حالت آزمایشی
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۵:۰۵
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۵۹:۵۷
فروش
0.03
73.948
73.002
سود
22.52 USD
AUDJPY
معامله
#112835021
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
73.948
بهره
-3.19 USD
مجموع
26.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۵۹:۵۷
حجم معامله
0.03
خروج
73.002
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
22.52 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۰۴:۰۶
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۵۵
فروش
0.01
0.88145
0.88327
سود
-2.47 USD
EURGBP
معامله
#113781646
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۰۴:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88145
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.88327
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.47 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۵۶
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۵۰
فروش
0.02
1.74742
1.74545
سود
2.09 USD
EURNZD
معامله
#113520558
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.74742
بهره
0.00 USD
مجموع
2.49 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.74545
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
2.09 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۰۲:۲۱
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۶:۱۱
فروش
0.02
1.22199
1.2523
سود
-60.67 USD
GBPUSD
معامله
#112142079
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۰۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22199
بهره
0.15 USD
مجموع
-60.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۶:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.2523
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-60.67 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۶:۵۲
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۶:۱۰
فروش
0.02
1.22193
1.25194
سود
-60.07 USD
GBPUSD
معامله
#112139132
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۶:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22193
بهره
0.15 USD
مجموع
-60.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۶:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.25194
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-60.07 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۵۸
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۶:۱۰
خرید
0.02
0.89009
0.88434
سود
-14.99 USD
EURGBP
معامله
#113143784
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89009
بهره
-0.19 USD
مجموع
-14.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۶:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.88434
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-14.99 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۳۹
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۳۴
فروش
0.02
0.99607
0.99406
سود
3.84 USD
USDCHF
معامله
#112936378
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99607
بهره
0.00 USD
مجموع
4.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.99406
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.84 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۴۵:۲۲
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۲۷
فروش
0.02
1.95488
1.96865
سود
-17.80 USD
GBPNZD
معامله
#113164485
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۴۵:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.95488
بهره
0.05 USD
مجموع
-17.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.96865
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-17.80 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۲۶:۲۷
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۲۹:۳۰
فروش
0.01
1.23557
1.23156
سود
3.70 USD
GBPCHF
معامله
#112557715
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۲۶:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23557
بهره
-0.14 USD
مجموع
4.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۲۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.23156
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.70 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۹:۵۵
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۰۸
فروش
0.02
0.68594
0.68394
سود
3.79 USD
AUDUSD
معامله
#113242808
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۹:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68594
بهره
-0.01 USD
مجموع
4.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.68394
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.79 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۲۹
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۳۸:۴۸
خرید
0.01
1.60603
1.60892
سود
1.65 USD
EURAUD
معامله
#113026689
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.60603
بهره
-0.13 USD
مجموع
1.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۳۸:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.60892
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.65 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۲۲
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۳۸:۴۳
خرید
0.01
1.60223
1.60881
سود
3.51 USD
EURAUD
معامله
#112541158
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.60223
بهره
-0.79 USD
مجموع
4.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۳۸:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.60881
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.51 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۳۰:۲۵
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۵۶:۲۱
فروش
0.01
119.805
118.799
سود
9.10 USD
EURJPY
معامله
#113028321
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۳۰:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
119.805
بهره
-0.01 USD
مجموع
9.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۵۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
118.799
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
9.10 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۴۴
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۵۶:۱۳
فروش
0.02
1.46069
1.45709
سود
5.03 USD
EURCAD
معامله
#113243034
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46069
بهره
0.00 USD
مجموع
5.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۵۶:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.45709
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
5.03 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۵۸
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۰۶:۰۶
فروش
0.02
1.93772
1.9631
سود
-32.72 USD
GBPNZD
معامله
#112965793
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.93772
بهره
0.05 USD
مجموع
-32.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۰۶:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.9631
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-32.72 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۵۱:۴۹
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۶
فروش
0.01
1.80451
1.82166
سود
-11.95 USD
GBPAUD
معامله
#112704559
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۵۱:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.80451
بهره
0.02 USD
مجموع
-11.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.82166
