حالت آزمایشی
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۹:۴۴
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۶:۴۲
فروش
0.01
1954.04
1951.8
سود
‪2.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#142188789
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۹:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1954.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۶:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1951.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.04 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۰۳
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۰۷:۲۱
فروش
0.01
1951.55
1949
سود
‪2.35 USD‬
XAUUSD
معامله
#142154472
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1951.55
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۰۷:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1949
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.35 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۳۴
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۵
خرید
0.01
135.55
136.12
سود
‪5.22 USD‬
GBPJPY
معامله
#142036913
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.55
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
136.12
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪5.22 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۴۴
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۵
خرید
0.01
135.65
136.12
سود
‪4.27 USD‬
GBPJPY
معامله
#142036898
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.65
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
136.12
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.27 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۰۲
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۵
خرید
0.01
135.911
136.12
سود
‪1.79 USD‬
GBPJPY
معامله
#142137124
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.911
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
136.12
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.79 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۵۷:۴۵
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۱۸
خرید
0.01
135.767
136.113
سود
‪3.09 USD‬
GBPJPY
معامله
#142036883
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۵۷:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.767
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
136.113
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.09 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۲۱:۳۵
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۲۹:۳۰
فروش
0.01
1928.99
1946.04
سود
‪-17.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#141855472
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۲۱:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1928.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-17.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۲۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1946.04
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-17.25 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۲۸
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۲۹:۳۰
فروش
0.01
1939.61
1946.04
سود
‪-6.63 USD‬
XAUUSD
معامله
#141854944
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1939.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۲۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1946.04
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-6.63 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۱۸
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۲۹:۳۰
فروش
0.01
1940.38
1946.04
سود
‪-5.86 USD‬
XAUUSD
معامله
#141854910
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1940.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۲۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1946.04
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-5.86 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۵۷:۳۸
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۲۹
کپی
‪33.28%‬
‪32.16%‬
سود
‪3.57 USD‬
BVEfx
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۵۷:۳۸
نقطه ورود
‪33.28%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۲۹
خروج
‪32.16%‬
سود
‪3.57 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۱۸
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۰۱
کپی
‪84.45%‬
‪87.76%‬
سود
‪0.00 USD‬
BudiSetiawan
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۱۸
نقطه ورود
‪84.45%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۰۱
خروج
‪87.76%‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۳۷
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۳۱
خرید
0.05
136.905
136.717
سود
‪-9.65 USD‬
GBPJPY
معامله
#136539436
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.905
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
136.717
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-9.65 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۵۱
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۳۱
خرید
0.05
136.993
136.717
سود
‪-13.70 USD‬
GBPJPY
معامله
#136538627
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.993
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
136.717
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-13.70 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۴۵
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۳۰
فروش
0.05
136.713
136.864
سود
‪-7.95 USD‬
GBPJPY
معامله
#136536017
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.713
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
136.864
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-7.95 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۵۳:۴۴
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۴۳
فروش
0.05
136.661
136.752
سود
‪-5.19 USD‬
GBPJPY
معامله
#136529346
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۵۳:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.661
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۴۳
حجم معامله
0.05
خروج
136.752
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-5.19 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۴۴
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۵۸
فروش
0.02
1.24604
1.25121
سود
‪-10.54 USD‬
GBPUSD
معامله
#136346336
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24604
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.25121
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-10.54 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۲۵
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۰۷
خرید
0.01
1.23912
1.2366
سود
‪-2.62 USD‬
GBPUSD
معامله
#136217667
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23912
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.2366
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.62 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۱۶:۲۸
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۲۵
خرید
0.02
1.231
1.23631
سود
‪10.42 USD‬
GBPUSD
معامله
#136085009
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۱۶:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.231
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.23631
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪10.42 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۳۷
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۲۳
خرید
0.02
132.117
132.437
سود
‪5.58 USD‬
GBPJPY
معامله
#136163518
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.117
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
132.437
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪5.58 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۴۶
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۲۰
خرید
0.02
1.2305
1.23619
سود
‪11.18 USD‬
GBPUSD
معامله
#136085042
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2305
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.23619
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪11.18 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۳۳
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۱۷
خرید
0.02
1.2314
1.2362
سود
‪9.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#136085091
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2314
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.2362
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪9.40 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۵۲:۰۷
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۵۷:۳۴
فروش
0.02
1.23314
1.23158
سود
‪2.92 USD‬
GBPUSD
معامله
#136066779
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۵۲:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23314
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۵۷:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.23158
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.92 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۴۰
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۴۲
خرید
0.01
1.23201
1.234
سود
‪1.89 USD‬
GBPUSD
معامله
#136037644
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23201
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.234
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.89 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۲۲
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۱۵
خرید
0.01
1.23198
1.23185
سود
‪-0.23 USD‬
GBPUSD
معامله
#136037589
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23198
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.23185
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.23 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۵۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۰۰
فروش
0.03
1.22185
1.22413
سود
‪-7.14 USD‬
GBPUSD
معامله
#135871105
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22185
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.22413
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-7.14 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۴۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۲۳
خرید
0.03
1.22138
1.22174
سود
‪0.78 USD‬
GBPUSD
معامله
#135870105
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22138
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.22174
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۰۷
