حالت آزمایشی
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۰۲:۲۴
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۰۷:۲۰
فروش
0.24
1.24608
1.24766
سود
-40.32 USD
GBPUSD
معامله
#113596542
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۰۲:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24608
بهره
0.00 USD
مجموع
-37.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۰۷:۲۰
حجم معامله
0.24
خروج
1.24766
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
-40.32 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۵۰
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۰۵
خرید
0.24
1.24829
1.248
سود
-9.36 USD
GBPUSD
معامله
#113596223
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24829
بهره
0.00 USD
مجموع
-6.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۰۵
حجم معامله
0.24
خروج
1.248
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
-9.36 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۴۲
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۸:۰۳
فروش
0.24
1.24572
1.24555
سود
1.68 USD
GBPUSD
معامله
#113224963
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24572
بهره
0.00 USD
مجموع
4.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۸:۰۳
حجم معامله
0.24
خروج
1.24555
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
1.68 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۳۹
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۶
فروش
0.24
1.24581
1.24568
سود
0.72 USD
GBPUSD
معامله
#113224951
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24581
بهره
0.00 USD
مجموع
3.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۶
حجم معامله
0.24
خروج
1.24568
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
0.72 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۳۸
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۱۲
خرید
0.24
1.24655
1.24663
سود
-0.48 USD
GBPUSD
معامله
#113224593
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24655
بهره
0.00 USD
مجموع
1.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۱۲
حجم معامله
0.24
خروج
1.24663
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
-0.48 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۵۷
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۰۴
خرید
0.24
1.24331
1.24325
سود
-3.84 USD
GBPUSD
معامله
#113077161
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24331
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۰۴
حجم معامله
0.24
خروج
1.24325
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
-3.84 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۳۵
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۲۹
خرید
0.24
1.23426
1.23436
سود
0.00 USD
GBPUSD
معامله
#112956843
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23426
بهره
0.00 USD
مجموع
2.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۲۹
حجم معامله
0.24
خروج
1.23436
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
0.00 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۲۰
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۰۶
خرید
0.24
1.2342
1.23412
سود
-4.32 USD
GBPUSD
معامله
#112956694
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2342
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۰۶
حجم معامله
0.24
خروج
1.23412
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
-4.32 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۱۹
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۷
خرید
0.8
1.06968
1.07069
سود
35.88 USD
AUDNZD
معامله
#112924626
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06968
بهره
0.00 USD
مجموع
51.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۷
حجم معامله
0.8
خروج
1.07069
هزینه های کمیسیون
-16.00 USD
سود
35.88 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۲۹
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۴۷
فروش
0.24
1.23363
1.23326
سود
6.48 USD
GBPUSD
معامله
#112949440
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23363
بهره
0.00 USD
مجموع
8.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۴۷
حجم معامله
0.24
خروج
1.23326
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
6.48 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۳۶
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۱۸:۴۶
فروش
0.36
1.0704
1.06925
سود
19.45 USD
AUDNZD
معامله
#112790639
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0704
بهره
0.00 USD
مجموع
26.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۱۸:۴۶
حجم معامله
0.36
خروج
1.06925
هزینه های کمیسیون
-7.20 USD
سود
19.45 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۰۶:۲۹
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۱۲:۵۸
فروش
0.22
133.255
133.213
سود
4.15 USD
GBPJPY
معامله
#112856427
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۰۶:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.255
بهره
0.00 USD
مجموع
8.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۱۲:۵۸
حجم معامله
0.22
خروج
133.213
هزینه های کمیسیون
-4.40 USD
سود
4.15 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۳۰:۵۷
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۴۰
فروش
0.29
133.291
133.035
سود
63.11 USD
GBPJPY
معامله
#112738585
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۳۰:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.291
