حالت آزمایشی
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۵۰
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۷:۴۶
فروش
0.02
1.32208
1.32063
سود
2.20 USD
USDCAD
معامله
#50713578
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32208
بهره
0.00 USD
مجموع
2.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۷:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.32063
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.20 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۸:۲۳
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۷:۴۶
فروش
0.03
1.32533
1.32063
سود
10.68 USD
USDCAD
معامله
#50784475
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۸:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32533
بهره
0.00 USD
مجموع
10.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۷:۴۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.32063
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
10.68 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۱:۲۶
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۴۱
خرید
0.02
1.08748
1.09218
سود
9.50 USD
EURCHF
معامله
#50867751
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۱:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08748
بهره
0.00 USD
مجموع
9.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.09218
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
9.50 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۵۲:۴۴
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۸:۰۱
فروش
0.05
120.512
120.042
سود
21.54 USD
EURJPY
معامله
#50122520
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۵۲:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.512
بهره
0.00 USD
مجموع
21.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۸:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
120.042
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
21.54 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۶:۳۸
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۸:۰۱
فروش
0.03
119.842
120.042
سود
-5.50 USD
EURJPY
معامله
#50076485
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۶:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
119.842
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۸:۰۱
حجم معامله
0.03
خروج
120.042
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-5.50 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۹
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۸:۰۱
فروش
0.04
120.17
120.042
سود
4.70 USD
EURJPY
معامله
#50077554
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.17
بهره
0.00 USD
مجموع
4.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۸:۰۱
حجم معامله
0.04
خروج
120.042
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.70 USD
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۴۵:۲۱
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۸:۰۱
فروش
0.02
119.517
120.042
سود
-9.63 USD
EURJPY
معامله
#50016144
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۴۵:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
119.517
بهره
0.00 USD
مجموع
-9.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۸:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
120.042
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-9.63 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۲۳
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۵۶
خرید
0.02
1.28025
1.28004
سود
-0.42 USD
GBPUSD
معامله
#50668271
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28025
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.28004
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.42 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۱:۴۱
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۵۰
خرید
0.03
1.27702
1.28007
سود
9.15 USD
GBPUSD
معامله
#50720203
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۱:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27702
بهره
0.00 USD
مجموع
9.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۵۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.28007
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
9.15 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۳۷
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۳۹
فروش
0.03
120.771
120.4
سود
10.19 USD
EURJPY
معامله
#50650359
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.771
بهره
0.00 USD
مجموع
10.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۳۹
حجم معامله
0.03
خروج
120.4
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
10.19 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۱۴:۳۵
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۴۱
فروش
0.02
0.68986
0.68676
سود
6.20 USD
AUDUSD
معامله
#50459320
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۱۴:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68986
بهره
0.00 USD
مجموع
6.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.68676
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.20 USD
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۴۰
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۲۸:۵۱
فروش
0.02
120.841
120.233
سود
11.18 USD
EURJPY
معامله
#50389158
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.841
بهره
0.00 USD
مجموع
11.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۲۸:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
120.233
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11.18 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۰۷
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۲۹:۴۱
فروش
0.02
0.64064
0.63808
سود
5.12 USD
NZDUSD
معامله
#50198402
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64064
بهره
0.00 USD
مجموع
5.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۲۹:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.63808
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.12 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۴۳:۱۹
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۱۴:۲۹
خرید
0.02
1.308
1.30748
سود
-0.80 USD
USDCAD
معامله
#50219496
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۴۳:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.308
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۱۴:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.30748
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.80 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۱۷
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۰۱
فروش
0.02
1.27885
1.27416
سود
9.38 USD
GBPUSD
معامله
#50077111
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27885
بهره
0.00 USD
مجموع
9.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.27416
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
9.38 USD
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۳۸:۴۴
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۰۲
خرید
0.02
1.10351
1.10392
سود
0.82 USD
EURUSD
معامله
#50016049
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۳۸:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10351
بهره
0.00 USD
مجموع
0.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.10392
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.82 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۱۵
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۸:۵۷
خرید
0.03
1.09997
1.10382
سود
