حالت آزمایشی
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۳۸
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۱۹
خرید
0.01
1516.09
1516.39
سود
0.30 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109553851
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1516.09
بهره
0.00 USD
مجموع
0.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1516.39
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.30 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۲۸
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۲۳
خرید
0.01
1518.6
1514.93
سود
-3.67 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109551738
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1518.6
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1514.93
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.67 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۱:۲۴
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۲۲
خرید
0.02
1517.66
1514.91
سود
-5.50 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109551890
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۱:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1517.66
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
1514.91
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-5.50 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۵:۲۲
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۲۱
خرید
0.03
1516.67
1514.91
سود
-5.28 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109551991
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۵:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1516.67
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۲۱
حجم معامله
0.03
خروج
1514.91
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-5.28 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۰۳
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۰۴
فروش
0.01
0.67873
0.6791
سود
-0.37 USD
AUDUSD
معامله
#109551728
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67873
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.6791
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.37 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۵۹
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۰۱
خرید
0.01
0.91688
0.91656
سود
-0.39 USD
EURGBP
معامله
#109551698
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91688
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.91656
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.39 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۲۱
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۰۴
خرید
10
1516.09
1517.45
سود
1 360.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109407057
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1516.09
بهره
0.00 USD
مجموع
1 360.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۰۴
حجم معامله
10
خروج
1517.45
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1 360.00 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۵
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۱۶
فروش
10
1510.26
1509.93
سود
330.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109416788
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1510.26
بهره
0.00 USD
مجموع
330.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۱۶
حجم معامله
10
خروج
1509.93
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
330.00 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۰:۲۵
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۲۷
خرید
10
1514.37
1513.52
سود
-850.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109408162
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1514.37
بهره
0.00 USD
مجموع
-850.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۲۷
حجم معامله
10
خروج
1513.52
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-850.00 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۲۰
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۹:۴۵
فروش
0.01
1.11546
1.11549
سود
-0.03 USD
EURUSD
معامله
#109402115
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11546
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.11549
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.03 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۱۵
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۴۳
خرید
10
1519.42
1520.54
سود
1 120.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109401472
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1519.42
بهره
0.00 USD
مجموع
1 120.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۴۳
حجم معامله
10
خروج
1520.54
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1 120.00 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۰:۲۶
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۲۰
خرید
10
1514.94
1518.21
سود
3 270.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109390785
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۰:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1514.94
بهره
0.00 USD
مجموع
3 270.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۲۰
حجم معامله
10
خروج
1518.21
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3 270.00 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۵۶
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۱۸
خرید
10
1513.03
1518.3
سود
5 270.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109393644
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1513.03
بهره
0.00 USD
مجموع
5 270.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۱۸
حجم معامله
10
خروج
1518.3
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5 270.00 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۸:۲۱
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۱:۵۸
خرید
0.01
1517.38
1517.68
سود
0.30 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109390523
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۸:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1517.38
بهره
0.00 USD
مجموع
0.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۱:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1517.68
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.30 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۱۱
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۴۲
خرید
10
1511.23
1512.65
سود
1 420.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109391532
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1511.23
بهره
0.00 USD
مجموع
1 420.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۴۲
حجم معامله
10
خروج
1512.65
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1 420.00 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۶:۲۵
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۲۸
فروش
10
128.263
128.233
سود
282.34 USD
GBPJPY
معامله
#109391853
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۶:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
128.263
بهره
0.00 USD
مجموع
282.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۲۸
حجم معامله
10
خروج
128.233
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
282.34 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۳۰
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۰:۰۵
فروش
10
128.522
128.472
سود
469.67 USD
GBPJPY
معامله
#109391261
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
128.522
بهره
0.00 USD
مجموع
469.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۰:۰۵
حجم معامله
10
خروج
128.472
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
469.67 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۰:۵۳
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۶:۳۰
