حالت آزمایشی
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۰۷:۳۲
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۳۴:۳۹
فروش
100.0000
0.63661
0.63618
سود
‪4 300.00 USD‬
NZDUSD
معامله
#119495519
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۰۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63661
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4 300.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۳۴:۳۹
حجم معامله
100.0000
خروج
0.63618
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4 300.00 USD‬
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۱۲:۵۰
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۳۴:۳۵
فروش
100.0000
0.63587
0.63619
سود
‪-3 200.00 USD‬
NZDUSD
معامله
#119494670
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۱۲:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63587
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 200.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۳۴:۳۵
حجم معامله
100.0000
خروج
0.63619
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3 200.00 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۳۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۴۷
فروش
10.0000
1.09898
1.09921
سود
‪-231.10 USD‬
EURCHF
معامله
#119416474
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09898
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-231.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۴۷
حجم معامله
10.0000
خروج
1.09921
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-231.10 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۵۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۴۳
فروش
10.0000
1.09895
1.09925
سود
‪-301.42 USD‬
EURCHF
معامله
#119416506
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09895
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-301.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۴۳
حجم معامله
10.0000
خروج
1.09925
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-301.42 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۳۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۳۴
فروش
10.0000
1.09895
1.09926
سود
‪-311.48 USD‬
EURCHF
معامله
#119416552
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09895
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-311.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۳۴
حجم معامله
10.0000
خروج
1.09926
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-311.48 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۰۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۲۸
فروش
10.0000
1.0992
1.09926
سود
‪-60.29 USD‬
EURCHF
معامله
#119416616
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0992
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-60.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۲۸
حجم معامله
10.0000
خروج
1.09926
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-60.29 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۰۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۲۴
خرید
10.0000
1.107
1.10451
سود
‪-2 490.00 USD‬
EURUSD
معامله
#119396602
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.107
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 490.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۲۴
حجم معامله
10.0000
خروج
1.10451
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2 490.00 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۱۷
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۱۹
خرید
10.0000
1474.15
1469.24
سود
‪-4 910.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#119439125
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1474.15
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4 910.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۱۹
حجم معامله
10.0000
خروج
1469.24
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4 910.00 USD‬
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۰۲
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۱۴
خرید
10.0000
1491.77
1468.9
سود
‪-22 870.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#119201821
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1491.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-22 870.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۱۴
حجم معامله
10.0000
خروج
1468.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-22 870.00 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۲۳
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۷
خرید
1.0000
141.202
140.189
سود
‪-926.60 USD‬
GBPJPY
معامله
#117627369
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
141.202
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-926.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۷
حجم معامله
1.0000
خروج
140.189
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-926.60 USD‬
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۲:۳۳
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۳
خرید
10.0000
1480.53
1468.95
سود
‪-11 580.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#119232041
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۲:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1480.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11 580.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۳
حجم معامله
10.0000
خروج
1468.95
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-11 580.00 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۳۸
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۷
فروش
1.0000
1390.52
1469.37
سود
‪-7 885.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#104857209
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1390.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7 885.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۷
حجم معامله
1.0000
خروج
1469.37
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7 885.00 USD‬
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۳۷
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۳
خرید
10.0000
1486.28
1469.14
سود
‪-17 140.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#119214632
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1486.28
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-17 140.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۳
حجم معامله
10.0000
خروج
1469.14
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-17 140.00 USD‬
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۳۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۰
خرید
16.0000
1502.25
1468.72
سود
‪-53 648.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#113545951
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1502.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-53 648.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۰
حجم معامله
16.0000
خروج
1468.72
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-53 648.00 USD‬
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۸
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۴۶
خرید
10.0000
1497.7
1468.99
سود
‪-28 710.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#119197523
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1497.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-28 710.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۴۶
حجم معامله
10.0000
خروج
1468.99
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-28 710.00 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۲۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۱
خرید
1.0000
140.579
140.194
سود
‪-352.16 USD‬
GBPJPY
معامله
#117752215
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
140.579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-352.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۱
حجم معامله
1.0000
خروج
140.194
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-352.16 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۳۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۲۷
خرید
10.0000
1.105
1.10445
سود
‪-550.00 USD‬
EURUSD
معامله
#119396622
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.105
