حالت آزمایشی
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۴۲
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۱:۳۵
خرید
1
139.717
139.833
سود
106.73 USD
GBPJPY
معامله
#117085378
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
139.717
بهره
0.00 USD
مجموع
106.73 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۱:۳۵
حجم معامله
1
خروج
139.833
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
106.73 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۴۱:۳۴
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۱۵
فروش
10
1481.45
1481.04
سود
410.00 USD
XAUUSD
معامله
#108322947
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۴۱:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1481.45
بهره
0.00 USD
مجموع
410.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۱۵
حجم معامله
10
خروج
1481.04
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
410.00 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۳۹
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۷:۴۵
خرید
10
1.1012
1.10088
سود
-320.62 USD
EURCHF
معامله
#117031081
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1012
بهره
0.00 USD
مجموع
-320.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۷:۴۵
حجم معامله
10
خروج
1.10088
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-320.62 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۶:۰۶
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۵۴
خرید
2
0.89779
0.89224
سود
-840.69 USD
AUDCAD
معامله
#116597922
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۶:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89779
بهره
0.00 USD
مجموع
-840.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۵۴
حجم معامله
2
خروج
0.89224
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-840.69 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۲۹
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۵۱
خرید
2
0.89799
0.89223
سود
-872.50 USD
AUDCAD
معامله
#116590692
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89799
بهره
0.00 USD
مجموع
-872.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۵۱
حجم معامله
2
خروج
0.89223
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-872.50 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۵۲
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۴۸
خرید
2
0.89854
0.89221
سود
-958.85 USD
AUDCAD
معامله
#116589970
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89854
بهره
0.00 USD
مجموع
-958.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۴۸
حجم معامله
2
خروج
0.89221
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-958.85 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۵۲
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۴۴
خرید
2
0.89862
0.89222
سود
-969.44 USD
AUDCAD
معامله
#116589796
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89862
بهره
0.00 USD
مجموع
-969.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۴۴
حجم معامله
2
خروج
0.89222
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-969.44 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۱۸
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۴۱
فروش
10
1486.18
1482.04
سود
4 140.00 USD
XAUUSD
معامله
#109139803
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1486.18
بهره
0.00 USD
مجموع
4 140.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۴۱
حجم معامله
10
خروج
1482.04
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4 140.00 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۳۰:۴۸
خرید
5
1.26347
1.26358
سود
55.00 USD
GBPUSD
معامله
#116778968
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26347
بهره
0.00 USD
مجموع
55.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۳۰:۴۸
حجم معامله
5
خروج
1.26358
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
55.00 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۲۰:۵۲
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۳۰:۴۵
خرید
2
1.26301
1.26358
سود
114.00 USD
GBPUSD
معامله
#116781617
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۲۰:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26301
بهره
0.00 USD
مجموع
114.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۳۰:۴۵
حجم معامله
2
خروج
1.26358
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
114.00 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۲۴
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۰۲
فروش
2
0.9013
0.90344
سود
-321.99 USD
AUDCAD
معامله
#116554090
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9013
بهره
0.00 USD
مجموع
-321.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۰۲
حجم معامله
2
خروج
0.90344
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-321.99 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۰۸
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۵۸
فروش
2
0.90088
0.90345
سود
-386.70 USD
AUDCAD
معامله
#116552690
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90088
بهره
0.00 USD
مجموع
-386.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۵۸
حجم معامله
2
خروج
0.90345
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-386.70 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۸:۵۶
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۵۵
فروش
2
0.90067
0.90347
سود
-421.28 USD
AUDCAD
معامله
#116550577
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۸:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90067
بهره
0.00 USD
مجموع
-421.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۵۵
حجم معامله
2
خروج
0.90347
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-421.28 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۴۶
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۵۲
فروش
2
0.90044
0.90346
سود
-454.38 USD
AUDCAD
معامله
#116550196
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90044
بهره
0.00 USD
مجموع
-454.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۵۲
حجم معامله
2
خروج
0.90346
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-454.38 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۰:۳۴
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۴۹
فروش
2
0.90057
0.90346
سود
-434.82 USD
AUDCAD
معامله
#116549824
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۰:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90057
بهره
0.00 USD
مجموع
-434.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۴۹
حجم معامله
2
خروج
0.90346
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-434.82 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۴۷
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۵۹
فروش
0.01
132.54
132.44
سود
0.92 USD
GBPJPY
معامله
#116418698
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.54
بهره
0.00 USD
مجموع
0.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
132.44
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.92 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۳۸
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۰۷
