
-13 688.00 USD
XAUUSD
معامله
#112295569
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1538.17
بهره
0.00 USD
مجموع
-13 688.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۹
حجم معامله
2
خروج
1469.73
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-13 688.00 USD
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۴
فروش
8
1346.9
1469.8
سود
-98 320.00 USD
XAUUSD
معامله
#112318524
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1346.9
بهره
0.00 USD
مجموع
-98 320.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۴
حجم معامله
8
خروج
1469.8
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-98 320.00 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۰۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۰
خرید
2
1549.94
1469.38
سود
-16 112.00 USD
XAUUSD
معامله
#112228506
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1549.94
بهره
0.00 USD
مجموع
-16 112.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۰
حجم معامله
2
خروج
1469.38
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-16 112.00 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۱۹
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۲۶
خرید
2
1541.43
1469.52
سود
-14 382.00 USD
XAUUSD
معامله
#112268113
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1541.43
بهره
0.00 USD
مجموع
-14 382.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۲۶
حجم معامله
2
خروج
1469.52
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-14 382.00 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۲۱
خرید
2
1524.73
1469.54
سود
-11 038.00 USD
XAUUSD
معامله
#112303981
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1524.73
بهره
0.00 USD
مجموع
-11 038.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۲۱
حجم معامله
2
خروج
1469.54
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-11 038.00 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۱۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۱۷
خرید
10
1522.06
1469.78
سود
-52 280.00 USD
XAUUSD
معامله
#112933872
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1522.06
بهره
0.00 USD
مجموع
-52 280.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۱۷
حجم معامله
10
خروج
1469.78
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-52 280.00 USD
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۱۸:۵۳
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۱۱
خرید
10
1506.31
1469.54
سود
-36 770.00 USD
XAUUSD
معامله
#114435247
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۱۸:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1506.31
بهره
0.00 USD
مجموع
-36 770.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۱۱
حجم معامله
10
خروج
1469.54
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-36 770.00 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۱۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۲
فروش
10
1480.75
1469.94
سود
10 810.00 USD
XAUUSD
معامله
#117036460
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1480.75
بهره
0.00 USD
مجموع
10 810.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۲
حجم معامله
10
خروج
1469.94
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
10 810.00 USD
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۰۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۵۰
فروش
9
1353.17
1470.01
سود
-105 156.00 USD
XAUUSD
معامله
#111447620
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1353.17
بهره
0.00 USD
مجموع
-105 156.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۵۰
حجم معامله
9
خروج
1470.01
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-105 156.00 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۲۰
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۴۳
خرید
10
1.10814
1.109
سود
860.00 USD
EURUSD
معامله
#119396187
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10814
بهره
0.00 USD
مجموع
860.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۴۳
حجم معامله
10
خروج
1.109
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
860.00 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۱۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۴۳
خرید
10
1.10812
1.109
سود
880.00 USD
EURUSD
معامله
#119396179
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10812
بهره
0.00 USD
مجموع
880.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۴۳
حجم معامله
10
خروج
1.109
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
880.00 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۳۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۴۳
خرید
10
1.10804
1.109
سود
960.00 USD
EURUSD
معامله
#119396565
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10804
بهره
0.00 USD
مجموع
960.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۴۳
حجم معامله
10
خروج
1.109
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
960.00 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۴۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
فروش
10
1.6095
1.6088
سود
481.32 USD
EURAUD
معامله
#119379580
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6095
بهره
0.00 USD
مجموع
481.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
حجم معامله
10
خروج
1.6088
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
481.32 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۶:۳۵
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
فروش
10
1.6097
1.6088
سود
618.84 USD
EURAUD
معامله
#119379815
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۶:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6097
بهره
0.00 USD
مجموع
618.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
حجم معامله
10
خروج
1.6088
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
618.84 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۵۰
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
فروش
10
1.60935
1.6087
سود
446.94 USD
EURAUD
معامله
#119379542
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60935
بهره
0.00 USD
مجموع
446.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
حجم معامله
10
خروج
1.6087
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
446.94 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۴۸
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
فروش
10
1.6094
1.6087
سود
481.32 USD
EURAUD
معامله
#119379662
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6094
بهره
0.00 USD
مجموع
481.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
حجم معامله
10
خروج
1.6087
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
481.32 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۲۵
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
فروش
10
1.60935
1.6088
سود
378.18 USD
EURAUD
معامله
#119379489
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60935
بهره
0.00 USD
مجموع
378.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
حجم معامله
10
خروج
1.6088
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
378.18 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۶:۰۰
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
فروش
10
0.68905
0.6884
سود
650.00 USD
AUDUSD
معامله
#119278651
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۶:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68905
بهره
0.00 USD
مجموع
650.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
حجم معامله
10
خروج
0.6884
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
650.00 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۲۰
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
فروش
10
0.68902
0.6884
سود
620.00 USD
AUDUSD
معامله
#119278389
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68902
بهره
0.00 USD
مجموع
620.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
حجم معامله
10
خروج
0.6884
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
620.00 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۷:۲۰
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
فروش
10
0.69044
0.6884
سود
2 040.00 USD
AUDUSD
معامله
#119284565
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۷:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69044
بهره
0.00 USD
مجموع
2 040.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
حجم معامله
10
خروج
0.6884
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2 040.00 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۳۶
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
فروش
10
0.68892
0.6884
سود
520.00 USD
AUDUSD
معامله
#119278266
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68892
بهره
0.00 USD
مجموع
520.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
حجم معامله
10
خروج
0.6884
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
520.00 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۱
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۵
فروش
10
0.63876
0.6369
سود
1 860.00 USD
NZDUSD
معامله
#119311801
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63876
بهره
0.00 USD
مجموع
1 860.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۵
حجم معامله
10
خروج
0.6369
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1 860.00 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۲۰
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۵
فروش
10
0.63739
0.6369
سود
490.00 USD
NZDUSD
معامله
#119304437
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63739
بهره
0.00 USD
مجموع
490.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۵
حجم معامله
10
خروج
0.6369
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
490.00 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۳۶
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۵
فروش
10
0.6381
0.6369
سود
1 200.00 USD
NZDUSD
معامله
#119307340
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6381
بهره
0.00 USD
مجموع
1 200.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۵
حجم معامله
10
خروج
0.6369
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1 200.00 USD