حالت آزمایشی
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۰:۳۳
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۱۹:۴۱
فروش
0.01
2.0155
2.0251
سود
-6.36 USD
GBPNZD
معامله
#117747071
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۰:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.0155
بهره
0.00 USD
مجموع
-6.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۱۹:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
2.0251
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-6.36 USD
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۱۱
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۱۲:۲۶
خرید
0.01
1.31415
1.30774
سود
-5.00 USD
USDCAD
معامله
#117358011
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31415
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۱۲:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.30774
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-5.00 USD
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۰۷:۵۵
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۱۸:۲۹
فروش
0.01
82.083
83.028
سود
-9.31 USD
CADJPY
معامله
#116648987
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۰۷:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
82.083
بهره
-0.41 USD
مجموع
-8.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۱۸:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
83.028
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-9.31 USD
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۳۸:۲۷
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۴۳:۲۸
خرید
0.01
0.83423
0.83818
سود
2.80 USD
NZDCAD
معامله
#115512963
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۳۸:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.83423
بهره
-0.01 USD
مجموع
3.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۴۳:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.83818
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.80 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۰۸
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۴۳:۲۱
خرید
0.01
1.11331
1.11612
سود
-6.17 USD
EURUSD
معامله
#110617041
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11331
بهره
-8.88 USD
مجموع
2.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۴۳:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.11612
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-6.17 USD
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۱:۴۷
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۲۷
فروش
0.01
1.29468
1.29393
سود
0.65 USD
GBPUSD
معامله
#117349275
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۱:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29468
بهره
0.00 USD
مجموع
0.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.29393
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.65 USD
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۱:۰۰
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۵۵:۳۱
فروش
0.01
0.6296
0.63701
سود
-7.50 USD
NZDUSD
معامله
#116668504
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6296
بهره
0.01 USD
مجموع
-7.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۵۵:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.63701
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-7.50 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۴:۰۰
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۴۱:۲۲
خرید
0.01
0.63391
0.63493
سود
0.67 USD
NZDUSD
معامله
#116556972
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.63391
بهره
-0.25 USD
مجموع
1.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۴۱:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.63493
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.67 USD
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۴۱
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۵۳
فروش
0.01
0.75399
0.75172
سود
1.79 USD
CADCHF
معامله
#116665300
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75399
بهره
-0.31 USD
مجموع
2.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.75172
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.79 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۵:۵۱
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۴۹
فروش
0.01
0.75415
0.75176
سود
1.97 USD
CADCHF
معامله
#116665256
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۵:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75415
بهره
-0.25 USD
مجموع
2.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.75176
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.97 USD
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۰:۰۹
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۴۹
خرید
0.01
0.62908
0.63463
سود
5.24 USD
NZDUSD
معامله
#116649147
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۰:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.62908
بهره
-0.21 USD
مجموع
5.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.63463
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
5.24 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۰
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۷:۲۳
فروش
0.01
119.917
121.05
سود
-10.68 USD
EURJPY
معامله
#116601896
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
119.917
بهره
-0.06 USD
مجموع
-10.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۷:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
121.05
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-10.68 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۴۶
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۱۸
فروش
0.02
1.2771
1.29223
سود
-30.41 USD
GBPUSD
معامله
#116602971
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2771
بهره
0.05 USD
مجموع
-30.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.29223
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-30.41 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۲۳
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۰۹
فروش
0.01
1.09973
1.10323
سود
-3.72 USD
EURCHF
معامله
#117194453
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09973
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.10323
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.72 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۱
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۳:۴۰
فروش
0.01
108.792
109.7
سود
-8.55 USD
CHFJPY
معامله
#116516112
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.792
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۳:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
109.7
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-8.55 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۲۷:۳۸
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۲۴
فروش
0.01
1.63857
1.63356
سود
3.30 USD
EURAUD
معامله
#116999199
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۲۷:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63857
بهره
0.10 USD
مجموع
3.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۹:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.63356
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.30 USD
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۵۸