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۶
خرید
0.1
1.22391
1.22287
سود
‪-11.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#135866090
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22391
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.22287
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-11.40 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۴۷
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۶
خرید
0.2
1.22602
1.22287
سود
‪-65.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#135856756
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22602
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-63.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۶
حجم معامله
0.2
خروج
1.22287
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-65.00 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۵۵
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۱
فروش
0.01
1.23414
1.23632
سود
‪-2.28 USD‬
GBPUSD
معامله
#135705666
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23414
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.23632
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.28 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۳۱
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۰۶
فروش
0.01
1.23246
1.23118
سود
‪1.18 USD‬
GBPUSD
معامله
#135690148
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23246
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.23118
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.18 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۵۳
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۰۷
کپی
‪297.97%‬
‪-95.41%‬
سود
‪-268.87 USD‬
mc_forever
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۵۳
نقطه ورود
‪297.97%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۰۷
خروج
‪-95.41%‬
سود
‪-268.87 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۴۴
۱۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۵۰
کپی
‪297.97%‬
‪297.97%‬
سود
‪0.00 USD‬
mc_forever
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۴۴
نقطه ورود
‪297.97%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۵۰
خروج
‪297.97%‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۵:۵۱
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۰۹
فروش
0.2
1.22031
1.22139
سود
‪-23.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#134640679
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۵:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22031
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-21.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۰۹
حجم معامله
0.2
خروج
1.22139
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-23.60 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۲۸
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۴
فروش
1
1.21903
1.22031
سود
‪-138.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#134639515
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21903
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-128.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۴
حجم معامله
1
خروج
1.22031
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-138.00 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۵۹:۳۱
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۴
فروش
1
1.21952
1.22031
سود
‪-89.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#134639321
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۵۹:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21952
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-79.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۴
حجم معامله
1
خروج
1.22031
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-89.00 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۰۳:۰۸
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۳۸
خرید
0.1
1.22081
1.21881
سود
‪-21.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#134518144
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۰۳:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22081
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-20.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.21881
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-21.00 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۶:۱۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۳۴
خرید
0.02
1.2279
1.23255
سود
‪9.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#134353625
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۶:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2279
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.23255
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪9.10 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۴۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۳۲
خرید
0.1
1.22669
1.23259
سود
‪58.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#134396436
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22669
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪59.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۳۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.23259
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪58.00 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۴۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۲۹
خرید
0.05
1.22904
1.23262
سود
‪17.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#134403319
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22904
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.23262
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪17.40 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۵۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۲۶
خرید
0.05
1.22997
1.23261
سود
‪12.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#134426789
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22997
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.23261
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪12.70 USD‬
۱۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۲۰
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۳۱
خرید
0.05
1.23277
1.23145
سود
‪-7.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#134214923
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23277
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.23145
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-7.10 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۰۲
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۵۹
فروش
0.05
1.239
1.24412
سود
‪-26.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#134059846
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.239
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-25.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.24412
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-26.10 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۴۶
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۵۹
فروش
0.05
1.2385
1.24412
سود
‪-28.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#134059841
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2385
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-28.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.24412
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-28.60 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۱۸
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۵۹
فروش
0.05
1.238
1.24412
سود
‪-31.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#134059837
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.238
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-30.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.24412
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-31.10 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۴۴
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۸:۱۳
فروش
0.05
131.692
131.65
سود
‪0.98 USD‬
GBPJPY
معامله
#134030836
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.692
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۸:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
131.65
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.98 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۴۰
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۲:۳۶
فروش
0.05
1.2391
1.238
سود
‪5.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#134024421
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2391
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۲:۳۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.238
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪5.00 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۳۱
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۲:۳۶
فروش
0.1
1.24008
1.238
سود
‪19.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#134006889
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24008
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۲:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.238
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪19.80 USD‬
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۱۴
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۳۷
خرید
0.02
134.35
133.505
سود
‪-16.22 USD‬
GBPJPY
معامله
#133492645
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.35
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
133.505
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-16.22 USD‬
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۳۲
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۳۷
خرید
0.02
134.08
133.505
سود
‪-11.17 USD‬
GBPJPY
معامله
#133515898
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.08
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
133.505
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-11.17 USD‬
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۲۱
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۳۷
خرید
0.01
133.696
133.505
سود
‪-1.99 USD‬
GBPJPY
معامله
#133528397
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.696
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
133.505
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.99 USD‬