حالت آزمایشی
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۳۳
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۵۸
خرید
0.0100
1.06177
1.06367
سود
‪1.73 USD‬
EURCHF
معامله
#126319924
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06177
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۵۸
حجم معامله
0.0100
خروج
1.06367
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.73 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۳۱
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۵۵
خرید
0.0100
1.06289
1.06387
سود
‪0.80 USD‬
EURCHF
معامله
#126216620
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06289
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۵۵
حجم معامله
0.0100
خروج
1.06387
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۰۵
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۰۷
خرید
0.0100
1.0611
1.06233
سود
‪1.06 USD‬
EURCHF
معامله
#126320372
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0611
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۹:۰۷
حجم معامله
0.0100
خروج
1.06233
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۰۳
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۷
خرید
0.0100
1.06209
1.06347
سود
‪1.21 USD‬
EURCHF
معامله
#126299240
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06209
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۴۷
حجم معامله
0.0100
خروج
1.06347
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.21 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۱۷
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۲۵
خرید
0.0100
1.06228
1.06343
سود
‪0.98 USD‬
EURCHF
معامله
#126265925
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06228
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۲۵
حجم معامله
0.0100
خروج
1.06343
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.98 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۴
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۵۴
خرید
0.0100
1.29582
1.29523
سود
‪-0.69 USD‬
GBPUSD
معامله
#125834263
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29582
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۵۴
حجم معامله
0.0100
خروج
1.29523
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.69 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۳۳
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۴۹
خرید
0.0100
1.2953
1.29523
سود
‪-0.17 USD‬
GBPUSD
معامله
#125834567
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2953
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۴۹
حجم معامله
0.0100
خروج
1.29523
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.17 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۳۹
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۵
خرید
0.0100
1.29408
1.29345
سود
‪-0.73 USD‬
GBPUSD
معامله
#125841251
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29408
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۵
حجم معامله
0.0100
خروج
1.29345
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.73 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۵۸
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۵۷
خرید
0.0100
1.29206
1.29345
سود
‪1.29 USD‬
GBPUSD
معامله
#126097341
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29206
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۵۷
حجم معامله
0.0100
خروج
1.29345
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.29 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۲۱
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۷
خرید
0.0100
1.29233
1.29406
سود
‪1.63 USD‬
GBPUSD
معامله
#126029252
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29233
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۷
حجم معامله
0.0100
خروج
1.29406
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.63 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۲۶
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۶
خرید
0.0100
1.2908
1.29391
سود
‪3.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#126031109
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2908
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۶
حجم معامله
0.0100
خروج
1.29391
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.01 USD‬
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۰۰
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۱۲
خرید
0.0100
1.29282
1.29426
سود
‪1.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#125931339
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29282
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۱۲
حجم معامله
0.0100
خروج
1.29426
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۲۳
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۵:۵۹
خرید
0.0100
1.29078
1.29215
سود
‪1.27 USD‬
GBPUSD
معامله
#125932737
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29078
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۵:۵۹
حجم معامله
0.0100
خروج
1.29215
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.27 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۳۰
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۱۵
خرید
0.0100
1.28867
1.29064
سود
‪1.87 USD‬
GBPUSD
معامله
#125982750
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28867
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۱۵
حجم معامله
0.0100
خروج
1.29064
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.87 USD‬
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۸:۱۰
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۱۳:۱۴
خرید
0.0100
1.2893
1.29056
سود
‪1.16 USD‬
GBPUSD
معامله
#125941761
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۸:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2893
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۱۳:۱۴
حجم معامله
0.0100
خروج
1.29056
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.16 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۳۳
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۱۰
خرید
0.0100
1.2929
1.29409
سود
‪1.09 USD‬
GBPUSD
معامله
#125842710
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2929
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۱۰
حجم معامله
0.0100
خروج
1.29409
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.09 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۳:۲۶
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۳۴
خرید
0.0100
1.09999
1.10059
سود
‪0.50 USD‬
EURUSD
معامله
#125787526