11.55 USD
EURUSD
معامله
#50068835
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09997
بهره
0.00 USD
مجموع
11.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۸:۵۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.10382
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11.55 USD
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۳۴:۵۷
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۳۱:۴۸
فروش
0.02
1.26134
1.25664
سود
9.40 USD
GBPUSD
معامله
#50015989
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۳۴:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26134
بهره
0.00 USD
مجموع
9.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۳۱:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.25664
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
9.40 USD
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۹:۳۱
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۴۲
خرید
0.02
0.68775
0.67873
سود
-18.04 USD
AUDUSD
معامله
#48671540
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۹:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68775
بهره
0.00 USD
مجموع
-18.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.67873
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-18.04 USD
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۵۸:۰۶
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۳۰
خرید
0.02
0.69497
0.67872
سود
-32.50 USD
AUDUSD
معامله
#48629416
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۵۸:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69497
بهره
0.00 USD
مجموع
-32.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.67872
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-32.50 USD
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۲۵
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۲۳
خرید
0.03
0.69366
0.67872
سود
-44.82 USD
AUDUSD
معامله
#48631836
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69366
بهره
0.00 USD
مجموع
-44.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.67872
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-44.82 USD
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۵
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۱۹
خرید
0.04
0.69217
0.67872
سود
-53.80 USD
AUDUSD
معامله
#48635664
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69217
بهره
0.00 USD
مجموع
-53.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۱۹
حجم معامله
0.04
خروج
0.67872
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-53.80 USD
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۵
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۱۴
خرید
0.05
0.69065
0.67871
سود
-59.70 USD
AUDUSD
معامله
#48639228
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69065
بهره
0.00 USD
مجموع
-59.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.67871
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-59.70 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۰۵:۴۴
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۱۳:۴۹
خرید
0.02
0.67683
0.67737
سود
1.08 USD
AUDUSD
معامله
#49524543
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۰۵:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67683
بهره
0.00 USD
مجموع
1.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۱۳:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.67737
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.08 USD
۲۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۵۴
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۳۴:۰۷
خرید
0.03
0.88455
0.88603
سود
5.51 USD
EURGBP
معامله
#49556075
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88455
بهره
0.00 USD
مجموع
5.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۳۴:۰۷
حجم معامله
0.03
خروج
0.88603
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.51 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۳۴
۲۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۲۳
خرید
0.03
0.62649
0.62852
سود
6.09 USD
NZDUSD
معامله
#49522973
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.62649
بهره
0.00 USD
مجموع
6.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.62852
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.09 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۱:۴۲
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۰۵
خرید
0.03
0.88073
0.88316
سود
9.09 USD
EURGBP
معامله
#49507851
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۱:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88073
بهره
0.00 USD
مجموع
9.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
0.88316
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
9.09 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۰۸
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۲۲:۵۶
فروش
0.03
119.514
119.289
سود
6.26 USD
EURJPY
معامله
#49488049
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
119.514
بهره
0.00 USD
مجموع
6.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۲۲:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
119.289
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.26 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۲:۰۹
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۰۹
فروش
0.03
0.99602
0.9923
سود
11.25 USD
USDCHF
معامله
#49481291
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۲:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99602
بهره
0.00 USD
مجموع
11.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۰۹
حجم معامله
0.03
خروج
0.9923
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11.25 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۴۴
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۳۲:۲۲
فروش
0.03
108.211
107.88
سود
9.20 USD
USDJPY
معامله
#49458070
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.211
بهره
0.00 USD
مجموع
9.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۳۲:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
107.88
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
9.20 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۲۹:۵۷
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۰۱
فروش
0.02
1.24901
1.2452
سود
7.62 USD
GBPUSD
معامله
#49451602
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۲۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24901
بهره
0.00 USD
مجموع
7.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.2452
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7.62 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۵۶:۲۹
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۱۰
خرید
0.03
0.68155
0.68501
سود
10.38 USD
AUDUSD
معامله
#49211617
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۵۶:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68155
بهره
0.00 USD
مجموع
10.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
0.68501
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
10.38 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۵۶:۳۴
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۲۵:۲۵
خرید
0.02
0.67784
0.68192
سود
8.16 USD
AUDUSD
معامله
#48818510
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۵۶:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67784
بهره
0.00 USD
مجموع
8.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۲۵:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.68192
