حالت آزمایشی
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۲۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۱۰
فروش
0.64
1.1873
1.18727
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1482485337
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1873
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۱۰
حجم معامله
0.64
خروج
1.18727
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۱:۳۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۲۷
فروش
0.13
1.66924
1.66744
سود
‪0.17 USD‬
EURAUD
معامله
#1482324374
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۱:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.66924
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۲۷
حجم معامله
0.13
خروج
1.66744
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۵۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۱۸
فروش
0.64
1.18732
1.18717
سود
‪0.10 USD‬
EURUSD
معامله
#1482474182
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18732
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۱۸
حجم معامله
0.64
خروج
1.18717
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۰۶:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۴۴
خرید
0.01
1.18714
1.18748
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1480517358
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۰۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18714
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.18748
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۰:۵۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۲۴
خرید
0.01
1.18679
1.18681
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1480515217
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۰:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18679
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.18681
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۴۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۰۶
فروش
0.32
1.18532
1.18525
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1482456148
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18532
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۰۶
حجم معامله
0.32
خروج
1.18525
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۰۷
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۲۵
فروش
0.14
1.67227
1.67003
سود
‪0.22 USD‬
EURAUD
معامله
#1482348856
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.67227
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۲۵
حجم معامله
0.14
خروج
1.67003
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۲۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۵۴
فروش
0.32
1.18531
1.18485
سود
‪0.15 USD‬
EURUSD
معامله
#1482450786
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18531
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۵۴
حجم معامله
0.32
خروج
1.18485
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۰۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۳۴
فروش
0.02
1.07294
1.072
سود
‪0.02 USD‬
EURCHF
معامله
#1482390594
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07294
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.072
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۳۷
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۲۶
فروش
0.32
1.18531
1.18495
سود
‪0.12 USD‬
EURUSD
معامله
#1482424264
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18531
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۲۶
حجم معامله
0.32
خروج
1.18495
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۱۷
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۵۷
خرید
0.01
1.18565
1.18566
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1480538149
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18565
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.18566
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۲۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۶:۲۴
خرید
0.01
1.18407
1.18428
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1480541595
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18407
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۶:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.18428
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۲۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۲۱:۳۶
فروش
0.16
1.18328
1.18274
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD
معامله
#1482400022
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18328
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۲۱:۳۶
حجم معامله
0.16
خروج
1.18274
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۴۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۰۵:۳۵
فروش
0.15
1.68106
1.67483
سود
‪0.66 USD‬
EURAUD
معامله
#1482372340
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.68106
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۰۵:۳۵
حجم معامله
0.15
خروج
1.67483
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۲۷
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۰۶
فروش
0.16
1.18328
1.18281
سود
‪0.08 USD‬
EURUSD
معامله
#1482385849
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18328
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۰۶
حجم معامله
0.16
خروج
1.18281
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۵:۴۶
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۲۸
خرید
0.01
1.18226
1.18307
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1481840333
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۵۵:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18226
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.18307
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۰۶
فروش
0.02
105.724
105.607
سود
‪0.02 USD‬
USDJPY
معامله
#1482374075
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
105.607
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۵:۰۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۰۶
فروش
0.01
105.524
105.607
سود
‪-0.01 USD‬
USDJPY
معامله
#1482325968
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.524
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
105.607
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۳۷
خرید
0.03
1.18134
1.18141
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1481878766
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18134
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۳۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.18141
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۳۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۱۲
فروش
0.08
1.18128
1.18072
سود
‪0.04 USD‬
EURUSD
معامله
#1482362087
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۸:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18128
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۱۲
حجم معامله
0.08
خروج
1.18072
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۷:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۶:۴۹
خرید
0.01
1.18113
1.18117
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1481881014
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۷:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18113
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۶:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.18117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۱:۲۹
خرید
0.01
1.1802
1.18025
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1481899887
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1802
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۱:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.18025
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۰۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۱:۲۹
خرید
0.02
1.17884
1.18025
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1482283555
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17884
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۱:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.18025
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۳۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۰۸
فروش
0.04
1.17926
1.17874
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1482352019
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17926
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۰۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.17874
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۴۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۰۸
فروش
0.14
1.67232
1.67101
سود
‪0.13 USD‬
EURAUD
معامله
#1482336221
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.67232
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۰۸
حجم معامله
0.14
خروج
1.67101
