حالت آزمایشی
۲۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۰۸
۲۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۷:۰۵
خرید
0.01
1.09743
1.09773
سود
0.30 USD
EURUSD
معامله
#113922904
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09743
بهره
0.00 USD
مجموع
0.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۷:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.09773
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.30 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۹
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۱۱
خرید
0.01
0.68353
0.68333
سود
-0.20 USD
AUDUSD
معامله
#113545182
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68353
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.68333
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.20 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۳۹
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۰۹
خرید
16
1516.54
1501.99
سود
-23 280.00 USD
XAUUSD
معامله
#112942468
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1516.54
بهره
0.00 USD
مجموع
-23 280.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۰۹
حجم معامله
16
خروج
1501.99
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-23 280.00 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۲
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۰۹
خرید
0.01
1.10508
1.1048
سود
-0.28 USD
EURUSD
معامله
#113545191
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10508
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.1048
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.28 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۴۴
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۱۱
خرید
0.01
0.68364
0.68347
سود
-0.17 USD
AUDUSD
معامله
#113539521
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68364
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.68347
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.17 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۵۹
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۰۴
فروش
0.01
0.99481
0.9958
سود
-0.99 USD
USDCHF
معامله
#113531863
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99481
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.9958
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.99 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۸:۳۵
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۰۳
خرید
0.01
0.68387
0.68349
سود
-0.38 USD
AUDUSD
معامله
#113529834
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۸:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68387
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.68349
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.38 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۰۸
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۰۱
خرید
0.01
1.10603
1.10419
سود
-1.84 USD
EURUSD
معامله
#113530193
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10603
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10419
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.84 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۴۰
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۰۰
خرید
0.01
68.579
68.521
سود
-0.53 USD
NZDJPY
معامله
#113530373
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
68.579
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
68.521
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.53 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۶:۱۱
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۹
خرید
0.02
0.63349
0.63319
سود
-0.60 USD
NZDUSD
معامله
#113535687
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۶:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.63349
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.63319
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.60 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۰۱
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۹
خرید
0.02
1.10537
1.10428
سود
-2.18 USD
EURUSD
معامله
#113533924
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10537
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.10428
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.18 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۵۰
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۸
خرید
0.01
119.656
119.502
سود
-1.42 USD
EURJPY
معامله
#113530158
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
119.656
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
119.502
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.42 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۷:۳۹
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۸
خرید
0.02
119.591
119.501
سود
-1.67 USD
EURJPY
معامله
#113533892
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۷:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
119.591
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
119.501
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.67 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۲۶
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۷
خرید
0.01
0.63382
0.63319
سود
-0.63 USD
NZDUSD
معامله
#113530353
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.63382
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.63319
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.63 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۵۵
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۶
خرید
0.02
0.68359
0.68347
سود
-0.24 USD
AUDUSD
معامله
#113533838
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68359
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.68347
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.24 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۳:۴۵
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۶
فروش
0.01
1.32594
1.32701
سود
-0.81 USD
USDCAD
معامله
#113530492
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۳:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32594
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.32701
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.81 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۵:۴۷
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۵
فروش
0.02
1.32642
1.32701
سود
-0.89 USD
USDCAD
معامله
#113534506
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۵:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32642
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.89 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.32701
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.89 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۲۷
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۵
فروش
0.01
0.6834
0.68356
سود
-0.16 USD
AUDUSD
معامله
#113534706
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6834
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.68356
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.16 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۵۱
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۴
خرید
0.02
68.55
68.522
سود
-0.52 USD
NZDJPY
معامله
#113535644
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
68.55
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
68.522
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.52 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۴۲
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۴
فروش
0.02
0.99503
0.99572
سود
-1.39 USD
USDCHF
معامله
#113536311
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99503
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.99572
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.39 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۴:۴۳
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۵۰
خرید
0.01
1502.15
1501.55
سود
-0.60 USD
XAUUSD
معامله
#113530567
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۴:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1502.15
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1501.55
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.60 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۳۹
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۴۵
خرید
0.02
1501.55
1501.55
سود
0.00 USD
XAUUSD
معامله
#113533822
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1501.55
بهره
0.00 USD
مجموع
0.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
1501.55
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.00 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۷:۵۲
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۴۱
خرید
0.03
1501.02
1501.53
سود
1.53 USD
XAUUSD
معامله
#113535811
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۷:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1501.02
بهره
0.00 USD
مجموع
1.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۴۱
حجم معامله
0.03
خروج
1501.53
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.53 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۱۲
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۱۸
خرید
0.01
134.874
134.728
سود
-1.35 USD
GBPJPY
معامله
#113535497
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.874
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
134.728
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.35 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۵:۱۶
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۶:۳۹
خرید
0.01
1.07849
1.07879
سود
0.19 USD
AUDNZD
معامله
#113534452
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۵:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07849
بهره
0.00 USD
مجموع
0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۶:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.07879
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.19 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۴۵
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۳:۲۰
خرید
0.01
134.938
134.968
سود
0.28 USD
GBPJPY
معامله
#113530262
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.938
بهره
0.00 USD
مجموع
0.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۳:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
134.968
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.28 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۴۰
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۲۵
خرید
