حالت آزمایشی
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۴۲
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۵۹:۳۰
فروش
0.03
2.09499
2.09326
سود
‪0.03 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470880598
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.09499
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۵۹:۳۰
حجم معامله
0.03
خروج
2.09326
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۲۳
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۲۳
فروش
0.03
2.09464
2.09322
سود
‪0.03 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470876054
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.09464
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
2.09322
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۲۹
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۴۸
فروش
0.02
2.08715
2.08611
سود
‪0.01 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470778769
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.08715
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
2.08611
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۴۴
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۲۰
فروش
0.01
2.10047
2.0898
سود
‪0.06 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470790603
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.10047
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
2.0898
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۸:۳۲
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۰۸:۴۴
فروش
0.01
0.84959
0.84846
سود
‪0.01 USD‬
AUDCAD
معامله
#1470414706
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۸:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.84959
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۰۸:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.84846
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۳۹
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۳۲
فروش
0.02
2.09756
2.0937
سود
‪0.05 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470847925
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.09756
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
2.0937
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۲
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۳۱
فروش
0.02
2.0956
2.0935
سود
‪0.02 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470847109
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.0956
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
2.0935
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۱۰:۲۰
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۵۰:۵۶
فروش
0.02
2.09691
2.09455
سود
‪0.03 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470821337
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۱۰:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.09691
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۵۰:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
2.09455
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۳۸
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۱۴:۲۹
فروش
0.02
2.09661
2.09571
سود
‪0.01 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470812472
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.09661
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۱۴:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
2.09571
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۴۶
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۳۳
فروش
0.01
0.85824
0.85441
سود
‪0.03 USD‬
AUDCAD
معامله
#1470503913
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85824
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.85441
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۵۶
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۴۶
فروش
0.02
2.0986
2.09577
سود
‪0.03 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470788552
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.0986
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
2.09577
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۰۸
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۳۶
فروش
0.02
2.09329
2.0918
سود
‪0.02 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470780622
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.09329
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
2.0918
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۱۸:۳۱
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۴۶
فروش
0.02
2.08992
2.083
سود
‪0.08 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470755142
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۱۸:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.08992
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
2.083
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۱۳
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۲۵:۲۹
فروش
0.02
2.09502
2.09341
سود
‪0.02 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470748795
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.09502
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۲۵:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
2.09341
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۵۱
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۲۹
فروش
0.02
2.09411
2.09264
سود
‪0.02 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470747377
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.09411
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
2.09264
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۰۲
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۲۷
فروش
0.02
2.09307
2.09259
سود
‪0.01 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470745727
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.09307
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
2.09259
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۱۲
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۵۱
فروش
0.02
2.09938
2.08757
سود
‪0.14 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470728378
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.09938
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
2.08757
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۳۴:۲۴
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۴۹
فروش
0.03
2.09324
2.08757
سود
‪0.10 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470712555
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۳۴:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.09324
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۴۹
حجم معامله
0.03
خروج
2.08757
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۱۲
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۳۹
فروش
0.02
2.088
2.08726
سود
‪0.01 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470711746
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.088
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
2.08726
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۴۳
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۷:۴۶:۳۱
فروش
0.02
2.07905
2.07899
سود
‪0.00 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470660881
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.07905
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۷:۴۶:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
2.07899
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۳۷
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۱۸
فروش
0.02
2.09511
2.08379
سود
‪0.14 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470677695
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.09511
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
2.08379
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۸:۵۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۰۵
فروش
0.02
2.08405
2.08325
سود
‪0.01 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470661540
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۸:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.08405
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
2.08325
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۵۱
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۲۸
کپی
‪166.24%‬
‪166.24%‬
سود
‪0.00 USD‬
Rotero26
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۵۱
نقطه ورود
‪166.24%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۲۸
خروج
‪166.24%‬
سود
‪0.00 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۳۹
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۱۱
فروش
0.02
2.07969
2.07685
سود
‪0.03 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470657898
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.07969
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
2.07685
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۳۸:۳۴