بهره
0.00 USD
مجموع
68.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۴۰
حجم معامله
0.29
خروج
133.035
هزینه های کمیسیون
-5.80 USD
سود
63.11 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۱۳:۴۳
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۳۷
فروش
0.22
133.162
133.038
سود
20.92 USD
GBPJPY
معامله
#112737127
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۱۳:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.162
بهره
0.00 USD
مجموع
25.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۳۷
حجم معامله
0.22
خروج
133.038
هزینه های کمیسیون
-4.40 USD
سود
20.92 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۲۲
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۱۹
فروش
0.22
132.736
132.636
سود
16.12 USD
GBPJPY
معامله
#112676007
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.736
بهره
0.00 USD
مجموع
20.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۱۹
حجم معامله
0.22
خروج
132.636
هزینه های کمیسیون
-4.40 USD
سود
16.12 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۴۵
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۱۷
فروش
0.22
132.708
132.635
سود
10.57 USD
GBPJPY
معامله
#112672127
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.708
بهره
0.00 USD
مجموع
14.97 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۱۷
حجم معامله
0.22
خروج
132.635
هزینه های کمیسیون
-4.40 USD
سود
10.57 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۱۶
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۰۹
فروش
0.15
132.618
132.645
سود
-6.78 USD
GBPJPY
معامله
#112669715
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.618
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۰۹
حجم معامله
0.15
خروج
132.645
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
-6.78 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۱۶
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۴۸
فروش
0.24
1.23437
1.23426
سود
0.24 USD
GBPUSD
معامله
#112663965
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23437
بهره
0.00 USD
مجموع
2.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۴۸
حجم معامله
0.24
خروج
1.23426
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
0.24 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۱۴
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۸:۲۹
فروش
0.24
1.23447
1.23428
سود
2.16 USD
GBPUSD
معامله
#112663961
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23447
بهره
0.00 USD
مجموع
4.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۸:۲۹
حجم معامله
0.24
خروج
1.23428
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
2.16 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۳:۱۹
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۱۰
فروش
0.24
1.23126
1.23088
سود
6.72 USD
GBPUSD
معامله
#112637869
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۳:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23126
بهره
0.00 USD
مجموع
9.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۱۰
حجم معامله
0.24
خروج
1.23088
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
6.72 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۱۸
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۴:۵۶
خرید
0.24
1.23624
1.23666
سود
7.68 USD
GBPUSD
معامله
#112622039
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23624
بهره
0.00 USD
مجموع
10.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۴:۵۶
حجم معامله
0.24
خروج
1.23666
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
7.68 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۵۶:۲۲
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۰۶
فروش
0.15
118.595
118.538
سود
4.97 USD
EURJPY
معامله
#112590896
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۵۶:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
118.595
بهره
0.00 USD
مجموع
7.97 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۰۶
حجم معامله
0.15
خروج
118.538
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
4.97 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۲
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۵۰
فروش
0.22
118.603
118.534
سود
9.74 USD
EURJPY
معامله
#112590440
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
118.603
بهره
0.00 USD
مجموع
14.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۵۰
حجم معامله
0.22
خروج
118.534
هزینه های کمیسیون
-4.40 USD
سود
9.74 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۸:۵۷
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۴۵
فروش
0.29
118.574
118.534
سود
5.01 USD
EURJPY
معامله
#112593545
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۸:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
118.574
بهره
0.00 USD
مجموع
10.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۴۵
حجم معامله
0.29
خروج
118.534
هزینه های کمیسیون
-5.80 USD
سود
5.01 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۳۴:۲۶
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۴۳
فروش
0.29
118.638
118.534
سود
22.30 USD
EURJPY
معامله
#112605766
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۳۴:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
118.638
بهره
0.00 USD
مجموع
28.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۴۳
حجم معامله
0.29
خروج
118.534
هزینه های کمیسیون