1
134.195
134.214
سود
17.56 USD
GBPJPY
معامله
#113440852
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۴:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.195
بهره
0.00 USD
مجموع
17.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۲۵
حجم معامله
1
خروج
134.214
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
17.56 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۲۵
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۰۱
خرید
0.13
1494.75
1496.07
سود
17.16 USD
XAUUSD
معامله
#113372260
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1494.75
بهره
0.00 USD
مجموع
17.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۰۱
حجم معامله
0.13
خروج
1496.07
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
17.16 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۴:۴۸
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۰۰
خرید
0.08
1495.9
1496.05
سود
1.20 USD
XAUUSD
معامله
#113359858
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۴:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1495.9
بهره
0.00 USD
مجموع
1.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۰۰
حجم معامله
0.08
خروج
1496.05
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.20 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۲:۵۹
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۰۰
خرید
0.05
1496.92
1496.07
سود
-4.25 USD
XAUUSD
معامله
#113359796
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۲:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1496.92
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۰۰
حجم معامله
0.05
خروج
1496.07
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.25 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۴:۱۰
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۵۹
خرید
0.03
1497.5
1496.05
سود
-4.35 USD
XAUUSD
معامله
#113359494
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۴:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1497.5
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۵۹
حجم معامله
0.03
خروج
1496.05
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.35 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۰۵
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۵۸
خرید
0.02
1498.21
1496.04
سود
-4.34 USD
XAUUSD
معامله
#113359402
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1498.21
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
1496.04
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.34 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۴۶:۰۹
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۵۷
خرید
0.01
1498.85
1496.05
سود
-2.80 USD
XAUUSD
معامله
#113359303
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۴۶:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1498.85
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1496.05
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.80 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۱۴
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۱۶
خرید
0.01
0.68343
0.68317
سود
-0.26 USD
AUDUSD
معامله
#113372789
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68343
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.68317
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.26 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۴۷:۲۹
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۴۰
فروش
0.01
134.329
134.317
سود
0.11 USD
GBPJPY
معامله
#113359335
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۴۷:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.329
بهره
0.00 USD
مجموع
0.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
134.317
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.11 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۴۷:۱۸
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۳۸
فروش
0.01
0.88643
0.88694
سود
-0.63 USD
EURGBP
معامله
#113359324
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۴۷:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88643
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.88694
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.63 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۴۷:۱۳
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۷:۳۶
فروش
0.01
119.093
119.078
سود
0.14 USD
EURJPY
معامله
#113359320
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۴۷:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
119.093
بهره
0.00 USD
مجموع
0.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۷:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
119.078
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.14 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۸:۱۳
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۲:۱۴
خرید
0.01
0.68408
0.68389
سود
-0.19 USD
AUDUSD
معامله
#113359596
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۸:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68408
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.68389
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.19 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۴۷:۳۶
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۵:۳۳
خرید
0.01
0.63343
0.63356
سود
0.13 USD
NZDUSD
معامله
#113359340
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۴۷:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.63343
بهره
0.00 USD
مجموع
0.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۵:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.63356
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.13 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۴۲:۲۹
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۵:۲۲
خرید
0.01
0.68376
0.68379
سود
0.03 USD
AUDUSD
معامله
#113359260
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۴۲:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68376
بهره
0.00 USD
مجموع
0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۵:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.68379
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.03 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۴۹:۴۵
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۵:۱۰
خرید
0.02
0.68354
0.68371
سود
0.34 USD
AUDUSD
معامله
#113359398
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۴۹:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68354
بهره
0.00 USD
مجموع
0.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۵:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.68371
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.34 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۴۶:۱۶
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۳:۴۴
فروش
0.01
1.10107
1.10084
سود
0.23 USD
EURUSD
معامله
#113359305
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۴۶:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10107
بهره
0.00 USD
مجموع
0.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۳:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.10084
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.23 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۳۱:۰۸
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۳۵:۱۴
خرید
1
1498.9
1498.88
سود
-2.00 USD
XAUUSD
معامله
#113359046
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۳۱:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1498.9
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۳۵:۱۴
حجم معامله
1
خروج
1498.88
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.00 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۳۱:۵۱
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۳۵:۱۳
خرید
10
1498.57
1498.91
سود
340.00 USD
XAUUSD
معامله
#113359055
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۳۱:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1498.57
بهره
0.00 USD
مجموع
340.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۳۵:۱۳
حجم معامله
10
خروج
1498.91
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
340.00 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۲۵
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۲۴
فروش
2
1497.61
1497.89
سود
-56.00 USD
XAUUSD
معامله
#113251710
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1497.61
بهره
0.00 USD
مجموع
-56.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۲۴
حجم معامله
2
خروج
1497.89
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-56.00 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۴
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۷
فروش
1
1497.36
1496.57
سود
79.00 USD
XAUUSD
معامله
#113248061
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1497.36
بهره
0.00 USD
مجموع
79.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۷
حجم معامله
1
خروج
1496.57
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
79.00 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۱۳
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۰۶
خرید
1
0.68579
0.68549
سود
-30.00 USD
AUDUSD
معامله
#113248111
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68579
بهره
0.00 USD
مجموع
-30.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۰۶
حجم معامله
1
خروج
0.68549
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-30.00 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۱۱
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۰۳
خرید
1
1.10132
1.10061
سود
-71.00 USD
EURUSD
معامله
#113248106
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10132
بهره
0.00 USD
مجموع
-71.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۰۳
حجم معامله
1
خروج
1.10061
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-71.00 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۲
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۳۵
فروش
1
1501.66
1501.7
سود
-4.00 USD
XAUUSD
معامله
#113235664
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1501.66
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۳۵
حجم معامله
1
خروج
1501.7
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.00 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۱۲
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۳۳
خرید
1
0.68629
0.68611
سود
-18.00 USD
AUDUSD
معامله
#113235736
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68629
بهره
0.00 USD
مجموع
-18.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۳۳
حجم معامله
1
خروج
0.68611
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-18.00 USD