حالت آزمایشی
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۳:۱۸
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۴۹
فروش
0.01
108.68
108.646
سود
0.21 USD
USDJPY
معامله
#118163001
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۳:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.68
بهره
0.00 USD
مجموع
0.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
108.646
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.21 USD
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۳:۴۵
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۴۴
فروش
0.01
108.214
108.646
سود
-5.54 USD
USDJPY
معامله
#116661245
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۳:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.214
بهره
-1.46 USD
مجموع
-3.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
108.646
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-5.54 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۲۹
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۴۰
فروش
0.01
74.24
74.071
سود
1.36 USD
AUDJPY
معامله
#118151216
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
74.24
بهره
0.00 USD
مجموع
1.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
74.071
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.36 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۵۹
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۳۴
فروش
0.01
83.08
83.111
سود
-0.49 USD
CADJPY
معامله
#118170256
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
83.08
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
83.111
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.49 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۹:۵۶
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۲۴
فروش
0.01
0.98069
0.99238
سود
-20.33 USD
USDCHF
معامله
#110811000
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۹:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.98069
بهره
-8.45 USD
مجموع
-11.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.99238
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-20.33 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۴۰:۳۱
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۲۰
فروش
0.01
0.98122
0.99238
سود
-18.55 USD
USDCHF
معامله
#112142075
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۴۰:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.98122
بهره
-7.20 USD
مجموع
-11.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.99238
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-18.55 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۸:۰۳
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۱۴
فروش
0.01
0.6335
0.6332
سود
0.10 USD
NZDCHF
معامله
#118141316
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۸:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6335
بهره
0.00 USD
مجموع
0.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.6332
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.10 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۱۱
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۱۰
فروش
0.01
69.428
69.324
سود
0.76 USD
NZDJPY
معامله
#118152522
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
69.428
بهره
0.00 USD
مجموع
0.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
69.324
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.76 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۹:۰۱
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۰۵
خرید
0.01
1.30885
1.30719
سود
-1.36 USD
USDCAD
معامله
#117750724
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30885
بهره
0.01 USD
مجموع
-1.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.30719
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.36 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۰۳
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۰۰
فروش
0.01
0.63898
0.63814
سود
0.74 USD
NZDUSD
معامله
#118169810
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63898
بهره
0.00 USD
مجموع
0.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.63814
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.74 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۰۶
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۵۶
فروش
0.01
0.6425
0.63814
سود
4.27 USD
NZDUSD
معامله
#117747958
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6425
بهره
0.01 USD
مجموع
4.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.63814
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.27 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۹:۱۲
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۵۱
فروش
0.01
109.516
109.483
سود
0.11 USD
CHFJPY
معامله
#117157023
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۹:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.516
بهره
0.00 USD
مجموع
0.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.483
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.11 USD
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۵۴:۱۱
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۴۸
فروش
0.01
1.29431
1.28489
سود
9.37 USD
GBPUSD
معامله
#117513938
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۵۴:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29431
بهره
0.05 USD
مجموع
9.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.28489
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
9.37 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۵:۰۴
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۴۳
فروش
0.01
140.128
139.595
سود
4.36 USD
GBPJPY
معامله
#117544572
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.128
بهره
-0.35 USD
مجموع
4.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
139.595
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.36 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۶:۰۷
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۳۸
فروش
0.01
1.692
1.67957
سود
9.38 USD
GBPCAD
معامله
#117774206
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۶:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.692
بهره
0.07 USD
مجموع
9.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.67957
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
9.38 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۳۰:۴۷
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۳۵
فروش
0.01
139.117
139.598
سود
-5.39 USD
GBPJPY
معامله
#116943144
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۳۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.117
بهره
-0.77 USD
مجموع
-4.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
139.598
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-5.39 USD
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۲۱:۳۳
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۳۱
فروش
0.01
1.2868
1.28488
سود
1.84 USD
GBPUSD
معامله
#117883993
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۲۱:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2868
بهره
0.02 USD
مجموع
1.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.28488
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.84 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۰۸
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۲۸
فروش
0.01
1.67919
1.67949
سود
-0.25 USD
GBPCAD
معامله
#117005245
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.67919
بهره
0.18 USD
مجموع
-0.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.67949
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.25 USD
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۵۸
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۲۲
خرید
0.01
1.88957
1.88445
سود
-4.38 USD
GBPAUD
معامله
#117512310
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.88957
بهره
-0.68 USD
مجموع
-3.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.88445
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-4.38 USD
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۵۳:۴۹
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۱:۵۵
فروش
0.01
1.69835
1.67958
سود
14.27 USD
GBPCAD
معامله
#117513894
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۵۳:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.69835
بهره
0.11 USD
مجموع
14.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۱:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.67958
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
14.27 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۲:۰۱
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۱:۴۹
فروش
0.01
1.88526
1.88464
سود
0.43 USD
GBPAUD
معامله
#117005309
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.88526
بهره
0.20 USD
مجموع
0.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۱:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.88464
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.43 USD
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۱۷:۴۶
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۱:۱۱
فروش
0.01
1.87809
1.88463
سود
-4.60 USD
GBPAUD
معامله
#117883105
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۱۷:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.87809
بهره
0.06 USD
مجموع
-4.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.88463
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-4.60 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۴۷
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۱:۰۶
فروش
0.01
1.11109
1.11027
سود
1.13 USD
EURUSD
معامله
#116601542
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11109
بهره
0.41 USD
مجموع
0.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۱:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.11027
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.13 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۲۷
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۱:۰۱
فروش
0.01
1.6293
1.62861
سود
0.27 USD
EURAUD
معامله
#118170891
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6293
بهره
0.00 USD
مجموع
0.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۱:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.62861
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.27 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۳۲
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۵۷
خرید
0.01
0.86471
0.86408
سود
-1.51 USD
EURGBP
معامله
#116999134
