حالت آزمایشی
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۸:۱۵
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۴۱:۵۰
فروش
0.02
1.2439
1.24335
سود
0.90 USD
GBPUSD
معامله
#105873932
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۸:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2439
بهره
0.00 USD
مجموع
1.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۴۱:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.24335
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.90 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۱۳
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۴۳
فروش
0.05
1.30226
1.30936
سود
-36.00 USD
GBPUSD
معامله
#98301700
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30226
بهره
0.00 USD
مجموع
-35.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۴۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.30936
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-36.00 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۵۱:۵۹
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۴۲
فروش
0.05
1.30009
1.30945
سود
-47.30 USD
GBPUSD
معامله
#98279426
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۵۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30009
بهره
0.00 USD
مجموع
-46.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.30945
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-47.30 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۵۰
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۴۱
فروش
0.05
1.29666
1.30942
سود
-64.30 USD
GBPUSD
معامله
#98272461
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29666
بهره
0.00 USD
مجموع
-63.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۴۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.30942
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-64.30 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۴۱:۱۰
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۳۹
فروش
0.05
1.29286
1.30938
سود
-83.10 USD
GBPUSD
معامله
#98242605
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۴۱:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29286
بهره
0.00 USD
مجموع
-82.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.30938
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-83.10 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۲۱
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۵۳
فروش
0.05
1.30473
1.30741
سود
-13.90 USD
GBPUSD
معامله
#98313036
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30473
بهره
0.00 USD
مجموع
-13.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.30741
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-13.90 USD
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۴۶
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۵۱:۳۴
فروش
0.05
1.29352
1.29187
سود
7.75 USD
GBPUSD
معامله
#98196616
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29352
بهره
0.00 USD
مجموع
8.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۵۱:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.29187
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
7.75 USD
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۰۸
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۵۱:۳۴
فروش
0.05
1.29148
1.29194
سود
-2.80 USD
GBPUSD
معامله
#98170176
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29148
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۵۱:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.29194
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-2.80 USD
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۴۳
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۲۲:۱۹:۵۱
فروش
0.05
1.29347
1.29219
سود
5.90 USD
GBPUSD
معامله
#98172862
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29347
بهره
0.00 USD
مجموع
6.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۲۲:۱۹:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.29219
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
5.90 USD
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۰۳
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۰۲
فروش
0.05
1.2947
1.29362
سود
4.90 USD
GBPUSD
معامله
#98004989
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2947
بهره
0.00 USD
مجموع
5.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.29362
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
4.90 USD
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۱:۳۸:۱۹
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۱۳
فروش
0.1
125.682
126.509
سود
-75.88 USD
EURJPY
معامله
#97415338
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۱:۳۸:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
125.682
بهره
0.00 USD
مجموع
-73.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
126.509
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-75.88 USD
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۳۴:۵۷
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۱۱
فروش
0.1
125.843
126.509
سود
-61.50 USD
EURJPY
معامله
#97416054
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۳۴:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
125.843
بهره
0.00 USD
مجموع
-59.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۱۱
حجم معامله
0.1
خروج
126.509
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-61.50 USD
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۴۳:۱۰
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۱۰
فروش
0.1
125.984
126.507
سود
-48.72 USD
EURJPY
معامله
#97425545
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۴۳:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
125.984
بهره
0.00 USD
مجموع
-46.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
126.507
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-48.72 USD
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۲۴
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۰۹
فروش
0.1
126.317
126.483
سود
-16.83 USD
EURJPY
معامله
#97442470
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
126.317
بهره
0.00 USD
مجموع
-14.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
126.483
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-16.83 USD
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۱۰
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۰۹
فروش
0.1
126.138
126.483
سود
-32.82 USD
EURJPY
معامله
#97427001
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
126.138
بهره
0.00 USD
مجموع
-30.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
126.483
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-32.82 USD
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۲۵
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۳۰
فروش
0.1
1.12553
1.12567
سود
-2.40 USD
EURUSD
معامله
#97323541
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12553
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۳۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.12567
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-2.40 USD
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۵۲
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۲۹
فروش
0.1
1.12652
1.12567
سود
7.50 USD
EURUSD
معامله
#97324507
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12652
بهره
0.00 USD
مجموع
8.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۲۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.12567
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
7.50 USD
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۱۷
