حالت آزمایشی
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۵۵
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۲۵
خرید
0.01
0.67597
0.67737
سود
1.40 USD
AUDUSD
معامله
#52623102
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67597
بهره
0.00 USD
مجموع
1.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۰۴:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.67737
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.40 USD
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۳۱
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۲۷
فروش
0.05
1.31803
1.31596
سود
7.86 USD
USDCAD
معامله
#52617006
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31803
بهره
0.00 USD
مجموع
7.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۲۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.31596
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7.86 USD
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۵۴
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۴۲:۵۱
خرید
0.05
73.79
73.818
سود
1.29 USD
AUDJPY
معامله
#52617012
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
73.79
بهره
0.00 USD
مجموع
1.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۴۲:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
73.818
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.29 USD
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۲۲
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۰۳
خرید
0.05
108.963
109.015
سود
2.38 USD
USDJPY
معامله
#52623832
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.963
بهره
0.00 USD
مجموع
2.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
109.015
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.38 USD
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۴۷
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۳۵
خرید
0.01
119.885
120.004
سود
1.09 USD
EURJPY
معامله
#52635479
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
119.885
بهره
0.00 USD
مجموع
1.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
120.004
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.09 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۰۶
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۱
فروش
0.05
74.49
74.083
سود
18.70 USD
AUDJPY
معامله
#52225581
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
74.49
بهره
0.00 USD
مجموع
18.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
74.083
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
18.70 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۳۶
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۵۰
فروش
0.05
109.079
108.827
سود
11.58 USD
USDJPY
معامله
#52249925
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.079
بهره
0.00 USD
مجموع
11.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
108.827
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11.58 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۲۸:۳۴
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۱۴
خرید
0.01
0.84169
0.84159
سود
-0.13 USD
EURGBP
معامله
#52504717
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۲۸:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84169
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.84159
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.13 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۸
خرید
0.01
1.10534
1.10513
سود
-0.21 USD
EURUSD
معامله
#52501924
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10534
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10513
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.21 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۱۷
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۸
فروش
0.01
1.31312
1.31295
سود
0.13 USD
USDCAD
معامله
#52470654
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31312
بهره
0.00 USD
مجموع
0.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.31295
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.13 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۲۴
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۷
خرید
0.01
1.10935
1.10513
سود
-4.22 USD
EURUSD
معامله
#52461233
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10935
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.10513
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.22 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۲:۵۴
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۷
خرید
0.01
1.10859
1.10513
سود
-3.46 USD
EURUSD
معامله
#52451356
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۲:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10859
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.10513
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.46 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۷
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۶
خرید
0.01
1.11118
1.10513
سود
-6.05 USD
EURUSD
معامله
#52443467
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11118
بهره
0.00 USD
مجموع
-6.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.10513
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-6.05 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۲۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۲:۳۴
خرید
0.05
109.404
109.539
سود
6.16 USD
USDJPY
معامله
#52495501
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.404
بهره
0.00 USD
مجموع
6.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
109.539
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.16 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۵۹
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۵۹
فروش
0.05
74.912
74.81
سود
4.67 USD
AUDJPY
معامله
#52249928
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
74.912
بهره
0.00 USD
مجموع
4.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
74.81
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.67 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۱۰
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۶:۳۲
فروش
0.01
1.31543
1.31384
سود
1.21 USD
USDCAD
معامله
#52480471
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31543
بهره
0.00 USD
مجموع
1.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۶:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.31384
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.21 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۱۹
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۰۸
خرید
0.01
0.8421
0.84235
سود
0.32 USD
EURGBP
معامله
#52496561
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8421
بهره
0.00 USD
مجموع
0.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.84235
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.32 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۵۶
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۰۴
خرید
0.01
0.68307
0.68312
سود
0.05 USD
AUDUSD
معامله
#52497345
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68307
بهره
0.00 USD
مجموع
0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.68312
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.05 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۴۳
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۳۷
خرید
0.05
109.379
109.433
سود
2.47 USD
USDJPY
معامله
#52492743
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.379
بهره
0.00 USD
مجموع
2.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۳۷
حجم معامله
0.05
خروج
109.433
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.47 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۶:۴۴
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۴۹
فروش
0.05
109.424
109.39
سود
1.55 USD
USDJPY
معامله
#52263996
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۶:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.424
بهره
0.00 USD
مجموع
1.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
109.39
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.55 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۲۹
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۳۱
فروش
0.01
121.443
121.05
سود
3.60 USD
EURJPY
معامله
#52258016
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.443
بهره
0.00 USD
مجموع
3.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
121.05
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.60 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۲۰
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۸:۴۹
فروش
0.01
109.625
109.593
سود
0.29 USD
USDJPY
معامله
#52309690
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.625
بهره
0.00 USD
مجموع
0.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۸:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
109.593
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.29 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۴۶
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۱۴
فروش
0.01
109.829
109.661
سود
1.53 USD
USDJPY
معامله
#52319765
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.829
بهره
0.00 USD
مجموع
1.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
109.661
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.53 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۱۳
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۲
فروش
0.01
109.935
109.905
سود
0.27 USD
USDJPY
معامله
#52462662
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.935
بهره
0.00 USD
مجموع
0.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
109.905
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.27 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۱۶
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۱۲
فروش
0.01
144.501
144.238
سود
2.40 USD
GBPJPY
معامله
#52467144
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
144.501
بهره
0.00 USD
مجموع
2.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
144.238
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.40 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۱۷
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۵۷:۰۴
خرید
0.01
0.84968
0.84963
سود
-0.06 USD
EURGBP
معامله
#52450157
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84968
