حالت آزمایشی
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۹
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۰۷
فروش
0.01
1.24539
1.24442
سود
‪0.87 USD‬
GBPUSD
معامله
#139167521
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24539
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.24442
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.87 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۴۴
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۵۶
فروش
0.01
1.24722
1.24577
سود
‪1.35 USD‬
GBPUSD
معامله
#139174431
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.24577
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.35 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۱۳
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۵۶
فروش
0.01
1.25249
1.24921
سود
‪3.18 USD‬
GBPUSD
معامله
#139290642
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25249
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.24921
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.18 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۴۰
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۰۱
فروش
0.01
1.2502
1.253
سود
‪-2.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#139231655
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2502
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.253
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.90 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۲۷
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۴:۰۲
فروش
0.01
1.25182
1.25043
سود
‪1.29 USD‬
GBPUSD
معامله
#139252386
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25182
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۴:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.25043
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.29 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۰۲
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۳۳
فروش
0.01
1.23871
1.23738
سود
‪1.23 USD‬
GBPUSD
معامله
#139041574
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23871
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.23738
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.23 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۴۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۷
فروش
0.01
1.23893
1.23658
سود
‪2.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#139020384
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23893
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.23658
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.25 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۳۳
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۳
فروش
0.01
1.2374
1.23659
سود
‪0.71 USD‬
GBPUSD
معامله
#139018290
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2374
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.23659
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۵۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۰۷
خرید
0.01
1.22664
1.22887
سود
‪2.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#138976618
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22664
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.22887
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.13 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۳۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۲۳
خرید
0.01
1.22823
1.23105
سود
‪2.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#138907870
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22823
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.23105
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.72 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۴۰
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۲۱
خرید
0.01
1.23035
1.23105
سود
‪0.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#138888395
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23035
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.23105
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۰۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۱۹
خرید
0.01
1.22682
1.23105
سود
‪4.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#138910280
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22682
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.23105
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.13 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۲۵
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۷
خرید
0.01
1.1201
1.12275
سود
‪2.55 USD‬
EURUSD
معامله
#138630670
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1201
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.12275
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.55 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۵۸
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۱
خرید
0.01
1.12088
1.12266
سود
‪1.68 USD‬
EURUSD
معامله
#138626352
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12088
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.12266
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.68 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۳۳
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۲۸
فروش
0.01
1.25328
1.24988
سود
‪3.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#138503326
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25328
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.24988
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.30 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۶
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۲۴
فروش
0.01
1.25266
1.25076
سود
‪1.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#138425963
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25266
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.25076
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۱۱
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۹:۴۶
خرید
0.01
1.23573
1.2372
سود
‪1.37 USD‬
GBPUSD
معامله
#138120153
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23573
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۹:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2372
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.37 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۳۵
خرید
0.01
1.23641
1.23752
سود
‪1.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#138113101
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23641
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.23752
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۰۲
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۵۵
خرید
0.01
1.2388
1.24109
سود
‪2.19 USD‬
GBPUSD
معامله
#138091024
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2388
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.24109
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.19 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۲:۵۵
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۴۹
خرید
0.01
1.23699
1.24093
سود
‪3.84 USD‬
GBPUSD
معامله
#138094295
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۲:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23699
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.24093
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.84 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۱۲:۱۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۵۵
خرید
0.01
1.2413
1.24231
سود
‪0.91 USD‬
GBPUSD
معامله
#138055463
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۱۲:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2413
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.24231
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.91 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۴۸
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۶
خرید
0.01
1.24568
1.24435
سود
‪-1.43 USD‬
GBPUSD
معامله
#138023997
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24568
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.24435
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.43 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۴۴
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۴
خرید
0.01
1.24309
1.24437
سود
‪1.18 USD‬
GBPUSD
معامله
#138030312
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.24437
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.18 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۲۴
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۳
خرید
0.01
1.24097
1.24438
سود
‪3.31 USD‬
GBPUSD
معامله
#138038011
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24097
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.24438
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.31 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۸:۰۲
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۰۷
خرید
0.01
1.2478
1.25015
سود
‪2.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#137624607
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2478
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.25015
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.25 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۵۱:۰۹
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۲۱
خرید
0.01
1.25949
1.25958
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#137454904
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۵۱:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.25958
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۳۶
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۰۸:۵۶
خرید
0.01
1.2562
1.25736
سود