فروش
2
1.33055
1.33013
سود
63.15 USD
USDCAD
معامله
#116415296
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33055
بهره
0.00 USD
مجموع
63.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۰۷
حجم معامله
2
خروج
1.33013
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
63.15 USD
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۴۵
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۱۸
خرید
2
1.81223
1.81262
سود
52.59 USD
GBPAUD
معامله
#116211319
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.81223
بهره
0.00 USD
مجموع
52.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۱۸
حجم معامله
2
خروج
1.81262
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
52.59 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۳:۰۰
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۱۲
فروش
2
0.67518
0.67479
سود
78.00 USD
AUDUSD
معامله
#115990276
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67518
بهره
0.00 USD
مجموع
78.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۱۲
حجم معامله
2
خروج
0.67479
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
78.00 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۳:۵۸
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۰۹
فروش
1
0.67478
0.67473
سود
5.00 USD
AUDUSD
معامله
#115988705
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۳:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67478
بهره
0.00 USD
مجموع
5.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۰۹
حجم معامله
1
خروج
0.67473
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.00 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۳۸
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۳۷
فروش
1
1.46249
1.46148
سود
75.91 USD
EURCAD
معامله
#115822325
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46249
بهره
0.00 USD
مجموع
75.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۳۷
حجم معامله
1
خروج
1.46148
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
75.91 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۸:۰۲
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۳۴
فروش
1
1.4619
1.46152
سود
28.56 USD
EURCAD
معامله
#115815532
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۸:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4619
بهره
0.00 USD
مجموع
28.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۳۴
حجم معامله
1
خروج
1.46152
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
28.56 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۱۱
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۳۰
فروش
1
1.4618
1.46153
سود
20.29 USD
EURCAD
معامله
#115814626
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4618
بهره
0.00 USD
مجموع
20.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۳۰
حجم معامله
1
خروج
1.46153
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
20.29 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۵۰
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۲۶
فروش
1
1.46168
1.46149
سود
14.28 USD
EURCAD
معامله
#115814132
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46168
بهره
0.00 USD
مجموع
14.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۲۶
حجم معامله
1
خروج
1.46149
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
14.28 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۴۹
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۲۲
فروش
3
1.46152
1.46151
سود
2.25 USD
EURCAD
معامله
#115819021
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46152
بهره
0.00 USD
مجموع
2.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۲۲
حجم معامله
3
خروج
1.46151
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.25 USD
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۳۴
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۱۴
خرید
0.04
1497.01
1497.78
سود
3.08 USD
XAUUSD
معامله
#114708351
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1497.01
بهره
0.00 USD
مجموع
3.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۱۴
حجم معامله
0.04
خروج
1497.78
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.08 USD
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۵۵
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۱۳
خرید
0.02
1498.01
1497.78
سود
-0.46 USD
XAUUSD
معامله
#114704545
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1498.01
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
1497.78
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.46 USD
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۳۳
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۱۲
خرید
0.01
1499.02
1497.76
سود
-1.26 USD
XAUUSD
معامله
#114695842
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۴:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1499.02
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1497.76
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.26 USD
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۵۸
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۱۸
خرید
0.01
1.22844
1.22874
سود
0.30 USD
GBPUSD
معامله
#114695167
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22844
بهره
0.00 USD
مجموع
0.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.22874
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.30 USD
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۲۵
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۱۸
فروش
0.01
0.88865
0.88835
سود
0.37 USD
EURGBP
معامله
#114695056
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88865
بهره
0.00 USD
مجموع
0.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.88835
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.37 USD
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۰۹
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۰۴
خرید
0.01
132.485
132.37
سود
-1.07 USD
GBPJPY
معامله
#114694262
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.485
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
132.37
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.07 USD
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۲۱
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۰۴
فروش
0.01
0.88814
0.88877
سود
-0.78 USD
EURGBP
معامله
#114694120
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88814
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.88877
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.78 USD
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۴۷
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۶:۴۲
خرید
0.01
1498.08
1498.38
سود
0.30 USD
XAUUSD
معامله
#114694393
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1498.08
بهره
0.00 USD
مجموع
0.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۶:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1498.38
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.30 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۵۴
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۳۴
