حالت آزمایشی
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۴۸
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۲۹:۴۰
خرید
0.05
1.22532
1.23566
سود
52.16 USD
GBPCHF
معامله
#112516536
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22532
بهره
0.97 USD
مجموع
52.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۲۹:۴۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.23566
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
52.16 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۲۹
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۳۴
خرید
0.05
0.99116
0.98732
سود
-17.98 USD
USDCHF
معامله
#112516286
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99116
بهره
1.97 USD
مجموع
-19.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.98732
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-17.98 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۳۶
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۲۹
خرید
0.05
0.68064
0.67871
سود
-9.71 USD
AUDCHF
معامله
#112516348
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68064
بهره
1.07 USD
مجموع
-9.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.67871
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-9.71 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۴۳
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۲۶
فروش
0.05
107.985
109.357
سود
-64.59 USD
CHFJPY
معامله
#112516472
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.985
بهره
-0.05 USD
مجموع
-63.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
109.357
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-64.59 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۵۳
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۴۳
خرید
0.05
0.63785
0.63149
سود
-32.13 USD
NZDCHF
معامله
#112516599
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.63785
بهره
1.07 USD
مجموع
-32.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۴۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.63149
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-32.13 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۳۹
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۲۸
خرید
0.05
0.75315
0.74701
سود
-31.24 USD
CADCHF
معامله
#112516409
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.75315
بهره
0.84 USD
مجموع
-31.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.74701
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-31.24 USD
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۳:۳۳
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۳۴
فروش
0.03
1.06798
1.06435
سود
5.80 USD
AUDNZD
معامله
#111878860
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۳:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06798
بهره
-0.60 USD
مجموع
7.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۳۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.06435
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
5.80 USD
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۱۸
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۵۶
خرید
0.03
0.84227
0.84723
سود
10.60 USD
NZDCAD
معامله
#111909652
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84227
بهره
-0.06 USD
مجموع
11.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
0.84723
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
10.60 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۰۵:۲۷
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۴۵
خرید
0.01
0.6331
0.63841
سود
5.08 USD
NZDUSD
معامله
#111976249
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۰۵:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6331
بهره
-0.13 USD
مجموع
5.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.63841
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
5.08 USD
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۱۸
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۰۷
خرید
0.03
80.015
79.199
سود
-23.57 USD
CADJPY
معامله
#111378727
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
80.015
بهره
0.18 USD
مجموع
-23.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۰۷
حجم معامله
0.03
خروج
79.199
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-23.57 USD
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۵۳
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۰۹
فروش
0.03
1.91546
1.90491
سود
19.37 USD
GBPNZD
معامله
#111672971
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.91546
بهره
0.07 USD
مجموع
19.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۰۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.90491
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
19.37 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۸:۰۲
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۳۷
خرید
0.03
1.10994
1.1035
سود
-20.75 USD
EURUSD
معامله
#110822720
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10994
بهره
-1.13 USD
مجموع
-19.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۳۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.1035
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
-20.75 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۳۷
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۱۵
فروش
0.03
1.19789
1.19944
سود
-5.96 USD
GBPCHF
معامله
#111170009
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19789
بهره
-0.64 USD
مجموع
-4.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۱۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.19944
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-5.96 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۴۰
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۱۱
فروش
0.03
129.044
129.545
سود
-15.46 USD
GBPJPY
معامله
#111170081
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.044
بهره
-0.72 USD
مجموع
-14.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۱۱
حجم معامله
0.03
خروج
129.545
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-15.46 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۴۴
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۰۹
فروش
0.03
1.92234
1.92054
سود
3.04 USD
GBPNZD
معامله
#111170145
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.92234
بهره
0.21 USD
مجموع
3.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۰۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.92054
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
3.04 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۳۳
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۰۵
فروش
0.03
1.62508
1.61857
سود
14.26 USD
GBPCAD
معامله
#111169934
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.62508
بهره
0.16 USD
مجموع
14.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.61857
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
14.26 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۳۱
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۰۰
فروش
0.03
1.80965
1.80617
سود
6.63 USD
GBPAUD
معامله
#111169868
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.80965
بهره
0.18 USD
مجموع
7.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.80617
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
6.63 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۲۴
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۵۰
