حالت آزمایشی
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۰۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۲۵
خرید
0.01
1892.78
1893.91
سود
‪1.13 USD‬
XAUUSD
معامله
#1694196
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1892.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1893.91
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.13 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۴۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۰۲
خرید
0.01
1894.41
1895.52
سود
‪1.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#1693241
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1894.41
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1895.52
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.11 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۵
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۰۵
خرید
0.01
0.71749
0.71876
سود
‪1.27 USD‬
NZDUSD
معامله
#1676625
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71749
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.71876
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.27 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۵۴
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۲
خرید
0.01
1.22254
1.22155
سود
‪-0.99 USD‬
EURUSD
معامله
#1619315
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22254
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.22155
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.99 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۱۶
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۰۳
خرید
0.02
1.21949
1.22103
سود
‪3.08 USD‬
EURUSD
معامله
#1622510
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.22103
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.08 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۵۳
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۰۳
خرید
0.01
1.22254
1.22106
سود
‪-1.48 USD‬
EURUSD
معامله
#1619314
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22254
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.22106
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.48 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۰۳
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۰۳
خرید
0.01
1.21947
1.22106
سود
‪1.59 USD‬
EURUSD
معامله
#1622499
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21947
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.22106
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.59 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۱۲
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۰۳
خرید
0.01
1.21838
1.22103
سود
‪2.65 USD‬
EURUSD
معامله
#1631413
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21838
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.22103
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.65 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۳۱
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۱۲
فروش
0.01
1.2178
1.21662
سود
‪1.18 USD‬
EURUSD
معامله
#1656257
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2178
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.21662
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.18 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۵۱
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۹:۵۹
فروش
0.01
0.72215
0.72182
سود
‪0.33 USD‬
NZDUSD
معامله
#1654667
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72215
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۹:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.72182
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۴۳
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۶
فروش
0.01
1886.43
1885.34
سود
‪1.09 USD‬
XAUUSD
معامله
#1654665
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1886.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1885.34
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.09 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۰۳
خرید
0.01
0.71471
0.71968
سود
‪4.97 USD‬
NZDUSD
معامله
#1641424
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71471
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.71968
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.97 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۰۱
خرید
0.01
1.21482
1.21639
سود
‪1.57 USD‬
EURUSD
معامله
#1637485
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21482
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.21639
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.57 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۴۶:۰۵
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۷
فروش
0.01
0.72167
0.72015
سود
‪1.52 USD‬
NZDUSD
معامله
#1566868
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۴۶:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72167
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.72015
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.52 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۵۳
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۰۲
خرید
0.01
134.001
134.007
سود
‪0.06 USD‬
EURJPY
معامله
#1619313
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.001
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
134.007
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۱۳
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۳:۵۵
فروش
0.01
1.22294
1.22237
سود
‪0.57 USD‬
EURUSD
معامله
#1615452
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22294
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۳:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.22237
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۰۸
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۳:۵۵
فروش
0.01
1.22361
1.22237
سود
‪1.24 USD‬
EURUSD
معامله
#1615817
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22361
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۳:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.22237
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.24 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۰۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۸:۲۹
خرید
0.01
1894.09
1902.08
سود
‪7.99 USD‬
XAUUSD
معامله
#1616737
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1894.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۸:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1902.08
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.99 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۶:۴۳
خرید
0.01
1900.63
1901.24
سود
‪0.61 USD‬
XAUUSD
معامله
#1616221
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1900.63
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۶:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1901.24
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۳۱
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۶:۰۱
خرید
0.01
1898.83
1901.12
سود
‪2.29 USD‬
XAUUSD
معامله
#1616353
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1898.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۶:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1901.12
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.29 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۵۳
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۳۶
فروش
0.01
1.22485
1.22449
سود
‪0.36 USD‬
EURUSD
معامله
#1616484
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22485
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.22449
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۵۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۵۲
خرید
0.01
1899.56
1900.73
سود
‪1.17 USD‬
XAUUSD
معامله
#1616155
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1899.56
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1900.73
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.17 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۴۵
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۹
خرید
0.01
0.72556
0.72595
سود
‪0.39 USD‬
NZDUSD
معامله
#1615420
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72556
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.72595
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۱۸
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۴۴
خرید
0.01
1897.65
1898.89
سود
‪1.24 USD‬
XAUUSD
معامله
#1616140
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1897.65
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1898.89
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.24 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۰۱
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۷
خرید
0.01
1903.09
1904.42
سود
‪1.33 USD‬
XAUUSD
معامله
#1615913
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1903.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1904.42