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۲۴:۰۸
فروش
0.01
1.0745
1.0785
سود
-2.91 USD
AUDNZD
معامله
#116665226
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0745
بهره
-0.20 USD
مجموع
-2.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۲۴:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.0785
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.91 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۹:۴۴
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۵۱
فروش
0.01
1.0682
1.07823
سود
-7.07 USD
AUDNZD
معامله
#115401722
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۹:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0682
بهره
-0.56 USD
مجموع
-6.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.07823
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-7.07 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۳:۲۷
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۰۹
فروش
0.01
1.10033
1.10779
سود
-7.32 USD
EURUSD
معامله
#116352943
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۳:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10033
بهره
0.24 USD
مجموع
-7.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.10779
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-7.32 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۵۵
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۵:۲۵
فروش
0.01
0.62575
0.6238
سود
1.67 USD
NZDCHF
معامله
#116839718
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.62575
بهره
-0.08 USD
مجموع
1.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۵:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.6238
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.67 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۰:۳۳
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۲۴
فروش
0.01
1.755
1.76353
سود
-5.49 USD
EURNZD
معامله
#116829093
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۰:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.755
بهره
0.05 USD
مجموع
-5.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.76353
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-5.49 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۲:۰۲
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۷:۳۵
فروش
0.01
1.76155
1.76286
سود
-1.02 USD
EURNZD
معامله
#116810192
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۲:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.76155
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۷:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.76286
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.02 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۴۹
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۰۴
خرید
0.01
0.67915
0.67297
سود
-6.43 USD
AUDUSD
معامله
#116561012
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67915
بهره
-0.15 USD
مجموع
-6.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.67297
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-6.43 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۴۰
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۴:۴۶
فروش
0.01
0.897
0.89138
سود
3.53 USD
AUDCAD
معامله
#115746550
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.897
بهره
-0.53 USD
مجموع
4.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.89138
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.53 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۴۵:۳۸
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۱۶:۰۴
فروش
0.01
108.085
109.079
سود
-9.33 USD
CHFJPY
معامله
#116336343
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۴۵:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.085
بهره
0.00 USD
مجموع
-9.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۱۶:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
109.079
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-9.33 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۰۶
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۸:۳۲
فروش
0.01
0.63489
0.62858
سود
6.21 USD
NZDUSD
معامله
#116505884
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63489
بهره
0.00 USD
مجموع
6.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۸:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.62858
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
6.21 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۳۹
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۱۷
فروش
0.01
108.252
108.844
سود
-5.78 USD
USDJPY
معامله
#116505836
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.252
بهره
-0.24 USD
مجموع
-5.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
108.844
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-5.78 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۳۰:۵۷
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۵۰
خرید
0.02
0.87065
0.8635
سود
-18.69 USD
EURGBP
معامله
#116603071
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۳۰:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87065
بهره
0.00 USD
مجموع
-18.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.8635
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-18.69 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۴۵
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۴۸
فروش
0.01
137.081
138.715
سود
-15.38 USD
GBPJPY
معامله
#116643649
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
137.081
بهره
-0.14 USD
مجموع
-15.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
138.715
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-15.38 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۱۹
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۰۵
فروش
0.01
108.041
108.635
سود
-5.81 USD
USDJPY
معامله
#116505776
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.041
بهره
-0.24 USD
مجموع
-5.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.635
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-5.81 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۸:۲۶
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۱۱
فروش
0.01
1.2663
1.2753
سود
-9.10 USD
GBPUSD
معامله
#116816239
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۸:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2663
بهره
0.00 USD
مجموع
-9.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.2753
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-9.10 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۴۹
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۷
خرید
0.01
1.755
1.757
سود
1.05 USD
EURNZD
معامله
#116834071
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.755
بهره
0.00 USD
مجموع
1.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.757
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.05 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۱۰
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۱۶
فروش
0.01
1.26478
1.27525
سود
-10.55 USD
GBPUSD
معامله
#116643640
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26478
بهره
0.02 USD
مجموع
-10.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.27525
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-10.55 USD
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۱۵