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86471
بهره
-0.50 USD
مجموع
-0.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.86408
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.51 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۴۶
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۵۲
فروش
0.01
120.97
120.635
سود
2.88 USD
EURJPY
معامله
#118163139
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.97
بهره
0.00 USD
مجموع
3.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
120.635
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.88 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۸:۵۵
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۴۸
فروش
0.01
120.958
120.636
سود
2.76 USD
EURJPY
معامله
#118171301
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۸:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.958
بهره
0.00 USD
مجموع
2.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
120.636
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.76 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۹:۱۸
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۴۴
فروش
0.01
121
120.635
سود
3.12 USD
EURJPY
معامله
#117750886
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۹:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121
بهره
-0.04 USD
مجموع
3.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
120.635
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.12 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۳۷
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۴۰
فروش
0.01
120.95
120.635
سود
2.66 USD
EURJPY
معامله
#117742902
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.95
بهره
-0.04 USD
مجموع
2.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
120.635
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.66 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۵۷
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۳۵
خرید
0.01
0.8611
0.86411
سود
3.47 USD
EURGBP
معامله
#117761201
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8611
بهره
-0.20 USD
مجموع
3.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.86411
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.47 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۴۴
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۳۰
فروش
0.01
120.934
120.636
سود
2.47 USD
EURJPY
معامله
#117126757
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.934
بهره
-0.07 USD
مجموع
2.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
120.636
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.47 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۲۹
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۲۵
خرید
0.01
0.8605
0.86408
سود
4.20 USD
EURGBP
معامله
#117750519
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8605
بهره
-0.20 USD
مجموع
4.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.86408
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.20 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۴:۳۶
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۲۰
فروش
0.01
1.6288
1.62863
سود
-0.09 USD
EURAUD
معامله
#118175477
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۴:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6288
بهره
0.00 USD
مجموع
0.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.62863
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.09 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۴۹
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۱۵
خرید
0.01
0.8604
0.86408
سود
4.33 USD
EURGBP
معامله
#117750350
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8604
بهره
-0.20 USD
مجموع
4.73 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.86408
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.33 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۱:۵۲
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۱۱
فروش
0.01
74.25
74.071
سود
1.45 USD
AUDJPY
معامله
#118152315
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۱:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
74.25
بهره
0.00 USD
مجموع
1.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
74.071
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.45 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۲۳:۲۶
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۰۷
فروش
0.01
0.68815
0.68173
سود
6.29 USD
AUDUSD
معامله
#117554237
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۲۳:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68815
بهره
-0.03 USD
مجموع
6.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.68173
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
6.29 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۳۴
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۵۱
فروش
0.01
82.43
83.119
سود
-7.18 USD
CADJPY
معامله
#116948909
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
82.43
بهره
-0.64 USD
مجموع
-6.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
83.119
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-7.18 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۱۱
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۴۷
فروش
0.01
0.757
0.75925
سود
-2.47 USD
CADCHF
معامله
#118141769
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.757
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.75925
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.47 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۲۲
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۴۱
فروش
0.01
83
83.119
سود
-1.52 USD
CADJPY
معامله
#117726042
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
83
بهره
-0.23 USD
مجموع
-1.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
83.119
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.52 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۹:۰۶
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۳۵
فروش
0.01
0.7568
0.75925
سود
-2.67 USD
CADCHF
معامله
#118141488
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۹:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7568
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.75925
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.67 USD
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۱۲
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۳۰
فروش
0.01
83.05
83.118
سود
-0.99 USD
CADJPY
معامله
#117725638
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
83.05
بهره
-0.17 USD
مجموع
-0.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
83.118
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.99 USD
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۲۰:۲۹
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۲۲
فروش
0.01
74.182
74.065
سود
0.59 USD
AUDJPY
معامله
#117883727
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۲۰:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
74.182
بهره
-0.29 USD
مجموع
1.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
74.065
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.59 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۷
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۱۸
فروش
0.01
0.6775
0.67657
سود
0.74 USD
AUDCHF
معامله
#118141204
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6775
بهره
0.00 USD
مجموع
0.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.67657
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.74 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۵۳
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۱۲
خرید
0.01
0.894
0.89113
سود
-2.39 USD
AUDCAD
معامله
#118175682
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.894
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.89113
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.39 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۱۸
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۰:۲۲
فروش
0.01
1.6925
1.6775
سود
11.34 USD
GBPCAD
معامله
#117759302
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6925
بهره
0.07 USD
مجموع
11.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۰:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.6775
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
11.34 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۱۶
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۴۱
فروش
0.01
69.438
69.24
سود
1.62 USD
NZDJPY
معامله
#118169940
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
69.438
بهره
0.00 USD
مجموع
1.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
69.24
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.62 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۵:۴۴
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۱۶
فروش
0.01
109.72
109.52
سود
1.64 USD
CHFJPY
معامله
#118169646
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۵:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.72
بهره
0.00 USD
مجموع
1.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
109.52
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.64 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۲۰
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۳۷
فروش
0.01
120.959
120.76
سود
1.63 USD
EURJPY
معامله
#118163979
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.959
بهره
0.00 USD
مجموع
1.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
120.76
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.63 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۶:۳۶
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۱۸
خرید
0.01
1.7408
1.7428
سود
1.08 USD
EURNZD
معامله
#118170100
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۶:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.7408
بهره
0.00 USD
مجموع
1.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.7428
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.08 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۰:۳۳
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۱۹:۴۱
فروش
0.01
2.0155
2.0251
سود
-6.36 USD
GBPNZD
معامله
#117747071
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۰:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.0155
بهره
0.00 USD
مجموع
-6.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۱۹:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
2.0251
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-6.36 USD