حالت آزمایشی
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۳۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۰۷
فروش
0.03
74.254
73.944
سود
‪0.09 USD‬
AUDJPY
معامله
#1482847025
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
74.254
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۰۷
حجم معامله
0.03
خروج
73.944
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۰۲
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۱
فروش
0.02
122.568
122.368
سود
‪0.04 USD‬
EURJPY
معامله
#1481016665
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
122.568
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
122.368
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۰۶
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۳۳
فروش
0.01
1.17522
1.17516
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482270300
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17522
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.17516
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۲:۱۰
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۲۴
خرید
0.28
104.194
104.258
سود
‪0.17 USD‬
USDJPY
معامله
#1482836987
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۲:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
104.194
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۲۴
حجم معامله
0.28
خروج
104.258
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۳۰:۵۱
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۰۷
فروش
0.29
0.6692
0.66857
سود
‪0.18 USD‬
NZDUSD
معامله
#1482743589
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۳۰:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6692
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۰۷
حجم معامله
0.29
خروج
0.66857
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۰۶
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۱۱
فروش
0.02
1.17724
1.17721
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482346171
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.17721
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۱۰:۰۰
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۴۸:۴۸
خرید
0.03
0.64744
0.65043
سود
‪0.10 USD‬
AUDCHF
معامله
#1482814759
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64744
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۴۸:۴۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.65043
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۵:۰۰
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۹:۵۸
فروش
0.01
1.07094
1.07118
سود
‪0.00 USD‬
EURCHF
معامله
#1482150669
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07094
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۹:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.07118
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۴
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۶:۰۸
خرید
0.03
0.68862
0.68899
سود
‪0.01 USD‬
CADCHF
معامله
#1482777336
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68862
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۶:۰۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.68899
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۲۸
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۵:۵۹
فروش
0.02
1.07294
1.07115
سود
‪0.04 USD‬
EURCHF
معامله
#1482759859
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07294
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۵:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.07115
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۷
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۴:۵۴
فروش
0.03
74.525
74.453
سود
‪0.02 USD‬
AUDJPY
معامله
#1482761054
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
74.525
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۴:۵۴
حجم معامله
0.03
خروج
74.453
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۴۳
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۱۸:۴۹
فروش
0.04
1.17925
1.17911
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482354930
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17925
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۱۸:۴۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.17911
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۷
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۴۵
فروش
0.01
104.479
104.433
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
معامله
#1482796845
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
104.479
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
104.433
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۰:۰۲
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۰۰
خرید
0.03
1.18224
1.18268
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482766940
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18224
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.18268
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۳۲
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۵۴
فروش
0.03
1.06603
1.06458
سود
‪0.03 USD‬
AUDNZD
معامله
#1482682186
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06603
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۵۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.06458
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۳۹:۴۸
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۵۴
فروش
0.03
1.06453
1.06458
سود
‪0.00 USD‬
AUDNZD
معامله
#1482663290
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۳۹:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06453
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۵۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.06458
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۴۵
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۲:۲۲
خرید
0.06
136.227
136.396
سود
‪0.10 USD‬
GBPJPY
معامله
#1482757771
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.227
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۲:۲۲
حجم معامله
0.06
خروج
136.396
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۰۴
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۱۶
فروش
0.01
104.783
104.735
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
معامله
#1482745707
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
104.783
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
104.735
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۱۶:۰۳
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۵۶
فروش
0.02
1.18068
1.18
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482728457
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۱۶:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.18
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۳:۰۳
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۵:۴۱
فروش
0.02
1.18199
1.18058
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1482737433
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۱۳:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18199
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۵:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.18058
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۰۶:۱۳
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۴۲
خرید
0.03
0.71221
0.71257
سود
‪0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1482731033
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۰۶:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71221
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
0.71257
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۱۱:۰۴
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۹:۳۴
خرید
0.03
1.18288
1.18315
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482739714
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۱۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18288
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۹:۳۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.18315
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۰۱
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۹:۲۶
خرید
0.02
1.18258
1.18313
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482697017
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18258
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۹:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.18313
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۰۱
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۹:۱۸
خرید
0.03
1.18258
1.18314
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1482697018
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18258
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۹:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.18314
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۵۱
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۳۷
خرید
0.06
123.791
123.939
سود
‪0.08 USD‬
EURJPY
معامله