-5.80 USD
سود
22.30 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۲۳
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۲۷
خرید
0.23
1.23562
1.2355
سود
-5.06 USD
GBPUSD
معامله
#112522030
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23562
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۲۷
حجم معامله
0.23
خروج
1.2355
هزینه های کمیسیون
-2.30 USD
سود
-5.06 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۴۵
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۳۴
فروش
0.23
1.23204
1.2319
سود
0.92 USD
GBPUSD
معامله
#112520274
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23204
بهره
0.00 USD
مجموع
3.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۳۴
حجم معامله
0.23
خروج
1.2319
هزینه های کمیسیون
-2.30 USD
سود
0.92 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۰۶
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۳۸
فروش
0.14
132.458
132.358
سود
10.28 USD
GBPJPY
معامله
#112509336
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.458
بهره
0.00 USD
مجموع
13.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۳۸
حجم معامله
0.14
خروج
132.358
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
10.28 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۰:۱۴
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۰۵
خرید
0.23
1.23764
1.23755
سود
-4.37 USD
GBPUSD
معامله
#112509013
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۰:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23764
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۰۵
حجم معامله
0.23
خروج
1.23755
هزینه های کمیسیون
-2.30 USD
سود
-4.37 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۲۹:۵۳
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۰۲
خرید
0.23
1.23691
1.23755
سود
12.42 USD
GBPUSD
معامله
#112508742
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۲۹:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23691
بهره
0.00 USD
مجموع
14.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۰۲
حجم معامله
0.23
خروج
1.23755
هزینه های کمیسیون
-2.30 USD
سود
12.42 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۴۲
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۵۴
فروش
0.34
1.06866
1.06706
سود
28.23 USD
AUDNZD
معامله
#112491648
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06866
بهره
0.00 USD
مجموع
35.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۵۴
حجم معامله
0.34
خروج
1.06706
هزینه های کمیسیون
-6.80 USD
سود
28.23 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۰۷
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۵۰
فروش
0.25
1.06797
1.06705
سود
9.80 USD
AUDNZD
معامله
#112490234
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06797
بهره
0.00 USD
مجموع
14.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۵۰
حجم معامله
0.25
خروج
1.06705
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
9.80 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۴:۱۶
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۵۵
خرید
0.27
1.23199
1.23188
سود
-5.67 USD
GBPUSD
معامله
#112502575
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۴:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23199
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.97 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۵۵
حجم معامله
0.27
خروج
1.23188
هزینه های کمیسیون
-2.70 USD
سود
-5.67 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۲۳
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۳۶
خرید
0.27
1.23018
1.23067
سود
10.53 USD
GBPUSD
معامله
#112497983
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23018
بهره
0.00 USD
مجموع
13.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۳۶
حجم معامله
0.27
خروج
1.23067
هزینه های کمیسیون
-2.70 USD
سود
10.53 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۵۰
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۵۳
فروش
0.27
1.22923
1.229
سود
3.51 USD
GBPUSD
معامله
#112498214
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22923
بهره
0.00 USD
مجموع
6.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۵۳
حجم معامله
0.27
خروج
1.229
هزینه های کمیسیون
-2.70 USD
سود
3.51 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۳۷
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۵۶
فروش
0.33
130.692
130.955
سود
-87.76 USD
GBPJPY
معامله
#112260456
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.692
بهره
0.00 USD
مجموع
-81.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۵۶
حجم معامله
0.33
خروج
130.955
هزینه های کمیسیون
-6.60 USD
سود
-87.76 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۳۹
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۴۶
فروش
0.42
130.8
130.95
سود
-67.32 USD
GBPJPY
معامله
#112258677
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.8
بهره
0.00 USD
مجموع
-58.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۴۶
حجم معامله
0.42
خروج
130.95
هزینه های کمیسیون
-8.40 USD
سود
-67.32 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۲۷
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۴۳
فروش
0.42
130.93
130.952
سود
-17.04 USD
GBPJPY
معامله
#112265103
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.93
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۴۳
حجم معامله
0.42
خروج
130.952
هزینه های کمیسیون
-8.40 USD
سود