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-11.95 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۴۱
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۳۲:۲۰
فروش
0.02
0.64131
0.63782
سود
6.79 USD
NZDUSD
معامله
#112811934
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64131
بهره
0.01 USD
مجموع
6.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۳۲:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.63782
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
6.79 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۲۲:۳۵
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۲۹:۵۵
فروش
0.03
81.766
81.419
سود
8.86 USD
CADJPY
معامله
#112834123
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۲۲:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
81.766
بهره
-0.17 USD
مجموع
9.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۲۹:۵۵
حجم معامله
0.03
خروج
81.419
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
8.86 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۱۶
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۲۹:۵۲
خرید
0.01
81.694
81.41
سود
-2.83 USD
CADJPY
معامله
#113028317
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
81.694
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۲۹:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
81.41
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.83 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۵۳:۴۲
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۱۹:۰۱
فروش
0.02
1.22298
1.23761
سود
-30.65 USD
GBPCHF
معامله
#112699861
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۵۳:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22298
بهره
-0.70 USD
مجموع
-29.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.23761
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-30.65 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۳:۳۴
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۱۳:۰۸
فروش
0.02
1.63806
1.65847
سود
-31.15 USD
GBPCAD
معامله
#112967483
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۳:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63806
بهره
0.00 USD
مجموع
-30.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۱۳:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.65847
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-31.15 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۵۸
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۵۹:۵۰
فروش
0.01
1.07095
1.07971
سود
-5.82 USD
AUDNZD
معامله
#112935782
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07095
بهره
-0.04 USD
مجموع
-5.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۵۹:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.07971
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-5.82 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۴۴
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۵۶:۵۸
خرید
0.01
0.9889
0.9904
سود
1.41 USD
USDCHF
معامله
#113028319
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9889
بهره
0.00 USD
مجموع
1.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۵۶:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.9904
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.41 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۴۲:۱۸
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۴۵
فروش
0.01
1.20235
1.23237
سود
-31.10 USD
GBPCHF
معامله
#112147900
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۴۲:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20235
بهره
-0.56 USD
مجموع
-30.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.23237
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-31.10 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۴۹
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۱۹
خرید
0.02
1.31864
1.32602
سود
10.94 USD
USDCAD
معامله
#112516171
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31864
بهره
0.01 USD
مجموع
11.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.32602
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
10.94 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۵۸
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۵۹
خرید
0.01
74.223
74.373
سود
1.19 USD
AUDJPY
معامله
#113028343
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.223
بهره
0.00 USD
مجموع
1.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
74.373
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.19 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۲۱
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۵
فروش
0.01
1.10794
1.10644
سود
1.40 USD
EURUSD
معامله
#113028337
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10794
بهره
0.00 USD
مجموع
1.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.10644
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.40 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۲۵:۴۹
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۱۹
فروش
0.01
1.61147
1.60997
سود
0.84 USD
EURAUD
معامله
#113028335
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۲۵:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.61147
بهره
0.00 USD
مجموع
1.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.60997
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.84 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۲۴
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۰۴
خرید
0.01
1.45565
1.46654
سود
7.62 USD
EURCAD
معامله
#112623197
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.45565
بهره
-0.41 USD
مجموع
8.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.46654
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
7.62 USD
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۰۸
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۴۴
فروش
0.01
0.89601
0.89017
سود
7.28 USD
EURGBP
معامله
#112432025
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89601
بهره
0.20 USD
مجموع
7.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.89017
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
7.28 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۰۸
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۴۲
فروش
0.01
1.23313
1.24544
سود
-12.38 USD
GBPUSD
معامله
#112816288
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23313
بهره
0.03 USD
مجموع
-12.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.24544
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-12.38 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۵۲
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۲۱
فروش
0.02
0.90559
0.90941
سود
-6.65 USD
AUDCAD
معامله
#112835515
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90559
بهره
-0.47 USD
مجموع
-5.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.90941
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-6.65 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۰۵
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۳۳
فروش
0.01
1.62761
1.64282
سود
-11.61 USD
GBPCAD
معامله
#112543038
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.62761
بهره
0.09 USD
مجموع
-11.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.64282