#1482730487
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
123.791
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۳۷
حجم معامله
0.06
خروج
123.939
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۵:۰۰
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۰۱:۴۴
فروش
0.01
104.841
104.791
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
معامله
#1482658595
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
104.841
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۰۱:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
104.791
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۲۱
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۳۱
خرید
0.29
1.94771
1.95
سود
‪0.44 USD‬
GBPNZD
معامله
#1482706914
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.94771
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۳۱
حجم معامله
0.29
خروج
1.95
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۰۹
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۱۵
فروش
0.03
79.65
79.402
سود
‪0.07 USD‬
CADJPY
معامله
#1482657612
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.65
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.03
خروج
79.402
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۰۳
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۵۸
خرید
0.01
0.6684
0.66923
سود
‪0.01 USD‬
NZDUSD
معامله
#1480686288
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.66923
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۴۵
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۴۹
فروش
0.02
105.041
104.969
سود
‪0.01 USD‬
USDJPY
معامله
#1482705674
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.041
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
104.969
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۳۱
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۳۹
فروش
0.29
1.83
1.8263
سود
‪0.76 USD‬
GBPAUD
معامله
#1482100896
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۳۹
حجم معامله
0.29
خروج
1.8263
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.76 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۰
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۲۷
فروش
0.01
1.18171
1.18119
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482699500
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18171
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.18119
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۹:۰۰
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۷:۱۳
خرید
0.01
1.18053
1.1821
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1482690170
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18053
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۷:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.1821
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۱۳
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۱۴
فروش
0.08
1.18138
1.18128
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482587937
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18138
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۱۴
حجم معامله
0.08
خروج
1.18128
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۵۴
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۵۷
خرید
0.01
1.18299
1.18301
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482674404
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18299
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.18301
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۴۷
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۳۱
فروش
0.16
1.1834
1.1829
سود
‪0.08 USD‬
EURUSD
معامله
#1482632769
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1834
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۳۱
حجم معامله
0.16
خروج
1.1829
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۹:۰۲
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۵:۰۳
خرید
0.02
1.18376
1.18415
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482668078
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۵۵:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.18415
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۳:۰۲
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۱۷
فروش
0.03
1.18389
1.18352
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482658359
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18389
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۱۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.18352
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۲۳:۴۷
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۵۵:۴۰
فروش
0.01
1.18494
1.18401
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482656481
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۲۳:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18494
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۵۵:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.18401
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۲۰
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۴۸
فروش
0.32
1.18549
1.18451
سود
‪0.31 USD‬
EURUSD
معامله
#1482640775
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18549
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۴۸
حجم معامله
0.32
خروج
1.18451
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.31 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۰۱
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۱۵:۲۱
خرید
0.01
1.18416
1.18587
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1482622874
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18416
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۱۵:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.18587
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۲
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۰۱
فروش
0.01
104.865
104.815
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
معامله
#1482629532
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
104.865
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
104.815
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۴۴
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۰۴
فروش
0.16
1.18338
1.18322
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1482593764
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18338
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۰۴
حجم معامله
0.16
خروج
1.18322
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۱۰
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۲۱
فروش
0.32
1.18551
1.18524
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD
معامله
#1482613367
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18551
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۲۱
حجم معامله
0.32
خروج
1.18524
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۰
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۲۰
فروش
0.01
104.767
104.67
سود
‪0.01 USD‬
USDJPY
معامله
#1482611331
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
104.767
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
104.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۲
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۲۳
خرید
0.01
1.18518
1.1853
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482601326
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18518
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.1853
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۶:۳۴
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۵۱
فروش
0.01
1.1849
1.18475
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482601266
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1849
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.18475
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۱
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۲:۲۷
خرید
0.01
1.18404
1.18476
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482599924
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18404
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۲:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.18476
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۰۱
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۳۵
خرید
0.01
1.18286
1.18401
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482548207
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18286
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.18401
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۵۱:۰۵
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۱۱
خرید
0.01
1.18026
1.18205
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1482578127
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۵۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18026
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.18205
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