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۳:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09999
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۳۴
حجم معامله
0.0100
خروج
1.10059
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۴۰
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۳۰
خرید
0.0100
1.09945
1.10057
سود
‪1.02 USD‬
EURUSD
معامله
#125812248
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09945
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۳۰
حجم معامله
0.0100
خروج
1.10057
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.02 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۳۱:۴۳
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۹:۰۳
خرید
0.0100
1.69694
1.70005
سود
‪1.81 USD‬
EURNZD
معامله
#125781998
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۳۱:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.69694
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۹:۰۳
حجم معامله
0.0100
خروج
1.70005
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.81 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۶:۴۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۱۹
کپی
‪22.67%‬
‪22.8%‬
سود
‪0.00 USD‬
AMS_Turbo
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۶:۴۷
نقطه ورود
‪22.67%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۱۹
خروج
‪22.8%‬
سود
‪0.00 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۳۹
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۴۰:۲۲
خرید
0.0100
0.64895
0.64966
سود
‪0.61 USD‬
NZDUSD
معامله
#125379889
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64895
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۴۰:۲۲
حجم معامله
0.0100
خروج
0.64966
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۰۲
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۱۶
خرید
0.0100
0.64791
0.64872
سود
‪0.71 USD‬
NZDUSD
معامله
#125395202
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64791
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۱۶
حجم معامله
0.0100
خروج
0.64872
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۲۸:۴۶
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۰۸
خرید
0.0100
0.6483
0.64873
سود
‪0.33 USD‬
NZDUSD
معامله
#125392143
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۲۸:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6483
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۰۸
حجم معامله
0.0100
خروج
0.64873
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۳۳
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۴۶
خرید
0.0100
0.64633
0.64763
سود
‪1.20 USD‬
NZDUSD
معامله
#125617359
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64633
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۴۶
حجم معامله
0.0100
خروج
0.64763
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.20 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۵۱
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۱
خرید
0.0100
0.64594
0.64759
سود
‪1.55 USD‬
NZDUSD
معامله
#125620695
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۱
حجم معامله
0.0100
خروج
0.64759
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.55 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۱۰
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۱
خرید
0.0100
0.64544
0.64759
سود
‪2.05 USD‬
NZDUSD
معامله
#125620472
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64544
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۱
حجم معامله
0.0100
خروج
0.64759
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.05 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۱۲
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۸:۵۸
خرید
0.0100
0.64586
0.64722
سود
‪1.26 USD‬
NZDUSD
معامله
#125531252
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64586
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۸:۵۸
حجم معامله
0.0100
خروج
0.64722
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.26 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۷:۲۱
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۸:۴۶
خرید
0.0100
0.6457
0.64724
سود
‪1.44 USD‬
NZDUSD
معامله
#125543186
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۷:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۸:۴۶
حجم معامله
0.0100
خروج
0.64724
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.44 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۲۴:۵۹
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۸:۳۶
خرید
0.0100
0.6452
0.64722
سود
‪1.92 USD‬
NZDUSD
معامله
#125544211
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۲۴:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6452
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۸:۳۶
حجم معامله
0.0100
خروج
0.64722
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.92 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۵۳:۰۱
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۸:۳۱
خرید
0.0100
0.64508
0.64721
سود
‪2.03 USD‬
NZDUSD
معامله
#125546274
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۵۳:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64508
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۸:۳۱
حجم معامله
0.0100
خروج
0.64721
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.03 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۴۴
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۳
خرید
0.0100
0.64562
0.64733
سود
‪1.61 USD‬
NZDUSD
معامله
#125493305
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64562
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۳
حجم معامله
0.0100
خروج
0.64733
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.61 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۴۶
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۸
خرید
0.0100
0.64574
0.64735
سود
‪1.51 USD‬
NZDUSD
معامله
#125491579
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64574
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۰۸
حجم معامله
0.0100
خروج
0.64735
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.51 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۴۷
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۴۰
خرید
0.0100
0.64622
0.64682
سود
‪0.50 USD‬
NZDUSD
معامله
#125400479
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64622
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۴۰
حجم معامله
0.0100
خروج
0.64682
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۰
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۳۸