فروش
0.01
0.63126
0.6305
سود
0.76 USD
NZDUSD
معامله
#114548434
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63126
بهره
0.00 USD
مجموع
0.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.6305
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.76 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۱۱:۴۱
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۰۷
خرید
0.01
1.09337
1.09295
سود
-0.42 USD
EURUSD
معامله
#114533474
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۱۱:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09337
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.09295
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.42 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۵۱
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۰۶
فروش
0.01
0.994
0.99458
سود
-0.58 USD
USDCHF
معامله
#114533220
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.994
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.99458
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.58 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۱۱:۰۷
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۲۱
خرید
0.01
117.647
117.677
سود
0.28 USD
EURJPY
معامله
#114533419
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۱۱:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.647
بهره
0.00 USD
مجموع
0.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
117.677
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.28 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۲۴
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۴۲:۴۹
فروش
0.01
0.99403
0.99419
سود
-0.16 USD
USDCHF
معامله
#114529062
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99403
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۴۲:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.99419
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.16 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۱۸
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۴۸
خرید
2
1507.67
1508.5
سود
166.00 USD
XAUUSD
معامله
#114518689
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1507.67
بهره
0.00 USD
مجموع
166.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۴۸
حجم معامله
2
خروج
1508.5
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
166.00 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۴۵
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۴۸
خرید
1
1.09421
1.09315
سود
-106.00 USD
EURUSD
معامله
#114518347
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09421
بهره
0.00 USD
مجموع
-106.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۴۸
حجم معامله
1
خروج
1.09315
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-106.00 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۱۱
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۴۶
خرید
1
1508.67
1508.52
سود
-15.00 USD
XAUUSD
معامله
#114518249
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1508.67
بهره
0.00 USD
مجموع
-15.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۴۶
حجم معامله
1
خروج
1508.52
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-15.00 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۷:۳۱
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۲۵
فروش
0.01
0.99308
0.99447
سود
-1.40 USD
USDCHF
معامله
#114508462
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۷:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99308
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.99447
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.40 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۳:۰۹
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۲۴
فروش
0.02
0.99342
0.99447
سود
-2.11 USD
USDCHF
معامله
#114512846
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۳:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99342
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.99447
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.11 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۹:۵۷
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۲۳
فروش
0.03
0.99369
0.99447
سود
-2.35 USD
USDCHF
معامله
#114520464
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99369
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.99447
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.35 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۵۱
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۰۱
خرید
0.01
132.698
132.622
سود
-0.71 USD
GBPJPY
معامله
#114519228
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.698
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.71 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
132.622
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.71 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۲۲
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۳۷
خرید
1
1507.21
1507.53
سود
32.00 USD
XAUUSD
معامله
#114507237
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1507.21
بهره
0.00 USD
مجموع
32.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۳۷
حجم معامله
1
خروج
1507.53
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
32.00 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۰۵
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۰۵
خرید
2
1505.8
1506.41
سود
122.00 USD
XAUUSD
معامله
#114501250
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1505.8
بهره
0.00 USD
مجموع
122.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۰۵
حجم معامله
2
خروج
1506.41
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
122.00 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۲:۰۲
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۰۴
خرید
1
1506.54
1506.45
سود
-9.00 USD
XAUUSD
معامله
#114501082
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۲:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1506.54
بهره
0.00 USD
مجموع
-9.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۶:۰۴
حجم معامله
1
خروج
1506.45
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-9.00 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۰:۰۹
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۶:۱۰
خرید
1
0.67528
0.67527
سود
-1.00 USD
AUDUSD
معامله
#114489661
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۰:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67528
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۶:۱۰
حجم معامله
1
خروج
0.67527
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.00 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۰:۰۷
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۶:۱۰
خرید
1
1.09551
1.09531
سود
-20.00 USD
EURUSD
معامله
#114489650
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09551
بهره
0.00 USD
مجموع
-20.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۶:۱۰
حجم معامله
1
خروج
1.09531
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-20.00 USD