حالت آزمایشی
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۰۷
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۰۲
خرید
0.01
0.68655
0.68661
سود
0.06 USD
AUDUSD
معامله
#52434020
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68655
بهره
0.00 USD
مجموع
0.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.68661
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.06 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۲
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۰۲
فروش
0.01
110.164
109.939
سود
2.05 USD
USDJPY
معامله
#52389501
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.164
بهره
0.00 USD
مجموع
2.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
109.939
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.05 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۳:۴۱
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۵:۵۴
فروش
0.01
110.155
109.945
سود
1.91 USD
USDJPY
معامله
#52389802
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۳:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.155
بهره
0.00 USD
مجموع
1.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۵:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
109.945
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.91 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۳۷
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۵:۴۷
فروش
0.01
110.016
109.941
سود
0.68 USD
USDJPY
معامله
#52326920
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.016
بهره
0.00 USD
مجموع
0.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۵:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
109.941
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.68 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۰۹
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۵۰
فروش
0.05
75.5
75.48
سود
0.91 USD
AUDJPY
معامله
#52282825
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
75.5
بهره
0.00 USD
مجموع
0.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
75.48
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.91 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۱:۴۵
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۰
فروش
0.05
76
75.48
سود
23.64 USD
AUDJPY
معامله
#52306800
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۱:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
76
بهره
0.00 USD
مجموع
23.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۰
حجم معامله
0.05
خروج
75.48
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
23.64 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۴۱:۴۲
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۳۹
فروش
0.01
1.88884
1.88912
سود
-0.20 USD
GBPAUD
معامله
#52375924
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۴۱:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.88884
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.88912
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.20 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۳۰
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۲۴
فروش
0.01
1.11376
1.11224
سود
1.52 USD
EURUSD
معامله
#52333203
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11376
بهره
0.00 USD
مجموع
1.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.11224
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.52 USD
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۲۷
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۳۷
کپی
123.53%
-99.85%
سود
-45.75 USD
FIBOSNRSCALPER
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۲۷
نقطه ورود
123.53%
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۳۷
خروج
-99.85%
سود
-45.75 USD
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۳۷
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۱۹
کپی
3519.14%
-3.64%
سود
-18.13 USD
haizie
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۳۷
نقطه ورود
3519.14%
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۱۹
خروج
-3.64%
سود
-18.13 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۳
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۵۲
فروش
0.01
142.984
142.591
سود
3.58 USD
GBPJPY
معامله
#52272319
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
142.984
بهره
0.00 USD
مجموع
3.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
142.591
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.58 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۳۹
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۰۵
فروش
0.01
143.253
143.155
سود
0.90 USD
GBPJPY
معامله
#52257806
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.253
بهره
0.00 USD
مجموع
0.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
143.155
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.90 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۳۲
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۸:۱۱
فروش
0.01
1.1118
1.11112
سود
0.68 USD
EURUSD
معامله
#52234993
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1118
بهره
0.00 USD
مجموع
0.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۸:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.11112
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.68 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۲۵
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۳۷
فروش
0.05
120.86
120.761
سود
4.56 USD
EURJPY
معامله
#52225592
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.86
بهره
0.00 USD
مجموع
4.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۳۷
حجم معامله
0.05
خروج
120.761
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.56 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۵۴
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۰
فروش
0.01
1.11378
1.11377
سود
0.01 USD
EURUSD
معامله
#52129721
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11378
بهره
0.00 USD
مجموع
0.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.11377
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.01 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۷:۳۸
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۲۸
فروش
0.05
108.387
108.315
سود
3.32 USD
USDJPY
معامله
#52220379
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۷:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.387
بهره
0.00 USD
مجموع
3.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
108.315
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.32 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۷:۲۲
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۲۴
فروش
0.05
142.361
142.191
سود
7.85 USD
GBPJPY
معامله
#52220373
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۷:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
142.361
بهره
0.00 USD
مجموع
7.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۲۴
حجم معامله
0.05
خروج
142.191
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7.85 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۷:۵۶
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۲۱
فروش
0.05
120.966
120.773
سود
8.91 USD
EURJPY
معامله
#52220388
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۷:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.966
بهره
0.00 USD
مجموع
8.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
120.773
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
8.91 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۸:۴۵
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۱۹
فروش
0.05
74.554
74.449
سود
4.85 USD
AUDJPY
معامله
#52220415
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۸:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
74.554
بهره
0.00 USD
مجموع
4.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۱۹
حجم معامله
0.05
خروج
74.449
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.85 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۴۰:۰۷
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۲۶:۲۲
خرید
0.05
120.255
120.616
سود
16.70 USD
EURJPY
معامله
#52215390
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۴۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.255
بهره
0.00 USD
مجموع
16.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۲۶:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
120.616
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
16.70 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۱۸
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۲۶:۱۸
خرید
0.05
141.263
141.891
سود
29.05 USD
GBPJPY
معامله
#52215373
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
141.263
بهره
0.00 USD
مجموع
29.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۲۶:۱۸
حجم معامله
0.05
خروج
141.891
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
29.05 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۴۲
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۴۳:۵۳
خرید
0.05
107.701
107.749
سود
2.23 USD
USDJPY
معامله
#52215380
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.701
بهره
0.00 USD
مجموع
2.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۴۳:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
107.749
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.23 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۰۳
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۸:۵۶
فروش
0.05
0.96908
0.96695
سود
11.01 USD
USDCHF
معامله
#52187706
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96908
بهره
0.00 USD
مجموع
11.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۸:۵۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.96695
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11.01 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۲۱
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۶:۵۹
خرید
0.02
1.31302
1.31133
سود
-3.38 USD
GBPUSD
معامله
#52195168
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31302
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۶:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.31133
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.38 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۰۸