خرید
0.0100
0.64576
0.64679
سود
‪0.93 USD‬
NZDUSD
معامله
#125402005
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64576
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۳۸
حجم معامله
0.0100
خروج
0.64679
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.93 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۱۹
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۲۴
خرید
0.0100
1.09978
1.1003
سود
‪0.42 USD‬
EURUSD
معامله
#125254122
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09978
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۲۴
حجم معامله
0.0100
خروج
1.1003
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۲:۰۱
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۱۳
خرید
0.0100
1.10012
1.10028
سود
‪0.06 USD‬
EURUSD
معامله
#125227755
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10012
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۱۳
حجم معامله
0.0100
خروج
1.10028
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۲۱
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۳۹
خرید
0.0100
1.07265
1.07264
سود
‪-0.21 USD‬
EURCHF
معامله
#124809457
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07265
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۳۹
حجم معامله
0.0100
خروج
1.07264
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.21 USD‬
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۲۹
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۳۹
خرید
0.0100
1.07328
1.07264
سود
‪-0.86 USD‬
EURCHF
معامله
#124809369
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۱:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07328
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۳۹
حجم معامله
0.0100
خروج
1.07264
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.86 USD‬
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۴۵
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۵۶
خرید
0.0100
1.07155
1.07265
سود
‪0.93 USD‬
EURCHF
معامله
#124880517
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07155
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۵۶
حجم معامله
0.0100
خروج
1.07265
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.93 USD‬
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۳۶
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۱۴
خرید
0.0100
1.07057
1.07157
سود
‪0.83 USD‬
EURCHF
معامله
#124994861
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07057
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۱۴
حجم معامله
0.0100
خروج
1.07157
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۳۱
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۵۸
خرید
0.0100
1.06991
1.0712
سود
‪1.12 USD‬
EURCHF
معامله
#125044407
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06991
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۵۸
حجم معامله
0.0100
خروج
1.0712
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.12 USD‬
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۴۷
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۴۵
خرید
0.0100
1.06926
1.07027
سود
‪0.83 USD‬
EURCHF
معامله
#125044925
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06926
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۴۵
حجم معامله
0.0100
خروج
1.07027
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۴۸
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۵۱
خرید
0.0100
1.06871
1.06977
سود
‪0.89 USD‬
EURCHF
معامله
#125048731
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06871
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۵۱
حجم معامله
0.0100
خروج
1.06977
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۵۷
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۴۳
خرید
0.0100
1.06763
1.06977
سود
‪2.00 USD‬
EURCHF
معامله
#125142673
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06763
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۴۳
حجم معامله
0.0100
خروج
1.06977
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.00 USD‬
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۳۱
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۴۲
خرید
0.0100
1.06809
1.06963
سود
‪1.39 USD‬
EURCHF
معامله
#125062291
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06809
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۴۲
حجم معامله
0.0100
خروج
1.06963
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.39 USD‬
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۳۷
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۱۴
فروش
0.0100
109.597
109.719
سود
‪-1.21 USD‬
USDJPY
معامله
#123951421
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.597
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۱۴
حجم معامله
0.0100
خروج
109.719
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.21 USD‬
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۴۷
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۰۹
فروش
0.0100
109.638
109.719
سود
‪-0.84 USD‬
USDJPY
معامله
#123961564
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.638
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۰۹
حجم معامله
0.0100
خروج
109.719
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.84 USD‬
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۱
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۰۲
فروش
0.0100
109.852
109.719
سود
‪1.11 USD‬
USDJPY
معامله
#123974316
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.852
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۰۲
حجم معامله
0.0100
خروج
109.719
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.11 USD‬
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۵:۰۰
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۶:۵۵
فروش
0.0100
109.933
109.719
سود
‪1.85 USD‬
USDJPY
معامله
#124042443
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.933
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۶:۵۵
حجم معامله
0.0100
خروج
109.719
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.85 USD‬
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۳:۱۷
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۰:۴۴
فروش
0.0100
110.065
109.832
سود
‪2.02 USD‬
USDJPY
معامله
#124714921
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۳:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.065
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۰:۴۴
حجم معامله
0.0100
خروج
109.832
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.02 USD‬