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-550.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۲۷
حجم معامله
10.0000
خروج
1.10445
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-550.00 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۴۷
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۲۳
فروش
2.0000
1377.99
1469.16
سود
‪-18 234.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#102491925
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1377.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18 234.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۲۳
حجم معامله
2.0000
خروج
1469.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-18 234.00 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۳۸
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۱۷
خرید
2.0000
1540.63
1468.62
سود
‪-14 402.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#112039375
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1540.63
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14 402.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۱۷
حجم معامله
2.0000
خروج
1468.62
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-14 402.00 USD‬
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۴۷
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۱۳
خرید
2.0000
1544.5
1468.72
سود
‪-15 156.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#112284703
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1544.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15 156.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۱۳
حجم معامله
2.0000
خروج
1468.72
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-15 156.00 USD‬
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۱۰
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۰۹
خرید
2.0000
1544.48
1469.02
سود
‪-15 092.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#112238040
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1544.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15 092.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۰۹
حجم معامله
2.0000
خروج
1469.02
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-15 092.00 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۴۰
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۰۴
فروش
10.0000
1451.96
1469.25
سود
‪-17 290.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#107965092
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۱:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1451.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-17 290.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۰۴
حجم معامله
10.0000
خروج
1469.25
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-17 290.00 USD‬
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۰۰
فروش
4.0000
1288.06
1469.27
سود
‪-72 484.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#110527791
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1288.06
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-72 484.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۰۰
حجم معامله
4.0000
خروج
1469.27
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-72 484.00 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۰۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۵۴
خرید
2.0000
1541.86
1468.82
سود
‪-14 608.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#112000512
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1541.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14 608.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۵۴
حجم معامله
2.0000
خروج
1468.82
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-14 608.00 USD‬
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۱۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۹
فروش
10.0000
1404.78
1469.28
سود
‪-64 500.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#107642844
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1404.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-64 500.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۹
حجم معامله
10.0000
خروج
1469.28
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-64 500.00 USD‬
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۳۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۲
خرید
10.0000
1518.26
1469.24
سود
‪-49 020.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#112934909
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1518.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-49 020.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۲
حجم معامله
10.0000
خروج
1469.24
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-49 020.00 USD‬
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۵۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۹
خرید
2.0000
1538.17
1469.73
سود
‪-13 688.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#112295569
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1538.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-13 688.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۹
حجم معامله
2.0000
خروج
1469.73
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-13 688.00 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۴
فروش
8.0000
1346.9
1469.8
سود
‪-98 320.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#112318524
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1346.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-98 320.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۴
حجم معامله
8.0000
خروج
1469.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-98 320.00 USD‬
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۰۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۰
خرید
2.0000
1549.94
1469.38
سود
‪-16 112.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#112228506
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1549.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16 112.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۰
حجم معامله
2.0000
خروج
1469.38
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-16 112.00 USD‬
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۱۹
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۲۶
خرید
2.0000
1541.43
1469.52
سود
‪-14 382.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#112268113
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1541.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14 382.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۲۶
حجم معامله
2.0000
خروج
1469.52
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-14 382.00 USD‬
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۲۱
خرید
2.0000
1524.73
1469.54
سود
‪-11 038.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#112303981
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1524.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11 038.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۲۱
حجم معامله
2.0000
خروج
1469.54
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-11 038.00 USD‬
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۱۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۱۷
خرید
10.0000
1522.06
1469.78
سود
‪-52 280.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#112933872
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1522.06
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-52 280.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۱۷
حجم معامله
10.0000
خروج
1469.78
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-52 280.00 USD‬
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۱۸:۵۳
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۱۱
خرید
10.0000
1506.31
1469.54
سود
‪-36 770.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#114435247
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۱۸:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1506.31
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-36 770.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۱۱
حجم معامله
10.0000
خروج