فروش
0.03
1.22083
1.2186
سود
6.57 USD
GBPUSD
معامله
#111169765
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22083
بهره
0.18 USD
مجموع
6.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۵۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.2186
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
6.57 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۳:۴۵
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۴۲
خرید
0.03
1.80533
1.81151
سود
11.91 USD
GBPAUD
معامله
#111128348
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۳:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80533
بهره
0.00 USD
مجموع
12.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.81151
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
11.91 USD
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۳۸:۳۶
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۰۹
خرید
0.03
1.2286
1.21746
سود
-34.08 USD
GBPUSD
معامله
#111003873
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۳۸:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2286
بهره
-0.36 USD
مجموع
-33.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۰۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.21746
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
-34.08 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۷:۴۰
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۱۰:۵۸
خرید
0.03
1.63813
1.6417
سود
6.23 USD
EURAUD
معامله
#110822642
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۷:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.63813
بهره
-0.40 USD
مجموع
7.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۱۰:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.6417
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
6.23 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۰:۵۵
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۷:۳۱
فروش
0.03
1.22426
1.22185
سود
6.93 USD
GBPUSD
معامله
#110703444
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۰:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22426
بهره
0.00 USD
مجموع
7.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۷:۳۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.22185
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
6.93 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۰۸
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۴:۱۲
خرید
0.03
117.871
117.861
سود
-0.88 USD
EURJPY
معامله
#110775129
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.871
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۴:۱۲
حجم معامله
0.03
خروج
117.861
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-0.88 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۱۳
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۴:۰۸
خرید
0.03
105.985
106.143
سود
4.17 USD
USDJPY
معامله
#110775208
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.985
بهره
0.00 USD
مجموع
4.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۴:۰۸
حجم معامله
0.03
خروج
106.143
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
4.17 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۱۷
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۴:۰۴
خرید
0.03
71.729
71.991
سود
6.81 USD
AUDJPY
معامله
#110775276
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
71.729
بهره
0.00 USD
مجموع
7.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۴:۰۴
حجم معامله
0.03
خروج
71.991
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
6.81 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۲
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۴:۰۱
خرید
0.03
79.721
80.046
سود
8.58 USD
CADJPY
معامله
#110775358
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
79.721
بهره
0.00 USD
مجموع
9.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۴:۰۱
حجم معامله
0.03
خروج
80.046
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
8.58 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۴
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۳:۵۸
خرید
0.03
108.374
108.353
سود
-1.20 USD
CHFJPY
معامله
#110775422
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.374
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۳:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
108.353
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-1.20 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۲۰
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۷:۵۱
فروش
0.03
1.81039
1.81016
سود
-0.13 USD
GBPAUD
معامله
#110681590
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.81039
بهره
0.00 USD
مجموع
0.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۷:۵۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.81016
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-0.13 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۲۹
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۱
خرید
0.03
118.154
117.353
سود
-23.47 USD
EURJPY
معامله
#110326450
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
118.154
بهره
-0.05 USD
مجموع
-22.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۱
حجم معامله
0.03
خروج
117.353
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-23.47 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۲۴
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۵۳
خرید
0.03
1.79582
1.80632
سود
20.72 USD
GBPAUD
معامله
#110292806
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79582
بهره
0.00 USD
مجموع
21.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۵۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.80632
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
20.72 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۱:۴۲
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۱۴
فروش
0.03
0.97852
0.98275
سود
-14.86 USD
USDCHF
معامله
#110009935
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۱:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97852
بهره
-1.65 USD
مجموع
-12.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۱۴
حجم معامله
0.03
خروج
0.98275
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
-14.86 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۴۷
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۱۰
خرید
0.03
118.342
117.847
سود
-14.82 USD
EURJPY
معامله
#109683334
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
118.342
بهره
-0.25 USD
مجموع
-13.97 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
117.847
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-14.82 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۵۹
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۱۴
فروش
0.03
0.98207
0.98202
سود
-1.39 USD
USDCHF
معامله
#110189964
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.98207
بهره
-1.24 USD
مجموع
0.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۱۴
حجم معامله
0.03
خروج
0.98202
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
-1.39 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۱۷
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۱:۳۱
خرید
0.03
0.98205
0.97852
سود
-10.92 USD
USDCHF
معامله
#109718456
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98205
بهره
0.20 USD
مجموع
-10.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۱:۳۱
