حالت آزمایشی
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۱۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۵۶
فروش
0.01
1.08274
1.08451
سود
-1.33 USD
AUDNZD
معامله
#119408250
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08274
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.08451
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.33 USD
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۲:۵۱
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۱۴
فروش
0.01
120.865
121.078
سود
-2.16 USD
EURJPY
معامله
#118041177
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۰۲:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.865
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
121.078
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.16 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۱۸
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۴۱
فروش
0.02
1.22158
1.22016
سود
2.64 USD
GBPUSD
معامله
#112112886
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22158
بهره
0.00 USD
مجموع
2.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.22016
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.64 USD
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۴۸
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۵۵
خرید
0.02
1.20965
1.20526
سود
-8.98 USD
GBPUSD
معامله
#111670862
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۵:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20965
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.20526
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-8.98 USD
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۰۴
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۵۰
خرید
0.02
1.20685
1.2053
سود
-3.30 USD
GBPUSD
معامله
#111706863
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20685
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.2053
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.30 USD
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۲
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۳۶
خرید
0.02
1.10658
1.10188
سود
-9.60 USD
EURUSD
معامله
#111452716
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10658
بهره
0.00 USD
مجموع
-9.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.10188
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-9.60 USD
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۰:۳۲
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۲۹
خرید
0.02
1.10564
1.10193
سود
-7.62 USD
EURUSD
معامله
#111460204
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۰:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10564
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.10193
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-7.62 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۵:۵۲
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۲۴
خرید
0.02
1.10449
1.10201
سود
-5.16 USD
EURUSD
معامله
#111567593
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۵:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10449
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.10201
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-5.16 USD
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۹:۴۴
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۳:۰۸
خرید
0.02
1.21817
1.21898
سود
1.42 USD
GBPUSD
معامله
#111355704
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۹:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21817
بهره
0.00 USD
مجموع
1.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۳:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.21898
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.42 USD
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۴۲
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۷:۲۱
خرید
0.02
1.1076
1.1084
سود
1.40 USD
EURUSD
معامله
#111387915
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1076
بهره
0.00 USD
مجموع
1.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۷:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.1084
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.40 USD
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۲۴
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۷:۱۹
خرید
0.02
1.10679
1.10853
سود
3.28 USD
EURUSD
معامله
#111394485
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10679
بهره
0.00 USD
مجموع
3.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۷:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.10853
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.28 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۲:۱۶
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۳۱
خرید
0.02
1.22663
1.216
سود
-21.46 USD
GBPUSD
معامله
#111108783
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۲:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22663
بهره
0.00 USD
مجموع
-21.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.216
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-21.46 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۱۲:۴۵
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۳۰
خرید
0.02
1.22798
1.21594
سود
-24.28 USD
GBPUSD
معامله
#111024963
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۱۲:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22798
بهره
0.00 USD
مجموع
-24.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.21594
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-24.28 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۲۹
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۳۰
خرید
0.02
1.22202
1.21603
سود
-12.18 USD
GBPUSD
معامله
#111119997
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22202
بهره
0.00 USD
مجموع
-11.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.21603
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-12.18 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۰۷
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۲۹
خرید
0.02
1.2254
1.21596
سود
-19.08 USD
GBPUSD
معامله
#111030054
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2254
بهره
0.00 USD
مجموع
-18.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.21596
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-19.08 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۱۶
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۲۶
خرید
0.02
1.22309
1.21587
سود
-14.64 USD
GBPUSD
معامله
#111112492
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22309
بهره
0.00 USD
مجموع
-14.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.21587
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-14.64 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۳۶
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۲۱
خرید
0.02
1.22115
1.21652
سود
-9.46 USD
GBPUSD
معامله
#111113501
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22115
بهره
0.00 USD
مجموع
-9.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.21652
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-9.46 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۰۲
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۱۹
خرید
0.02
1.21882
1.21662
سود
-4.60 USD
GBPUSD
معامله
#111125011
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21882
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.21662
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-4.60 USD
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۱۸:۱۷
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۱۴:۱۳
فروش
0.02
1.2297
1.22913
سود
0.94 USD
GBPUSD
معامله
#110977619
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۱۸:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2297
بهره
0.00 USD
مجموع
1.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۱۴:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.22913
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.94 USD
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۱:۰۵
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۲۸
فروش
0.02
1.227
1.22573
سود
2.34 USD
GBPUSD
معامله
#110924606
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۱:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.227
بهره
0.00 USD
مجموع
2.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.22573
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.34 USD
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۵۲
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۳۱
فروش
0.02
1.22898
1.22767
سود
2.42 USD
GBPUSD
معامله
#110931926
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22898
بهره
0.00 USD
مجموع
2.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.22767
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.42 USD
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۱۳
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۵:۵۵
فروش
0.02
1.22684
1.22587
سود
1.74 USD
GBPUSD
معامله
#110918498
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22684
بهره
0.00 USD
مجموع
1.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۵:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.22587
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.74 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۳۱
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۵۱:۵۱
خرید
0.02
1.22452
1.22621
سود
3.18 USD
GBPUSD
معامله
#110657444
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22452
بهره
0.00 USD
مجموع
3.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۵۱:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.22621
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.18 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۵۰
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۲۳
خرید
0.02
1.22294
1.2245
سود
2.92 USD
GBPUSD
معامله
#110751676
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22294
بهره
0.00 USD
مجموع
3.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.2245
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.92 USD
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۴۵:۲۶
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۵۱
خرید
0.02
1.2215
1.22275
سود
2.30 USD
GBPUSD
معامله
#110812957
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۴۵:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2215
بهره
0.00 USD
مجموع
2.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.22275