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۶:۵۴
خرید
0.02
1.31265
1.31127
سود
-2.76 USD
GBPUSD
معامله
#52195264
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31265
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۶:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.31127
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.76 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۲۳
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۵۹
خرید
0.01
1.31083
1.31085
سود
0.02 USD
GBPUSD
معامله
#52195946
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31083
بهره
0.00 USD
مجموع
0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.31085
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.02 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۸:۴۶
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۴۴
فروش
0.02
1.31127
1.31299
سود
-3.44 USD
GBPUSD
معامله
#52192385
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۸:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31127
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.31299
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.44 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۴۰
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۳۷
فروش
0.02
1.31124
1.31297
سود
-3.46 USD
GBPUSD
معامله
#52193706
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31124
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.31297
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.46 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۲
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۳۳
فروش
0.02
1.31184
1.31178
سود
0.12 USD
GBPUSD
معامله
#52193809
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31184
بهره
0.00 USD
مجموع
0.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.31178
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.12 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۲۱
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۲
فروش
0.02
1.31218
1.31169
سود
0.98 USD
GBPUSD
معامله
#52192556
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31218
بهره
0.00 USD
مجموع
0.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.31169
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.98 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۴۷
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۱۴
فروش
0.02
1.31181
1.31168
سود
0.26 USD
GBPUSD
معامله
#52192329
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31181
بهره
0.00 USD
مجموع
0.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.31168
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.26 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۲۸
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۱۳
فروش
0.05
1.31428
1.31168
سود
13.00 USD
GBPUSD
معامله
#52191831
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31428
بهره
0.00 USD
مجموع
13.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.31168
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
13.00 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۲۰
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۱۲
فروش
0.01
1.11778
1.11728
سود
0.50 USD
EURUSD
معامله
#52183501
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11778
بهره
0.00 USD
مجموع
0.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.11728
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.50 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۱۳
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۱۰
فروش
0.01
1.1198
1.11728
سود
2.52 USD
EURUSD
معامله
#52164213
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1198
بهره
0.00 USD
مجموع
2.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.11728
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.52 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۳۸
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۰۳
خرید
0.01
1.29608
1.29955
سود
2.67 USD
USDCAD
معامله
#52186847
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29608
بهره
0.00 USD
مجموع
2.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.29955
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.67 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۰۵:۳۹
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۰۱
خرید
0.01
1.29805
1.29955
سود
1.15 USD
USDCAD
معامله
#52151611
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۰۵:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29805
بهره
0.00 USD
مجموع
1.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.29955
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.15 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۵۷:۰۸
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۹:۱۹
خرید
0.02
1.31612
1.31209
سود
-8.06 USD
GBPUSD
معامله
#52190629
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۵۷:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31612
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۹:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.31209
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-8.06 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۴۹
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۹:۱۲
خرید
0.01
1.31908
1.31208
سود
-7.00 USD
GBPUSD
معامله
#52187659
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31908
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۹:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.31208
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-7.00 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۳۱
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۳۶
خرید
0.01
1.32015
1.31209
سود
-8.06 USD
GBPUSD
معامله
#52186725
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32015
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.31209
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-8.06 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۳۱
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۹:۱۵
فروش
0.02
1.31318
1.31308
سود
0.20 USD
GBPUSD
معامله
#52192081
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31318
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۹:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.31308
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.20 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۵۴
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۱۴
خرید
0.01
1.32065
1.31295
سود
-7.70 USD
GBPUSD
معامله
#52186691
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32065
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.31295
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-7.70 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۱۰
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۰۰
خرید
0.01
1.32087
1.31332
سود
-7.55 USD
GBPUSD
معامله
#52186631
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32087
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.31332
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-7.55 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۴۸
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۲۰
فروش
0.02
1.31473
1.31617
سود
-2.88 USD
GBPUSD
معامله
#52190370
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31473
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.31617
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.88 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۱۷
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۴۲
فروش
0.02
1.31524
1.3163
سود
-2.12 USD
GBPUSD
معامله
#52190588
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31524
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.3163
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.12 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۱۴
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۱۸
فروش
0.02
1.31543
1.3149
سود
1.06 USD
GBPUSD
معامله
#52190292
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31543
بهره
0.00 USD
مجموع
1.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.3149
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.06 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۳۲
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۲۶
فروش
0.02
1.31621
1.31536
سود
1.70 USD
GBPUSD
معامله
#52189685
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31621
بهره
0.00 USD
مجموع
1.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.31536
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.70 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۵۶
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۲۲
فروش
0.03
1.31586
1.31537
سود
1.47 USD
GBPUSD
معامله
#52189588
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31586
بهره
0.00 USD
مجموع
1.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.31537
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.47 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۰۰
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۲۲
خرید
0.01
1.31952
1.31645
سود
-3.07 USD
GBPUSD
معامله
#52187473
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31952
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.31645
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.07 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۴۵
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۳۰
فروش
0.03
1.31621
1.31629
سود
-0.24 USD
GBPUSD
معامله
#52189479
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31621
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۳۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.31629
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.24 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۲۸
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۰۱
فروش
0.02
1.31699
1.31687
سود
0.24 USD
GBPUSD
معامله
#52189344
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31699
بهره
0.00 USD
مجموع
0.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.31687
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.24 USD