خرید
0.01
1520.17
1520.47
سود
0.30 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109389149
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۰:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1520.17
بهره
0.00 USD
مجموع
0.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۶:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1520.47
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.30 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۲۳
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۹:۵۶
خرید
0.01
1521.13
1519.44
سود
-1.69 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109388947
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1521.13
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۹:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1519.44
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.69 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۳۸:۵۵
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۲:۰۹
خرید
0.01
1521.82
1520.58
سود
-1.24 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109388590
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۳۸:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1521.82
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۲:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1520.58
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.24 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۱۹
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۲:۰۸
خرید
0.02
1521.5
1520.58
سود
-1.84 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109388650
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1521.5
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۲:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
1520.58
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.84 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۴۵:۲۲
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۲:۰۷
خرید
0.03
1521.08
1520.58
سود
-1.50 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109388683
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۴۵:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1521.08
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۲:۰۷
حجم معامله
0.03
خروج
1520.58
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.50 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۴۷:۰۰
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۲:۰۷
فروش
0.01
127.642
127.677
سود
-0.33 USD
GBPJPY
معامله
#109388704
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۴۷:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
127.642
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
127.677
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.33 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۴۷:۵۵
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۲:۰۶
فروش
0.01
118.055
118.085
سود
-0.29 USD
EURJPY
معامله
#109388720
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۴۷:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
118.055
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۲:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
118.085
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.29 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۴۸:۰۰
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۲:۰۵
فروش
0.01
105.875
105.889
سود
-0.13 USD
USDJPY
معامله
#109388724
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۴۸:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.875
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۲:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
105.889
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.13 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۲۶
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۸:۴۹
خرید
10
1516.52
1517.97
سود
1 450.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109349475
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1516.52
بهره
0.00 USD
مجموع
1 450.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۸:۴۹
حجم معامله
10
خروج
1517.97
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1 450.00 USD
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۲۸
فروش
1
1288.06
1502.53
سود
-21 447.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109062008
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1288.06
بهره
0.00 USD
مجموع
-21 447.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۲۸
حجم معامله
1
خروج
1502.53
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-21 447.00 USD
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۰۳:۱۱
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۱۸
فروش
1
1286.89
1502.76
سود
-21 587.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109061960
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۰۳:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1286.89
بهره
0.00 USD
مجموع
-21 587.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۱۸
حجم معامله
1
خروج
1502.76
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-21 587.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۵۶
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۱:۴۴
خرید
10
1496.69
1502.45
سود
5 760.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109141003
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1496.69
بهره
0.00 USD
مجموع
5 760.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۱:۴۴
حجم معامله
10
خروج
1502.45
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5 760.00 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۰۱
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۱:۴۰
خرید
10
1497.59
1502.34
سود
4 750.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#108644105
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1497.59
بهره
0.00 USD
مجموع
4 750.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۱:۴۰
حجم معامله
10
خروج
1502.34
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4 750.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۱۱
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۲۰
فروش
10
1486.8
1492.53
سود
-5 730.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109139757
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1486.8
بهره
0.00 USD
مجموع
-5 730.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۲۰
حجم معامله
10
خروج
1492.53
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-5 730.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۲۷
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۳۴
فروش
10
1485.43
1490.25
سود
-4 820.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109139862
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1485.43
بهره
0.00 USD
مجموع
-4 820.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۳۴
حجم معامله
10
خروج
1490.25
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4 820.00 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۵۹
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۰۸
فروش
10
1491.79
1487.45
سود
4 340.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#108419854
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1491.79
بهره
0.00 USD
مجموع
4 340.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۰۸
حجم معامله
10
خروج
1487.45
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4 340.00 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۰۵
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۴۹
فروش
1
1489.86
1486.42
سود
344.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#108403045
