حالت آزمایشی
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۲۲:۵۹
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۲۴
فروش
0.1
0.6434
0.64266
سود
6.40 USD
NZDUSD
معامله
#117696489
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۲۲:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6434
بهره
0.00 USD
مجموع
7.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۲۴
حجم معامله
0.1
خروج
0.64266
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
6.40 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۱۷:۱۶
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۲۱
فروش
0.1
0.64295
0.64266
سود
1.90 USD
NZDUSD
معامله
#117696400
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۱۷:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64295
بهره
0.00 USD
مجموع
2.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۲۱
حجم معامله
0.1
خروج
0.64266
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
1.90 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۲۳
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۵۸
فروش
0.1
1.1179
1.11521
سود
25.90 USD
EURUSD
معامله
#117431348
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1179
بهره
0.00 USD
مجموع
26.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.11521
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
25.90 USD
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۲:۳۸
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۵۴
فروش
0.1
1.11645
1.11519
سود
11.60 USD
EURUSD
معامله
#117431218
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۲:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11645
بهره
0.00 USD
مجموع
12.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۵۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.11519
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
11.60 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۱:۰۸
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۴۸
فروش
0.1
0.64008
0.63925
سود
7.30 USD
NZDUSD
معامله
#117584558
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۱:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64008
بهره
0.00 USD
مجموع
8.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۷:۴۸
حجم معامله
0.1
خروج
0.63925
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
7.30 USD
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۳۴
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۹
فروش
0.1
1.1149
1.11411
سود
6.90 USD
EURUSD
معامله
#117431134
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1149
بهره
0.00 USD
مجموع
7.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.11411
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
6.90 USD
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۵۲
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۴
فروش
0.1
1.11446
1.11411
سود
2.50 USD
EURUSD
معامله
#117430984
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11446
بهره
0.00 USD
مجموع
3.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.11411
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
2.50 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۴۹
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۱۹
خرید
0.05
130.75
131.071
سود
13.98 USD
GBPJPY
معامله
#116010787
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.75
بهره
0.00 USD
مجموع
14.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۱۹
حجم معامله
0.05
خروج
131.071
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
13.98 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۲۹
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۱۶
خرید
0.05
130.955
131.063
سود
4.04 USD
GBPJPY
معامله
#116010664
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.955
بهره
0.00 USD
مجموع
5.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
131.063
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
4.04 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۲۰
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۰۲
خرید
0.05
131.074
131.122
سود
1.24 USD
GBPJPY
معامله
#116010568
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.074
بهره
0.00 USD
مجموع
2.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
131.122
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
1.24 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۴۵
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۵۲
فروش
0.02
1.25759
1.25726
سود
0.46 USD
GBPUSD
معامله
#113792517
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25759
بهره
0.00 USD
مجموع
0.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.25726
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.46 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۳۱
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۴۲
خرید
0.01
1.10778
1.10777
سود
-0.11 USD
EURUSD
معامله
#110260078
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10778
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10777
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.11 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۵۴
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۱:۲۷
خرید
0.1
109.231
109.298
سود
5.13 USD
USDJPY
معامله
#99208730
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.231
بهره
0.00 USD
مجموع
6.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۱:۲۷
حجم معامله
0.1
خروج
109.298
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
5.13 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۵:۴۶
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۱:۱۶
خرید
0.1
109.258
109.291
سود
2.02 USD
USDJPY
معامله
#99207409
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۵:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.258
بهره
0.00 USD
مجموع
3.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۱:۱۶
حجم معامله
0.1
خروج
109.291
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
2.02 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۴۸
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۲۸
خرید
0.1
109.123
109.155
سود
1.93 USD
USDJPY
معامله
#99211017
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.123
بهره
0.00 USD
مجموع
2.93 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۲۸
حجم معامله
0.1
خروج
109.155
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
1.93 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۵۰
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۰۷
خرید
0.1
142.194
142.281
سود
5.98 USD
GBPJPY
معامله
#99212543
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
142.194
بهره
0.00 USD
مجموع
7.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
142.281
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
5.98 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۲
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۰
فروش
0.1
1.01262
1.01181
سود
7.01 USD
USDCHF
معامله
#97723174
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01262
بهره
0.00 USD
مجموع
8.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.01181
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
7.01 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۲۰