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
8.16 USD
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۱۱:۱۳
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۵۰
خرید
0.03
0.66934
0.67304
سود
11.10 USD
AUDUSD
معامله
#49155690
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۱۱:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66934
بهره
0.00 USD
مجموع
11.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۵۰
حجم معامله
0.03
خروج
0.67304
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11.10 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۳۶
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۶:۲۶
خرید
0.03
0.67468
0.67649
سود
5.43 USD
AUDUSD
معامله
#48990532
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67468
بهره
0.00 USD
مجموع
5.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۶:۲۶
حجم معامله
0.03
خروج
0.67649
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.43 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۱:۱۷
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۳۸
خرید
0.02
0.66905
0.67857
سود
19.04 USD
AUDUSD
معامله
#48767348
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۱:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66905
بهره
0.00 USD
مجموع
19.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.67857
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
19.04 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۰۲
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۳۰
خرید
0.05
1.11536
1.11796
سود
13.00 USD
EURUSD
معامله
#48590514
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11536
بهره
0.00 USD
مجموع
13.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.11796
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
13.00 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۶:۵۵
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۳۰
خرید
0.02
1.12022
1.11796
سود
-4.52 USD
EURUSD
معامله
#48577905
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۶:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12022
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.11796
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.52 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۳۴
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۳۰
خرید
0.04
1.11706
1.11796
سود
3.60 USD
EURUSD
معامله
#48587349
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11706
بهره
0.00 USD
مجموع
3.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۳۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.11796
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.60 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۰۵
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۳۰
خرید
0.03
1.11866
1.11796
سود
-2.10 USD
EURUSD
معامله
#48581386
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11866
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۳۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.11796
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.10 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۱۰
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۶:۴۲
فروش
0.02
1.31365
1.31349
سود
0.24 USD
USDCAD
معامله
#48579873
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31365
بهره
0.00 USD
مجموع
0.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۶:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.31349
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.24 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۳۹
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۲۲
فروش
0.03
0.67469
0.67546
سود
-2.31 USD
NZDUSD
معامله
#48537167
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67469
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
0.67546
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.31 USD
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۲۴
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۲۲
فروش
0.02
0.67295
0.67546
سود
-5.02 USD
NZDUSD
معامله
#48522267
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67295
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.67546
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-5.02 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۳۳:۵۳
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۲۲
فروش
0.05
0.67836
0.67546
سود
14.50 USD
NZDUSD
معامله
#48541537
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۳۳:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67836
بهره
0.00 USD
مجموع
14.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.67546
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
14.50 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۴
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۲۲
فروش
0.04
0.67649
0.67546
سود
4.12 USD
NZDUSD
معامله
#48539825
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67649
بهره
0.00 USD
مجموع
4.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۲۲
حجم معامله
0.04
خروج
0.67546
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.12 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۴:۳۵
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۳۹
فروش
0.02
1.25102
1.25046
سود
1.12 USD
GBPUSD
معامله
#48540039
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۴:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25102
بهره
0.00 USD
مجموع
1.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.25046
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.12 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۹:۱۹
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۳۵
فروش
0.03
1.25399
1.25047
سود
10.56 USD
GBPUSD
معامله
#48540787
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۹:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25399
بهره
0.00 USD
مجموع
10.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۳۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.25047
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
10.56 USD
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۱۷
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۴۲
خرید
0.03
1.2389
1.2429
سود
12.00 USD
GBPUSD
معامله
#48516346
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2389
بهره
0.00 USD
مجموع
12.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.2429
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
12.00 USD
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۱۹:۰۷
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۴۲
خرید
0.02
1.24178
1.2429
سود
2.24 USD
GBPUSD
معامله
#48515480
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۱۹:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24178
بهره
0.00 USD
مجموع
2.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.2429
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.24 USD
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۶:۰۶
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۳۷:۱۱
فروش
0.03
0.70159
0.7008
سود
2.37 USD
AUDUSD
معامله
#48470950
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۶:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70159
بهره
0.00 USD
مجموع
2.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۳۷:۱۱
حجم معامله
0.03
خروج
0.7008
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.37 USD