-17.04 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۳:۴۹
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۳۶
فروش
0.33
130.752
130.938
سود
-64.00 USD
GBPJPY
معامله
#112260982
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۳:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.752
بهره
0.00 USD
مجموع
-57.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۳۶
حجم معامله
0.33
خروج
130.938
هزینه های کمیسیون
-6.60 USD
سود
-64.00 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۳۴
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۳۲
فروش
0.42
131.912
130.939
سود
373.80 USD
GBPJPY
معامله
#112298136
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۴:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.912
بهره
0.00 USD
مجموع
382.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۳۲
حجم معامله
0.42
خروج
130.939
هزینه های کمیسیون
-8.40 USD
سود
373.80 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۴۷
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۳۰
فروش
0.42
131.22
130.939
سود
101.98 USD
GBPJPY
معامله
#112268925
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.22
بهره
0.00 USD
مجموع
110.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۳۰
حجم معامله
0.42
خروج
130.939
هزینه های کمیسیون
-8.40 USD
سود
101.98 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۰۳
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۲۸
فروش
0.42
131.025
130.939
سود
25.38 USD
GBPJPY
معامله
#112266010
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.025
بهره
0.00 USD
مجموع
33.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۲۸
حجم معامله
0.42
خروج
130.939
هزینه های کمیسیون
-8.40 USD
سود
25.38 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۲۹:۲۱
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۵۲:۲۷
خرید
0.17
1.45137
1.45213
سود
6.41 USD
EURCAD
معامله
#112468706
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۲۹:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.45137
بهره
0.00 USD
مجموع
9.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۵۲:۲۷
حجم معامله
0.17
خروج
1.45213
هزینه های کمیسیون
-3.40 USD
سود
6.41 USD
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۴۶:۰۱
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۱۴:۴۲
فروش
0.27
1.22839
1.22815
سود
3.78 USD
GBPUSD
معامله
#112457331
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۴۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22839
بهره
0.00 USD
مجموع
6.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۱۴:۴۲
حجم معامله
0.27
خروج
1.22815
هزینه های کمیسیون
-2.70 USD
سود
3.78 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۳۰
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۰۲
فروش
0.28
1.23159
1.23423
سود
-76.72 USD
GBPUSD
معامله
#112286370
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23159
بهره
0.00 USD
مجموع
-73.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۰۲
حجم معامله
0.28
خروج
1.23423
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
-76.72 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۶:۳۰
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۴۱
فروش
0.33
130.668
131.952
سود
-402.91 USD
GBPJPY
معامله
#112256239
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۶:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.668
بهره
0.00 USD
مجموع
-396.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۴۱
حجم معامله
0.33
خروج
131.952
هزینه های کمیسیون
-6.60 USD
سود
-402.91 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۴:۳۷
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۲۹
فروش
0.33
130.692
131.977
سود
-403.17 USD
GBPJPY
معامله
#112255702
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۴:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.692
بهره
0.00 USD
مجموع
-396.57 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۲۹
حجم معامله
0.33
خروج
131.977
هزینه های کمیسیون
-6.60 USD
سود
-403.17 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۱۶
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۵۲
فروش
0.28
1.2321
1.23368
سود
-47.04 USD
GBPUSD
معامله
#112285410
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2321
بهره
0.00 USD
مجموع
-44.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۵۲
حجم معامله
0.28
خروج
1.23368
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
-47.04 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۵:۴۴
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۳:۵۲
خرید
0.33
1.45728
1.4583
سود
18.89 USD
EURCAD
معامله
#112212314
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۵۵:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.45728
بهره
0.00 USD
مجموع
25.49 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۳:۵۲
حجم معامله
0.33
خروج
1.4583
هزینه های کمیسیون
-6.60 USD
سود
18.89 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۰۳:۴۱
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۳:۴۶
خرید
0.42
1.45793
1.45837
سود
5.59 USD
EURCAD
معامله
#112205738
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۰۳:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.45793
بهره
0.00 USD
مجموع
13.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۳:۴۶
حجم معامله
0.42
خروج
1.45837
هزینه های کمیسیون
-8.40 USD
سود
5.59 USD