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۵۷:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.84963
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.06 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۰۴
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۳۲
فروش
0.01
109.854
109.833
سود
0.19 USD
USDJPY
معامله
#52311364
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.854
بهره
0.00 USD
مجموع
0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
109.833
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.19 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۴:۲۶
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۵۱
فروش
0.01
1.1102
1.10942
سود
0.78 USD
EURUSD
معامله
#52443054
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۴:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1102
بهره
0.00 USD
مجموع
0.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10942
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.78 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۰۷
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۰۲
خرید
0.01
0.68655
0.68661
سود
0.06 USD
AUDUSD
معامله
#52434020
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68655
بهره
0.00 USD
مجموع
0.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.68661
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.06 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۲
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۰۲
فروش
0.01
110.164
109.939
سود
2.05 USD
USDJPY
معامله
#52389501
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.164
بهره
0.00 USD
مجموع
2.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
109.939
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.05 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۳:۴۱
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۵:۵۴
فروش
0.01
110.155
109.945
سود
1.91 USD
USDJPY
معامله
#52389802
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۳:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.155
بهره
0.00 USD
مجموع
1.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۵:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
109.945
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.91 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۳۷
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۵:۴۷
فروش
0.01
110.016
109.941
سود
0.68 USD
USDJPY
معامله
#52326920
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.016
بهره
0.00 USD
مجموع
0.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۵:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
109.941
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.68 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۰۹
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۵۰
فروش
0.05
75.5
75.48
سود
0.91 USD
AUDJPY
معامله
#52282825
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
75.5
بهره
0.00 USD
مجموع
0.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
75.48
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.91 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۱:۴۵
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۰
فروش
0.05
76
75.48
سود
23.64 USD
AUDJPY
معامله
#52306800
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۱:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
76
بهره
0.00 USD
مجموع
23.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۰
حجم معامله
0.05
خروج
75.48
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
23.64 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۴۱:۴۲
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۳۹
فروش
0.01
1.88884
1.88912
سود
-0.20 USD
GBPAUD
معامله
#52375924
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۴۱:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.88884
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.88912
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.20 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۳۰
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۲۴
فروش
0.01
1.11376
1.11224
سود
1.52 USD
EURUSD
معامله
#52333203
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11376
بهره
0.00 USD
مجموع
1.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.11224
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.52 USD
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۲۷
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۳۷
کپی
123.53%
-99.85%
سود
-45.75 USD
FIBOSNRSCALPER
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۲۷
نقطه ورود
123.53%
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۳۷
خروج
-99.85%
سود
-45.75 USD
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۳۷
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۱۹
کپی
3519.14%
-3.64%
سود
-18.13 USD
haizie
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۳۷
نقطه ورود
3519.14%
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۱۹
خروج
-3.64%
سود
-18.13 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۳
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۵۲
فروش
0.01
142.984
142.591
سود
3.58 USD
GBPJPY
معامله
#52272319
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
142.984
بهره
0.00 USD
مجموع
3.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
142.591
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.58 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۳۹
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۰۵
فروش
0.01
143.253
143.155
سود
0.90 USD
GBPJPY
معامله
#52257806
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.253
بهره
0.00 USD
مجموع
0.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
143.155
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.90 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۳۲
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۸:۱۱
فروش
0.01
1.1118
1.11112
سود
0.68 USD
EURUSD
معامله
#52234993
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1118
بهره
0.00 USD
مجموع
0.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۸:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.11112
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.68 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۲۵
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۳۷
فروش
0.05
120.86
120.761
سود
4.56 USD
EURJPY
معامله
#52225592
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.86
بهره
0.00 USD
مجموع
4.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۳۷
حجم معامله
0.05
خروج
120.761
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.56 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۵۴
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۰
فروش
0.01
1.11378
1.11377
سود
0.01 USD
EURUSD
معامله
#52129721
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11378
بهره
0.00 USD
مجموع
0.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.11377
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.01 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۷:۳۸
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۲۸
فروش
0.05
108.387
108.315
سود
3.32 USD
USDJPY
معامله
#52220379
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۷:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.387
بهره
0.00 USD
مجموع
3.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
108.315
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.32 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۷:۲۲
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۲۴
فروش
0.05
142.361
142.191
سود
7.85 USD
GBPJPY
معامله
#52220373
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۷:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
142.361
بهره
0.00 USD
مجموع
7.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۲۴
حجم معامله
0.05
خروج
142.191
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7.85 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۷:۵۶
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۲۱
فروش
0.05
120.966
120.773
سود
8.91 USD
EURJPY
معامله
#52220388
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۷:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.966
بهره
0.00 USD
مجموع
8.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
120.773
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
8.91 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۸:۴۵
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۱۹
فروش
0.05
74.554
74.449
سود
4.85 USD
AUDJPY
معامله
#52220415
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۸:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
74.554
بهره
0.00 USD
مجموع
4.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۱۹
حجم معامله
0.05
خروج
74.449
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.85 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۴۰:۰۷
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۲۶:۲۲
خرید
0.05
120.255
120.616
سود
16.70 USD
EURJPY
معامله
#52215390
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۴۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.255
بهره
0.00 USD
مجموع
16.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۲۶:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
120.616
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
16.70 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۱۸
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۲۶:۱۸
خرید
0.05
141.263
141.891
سود
29.05 USD
GBPJPY
معامله
#52215373
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
141.263
بهره
0.00 USD
مجموع
29.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۲۶:۱۸
حجم معامله
0.05
خروج
141.891
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
29.05 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۴۲
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۴۳:۵۳
خرید
0.05
107.701
107.749
سود
2.23 USD
USDJPY
معامله
#52215380
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.701
بهره
0.00 USD
مجموع
2.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۴۳:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
107.749
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.23 USD