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.30 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۰۷
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۸:۴۵
خرید
0.02
1.22148
1.22293
سود
2.70 USD
GBPUSD
معامله
#110762579
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22148
بهره
0.00 USD
مجموع
2.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۸:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.22293
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.70 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۵:۰۱
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۵۲:۳۹
فروش
0.02
1.22718
1.22636
سود
1.44 USD
GBPUSD
معامله
#110561674
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22718
بهره
0.00 USD
مجموع
1.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۵۲:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.22636
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.44 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۳۹:۵۹
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۹:۴۵
فروش
0.02
1.22866
1.22831
سود
0.50 USD
GBPUSD
معامله
#110567125
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۳۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22866
بهره
0.00 USD
مجموع
0.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۹:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.22831
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.50 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۳۶
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۳۷
خرید
0.02
1.22013
1.22145
سود
2.44 USD
GBPUSD
معامله
#110391903
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22013
بهره
0.00 USD
مجموع
2.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.22145
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.44 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۲۸
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۲۲:۳۳
فروش
0.02
1.22563
1.22538
سود
0.30 USD
GBPUSD
معامله
#110336795
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22563
بهره
0.00 USD
مجموع
0.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۲۲:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.22538
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.30 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۱۱
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۲۴
خرید
0.02
1.10854
1.10866
سود
0.04 USD
EURUSD
معامله
#110293696
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10854
بهره
0.00 USD
مجموع
0.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.10866
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.04 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۵۹
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۳۹
خرید
0.02
1.10784
1.10854
سود
1.20 USD
EURUSD
معامله
#110294364
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10784
بهره
0.00 USD
مجموع
1.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.10854
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.20 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۵:۴۲
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۴۹
خرید
0.02
1.10681
1.10822
سود
2.62 USD
EURUSD
معامله
#110294765
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۵:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10681
بهره
0.00 USD
مجموع
2.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.10822
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.62 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۲:۴۴
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۲:۳۸
خرید
0.02
1.21181
1.21299
سود
2.16 USD
GBPUSD
معامله
#110257774
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۲:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21181
بهره
0.00 USD
مجموع
2.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۲:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.21299
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.16 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۰۰
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۹:۴۸
خرید
0.02
1.21307
1.21371
سود
1.08 USD
GBPUSD
معامله
#110144935
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21307
بهره
0.00 USD
مجموع
1.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۹:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.21371
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.08 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۴۹
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۸:۵۰
خرید
0.02
1.21212
1.21339
سود
2.34 USD
GBPUSD
معامله
#110131591
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21212
بهره
0.00 USD
مجموع
2.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۸:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.21339
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.34 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۴۱
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۱۸
خرید
0.02
1.21321
1.21427
سود
1.92 USD
GBPUSD
معامله
#110095229
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21321
بهره
0.00 USD
مجموع
2.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.21427
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.92 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۴۲
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۱۲
خرید
0.02
1.21247
1.2143
سود
3.46 USD
GBPUSD
معامله
#110089284
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21247
بهره
0.00 USD
مجموع
3.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.2143
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.46 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۴۳
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۱
خرید
0.02
1.21397
1.21499
سود
1.84 USD
GBPUSD
معامله
#110082915
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21397
بهره
0.00 USD
مجموع
2.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.21499
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.84 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۳۹
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۰۴
خرید
0.02
1.20873
1.21305
سود
8.44 USD
GBPUSD
معامله
#109967351
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20873
بهره
0.00 USD
مجموع
8.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.21305
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
8.44 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۴۰
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۰۰
خرید
0.02
1.2103
1.21228
سود
3.76 USD
GBPUSD
معامله
#109892519
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2103
بهره
0.00 USD
مجموع
3.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.21228
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.76 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۳۴
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۰۰
خرید
0.02
1.21119
1.21234
سود
2.10 USD
GBPUSD
معامله
#109891253
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21119
بهره
0.00 USD
مجموع
2.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.21234
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.10 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۲:۲۵
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۰۱
خرید
0.02
1.20866
1.20972
سود
1.92 USD
GBPUSD
معامله
#109922621
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۲:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20866
بهره
0.00 USD
مجموع
2.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.20972
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.92 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۵۱
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۰۵
خرید
0.02
1.20684
1.20834
سود
2.80 USD
GBPUSD
معامله
#109926818
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20684
بهره
0.00 USD
مجموع
3.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.20834
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.80 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۰۵
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۰۴
خرید
0.02
1.20769
1.20834
سود
1.10 USD
GBPUSD
معامله
#109923613
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20769
بهره
0.00 USD
مجموع
1.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.20834
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.10 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۵۷
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۰۹
خرید
0.02
1.20933
1.20996
سود
1.06 USD
GBPUSD
معامله
#109893662
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20933
بهره
0.00 USD
مجموع
1.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.20996
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.06 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۹:۳۰
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۳:۳۱
خرید
0.02
106.447
106.51
سود
0.98 USD
USDJPY
معامله
#109887364
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۹:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.447
بهره
0.00 USD
مجموع
1.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۳:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
106.51
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.98 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۳۲:۳۲
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۵:۳۸
فروش
0.01
106.672
106.589
سود
0.68 USD
USDJPY
معامله
#109833449
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۳۲:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.672
بهره
0.00 USD
مجموع
0.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۵:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
106.589
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.68 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۳۵
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۲۸
فروش
0.01
106.654
106.577
سود
0.62 USD
USDJPY
معامله
#109707191
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.654
بهره
0.00 USD
مجموع
0.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
106.577
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.62 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۴۱
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۲۱
فروش
0.01
1.11049
1.10971
سود
0.68 USD
EURUSD
معامله
#109666468
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11049
بهره
0.00 USD
مجموع
0.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10971
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.68 USD