حالت آزمایشی
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۴۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۴۳
فروش
0.01
1.52872
1.52967
سود
‪-0.71 USD‬
EURCAD
معامله
#57073079
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.52872
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.52967
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.71 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۰۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۳
فروش
0.01
1.52395
1.53014
سود
‪-4.58 USD‬
EURCAD
معامله
#57066540
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.52395
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.53014
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.58 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۴
فروش
0.01
1.696
1.70046
سود
‪-3.31 USD‬
GBPCAD
معامله
#57059912
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.696
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.70046
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.31 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۵۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۴۹
فروش
0.01
1.35073
1.34932
سود
‪1.04 USD‬
USDCAD
معامله
#57059131
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35073
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.34932
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.04 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۰۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۳۰
فروش
0.01
1.70155
1.69277
سود
‪6.50 USD‬
GBPCAD
معامله
#56994313
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.70155
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.69277
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.50 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۴۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۳
فروش
0.01
1.12356
1.12068
سود
‪2.88 USD‬
EURUSD
معامله
#57023468
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12356
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.12068
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.88 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۴۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۳
فروش
0.01
1.12361
1.12068
سود
‪2.93 USD‬
EURUSD
معامله
#57023467
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12361
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.12068
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.93 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۳۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۳
فروش
0.01
1.1236
1.12068
سود
‪2.92 USD‬
EURUSD
معامله
#57023463
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1236
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.12068
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.92 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۴۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۳
فروش
0.01
1.12356
1.12068
سود
‪2.88 USD‬
EURUSD
معامله
#57023469
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12356
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.12068
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.88 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۳۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۰۱:۱۵
کپی
‪33.23%‬
‪-72.7%‬
سود
‪14.85 USD‬
MA
Afifie13
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۳۵
نقطه ورود
‪33.23%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۰۱:۱۵
خروج
‪-72.7%‬
سود
‪14.85 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۴۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۵۲
خرید
0.01
1.12376
1.12479
سود
‪1.03 USD‬
EURUSD
معامله
#57023472
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۳۲:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.12479
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.03 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۱۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۲۲
خرید
0.02
1718.28
1723.52
سود
‪10.48 USD‬
XAUUSD
معامله
#56998791
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1718.28
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
1723.52
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.48 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۵۹:۰۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۲۱
خرید
0.01
1725.81
1723.52
سود
‪-2.29 USD‬
XAUUSD
معامله
#56982802
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۵۹:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1725.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1723.52
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.29 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۵:۰۱
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۲۱
خرید
0.01
1728.63
1723.52
سود
‪-5.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#56981770
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1728.63
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1723.52
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.11 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۱۷
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۲۱
خرید
0.02
1718.33
1723.52
سود
‪10.38 USD‬
XAUUSD
معامله
#56998790
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1718.33
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
1723.52
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.38 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۰۱
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۲۱
خرید
0.02
1723.2
1723.52
سود
‪0.64 USD‬
XAUUSD
معامله
#56987584
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1723.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
1723.52
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۱۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۲۹:۴۱
فروش
0.01
1728.03
1727.65
سود
‪0.38 USD‬
XAUUSD
معامله
#56980685
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1728.03
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۲۹:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1727.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۸:۰۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۴۱:۴۳
خرید
0.01
1727.45
1728.27
سود
‪0.82 USD‬
XAUUSD
معامله
#56979602
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۸:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1727.45
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۴۱:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1728.27
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۲۷:۰۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۱۲
فروش
0.01
1726.56
1726.29
سود
‪0.27 USD‬
XAUUSD
معامله
#56976443
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۲۷:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1726.56
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1726.29
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۳۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۱۵
خرید
0.01
1723.77
1726.45
سود
‪2.68 USD‬
XAUUSD
معامله
#56969696
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1723.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1726.45
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.68 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۲۸:۰۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۱۴
خرید
0.01
1728.9
1726.61
سود
‪-2.29 USD‬
XAUUSD
معامله
#56967395
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۲۸:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1728.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1726.61
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.29 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۳۳:۰۷
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۱۳:۰۶
کپی
‪107.19%‬
‪25.98%‬
سود
‪-7.58 USD‬
PerangSUCI
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۳۳:۰۷
نقطه ورود
‪107.19%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۱۳:۰۶
خروج
‪25.98%‬
سود
‪-7.58 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۵۴
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۲۵
خرید
0.03
1726.58
1731.36
سود
‪14.34 USD‬
XAUUSD
معامله
#56960168
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1726.58
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۲۵
حجم معامله
0.03
خروج
1731.36
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.34 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۰۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۲۵
خرید
0.04
1724.1
1731.36
سود
‪29.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#56960413
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1724.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪29.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۲۵
حجم معامله
0.04
خروج
1731.36
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪29.04 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۵۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۲۴
خرید
0.02
1726.61
1731.36
سود
‪9.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#56960167
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1726.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1731.36
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.50 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۴۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۲۴
خرید
0.02
1733.53