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۴۴:۴۷
فروش
0.1
1.12758
1.12646
سود
10.20 USD
EURUSD
معامله
#97330889
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12758
بهره
0.00 USD
مجموع
11.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۴۴:۴۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.12646
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
10.20 USD
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۲۴
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۲۷:۱۵
فروش
0.1
1.12857
1.12746
سود
10.10 USD
EURUSD
معامله
#97367960
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12857
بهره
0.00 USD
مجموع
11.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۲۷:۱۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.12746
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
10.10 USD
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۴۸
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۳۲
فروش
0.1
1.12456
1.12612
سود
-16.60 USD
EURUSD
معامله
#97158370
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12456
بهره
0.00 USD
مجموع
-15.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۳۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.12612
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-16.60 USD
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۲۳
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۳۰
فروش
0.1
1.12588
1.12615
سود
-3.70 USD
EURUSD
معامله
#97159369
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12588
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۳۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.12615
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-3.70 USD
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۵:۱۱
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۲۹
فروش
0.1
1.12684
1.12614
سود
6.00 USD
EURUSD
معامله
#97178796
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12684
بهره
0.00 USD
مجموع
7.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۲۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.12614
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
6.00 USD
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۵۶
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۲۸
فروش
0.1
1.12787
1.12593
سود
18.40 USD
EURUSD
معامله
#97226427
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12787
بهره
0.00 USD
مجموع
19.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۲۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.12593
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
18.40 USD
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۵۲
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۵۱:۴۸
فروش
0.1
1.12697
1.12587
سود
10.00 USD
EURUSD
معامله
#97164360
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12697
بهره
0.00 USD
مجموع
11.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۵۱:۴۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.12587
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
10.00 USD
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۰۸
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۱۲:۵۶
خرید
0.05
1.31328
1.31086
سود
-12.60 USD
GBPUSD
معامله
#97047665
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31328
بهره
0.00 USD
مجموع
-12.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۱۲:۵۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.31086
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-12.60 USD
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۳۱
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۱۲:۵۵
خرید
0.05
1.31217
1.31091
سود
-6.80 USD
GBPUSD
معامله
#97050322
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31217
بهره
0.00 USD
مجموع
-6.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۱۲:۵۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.31091
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-6.80 USD
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۴۸
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۱۲:۵۴
خرید
0.05
1.31099
1.31093
سود
-0.80 USD
GBPUSD
معامله
#97051662
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31099
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۱۲:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.31093
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-0.80 USD
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۳۶
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۱۲:۵۳
خرید
0.05
1.30857
1.31088
سود
11.05 USD
GBPUSD
معامله
#97056088
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30857
بهره
0.00 USD
مجموع
11.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۱۲:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.31088
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
11.05 USD
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۱۵:۲۱
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۱۲:۵۲
خرید
0.05
1.30669
1.31078
سود
19.95 USD
GBPUSD
معامله
#97062110
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۱۵:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30669
بهره
0.00 USD
مجموع
20.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۱۲:۵۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.31078
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
19.95 USD
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۲۷:۱۰
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۲۵:۲۵
خرید
0.1
1.3068
1.30849
سود
15.90 USD
GBPUSD
معامله
#97058875
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۲۷:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3068
بهره
0.00 USD
مجموع
16.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۲۵:۲۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.30849
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
15.90 USD
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۲۲:۱۶
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۶:۵۳
فروش
0.05
1.30356
1.30622
سود
-13.80 USD
GBPUSD
معامله
#96805080
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۲۲:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30356
بهره
0.00 USD
مجموع
-13.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۶:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.30622
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-13.80 USD
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۴۲:۲۳
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۶:۵۲
فروش
0.05
1.30619
1.30622
سود
-0.65 USD
GBPUSD
معامله
#96805408
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۴۲:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30619
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۶:۵۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.30622
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-0.65 USD
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۰۵:۱۶
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۶:۵۱
فروش
0.05
1.30456
1.30622
سود
-8.80 USD
GBPUSD
معامله
#96806631
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۰۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30456
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۶:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.30622
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-8.80 USD
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۱۷
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۶:۴۹
فروش
0.05
1.30717
1.30622
سود
4.25 USD
GBPUSD
معامله
#96811497
