حالت آزمایشی
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۰۶:۰۴
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۳۷:۲۰
خرید
0.01
0.84114
0.83988
سود
-1.86 USD
EURGBP
معامله
#121706394
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۰۶:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84114
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۳۷:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.83988
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.86 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۱:۴۲
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۱۷
خرید
0.01
0.84552
0.8464
سود
0.96 USD
EURGBP
معامله
#121571582
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۱:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84552
بهره
0.00 USD
مجموع
1.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.8464
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.96 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۳۰:۵۵
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۱۲
فروش
0.01
1.91922
1.9167
سود
1.52 USD
GBPAUD
معامله
#121587942
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۳۰:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.91922
بهره
0.00 USD
مجموع
1.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.9167
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.52 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۳۱:۱۱
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۰۶
خرید
0.01
0.84392
0.84631
سود
2.94 USD
EURGBP
معامله
#121587965
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۳۱:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84392
بهره
0.00 USD
مجموع
3.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.84631
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.94 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۴۷
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۵۶
فروش
0.01
1.9214
1.91656
سود
3.11 USD
GBPAUD
معامله
#121590151
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.9214
بهره
0.00 USD
مجموع
3.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.91656
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.11 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۴۰
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۴۷
فروش
0.01
1.92413
1.91652
سود
5.01 USD
GBPAUD
معامله
#121597195
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.92413
بهره
0.00 USD
مجموع
5.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.91652
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.01 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۲۱
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۲:۵۵
فروش
0.01
1.92412
1.92164
سود
1.50 USD
GBPAUD
معامله
#121592222
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.92412
بهره
0.00 USD
مجموع
1.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۲:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.92164
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.50 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۴۲
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۵۵:۵۸
فروش
0.01
1.91528
1.91366
سود
0.91 USD
GBPAUD
معامله
#121562591
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.91528
بهره
0.00 USD
مجموع
1.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۵۵:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.91366
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.91 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۰۲:۴۲
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۶:۰۲
فروش
0.01
109.181
109.002
سود
1.54 USD
USDJPY
معامله
#121379682
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۰۲:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.181
بهره
0.00 USD
مجموع
1.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۶:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
109.002
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.54 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۵۷
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۵۶
فروش
0.01
109.144
109.005
سود
1.18 USD
USDJPY
معامله
#121384439
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.144
بهره
0.00 USD
مجموع
1.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
109.005
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.18 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۳۵
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۴۸
فروش
0.01
109.695
109.108
سود
5.28 USD
USDJPY
معامله
#121266968
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.695
بهره
0.00 USD
مجموع
5.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.108
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
5.28 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۲۲
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۴۳
فروش
0.01
109.603
109.107
سود
4.45 USD
USDJPY
معامله
#121182296
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.603
بهره
0.00 USD
مجموع
4.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
109.107
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.45 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۸:۱۴
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۳۷
فروش
0.01
109.542
109.099
سود
3.96 USD
USDJPY
معامله
#121151423
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۸:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.542
بهره
0.00 USD
مجموع
4.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
109.099
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
3.96 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۳:۱۷
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۳۳
فروش
0.01
109.397
109.108
سود
2.55 USD
USDJPY
معامله
#121065495
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۳:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.397
بهره
0.00 USD
مجموع
2.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
109.108
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.55 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۱۸
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۲۹
فروش
0.01
109.478
109.11
سود
3.27 USD
USDJPY
معامله
#121026736
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.478
بهره
0.00 USD
مجموع
3.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
109.11
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
3.27 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۲:۱۰
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۲۵
فروش
0.01
109.453
109.106
سود
3.08 USD
USDJPY
معامله
#121024300
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۲:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.453
بهره
0.00 USD
مجموع
3.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
109.106
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
3.08 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۲۸:۵۰
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۰۴:۵۶
فروش
0.01
1.32839
1.32884
سود
-0.44 USD
USDCAD
معامله
#121232120
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۲۸:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32839
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۰۴:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.32884
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.44 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۸:۵۲
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۵۶:۱۵
فروش
0.01
1.33078
1.32782
سود
2.13 USD
USDCAD
معامله
#121189988
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۸:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33078
بهره
0.00 USD
مجموع
2.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۵۶:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.32782
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.13 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۵۳
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۵۶:۱۰
فروش
0.01
1.32944
1.32786
سود
1.09 USD
USDCAD
معامله
#121098473
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32944
بهره
0.00 USD
مجموع
1.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۵۶:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.32786
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.09 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۱۲:۱۹
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۵۵:۵۶
فروش
0.01
1.32823
1.32779
سود
0.23 USD
USDCAD
معامله
#121023373
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۱۲:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32823
بهره
0.00 USD
مجموع
0.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۵۵:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.32779
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.23 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۵:۲۷
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۲۸
فروش
0.01
1.91166
1.90332
سود
5.45 USD
GBPAUD
معامله
#121036591
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۵:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.91166
بهره
0.00 USD
مجموع
5.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.90332
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.45 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۳:۰۲
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۲۳
فروش
0.01
1.9041
1.90333
سود
0.33 USD
GBPAUD
معامله
#121024337
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.9041
بهره
0.00 USD
مجموع
0.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.90333
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.33 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۳۷:۵۳
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۳۶
خرید
0.01
0.85006
0.85271
سود
3.22 USD
EURGBP
معامله
#121035470
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۳۷:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85006
بهره
0.00 USD
مجموع
3.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.85271
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.22 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۸:۰۷
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۳۳
خرید
0.01
0.85234
0.85272
سود
0.29 USD
EURGBP
معامله
#121022882
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۸:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85234
بهره
0.00 USD
مجموع
0.49 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.85272
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.29 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۵:۴۷
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۴۹
خرید
0.01
1.28323
1.28777
سود
4.44 USD
GBPUSD
معامله