1469.54
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-36 770.00 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۱۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۲
فروش
10.0000
1480.75
1469.94
سود
‪10 810.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#117036460
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1480.75
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10 810.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۲
حجم معامله
10.0000
خروج
1469.94
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10 810.00 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۰۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۵۰
فروش
9.0000
1353.17
1470.01
سود
‪-105 156.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#111447620
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1353.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-105 156.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۵۰
حجم معامله
9.0000
خروج
1470.01
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-105 156.00 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۳۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۴۳
خرید
10.0000
1.10804
1.109
سود
‪960.00 USD‬
EURUSD
معامله
#119396565
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10804
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪960.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۴۳
حجم معامله
10.0000
خروج
1.109
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪960.00 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۲۰
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۴۳
خرید
10.0000
1.10814
1.109
سود
‪860.00 USD‬
EURUSD
معامله
#119396187
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10814
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪860.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۴۳
حجم معامله
10.0000
خروج
1.109
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪860.00 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۱۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۴۳
خرید
10.0000
1.10812
1.109
سود
‪880.00 USD‬
EURUSD
معامله
#119396179
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10812
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪880.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۴۳
حجم معامله
10.0000
خروج
1.109
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪880.00 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۵۰
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
فروش
10.0000
1.60935
1.6087
سود
‪446.94 USD‬
EURAUD
معامله
#119379542
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60935
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪446.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
حجم معامله
10.0000
خروج
1.6087
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪446.94 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۶:۳۵
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
فروش
10.0000
1.6097
1.6088
سود
‪618.84 USD‬
EURAUD
معامله
#119379815
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۶:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6097
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪618.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
حجم معامله
10.0000
خروج
1.6088
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪618.84 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۲۵
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
فروش
10.0000
1.60935
1.6088
سود
‪378.18 USD‬
EURAUD
معامله
#119379489
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60935
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪378.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
حجم معامله
10.0000
خروج
1.6088
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪378.18 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۴۸
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
فروش
10.0000
1.6094
1.6087
سود
‪481.32 USD‬
EURAUD
معامله
#119379662
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6094
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪481.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
حجم معامله
10.0000
خروج
1.6087
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪481.32 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۴۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
فروش
10.0000
1.6095
1.6088
سود
‪481.32 USD‬
EURAUD
معامله
#119379580
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6095
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪481.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۳۶
حجم معامله
10.0000
خروج
1.6088
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪481.32 USD‬
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۳۶
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
فروش
10.0000
0.68892
0.6884
سود
‪520.00 USD‬
AUDUSD
معامله
#119278266
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68892
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪520.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
حجم معامله
10.0000
خروج
0.6884
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪520.00 USD‬
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۷:۲۰
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
فروش
10.0000
0.69044
0.6884
سود
‪2 040.00 USD‬
AUDUSD
معامله
#119284565
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۷:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69044
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2 040.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
حجم معامله
10.0000
خروج
0.6884
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2 040.00 USD‬
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۶:۰۰
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
فروش
10.0000
0.68905
0.6884
سود
‪650.00 USD‬
AUDUSD
معامله
#119278651
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۶:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68905
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪650.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
حجم معامله
10.0000
خروج
0.6884
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪650.00 USD‬
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۲۰
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
فروش
10.0000
0.68902
0.6884
سود
‪620.00 USD‬
AUDUSD
معامله
#119278389
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68902
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪620.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۶
حجم معامله
10.0000
خروج
0.6884
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪620.00 USD‬
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۲۶
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۵
فروش
10.0000
0.63735
0.6369
سود
‪450.00 USD‬
NZDUSD
معامله
#119304445
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63735
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪450.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۵
حجم معامله
10.0000
خروج
0.6369
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪450.00 USD‬
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۲۰
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۵
فروش
10.0000
0.63739
0.6369
سود
‪490.00 USD‬
NZDUSD
معامله
#119304437
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63739
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪490.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۵
حجم معامله
10.0000
خروج
0.6369
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪490.00 USD‬
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۱
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۵
فروش
10.0000
0.63876
0.6369
سود
‪1 860.00 USD‬
NZDUSD
معامله
#119311801
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63876
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 860.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۳۵
حجم معامله
10.0000
خروج
0.6369
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 860.00 USD‬