‪1.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#137474743
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2562
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۰۸:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.25736
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۳۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۶:۳۷
خرید
0.01
1.26595
1.26875
سود
‪2.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#137374916
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26595
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.26875
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.70 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۰۷
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۲۵:۳۴
فروش
0.01
1.27406
1.27276
سود
‪1.20 USD‬
GBPUSD
معامله
#137146690
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27406
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۲۵:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.27276
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.20 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۳۶:۱۲
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۰۸
فروش
0.01
1.27162
1.26807
سود
‪3.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#136988937
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۳۶:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27162
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.26807
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.45 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۱
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۰۳
فروش
0.01
1.26874
1.26814
سود
‪0.50 USD‬
GBPUSD
معامله
#136979703
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26874
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.26814
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۱۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۵۴
خرید
0.01
1.25045
1.25706
سود
‪6.51 USD‬
GBPUSD
معامله
#136621131
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25045
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.25706
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪6.51 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۵۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۱
فروش
0.01
1.24679
1.25032
سود
‪-3.63 USD‬
GBPUSD
معامله
#136333761
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24679
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.25032
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.63 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۲۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۰۳
فروش
0.01
1.2439
1.25035
سود
‪-6.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#136330186
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2439
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.25035
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-6.55 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۴۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۵۷
فروش
0.01
1.24218
1.25032
سود
‪-8.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#136287643
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24218
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.25032
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-8.24 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۴:۳۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۰۳
فروش
0.01
1.25198
1.25018
سود
‪1.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#136426268
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۴:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25198
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.25018
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.70 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۲۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۴۷
فروش
0.01
1.25494
1.25196
سود
‪2.88 USD‬
GBPUSD
معامله
#136439300
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25494
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.25196
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.88 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۵۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۱۵:۲۵
فروش
0.01
1.26012
1.2578900000000002
سود
‪2.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#136594853
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26012
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۱۵:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2578900000000002
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.13 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۹:۴۶
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۴:۳۹
فروش
0.01
1.24883
1.25764
سود
‪-8.91 USD‬
GBPUSD
معامله
#136360656
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۹:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24883
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۴:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.25764
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-8.91 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۴:۳۳
فروش
0.05
1.25963
1.2578
سود
‪8.65 USD‬
GBPUSD
معامله
#136538040
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25963
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۴:۳۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.2578
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪8.65 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۲۰:۴۵
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۰۷:۵۰
فروش
0.01
1.24972
1.24822
سود
‪1.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#136378014
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۲۰:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24972
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۰۷:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.24822
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۸:۱۷
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۰۷:۴۰
فروش
0.01
1.25246
1.2482
سود
‪4.16 USD‬
GBPUSD
معامله
#136395134
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۸:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25246
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۰۷:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.2482
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.16 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۰۱
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۰۴
فروش
0.01
1.24132
1.23994
سود
‪1.28 USD‬
GBPUSD
معامله
#136284081
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24132
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.23994
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.28 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۱۰
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۴۰:۲۳
فروش
0.01
0.96993
0.971
سود
‪-1.20 USD‬
USDCHF
معامله
#135302747
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96993
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۴۰:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.971
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.20 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۰۷
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۴۰:۱۷
فروش
0.01
0.97341
0.971
سود
‪2.38 USD‬
USDCHF
معامله
#135303223
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97341
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۴۰:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.971
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.38 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۱۸:۳۰
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۴۰:۱۱
فروش
0.01
0.97175
0.971
سود
‪0.67 USD‬
USDCHF
معامله
#135352025
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۱۸:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97175
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۴۰:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.971
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.67 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۳۸:۰۱
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۲۹
فروش
0.01
117.909
117.721
سود
‪1.55 USD‬
EURJPY
معامله
#134959952
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۳۸:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
117.909
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
117.721
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.55 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۰۴:۴۱
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۰۹
فروش
0.01
117.464
117.175
سود
‪2.50 USD‬
EURJPY
معامله
#133438405
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۰۴:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
117.464
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
117.175
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.50 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۴۸
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۵۶
فروش
0.01
117.117
117.194
سود
‪-0.92 USD‬
EURJPY
معامله
#133413639
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
117.117
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
117.194
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.92 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۴۵
۲۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۰۴
فروش
0.1
12.24
11.65
سود
‪5.40 USD‬
USCrude
معامله
#133292418
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
12.24
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۰۴
حجم معامله
0.1
خروج
11.65
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪5.40 USD‬