1731.34
سود
‪-4.38 USD‬
XAUUSD
معامله
#56958685
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1733.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1731.34
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.38 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۴۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۲۳
خرید
0.02
1733.56
1731.36
سود
‪-4.40 USD‬
XAUUSD
معامله
#56958682
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1733.56
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1731.36
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.40 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۴۱
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۲۳
خرید
0.01
1733.59
1731.36
سود
‪-2.23 USD‬
XAUUSD
معامله
#56958680
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1733.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1731.36
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.23 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۴۱
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۲۲
خرید
0.01
1733.68
1731.36
سود
‪-2.32 USD‬
XAUUSD
معامله
#56958678
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1733.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1731.36
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.32 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۰۲
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۵۵
فروش
0.01
1.69639
1.69328
سود
‪2.30 USD‬
GBPCAD
معامله
#56915990
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.69639
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.69328
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.30 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۴۷
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۰۹
فروش
0.01
1739.86
1738.35
سود
‪1.51 USD‬
XAUUSD
معامله
#56943525
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1739.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1738.35
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.51 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۵۸
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۱۲:۴۱
فروش
0.01
1740.21
1738.03
سود
‪2.18 USD‬
XAUUSD
معامله
#56931964
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1740.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۱۲:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1738.03
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.18 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۵۷
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۱۲:۳۹
فروش
0.01
1740.21
1738.02
سود
‪2.19 USD‬
XAUUSD
معامله
#56931962
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1740.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۱۲:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1738.02
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.19 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۰۳
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۲۱
خرید
0.01
1737.94
1739.33
سود
‪1.39 USD‬
XAUUSD
معامله
#56915178
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1737.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1739.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.39 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۸:۰۳
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۱۷
فروش
0.01
1.35463
1.35114
سود
‪2.58 USD‬
USDCAD
معامله
#56903001
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۸:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35463
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.35114
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.58 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۱۰
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۳۵
فروش
0.01
1738.22
1737.41
سود
‪0.81 USD‬
XAUUSD
معامله
#56913904
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1738.22
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1737.41
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۳۱:۰۸
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۲۳
خرید
0.01
1738.6
1739.24
سود
‪0.64 USD‬
XAUUSD
معامله
#56909882
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۳۱:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1738.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1739.24
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۶:۰۳
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۱۳:۴۸
فروش
0.01
1739.47
1739.02
سود
‪0.45 USD‬
XAUUSD
معامله
#56905591
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۶:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1739.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۱۳:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1739.02
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۲۰
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۲۲
فروش
0.01
1.70107
1.69292
سود
‪6.02 USD‬
GBPCAD
معامله
#56807362
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.70107
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.69292
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.02 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۲
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۲۱
فروش
0.01
1.69567
1.69292
سود
‪2.03 USD‬
GBPCAD
معامله
#56753707
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.69567
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.69292
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.03 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۲۴:۰۰
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۴۸:۱۸
خرید
0.01
1738.98
1739.72
سود
‪0.74 USD‬
XAUUSD
معامله
#56904445
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۲۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1738.98
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۴۸:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1739.72
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.74 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۲۴:۰۷
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۵۷
فروش
0.01
1741.38
1739.16
سود
‪2.22 USD‬
XAUUSD
معامله
#56898783
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۲۴:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1741.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1739.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.22 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۰۲
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۵۷
فروش
0.01
1739.48
1739.16
سود
‪0.32 USD‬
XAUUSD
معامله
#56896277
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1739.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1739.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۸
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۱۶
فروش
0.01
1.51683
1.50866
سود
‪6.02 USD‬
EURCAD
معامله
#56695262
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.51683
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.50866
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.02 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۰۳
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۱۶
فروش
0.01
1.51167
1.50866
سود
‪2.22 USD‬
EURCAD
معامله
#56674845
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.51167
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.50866
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.22 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۰۹:۰۵
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۳۳:۴۲
خرید
0.01
1740.03
1739.97
سود
‪-0.06 USD‬
XAUUSD
معامله
#56894639
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۰۹:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1740.03
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۳۳:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1739.97
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۸:۰۳
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۳۳:۴۲
خرید
0.01
1738.4
1739.97
سود
‪1.57 USD‬
XAUUSD
معامله
#56895475
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۸:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1738.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۳۳:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1739.97
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.57 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۲۰
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۰۳
خرید
0.01
1737.97
1739.37
سود
‪1.40 USD‬
XAUUSD
معامله
#56893050
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1737.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1739.37
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۰۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۴۶
فروش
0.01
1.36237
1.35947
سود
‪2.13 USD‬
USDCAD
معامله
#56888801
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36237
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.35947
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.13 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۳۸
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۸:۰۷
فروش
0.01
1736.73
1737.41
سود
‪-0.68 USD‬
XAUUSD
معامله
#56889632
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1736.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۸:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1737.41
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.68 USD‬