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۵:۱۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۲۲
فروش
0.02
1.17722
1.17661
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482333846
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۳۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.17661
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۲۰:۰۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۲۲
فروش
0.01
1.17687
1.17661
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482319474
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۲۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17687
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.17661
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۲:۳۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۵۸:۲۵
فروش
0.02
1.17722
1.17705
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482325439
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۲:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۵۸:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.17705
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۷:۰۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۱:۱۷
فروش
0.02
1.17724
1.17717
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482319826
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۷:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۱:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.17717
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۰۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۱۴:۰۸
فروش
0.02
1.1773
1.17705
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482281334
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1773
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۱۴:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.17705
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۰۲
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۰۵
فروش
0.01
105.459
105.409
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
معامله
#1482303366
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.459
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
105.409
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۴۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۰۲
فروش
0.01
1.17887
1.17865
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482308879
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17887
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.17865
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۰۳
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۵۷
خرید
0.02
1.17584
1.17748
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1482070186
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17584
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.17748
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۰۳
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۵۷
خرید
0.03
1.17584
1.17748
سود
‪0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#1482070185
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17584
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۵۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.17748
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۰۲
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۰۹
خرید
0.03
1.17448
1.17539
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1482198195
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17448
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۰۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.17539
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۰۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۰۹
خرید
0.01
1.17535
1.17539
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482061472
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17535
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.17539
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۱۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۰۹
خرید
0.01
1.17431
1.17539
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482073407
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17431
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.17539
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۴۹:۰۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۰۹
خرید
0.01
1.17526
1.17539
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482068488
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۴۹:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17526
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.17539
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۲۲
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۴۳
فروش
0.08
1.6536
1.65262
سود
‪0.06 USD‬
EURAUD
معامله
#1482262487
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6536
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۴۳
حجم معامله
0.08
خروج
1.65262
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۲۹:۳۵
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۳۲
خرید
0.05
137.117
136.911
سود
‪-0.10 USD‬
GBPJPY
معامله
#1482062596
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۲۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
137.117
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
136.911
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.10 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۳۲
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۱۱
خرید
0.06
136.835
136.894
سود
‪0.03 USD‬
GBPJPY
معامله
#1482075839
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.835
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۱۱
حجم معامله
0.06
خروج
136.894
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۰۸
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۴۴
خرید
0.01
1.17222
1.1731
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#1482223555
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17222
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.1731
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۶:۰۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۵۶
خرید
0.03
1.17101
1.1711
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482248737
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17101
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.1711
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۶:۰۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۵۶
خرید
0.02
1.17101
1.1711
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482248736
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17101
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.1711
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۶:۰۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۵۶
خرید
0.01
1.17101
1.1711
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482248735
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17101
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.1711
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۱۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۱۵
خرید
0.07
136.515
136.627
سود
‪0.07 USD‬
GBPJPY
معامله
#1482087577
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.515
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۱۵
حجم معامله
0.07
خروج
136.627
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۵۵
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۰۹
فروش
0.08
1.65179
1.65053
سود
‪0.07 USD‬
EURAUD
معامله
#1482249695
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.65179
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۰۹
حجم معامله
0.08
خروج
1.65053
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۲۷
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۰۰
فروش
0.07
1.6505
1.65057
سود
‪0.00 USD‬
EURAUD
معامله
#1482075791
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6505
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۰۰
حجم معامله
0.07
خروج
1.65057
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۳۸
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۰۳
خرید
0.01
1.17072
1.17077
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1482245537
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17072
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.17077
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۴۵
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۳۰
خرید
0.3
1902.99
1905
سود
‪0.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#1482214859
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1902.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۳۰
حجم معامله
0.3
خروج
1905
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