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30717
بهره
0.00 USD
مجموع
4.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۶:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.30622
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
4.25 USD
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۳:۱۶
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۶:۴۷
فروش
0.05
1.30852
1.30622
سود
11.00 USD
GBPUSD
معامله
#96819140
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30852
بهره
0.00 USD
مجموع
11.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۶:۴۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.30622
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
11.00 USD
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۳۴
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۶:۴۶
فروش
0.05
1.3098
1.30622
سود
17.40 USD
GBPUSD
معامله
#96824269
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3098
بهره
0.00 USD
مجموع
17.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۶:۴۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.30622
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
17.40 USD
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۴۸
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۳۶
فروش
0.05
1.3146
1.31214
سود
11.80 USD
GBPUSD
معامله
#96844173
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3146
بهره
0.00 USD
مجموع
12.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۳۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.31214
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
11.80 USD
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۲۹
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۰۱
فروش
0.1
1.31282
1.31166
سود
10.60 USD
GBPUSD
معامله
#96843138
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31282
بهره
0.00 USD
مجموع
11.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.31166
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
10.60 USD
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۱۷:۲۴
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۵۰
فروش
0.05
1.31214
1.30856
سود
17.40 USD
GBPUSD
معامله
#96828537
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۱۷:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31214
بهره
0.00 USD
مجموع
17.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.30856
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
17.40 USD
۲۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۲۱
۲۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۰۶
فروش
0.05
1.31145
1.30939
سود
9.80 USD
GBPUSD
معامله
#96761478
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31145
بهره
0.00 USD
مجموع
10.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۰۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.30939
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
9.80 USD
۲۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۲۵:۵۷
۲۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۰۶
فروش
0.05
1.30973
1.30941
سود
1.10 USD
GBPUSD
معامله
#96761211
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۲۵:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30973
بهره
0.00 USD
مجموع
1.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۰۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.30941
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.10 USD
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۰۹:۴۳:۱۵
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۱۵
خرید
0.05
1.31712
1.31357
سود
-18.25 USD
GBPUSD
معامله
#96676368
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۰۹:۴۳:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31712
بهره
0.00 USD
مجموع
-17.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۱۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.31357
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-18.25 USD
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۰۹:۴۶:۱۰
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۱۳
خرید
0.05
1.31607
1.31358
سود
-12.95 USD
GBPUSD
معامله
#96676602
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۰۹:۴۶:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31607
بهره
0.00 USD
مجموع
-12.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.31358
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-12.95 USD
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۲۴
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۰۹
خرید
0.05
1.31479
1.31322
سود
-8.35 USD
GBPUSD
معامله
#96678664
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31479
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۰۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.31322
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-8.35 USD
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۴۳
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۰۶
خرید
0.05
1.31311
1.31366
سود
2.25 USD
GBPUSD
معامله
#96688727
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31311
بهره
0.00 USD
مجموع
2.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۰۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.31366
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
2.25 USD
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۳:۲۹:۵۱
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۰۴
خرید
0.05
1.3112
1.31415
سود
14.25 USD
GBPUSD
معامله
#96689609
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۳:۲۹:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3112
بهره
0.00 USD
مجموع
14.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.31415
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
14.25 USD
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۱:۵۴:۱۳
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۵۶:۴۹
خرید
0.05
1.31346
1.31572
سود
10.80 USD
GBPUSD
معامله
#96685111
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۱:۵۴:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31346
بهره
0.00 USD
مجموع
11.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۵۶:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.31572
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
10.80 USD
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۱۳:۵۹
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۳۴
خرید
0.05
1.31346
1.31576
سود
11.00 USD
GBPUSD
معامله
#96679615
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۱۳:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31346
بهره
0.00 USD
مجموع
11.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.31576
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
11.00 USD
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۳۹
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۹:۴۶:۵۱
فروش
0.05
1.32381
1.32214
سود
7.85 USD
GBPUSD
معامله
#96644910
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32381
بهره
0.00 USD
مجموع
8.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۹:۴۶:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.32214
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
7.85 USD
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۱۷
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۰۵
فروش
0.05
1.32221
1.3219
سود
1.05 USD
GBPUSD
معامله
#96614279
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32221
بهره
0.00 USD
مجموع
1.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۰۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.3219
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.05 USD