حجم معامله
0.03
خروج
0.97852
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
-10.92 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۲۹:۰۰
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۶:۲۶
خرید
0.03
1.2088
1.21745
سود
25.65 USD
GBPUSD
معامله
#109541701
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۲۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2088
بهره
0.00 USD
مجموع
25.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۶:۲۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.21745
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
25.65 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۲۹:۲۱
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۴۸
خرید
0.03
1.18066
1.19387
سود
39.81 USD
GBPCHF
معامله
#109541762
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۲۹:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18066
بهره
0.00 USD
مجموع
40.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۴۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.19387
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
39.81 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۵۱:۳۷
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۱۷
خرید
0.03
1.21092
1.21166
سود
1.92 USD
GBPUSD
معامله
#109457699
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۵۱:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21092
بهره
0.00 USD
مجموع
2.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۱۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.21166
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
1.92 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۵۹
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۰۳
فروش
0.03
0.92661
0.91842
سود
29.62 USD
EURGBP
معامله
#109005220
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92661
بهره
0.40 USD
مجموع
29.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.91842
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
29.62 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۹:۲۴
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۴۲
خرید
0.03
127.721
128.205
سود
13.17 USD
GBPJPY
معامله
#109363578
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۹:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
127.721
بهره
0.10 USD
مجموع
13.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
128.205
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
13.17 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۶:۲۷
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۳۶
خرید
0.03
0.90261
0.89376
سود
-20.70 USD
AUDCAD
معامله
#108581204
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۶:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90261
بهره
-0.04 USD
مجموع
-20.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۳۶
حجم معامله
0.03
خروج
0.89376
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-20.70 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۳۸:۳۲
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۳۳
فروش
0.03
1.78319
1.7804
سود
5.16 USD
GBPAUD
معامله
#108672731
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۳۸:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.78319
بهره
0.06 USD
مجموع
5.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.7804
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
5.16 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۳۷:۲۶
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۳۸:۲۵
فروش
0.03
1.78341
1.78344
سود
-0.66 USD
GBPAUD
معامله
#108672537
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۳۷:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.78341
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۳۸:۲۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.78344
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-0.66 USD
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۱۸
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۰۰
خرید
0.03
129.523
129.049
سود
-13.88 USD
GBPJPY
معامله
#108045695
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.523
بهره
0.13 USD
مجموع
-13.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
129.049
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-13.88 USD
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۰۱
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۱:۵۶
خرید
0.03
106.483
106.054
سود
-12.00 USD
USDJPY
معامله
#108045549
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.483
بهره
0.44 USD
مجموع
-12.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۱:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
106.054
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
-12.00 USD
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۱۲
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۱۴:۱۰
خرید
0.03
80.645
79.652
سود
-28.64 USD
CADJPY
معامله
#108045627
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
80.645
بهره
0.06 USD
مجموع
-28.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۱۴:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
79.652
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-28.64 USD
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۲۳
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۱۰:۵۱
خرید
0.03
69.579
68.4
سود
-33.83 USD
NZDJPY
معامله
#108045758
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
69.579
بهره
0.09 USD
مجموع
-33.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۱۰:۵۱
حجم معامله
0.03
خروج
68.4
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-33.83 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۴۳
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۵۹:۳۴
خرید
0.03
118.586
119.432
سود
23.15 USD
EURJPY
معامله
#107990546
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
118.586
بهره
-0.05 USD
مجموع
23.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۵۹:۳۴
حجم معامله
0.03
خروج
119.432
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
23.15 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۱۳:۲۶
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۰:۰۸
خرید
0.02
119.146
118.501
سود
-12.50 USD
EURJPY
معامله
#107822017
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۱۳:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
119.146
بهره
-0.03 USD
مجموع
-12.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۰:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
118.501
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-12.50 USD
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۳۱
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۰۱
فروش
0.02
1.62427
1.61351
سود
15.95 USD
GBPCAD
معامله
#107068664
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.62427
بهره
0.00 USD
مجموع
16.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.61351
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
15.95 USD
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۱۸
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۵۶
فروش
0.02
1.23279
1.22619
سود
13.00 USD
GBPUSD
معامله
#107068479
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23279
بهره
0.00 USD
مجموع
13.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.22619
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
13.00 USD