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۸
فروش
0.1
1.01435
1.01181
سود
24.10 USD
USDCHF
معامله
#97830348
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01435
بهره
0.00 USD
مجموع
25.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.01181
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
24.10 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۳۴
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۷
فروش
0.1
1.01109
1.01181
سود
-8.12 USD
USDCHF
معامله
#97831102
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01109
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.01181
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-8.12 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۸:۳۹
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۰
فروش
0.1
1.0116
1.01174
سود
-2.38 USD
USDCHF
معامله
#97840114
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۸:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0116
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.01174
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-2.38 USD
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۳۵:۵۵
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۶
فروش
0.1
1.01653
1.01183
سود
45.45 USD
USDCHF
معامله
#97856043
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۳۵:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01653
بهره
0.00 USD
مجموع
46.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.01183
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
45.45 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۰۳
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۵۸
خرید
0.1
1.12498
1.12532
سود
2.40 USD
EURUSD
معامله
#97831900
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12498
بهره
0.00 USD
مجموع
3.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.12532
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
2.40 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۳۷:۵۹
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۱۹
فروش
0.1
1.01125
1.01031
سود
8.30 USD
USDCHF
معامله
#97723164
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۳۷:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01125
بهره
0.00 USD
مجموع
9.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۱۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.01031
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
8.30 USD
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۵۲:۱۵
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۲۰
فروش
0.1
1.01045
1.00942
سود
9.20 USD
USDCHF
معامله
#97723151
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۵۲:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01045
بهره
0.00 USD
مجموع
10.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۲۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.00942
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
9.20 USD
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۵۱
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۱۳
فروش
0.1
1.0097
1.00932
سود
2.76 USD
USDCHF
معامله
#97722732
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0097
بهره
0.00 USD
مجموع
3.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.00932
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
2.76 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۴۳:۴۹
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۴۴
فروش
0.1
1.14177
1.14138
سود
1.85 USD
EURCHF
معامله
#97777835
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۴۳:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.14177
بهره
0.00 USD
مجموع
3.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۴۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.14138
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
1.85 USD
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۲۰
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۲۹
خرید
0.1
1.32763
1.32834
سود
4.35 USD
USDCAD
معامله
#97728508
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32763
بهره
0.00 USD
مجموع
5.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۲۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.32834
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
4.35 USD
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۴۱
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۱۶
فروش
0.1
1.00885
1.00823
سود
5.15 USD
USDCHF
معامله
#97722494
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00885
بهره
0.00 USD
مجموع
6.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۱۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.00823
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
5.15 USD
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۱۸
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۱۵:۳۲
فروش
0.1
1.00805
1.0075
سود
4.46 USD
USDCHF
معامله
#97627474
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00805
بهره
0.00 USD
مجموع
5.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۱۵:۳۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.0075
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
4.46 USD
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۲۷
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۸
فروش
0.1
1.00734
1.00796
سود
-7.15 USD
USDCHF
معامله
#95586764
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00734
بهره
0.00 USD
مجموع
-6.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.00796
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-7.15 USD
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۱۸
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۵
فروش
0.1
1.0082
1.00796
سود
1.38 USD
USDCHF
معامله
#95588180
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0082
بهره
0.00 USD
مجموع
2.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.00796
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
1.38 USD
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۲۳
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۱
فروش
0.1
1.00958
1.00771
سود
17.56 USD
USDCHF
معامله
#95588458
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00958
بهره
0.00 USD
مجموع
18.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.00771
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
17.56 USD
۰۶.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۳۵
۰۶.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۳۰
فروش
0.1
1.34491
1.34436
سود
3.09 USD
USDCAD
معامله
#95552728
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34491
بهره
0.00 USD
مجموع
4.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۳۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.34436
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
3.09 USD
۰۶.۰۳.۲۰۱۹ ۰۵:۴۹:۵۱
۰۶.۰۳.۲۰۱۹ ۰۶:۱۰:۵۹
فروش
0.1
1.00546
1.00514
سود
2.18 USD
USDCHF
معامله
#95521493
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۱۹ ۰۵:۴۹:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00546
بهره
0.00 USD
مجموع