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۵۲
فروش
0.01
1.86818
1.88626
سود
-12.38 USD
GBPAUD
معامله
#116634374
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.86818
بهره
0.02 USD
مجموع
-12.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.88626
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-12.38 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۳۱
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۵۲
خرید
0.01
0.87278
0.86403
سود
-11.45 USD
EURGBP
معامله
#116643645
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87278
بهره
-0.10 USD
مجموع
-11.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.86403
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-11.45 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۲۳:۴۲
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۴۲
فروش
0.01
2.00572
2.03176
سود
-16.53 USD
GBPNZD
معامله
#116711816
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۲۳:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.00572
بهره
0.00 USD
مجموع
-16.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
2.03176
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-16.53 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۲۸
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۷
فروش
0.01
0.6285
0.6265
سود
1.90 USD
NZDUSD
معامله
#116816072
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6285
بهره
0.00 USD
مجموع
2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.6265
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.90 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۵۳
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۴۴
فروش
0.01
0.83089
0.8289
سود
1.30 USD
NZDCAD
معامله
#116829588
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.83089
بهره
0.00 USD
مجموع
1.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.8289
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.30 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۵۱:۵۲
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۲:۴۸
خرید
0.01
0.84081
0.82903
سود
-9.10 USD
NZDCAD
معامله
#116343042
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۵۱:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84081
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۲:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.82903
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-9.10 USD
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۵۳:۵۵
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۲:۴۷
خرید
0.01
1.0683
1.07779
سود
5.63 USD
AUDNZD
معامله
#116163818
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۵۳:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0683
بهره
-0.12 USD
مجموع
5.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۲:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.07779
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.63 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۶:۵۰
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۱۵
فروش
0.01
0.6274
0.6254
سود
1.81 USD
NZDCHF
معامله
#116814662
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۶:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6274
بهره
0.00 USD
مجموع
2.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.6254
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.81 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۰۳
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۱۳
فروش
0.01
68.08
67.88
سود
1.65 USD
NZDJPY
معامله
#116815140
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
68.08
بهره
0.00 USD
مجموع
1.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
67.88
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.65 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۲۰
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۲:۲۱
خرید
0.01
1.6287
1.6307
سود
1.15 USD
EURAUD
معامله
#116816880
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.6287
بهره
0.00 USD
مجموع
1.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۲:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.6307
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.15 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۴۱
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۲:۱۴
خرید
0.01
1.31887
1.32291
سود
2.95 USD
USDCAD
معامله
#116634576
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31887
بهره
0.00 USD
مجموع
3.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۳۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.32291
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.95 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۵:۳۹
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۳۰
فروش
0.01
1.99692
2.01135
سود
-9.25 USD
GBPNZD
معامله
#116505645
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۵:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.99692
بهره
0.02 USD
مجموع
-9.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
2.01135
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-9.25 USD
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۱۸
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۲۷
خرید
0.01
1.25634
1.2585
سود
2.06 USD
GBPUSD
معامله
#116661714
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25634
بهره
0.00 USD
مجموع
2.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.2585
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.06 USD
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۳۸:۲۳
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۱:۱۱
فروش
0.01
1.7371
1.75429
سود
-10.63 USD
EURNZD
معامله
#115521678
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۳۸:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7371
بهره
0.39 USD
مجموع
-10.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.75429
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-10.63 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۲۶
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۱:۰۹
فروش
0.01
1.7387
1.75428
سود
-9.96 USD
EURNZD
معامله
#116551929
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7387
بهره
0.05 USD
مجموع
-9.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۱:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.75428
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-9.96 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۵:۴۸
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۱۱:۵۲
فروش
0.01
0.8405
0.834
سود
4.47 USD
NZDCAD
معامله
#115737715
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۵:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8405
بهره
-0.25 USD
مجموع
4.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۱۱:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.834
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.47 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۵۹
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۴۳
فروش
0.01
1.84883
1.86676
سود
-12.39 USD
GBPAUD
معامله
#116505651
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.84883
بهره
0.00 USD
مجموع
-12.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.86676
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-12.39 USD