حالت آزمایشی
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۳۶
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۵۰
فروش
0.0500
1.32437
1.32306
سود
‪4.95 USD‬
USDCAD
معامله
#52757961
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32437
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۵۰
حجم معامله
0.0500
خروج
1.32306
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.95 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۳۴
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۴۴:۵۹
فروش
0.1400
142.868
142.857
سود
‪1.40 USD‬
GBPJPY
معامله
#53003909
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
142.868
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۴۴:۵۹
حجم معامله
0.1400
خروج
142.857
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۳۳
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۴۴:۵۸
فروش
0.1400
142.958
142.854
سود
‪13.25 USD‬
GBPJPY
معامله
#53004160
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
142.958
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۴۴:۵۸
حجم معامله
0.1400
خروج
142.854
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.25 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۴۲
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۴۴:۵۶
فروش
0.1400
142.917
142.854
سود
‪8.03 USD‬
GBPJPY
معامله
#53004223
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
142.917
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۴۴:۵۶
حجم معامله
0.1400
خروج
142.854
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.03 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۰۹
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۳۴
خرید
0.0100
1.69096
1.69262
سود
‪1.07 USD‬
EURNZD
معامله
#52905827
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.69096
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۳۴
حجم معامله
0.0100
خروج
1.69262
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.07 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۴۵
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۳۷:۱۶
فروش
0.0100
0.62955
0.62897
سود
‪0.59 USD‬
NZDCHF
معامله
#52905819
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.62955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۳۷:۱۶
حجم معامله
0.0100
خروج
0.62897
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۰۳
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۲۰:۵۲
فروش
0.3600
143.04
142.914
سود
‪41.29 USD‬
GBPJPY
معامله
#52989598
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪41.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۲۰:۵۲
حجم معامله
0.3600
خروج
142.914
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪41.29 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۰۹
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۲۰:۴۹
فروش
0.4400
143.001
142.914
سود
‪34.84 USD‬
GBPJPY
معامله
#52988986
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.001
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪34.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۲۰:۴۹
حجم معامله
0.4400
خروج
142.914
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪34.84 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۲۶:۳۷
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۸
فروش
0.2200
143.3
143.044
سود
‪51.25 USD‬
GBPJPY
معامله
#52974268
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۲۶:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪51.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۸
حجم معامله
0.2200
خروج
143.044
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪51.25 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۰۶
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۱۶
فروش
0.2200
143.162
143.037
سود
‪25.02 USD‬
GBPJPY
معامله
#52975674
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.162
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۱۶
حجم معامله
0.2200
خروج
143.037
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪25.02 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۰۵
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۹
فروش
0.0700
143.267
143.041
سود
‪14.39 USD‬
GBPJPY
معامله
#52976504
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.267
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۹
حجم معامله
0.0700
خروج
143.041
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.39 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۴۰:۵۴
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۲
فروش
0.0700
143.333
143.042
سود
‪18.54 USD‬
GBPJPY
معامله
#52974401
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۴۰:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.333
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۲
حجم معامله
0.0700
خروج
143.042
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪18.54 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۲۸:۳۳
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۹:۵۵
فروش
0.0700
143.286
143.042
سود
‪15.54 USD‬
GBPJPY
معامله
#52974280
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۲۸:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.286
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۹:۵۵
حجم معامله
0.0700
خروج
143.042
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.54 USD‬
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۰۱
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۴:۰۵
خرید
0.2200
142.951
143.05
سود
‪19.85 USD‬
GBPJPY
معامله
#52965081
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
142.951
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۴:۰۵
حجم معامله
0.2200
خروج
143.05
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪19.85 USD‬
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۱۱
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۸
خرید
0.0700
142.826
143.067
سود
‪15.37 USD‬
GBPJPY
معامله
#52968678
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
142.826
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.0700
خروج
143.067
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.37 USD‬
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۵۰
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۷
خرید
0.0700
142.815
143.067
سود
‪16.07 USD‬
GBPJPY
معامله
#52968671
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
142.815
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۷
حجم معامله
0.0700
خروج
143.067
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.07 USD‬
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۲۴
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۵
خرید
0.0700
142.835
143.066
سود
‪14.73 USD‬
GBPJPY
معامله
#52968656