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1489.86
بهره
0.00 USD
مجموع
344.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۴۹
حجم معامله
1
خروج
1486.42
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
344.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۰۸
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۲
فروش
10
1493.81
1485.91
سود
7 900.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109137601
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1493.81
بهره
0.00 USD
مجموع
7 900.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۲
حجم معامله
10
خروج
1485.91
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7 900.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۰۸
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۱۸
فروش
10
1497.81
1486.8
سود
11 010.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109136403
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1497.81
بهره
0.00 USD
مجموع
11 010.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۱۸
حجم معامله
10
خروج
1486.8
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11 010.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۱۴
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۱۴
فروش
10
1498.21
1486.85
سود
11 360.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109136833
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1498.21
بهره
0.00 USD
مجموع
11 360.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۱۴
حجم معامله
10
خروج
1486.85
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11 360.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۵۳
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۳۵
فروش
10
1501.46
1499.15
سود
2 310.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109135361
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1501.46
بهره
0.00 USD
مجموع
2 310.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۳۵
حجم معامله
10
خروج
1499.15
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2 310.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۰۶
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۳۰
فروش
10
1505.07
1502.72
سود
2 350.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109134940
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1505.07
بهره
0.00 USD
مجموع
2 350.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۳۰
حجم معامله
10
خروج
1502.72
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2 350.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۴۷
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۱۱
فروش
10
1506.42
1505.12
سود
1 300.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109134823
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1506.42
بهره
0.00 USD
مجموع
1 300.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۱۱
حجم معامله
10
خروج
1505.12
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1 300.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۳
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۰۰
فروش
10
1508.05
1505.77
سود
2 280.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109134118
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1508.05
بهره
0.00 USD
مجموع
2 280.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۰۰
حجم معامله
10
خروج
1505.77
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2 280.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۳۶
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۰۲
فروش
10
1509.13
1509.08
سود
50.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109134072
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1509.13
بهره
0.00 USD
مجموع
50.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۰۲
حجم معامله
10
خروج
1509.08
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
50.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۱۷
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۱:۳۶
فروش
10
1509.58
1512.86
سود
-3 280.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109131697
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1509.58
بهره
0.00 USD
مجموع
-3 280.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۱:۳۶
حجم معامله
10
خروج
1512.86
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3 280.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۰۸
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۵۲
فروش
10
1509.91
1512.13
سود
-2 220.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109131683
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1509.91
بهره
0.00 USD
مجموع
-2 220.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۵۲
حجم معامله
10
خروج
1512.13
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2 220.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۰۰
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۲۵
فروش
10
1512.6
1512.08
سود
520.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109131260
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1512.6
بهره
0.00 USD
مجموع
520.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۲۵
حجم معامله
10
خروج
1512.08
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
520.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۰۲
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۲۱
خرید
10
1525.77
1528.79
سود
3 020.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109080902
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1525.77
بهره
0.00 USD
مجموع
3 020.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۲۱
حجم معامله
10
خروج
1528.79
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3 020.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۲۶
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۱۹
خرید
10
1526.91
1529.02
سود
2 110.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109079569
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1526.91
بهره
0.00 USD
مجموع
2 110.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۱۹
حجم معامله
10
خروج
1529.02
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2 110.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۴۵:۲۰
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۴۸:۴۶
خرید
10
1525.73
1526.23
سود
500.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109079301
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۴۵:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1525.73
بهره
0.00 USD
مجموع
500.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۴۸:۴۶
حجم معامله
10
خروج
1526.23
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
500.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۶:۱۲
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۵۴
فروش
10
1521.46
1523.23
سود
-1 770.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109074490
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۶:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1521.46
بهره
0.00 USD
مجموع
-1 770.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۵۴
حجم معامله
10
خروج
1523.23
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1 770.00 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۳:۴۴
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۳۹
خرید
10
1523.17
1523.57
سود
400.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
معامله
#109064402
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۳:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1523.17
بهره
0.00 USD
مجموع
400.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۳۹
حجم معامله
10
خروج
1523.57
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
400.00 USD