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-11.61 USD
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۰۵
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۳۵
فروش
0.01
1.06795
1.07389
سود
-4.29 USD
AUDNZD
معامله
#112375725
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06795
بهره
-0.28 USD
مجموع
-3.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07389
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-4.29 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۳۴
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۳۹
فروش
0.01
1.91836
1.93644
سود
-11.65 USD
GBPNZD
معامله
#112471540
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.91836
بهره
0.13 USD
مجموع
-11.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.93644
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-11.65 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۲۷
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۲۰
فروش
0.02
1.10316
1.10944
سود
-12.65 USD
EURUSD
معامله
#112942059
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10316
بهره
0.11 USD
مجموع
-12.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.10944
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-12.65 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۰:۵۶
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۳:۳۱
فروش
0.01
131.966
133.814
سود
-17.73 USD
GBPJPY
معامله
#112470542
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۰:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.966
بهره
-0.43 USD
مجموع
-17.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۳:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
133.814
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-17.73 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۴۰
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۳۷:۳۸
خرید
0.01
132.898
133.459
سود
4.94 USD
GBPJPY
معامله
#112704574
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.898
بهره
-0.05 USD
مجموع
5.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۳۷:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
133.459
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.94 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۳۳:۱۱
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۳۶:۴۴
خرید
0.02
0.90711
0.90785
سود
0.71 USD
AUDCAD
معامله
#112880345
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۳۳:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90711
بهره
-0.01 USD
مجموع
1.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۳۶:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.90785
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.71 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۲۴
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۱:۵۶
خرید
0.01
1.5956
1.61261
سود
11.47 USD
EURAUD
معامله
#112936218
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.5956
بهره
0.00 USD
مجموع
11.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۱:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.61261
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
11.47 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۲:۳۰
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۱۸
خرید
0.01
1.72964
1.725
سود
-4.00 USD
EURNZD
معامله
#112205003
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۲:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.72964
بهره
-0.82 USD
مجموع
-2.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.725
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-4.00 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۰۴:۵۰
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۱۲
خرید
0.01
1.72959
1.72498
سود
-3.98 USD
EURNZD
معامله
#112187411
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۰۴:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.72959
بهره
-0.82 USD
مجموع
-2.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.72498
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.98 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۱۹
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۵۵:۲۱
خرید
0.02
1.45126
1.4614
سود
14.28 USD
EURCAD
معامله
#112516817
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.45126
بهره
-0.67 USD
مجموع
15.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۵۵:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.4614
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
14.28 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۴۹
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۰۹
فروش
0.02
1.92547
1.92562
سود
-0.59 USD
GBPNZD
معامله
#112965735
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.92547
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.92562
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-0.59 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۳۴
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۲۰
خرید
0.02
1.70661
1.71484
سود
10.20 USD
EURNZD
معامله
#112936071
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.70661
بهره
0.00 USD
مجموع
10.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.71484
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
10.20 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۲:۵۴
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۰۳
فروش
0.02
116.483
119.503
سود
-56.51 USD
EURJPY
معامله
#112027989
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۲:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
116.483
بهره
-0.22 USD
مجموع
-55.89 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
119.503
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-56.51 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۱۱
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۲۸
خرید
0.02
1.09431
1.10342
سود
18.02 USD
EURUSD
معامله
#112835524
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09431
بهره
0.00 USD
مجموع
18.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.10342
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
18.02 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۴۰
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۴۲
خرید
0.02
0.9934
0.99331
سود
-0.38 USD
USDCHF
معامله
#112935925
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9934
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.99331
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.38 USD
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۰۶
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۰
فروش
0.02
1.72024
1.70474
سود
20.05 USD
EURNZD
معامله
#112424377
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.72024
بهره
0.55 USD
مجموع
19.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.70474
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
20.05 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۱۲
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۷
فروش
0.02
118.612
117.86
سود
13.48 USD
EURJPY
معامله
#112522339
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
118.612
بهره
-0.09 USD
مجموع
13.97 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
117.86
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
13.48 USD