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
142.835
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۵
حجم معامله
0.0700
خروج
143.066
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.73 USD‬
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۰۲
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۳
خرید
0.0700
142.959
143.065
سود
‪6.76 USD‬
GBPJPY
معامله
#52966160
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
142.959
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۳
حجم معامله
0.0700
خروج
143.065
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.76 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۱۶
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۰۰
خرید
0.0100
0.83128
0.83247
سود
‪1.55 USD‬
EURGBP
معامله
#52950958
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.83128
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۰۰
حجم معامله
0.0100
خروج
0.83247
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.55 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۵۸
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۳۸
فروش
0.0300
143.436
143.051
سود
‪10.52 USD‬
GBPJPY
معامله
#52951592
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.436
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۳۸
حجم معامله
0.0300
خروج
143.051
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.52 USD‬
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۵۳
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۲۹
فروش
0.0400
143.328
143.064
سود
‪9.62 USD‬
GBPJPY
معامله
#52959505
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.328
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۲۹
حجم معامله
0.0400
خروج
143.064
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.62 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۴۹:۳۸
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۴۵
خرید
0.0200
0.83088
0.83103
سود
‪0.39 USD‬
EURGBP
معامله
#52952609
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۴۹:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.83088
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۴۵
حجم معامله
0.0200
خروج
0.83103
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۲۰:۵۲
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۲۴
فروش
0.0100
143.174
143.2
سود
‪-0.24 USD‬
GBPJPY
معامله
#52953530
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۲۰:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.174
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۲۴
حجم معامله
0.0100
خروج
143.2
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.24 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۶:۱۶
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۱:۲۸
فروش
0.0300
143.365
143.255
سود
‪3.00 USD‬
GBPJPY
معامله
#52952641
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۶:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.365
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۱:۲۸
حجم معامله
0.0300
خروج
143.255
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۲۷
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۱:۲۳
فروش
0.0300
143.292
143.256
سود
‪0.99 USD‬
GBPJPY
معامله
#52951943
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.292
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۱:۲۳
حجم معامله
0.0300
خروج
143.256
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.99 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۳۵:۵۶
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۱:۱۹
فروش
0.0300
143.233
143.256
سود
‪-0.63 USD‬
GBPJPY
معامله
#52953012
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۳۵:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.233
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۱:۱۹
حجم معامله
0.0300
خروج
143.256
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.63 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۲۹
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۲۱
فروش
0.0100
0.64567
0.64442
سود
‪1.25 USD‬
NZDUSD
معامله
#52905784
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64567
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۲۱
حجم معامله
0.0100
خروج
0.64442
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.25 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۲۲
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۲
خرید
0.0100
1.04236
1.04343
سود
‪0.69 USD‬
AUDNZD
معامله
#52905832
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04236
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۲
حجم معامله
0.0100
خروج
1.04343
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۵:۰۴
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۲۵
خرید
0.0200
1.08696
1.08555
سود
‪-2.82 USD‬
EURUSD
معامله
#52941896
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08696
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۲۵
حجم معامله
0.0200
خروج
1.08555
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.82 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۳۴
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۹
خرید
0.0100
1.09029
1.08554
سود
‪-4.75 USD‬
EURUSD
معامله
#52922514
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09029
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۹
حجم معامله
0.0100
خروج
1.08554
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.75 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۰۷
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۷
خرید
0.0300
1.0918
1.08554
سود
‪-18.78 USD‬
EURUSD
معامله
#52906369
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0918
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۷
حجم معامله
0.0300
خروج
1.08554
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-18.78 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۲۱
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۲۶
فروش
0.0100
70.917
70.773
سود
‪1.31 USD‬
NZDJPY
معامله
#52905808
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
70.917
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۲۶
حجم معامله
0.0100
خروج
70.773
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.31 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۵۶:۳۷
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۴۲
خرید
0.0200
1.08733
1.08792
سود
‪1.18 USD‬
EURUSD
معامله
#52927751
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۵۶:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08733
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۴۲
حجم معامله
0.0200
خروج
1.08792
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.18 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۰۹