#120954095
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۵:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28323
بهره
0.00 USD
مجموع
4.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.28777
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.44 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۲۳
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۴۴
خرید
0.01
1.28439
1.28766
سود
3.17 USD
GBPUSD
معامله
#120956172
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28439
بهره
0.00 USD
مجموع
3.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.28766
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
3.17 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۵۰
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۴۰
خرید
0.01
1.28508
1.28641
سود
1.23 USD
GBPUSD
معامله
#120956203
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۲:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28508
بهره
0.00 USD
مجموع
1.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.28641
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.23 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۳۴:۳۳
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۵۶:۲۶
خرید
0.01
0.67746
0.6776
سود
0.04 USD
AUDUSD
معامله
#120946584
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۳۴:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67746
بهره
0.00 USD
مجموع
0.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۵۶:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.6776
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.04 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۱۰
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۳۵
فروش
0.01
0.99753
0.99685
سود
0.58 USD
USDCHF
معامله
#120851186
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99753
بهره
0.00 USD
مجموع
0.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.99685
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.58 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۰۸
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۵۸
خرید
0.01
0.99803
0.99835
سود
0.22 USD
USDCHF
معامله
#120830913
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99803
بهره
0.00 USD
مجموع
0.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.99835
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.22 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۴۵:۵۴
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۲:۱۳
خرید
0.01
1.28383
1.28536
سود
1.43 USD
GBPUSD
معامله
#120575654
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۴۵:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28383
بهره
0.00 USD
مجموع
1.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۲:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.28536
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.43 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۳۱
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۴۶
فروش
0.01
1.10485
1.10547
سود
-0.72 USD
EURUSD
معامله
#120082050
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10485
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.10547
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.72 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۱۵:۱۰
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۴۲
فروش
0.01
1.10533
1.10545
سود
-0.22 USD
EURUSD
معامله
#120084614
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۱۵:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10533
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10545
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.22 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۳۷:۱۰
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۳۶
فروش
0.01
1.10598
1.10545
سود
0.43 USD
EURUSD
معامله
#120099968
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۳۷:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10598
بهره
0.00 USD
مجموع
0.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.10545
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.43 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۱۶
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۲۹
فروش
0.01
1.10654
1.10544
سود
1.00 USD
EURUSD
معامله
#120107066
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10654
بهره
0.00 USD
مجموع
1.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.10544
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.00 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۴۳
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۰۰
فروش
0.01
1.10747
1.10643
سود
0.94 USD
EURUSD
معامله
#120141202
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10747
بهره
0.00 USD
مجموع
1.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.10643
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.94 USD
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۷:۲۰
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۲:۲۹
فروش
0.02
1.10817
1.10748
سود
1.18 USD
EURUSD
معامله
#120244885
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۷:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10817
بهره
0.00 USD
مجموع
1.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۲:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.10748
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.18 USD
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۳۱
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۵۶
فروش
0.02
1.10803
1.10739
سود
1.08 USD
EURUSD
معامله
#120211418
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10803
بهره
0.00 USD
مجموع
1.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.10739
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.08 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۱:۳۲
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۱۶:۴۴
فروش
0.02
1.10856
1.10735
سود
2.22 USD
EURUSD
معامله
#120143775
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۱:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10856
بهره
0.00 USD
مجموع
2.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۱۶:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.10735
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.22 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۰:۵۵
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۴۹
فروش
0.01
120.561
120.443
سود
0.88 USD
EURJPY
معامله
#120107048
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۰:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.561
بهره
0.00 USD
مجموع
1.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
120.443
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.88 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۳۹
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۱۸
خرید
0.01
1.09909
1.10118
سود
1.99 USD
EURUSD
معامله
#119966582
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09909
بهره
0.00 USD
مجموع
2.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10118
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.99 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۳:۲۴
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۱۵
خرید
0.01
1.09957
1.10119
سود
1.52 USD
EURUSD
معامله
#119928774
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۳:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09957
بهره
0.00 USD
مجموع
1.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.10119
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.52 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۵۳
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۱۳
خرید
0.01
1.10046
1.10118
سود
0.62 USD
EURUSD
معامله
#119810636
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10046
بهره
0.00 USD
مجموع
0.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.10118
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.62 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۳۳:۱۵
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۰۹
خرید
0.01
1.10095
1.10122
سود
0.17 USD
EURUSD
معامله
#119707636
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۳۳:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10095
بهره
0.00 USD
مجموع
0.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.10122
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.17 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۵۹:۵۰
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۲۱
فروش
0.01
0.63327
0.64065
سود
-7.48 USD
NZDUSD
معامله
#119720097
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۵۹:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63327
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.64065
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-7.48 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۱۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۵۶
فروش
0.01
1.08274
1.08451
سود
-1.33 USD
AUDNZD
معامله
#119408250
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08274
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.08451
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.33 USD
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۲:۵۱
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۱۴
فروش
0.01
120.865
121.078
سود
-2.16 USD
EURJPY
معامله
#118041177
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۲:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.865
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
121.078
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.16 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۱۸
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۴۱
فروش
0.02
1.22158
1.22016
سود
2.64 USD
GBPUSD
معامله
#112112886
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22158
بهره
0.00 USD
مجموع
2.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.22016
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.64 USD
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۴۸
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۵۵
خرید
0.02
1.20965
1.20526
سود
-8.98 USD
GBPUSD
معامله
#111670862
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20965
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.20526
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-8.98 USD
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۰۴
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۵۰
خرید
0.02
1.20685
1.2053
سود
-3.30 USD
GBPUSD
معامله
#111706863
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20685
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.2053
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.30 USD