3.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۱۹ ۰۶:۱۰:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.00514
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
2.18 USD
۰۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۰۹
۰۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۱۸
خرید
0.1
1.12947
1.12968
سود
1.10 USD
EURUSD
معامله
#95494639
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12947
بهره
0.00 USD
مجموع
2.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۱۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.12968
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
1.10 USD
۲۷.۰۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۰۳
۲۷.۰۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۶
خرید
0.1
0.85456
0.85528
سود
7.58 USD
EURGBP
معامله
#95264802
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85456
بهره
0.00 USD
مجموع
9.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۶
حجم معامله
0.1
خروج
0.85528
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
7.58 USD
۰۶.۰۲.۲۰۱۹ ۰۸:۰۱:۲۷
۱۸.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۰۹:۵۹
خرید
0.1
0.71481
0.7157
سود
7.90 USD
AUDUSD
معامله
#94457101
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۱۹ ۰۸:۰۱:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71481
بهره
0.00 USD
مجموع
8.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۰۹:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
0.7157
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
7.90 USD
۰۶.۰۲.۲۰۱۹ ۰۶:۱۷:۲۶
۱۸.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۰۹:۵۴
خرید
0.1
0.71554
0.71571
سود
0.70 USD
AUDUSD
معامله
#94453574
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۱۹ ۰۶:۱۷:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71554
بهره
0.00 USD
مجموع
1.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۰۹:۵۴
حجم معامله
0.1
خروج
0.71571
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
0.70 USD
۰۶.۰۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۲۵
۱۸.۰۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۰۹
خرید
0.1
0.71305
0.71494
سود
17.90 USD
AUDUSD
معامله
#94458341
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71305
بهره
0.00 USD
مجموع
18.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
0.71494
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
17.90 USD
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۵۶
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۲۰:۱۳:۴۷
خرید
0.1
1.29476
1.29565
سود
7.90 USD
GBPUSD
معامله
#94429436
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29476
بهره
0.00 USD
مجموع
8.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۲۰:۱۳:۴۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.29565
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
7.90 USD
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۳۱
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۲۰:۱۳:۴۱
خرید
0.1
1.29555
1.29566
سود
0.10 USD
GBPUSD
معامله
#94427836
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29555
بهره
0.00 USD
مجموع
1.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۲۰:۱۳:۴۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.29566
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
0.10 USD
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۳۹
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۵۰
خرید
0.1
1.29301
1.29378
سود
6.70 USD
GBPUSD
معامله
#94434440
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29301
بهره
0.00 USD
مجموع
7.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۵۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.29378
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
6.70 USD
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۵۳
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۸:۱۸
فروش
0.1
1.15043
1.1498
سود
5.30 USD
EURUSD
معامله
#94163090
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15043
بهره
0.00 USD
مجموع
6.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۸:۱۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.1498
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
5.30 USD
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۲۳
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۴۲
فروش
0.1
0.99865
0.99844
سود
1.10 USD
USDCHF
معامله
#94102513
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99865
بهره
0.00 USD
مجموع
2.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۴۲
حجم معامله
0.1
خروج
0.99844
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
1.10 USD
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۴۱
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۳:۰۸
فروش
0.1
0.99922
0.99871
سود
4.11 USD
USDCHF
معامله
#94105157
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99922
بهره
0.00 USD
مجموع
5.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۳:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
0.99871
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
4.11 USD
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۵۱
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۵:۵۱
فروش
0.1
125.223
125.168
سود
3.02 USD
EURJPY
معامله
#93980110
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
125.223
بهره
0.00 USD
مجموع
5.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۵:۵۱
حجم معامله
0.1
خروج
125.168
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
3.02 USD
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۲۵
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۴۶
فروش
0.1
1.32813
1.32792
سود
0.58 USD
USDCAD
معامله
#93915851
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32813
بهره
0.00 USD
مجموع
1.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۴۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.32792
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
0.58 USD
۲۵.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۲۰
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۳۷
فروش
0.05
124.898
124.652
سود
10.25 USD
EURJPY
معامله
#93826901
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
124.898
بهره
0.00 USD
مجموع
11.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۳۷
حجم معامله
0.05
خروج
124.652
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
10.25 USD
۲۵.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۴۹
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۲۷
فروش
0.1
124.729
124.654
سود
4.86 USD
EURJPY
معامله
#93803067
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
124.729
بهره
0.00 USD
مجموع
6.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۲۷
حجم معامله
0.1
خروج
124.654
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
4.86 USD
۲۵.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۴۹
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۲۱
فروش
0.1
124.69
124.661
سود
0.65 USD
EURJPY
معامله
#93801542
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
124.69
بهره
0.00 USD
مجموع
2.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۲۱
حجم معامله
0.1
خروج
124.661
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
0.65 USD