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۳۶
خرید
0.0100
2.00719
2.01015
سود
‪1.91 USD‬
GBPNZD
معامله
#52905770
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
2.00719
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۳۶
حجم معامله
0.0100
خروج
2.01015
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.91 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۵۶
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۳۳
فروش
0.0100
0.85741
0.85487
سود
‪1.92 USD‬
NZDCAD
معامله
#52905823
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85741
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۳۳
حجم معامله
0.0100
خروج
0.85487
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.92 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۳
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۵۶
فروش
0.0500
1.33
1.32828
سود
‪6.47 USD‬
USDCAD
معامله
#52780994
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۵۶
حجم معامله
0.0500
خروج
1.32828
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.47 USD‬
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۰۷
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۴:۳۱
فروش
0.0200
1.32969
1.32918
سود
‪0.77 USD‬
USDCAD
معامله
#52857224
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32969
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۴:۳۱
حجم معامله
0.0200
خروج
1.32918
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۱۸
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۵:۱۹
فروش
0.0100
1.33213
1.32977
سود
‪1.77 USD‬
USDCAD
معامله
#52875881
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33213
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۵:۱۹
حجم معامله
0.0100
خروج
1.32977
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.77 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۴۵
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۴۴
فروش
0.0100
0.62691
0.62586
سود
‪1.08 USD‬
NZDCHF
معامله
#52871380
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.62691
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۴۴
حجم معامله
0.0100
خروج
0.62586
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.08 USD‬
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۲۰
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۴۸
خرید
0.0100
109.563
109.807
سود
‪2.22 USD‬
USDJPY
معامله
#52853775
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.563
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۴۸
حجم معامله
0.0100
خروج
109.807
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.22 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۱۴
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۵۱
فروش
0.0500
109.693
109.61
سود
‪3.79 USD‬
USDJPY
معامله
#52802849
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.693
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۵۱
حجم معامله
0.0500
خروج
109.61
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.79 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۷:۴۴
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۳۹
فروش
0.0200
73.202
73.128
سود
‪1.35 USD‬
AUDJPY
معامله
#52777193
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۷:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
73.202
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۳۹
حجم معامله
0.0200
خروج
73.128
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.35 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۳۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۵۹
خرید
0.0500
1549.9
1551.73
سود
‪9.15 USD‬
XAUUSD
معامله
#52802857
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1549.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۵۹
حجم معامله
0.0500
خروج
1551.73
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.15 USD‬
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۵۵
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۱
خرید
0.0500
109.36
109.481
سود
‪5.53 USD‬
USDJPY
معامله
#52517693
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.36
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۱
حجم معامله
0.0500
خروج
109.481
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.53 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۲۴
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۵۱
فروش
0.0500
1.32916
1.32802
سود
‪4.29 USD‬
USDCAD
معامله
#52763415
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32916
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۵۱
حجم معامله
0.0500
خروج
1.32802
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.29 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۵۸
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۵۹
فروش
0.0500
1.3029
1.29948
سود
‪17.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#52694969
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۴:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3029
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۵۹
حجم معامله
0.0500
خروج
1.29948
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪17.10 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۲۶
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۰۰
خرید
0.0100
0.84073
0.84671
سود
‪7.82 USD‬
EURGBP
معامله
#52717723
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84073
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۰۰
حجم معامله
0.0100
خروج
0.84671
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.82 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۲۳
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۵۴
خرید
0.0500
0.84588
0.84675
سود
‪5.68 USD‬
EURGBP
معامله
#52694978
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84588
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۵۴
حجم معامله
0.0500
خروج
0.84675
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.68 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۴۳
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۴۷
فروش
0.0100
1.31174
1.3068
سود
‪4.94 USD‬
GBPUSD
معامله
#52717726
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31174
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۴۷
حجم معامله
0.0100
خروج
1.3068
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.94 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۱:۰۸
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۴۰
فروش
0.0100
143.067
142.905
سود
‪1.50 USD‬
GBPJPY
معامله
#52717735
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۱:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.067
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۴۰
حجم معامله
0.0100
خروج
142.905
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.50 USD‬