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.33 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۱۹
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۳۹
خرید
0.01
1903.18
1904.4
سود
‪1.22 USD‬
XAUUSD
معامله
#1615787
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1903.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1904.4
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.22 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۱۱
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۴۹
خرید
0.01
1909.19
1910.42
سود
‪1.23 USD‬
XAUUSD
معامله
#1612938
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1909.19
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1910.42
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.23 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۰۸
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۴۷
فروش
0.01
1.22306
1.2223
سود
‪0.76 USD‬
EURUSD
معامله
#1613116
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22306
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.2223
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.76 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۳۰
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۲۴
خرید
0.01
1908.25
1909.49
سود
‪1.24 USD‬
XAUUSD
معامله
#1612323
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1908.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1909.49
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.24 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۷:۰۸
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۳۹
فروش
0.01
1912.26
1908.57
سود
‪3.69 USD‬
XAUUSD
معامله
#1608619
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۷:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1912.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1908.57
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.69 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۵:۵۳
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۲۴
فروش
0.01
1.42382
1.41873
سود
‪5.09 USD‬
GBPUSD
معامله
#1608966
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۵:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.42382
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.41873
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.09 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۵۷
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۲۴
خرید
0.01
109.995
109.594
سود
‪-3.66 USD‬
USDJPY
معامله
#1598706
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.995
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
109.594
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.66 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۳۸
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۲۳
فروش
0.01
1.22221
1.22218
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1606739
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22221
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.22218
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۵۵
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۲۳
فروش
0.01
1.22249
1.22218
سود
‪0.31 USD‬
EURUSD
معامله
#1606752
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22249
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.22218
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.31 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۱
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۲۲
فروش
0.01
1.2164
1.22218
سود
‪-5.78 USD‬
EURUSD
معامله
#1598848
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2164
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.22218
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.78 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۲۵
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۲۲
فروش
0.01
0.77287
0.77486
سود
‪-1.99 USD‬
AUDUSD
معامله
#1602995
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77287
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.77486
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.99 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۴۱
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۴۱
خرید
0.01
0.72523
0.72727
سود
‪2.04 USD‬
NZDUSD
معامله
#1596089
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72523
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.72727
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.04 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۵۴:۴۱
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۵
کپی
‪2013.49%‬
‪-100%‬
سود
‪-44.35 USD‬
benxfx
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۵۴:۴۱
نقطه ورود
‪2013.49%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۵
خروج
‪-100%‬
سود
‪-44.35 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۲۷
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۵۳
فروش
0.01
133.76
133.742
سود
‪0.16 USD‬
EURJPY
معامله
#1605538
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
133.742
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۴۹
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۳۱
فروش
0.01
1.21897
1.21877
سود
‪0.20 USD‬
EURUSD
معامله
#1599500
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21897
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.21877
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۳
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۱۷
خرید
0.01
1.41468
1.41626
سود
‪1.58 USD‬
GBPUSD
معامله
#1598298
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41468
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.41626
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.58 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۰۶
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۱۳
خرید
0.01
1.41465
1.41627
سود
‪1.62 USD‬
GBPUSD
معامله
#1597838
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41465
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.41627
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.62 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۵۶
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۲:۵۷
فروش
0.01
133.94
133.925
سود
‪0.14 USD‬
EURJPY
معامله
#1595597
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۲:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
133.925
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۵۱
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۲۹
فروش
0.01
0.73003
0.7252
سود
‪4.83 USD‬
NZDUSD
معامله
#1578467
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.73003
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.7252
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.83 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۰۳
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۴۱
فروش
0.01
109.929
109.873
سود
‪0.51 USD‬
USDJPY
معامله
#1595033
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.929
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.873
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۴۲
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۵۴
فروش
0.01
0.7309
0.72595
سود
‪4.95 USD‬
NZDUSD
معامله
#1591597
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.72595
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.95 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۲۸
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۵۳
فروش
0.01
0.7264
0.72592
سود
‪0.48 USD‬
NZDUSD
معامله
#1576853
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7264
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.72592
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۲۱
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۵۳
فروش
0.01
0.72924
0.72595
سود
‪3.29 USD‬
NZDUSD
معامله
#1585396
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72924
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.72595
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.29 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۳۷
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۵۲
فروش
0.01
0.72131
0.72589
سود
‪-4.58 USD‬
NZDUSD
معامله
#1575008
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72131
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.72589
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.58 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۲۸:۱۷
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۵۲
فروش
0.01
0.72039
0.72589
سود
‪-5.50 USD‬
NZDUSD
معامله
#1566456
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۲۸:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72039
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.72589
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.50 USD‬