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۱۰
فروش
0.02
2.07873
2.07615
سود
‪0.03 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470649431
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۳۸:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.07873
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
2.07615
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۴۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۵۲
فروش
0.02
2.05889
2.05582
سود
‪0.04 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470638606
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.05889
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
2.05582
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۷
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۷
فروش
0.02
2.06854
2.0676
سود
‪0.01 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470593017
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.06854
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
2.0676
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۴۷
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۶:۵۷
خرید
0.1
23.51
23.89
سود
‪0.04 USD‬
UKBrent
معامله
#1470589539
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۶:۵۷
حجم معامله
0.1
خروج
23.89
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۴۲
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۶:۵۰
خرید
0.1
23.84
23.89
سود
‪0.01 USD‬
UKBrent
معامله
#1470584456
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.84
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۶:۵۰
حجم معامله
0.1
خروج
23.89
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۶
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۲۹
فروش
0.02
2.06983
2.0666
سود
‪0.04 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470588878
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.06983
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
2.0666
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۱۲
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۰۸
فروش
0.02
2.0691
2.06179
سود
‪0.09 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470570926
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.0691
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
2.06179
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۳۸
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۰۳
فروش
0.02
2.062
2.06168
سود
‪0.00 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470569388
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.062
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
2.06168
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۴۹
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۱۰
فروش
0.02
2.06369
2.06291
سود
‪0.01 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470569731
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.06369
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
2.06291
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۰۳
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۳
فروش
0.02
2.0664
2.06458
سود
‪0.02 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470570808
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.0664
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
2.06458
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۳۵
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۳۱
فروش
0.02
2.06101
2.0582
سود
‪0.03 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470564096
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.06101
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
2.0582
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۲۲
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۴۹
فروش
0.02
2.05999
2.0567
سود
‪0.04 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470557734
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.05999
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
2.0567
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۱۰
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۴۷
خرید
0.1
24.18
24.23
سود
‪0.01 USD‬
UKBrent
معامله
#1470556329
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۴۷
حجم معامله
0.1
خروج
24.23
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۱۷
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۰۸
فروش
0.01
0.86578
0.86226
سود
‪0.03 USD‬
AUDCAD
معامله
#1470511611
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86578
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.86226
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۲۴:۰۵
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۶:۴۶
فروش
0.01
2.05999
2.06027
سود
‪0.00 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470525240
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۲۴:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.05999
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۶:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
2.06027
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۲۳
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۲۱
فروش
0.01
2.05849
2.05301
سود
‪0.03 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470498169
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.05849
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
2.05301
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۵۴
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۲۰
فروش
0.01
2.05451
2.05311
سود
‪0.01 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470484653
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.05451
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
2.05311
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۱۸
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۱۷
خرید
0.01
0.853
0.85454
سود
‪0.01 USD‬
AUDCAD
معامله
#1470488790
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.853
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.85454
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۴:۳۹
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۳۷
فروش
0.01
2.0575
2.05623
سود
‪0.01 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470484882
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۴:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.0575
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
2.05623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۲
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۲۶
فروش
0.01
2.061
2.05964
سود
‪0.01 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470488659
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.061
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
2.05964
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۰۱
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۰۱
فروش
0.01
2.07304
2.06181
سود
‪0.07 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470492248
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.07304
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
2.06181
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۴
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۵۳
فروش
0.01
2.06997
2.06249
سود
‪0.04 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470491567
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.06997
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
2.06249
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۴۳
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۳۲
فروش
0.01
2.06469
2.06221
سود
‪0.01 USD‬
GBPNZD
معامله
#1470489236
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.06469
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
2.06221
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۲۲
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۱
خرید
0.01
120.267
120.496
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1470406326
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.267
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
120.496
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۵۳
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۳۸
فروش
0.01
1.42506
1.42
سود
‪0.04 USD‬
USDCAD
معامله
#1470396256
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.42506
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.42
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۴۹
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۱۴:۳۲
خرید
0.01
1.17076
1.18036
سود
‪0.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#1470360533
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17076
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۱۴:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.18036
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