حالت آزمایشی
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۵۰
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۱۱
خرید
0.05
0.98472
0.98832
سود
0.18 USD
USDCHF
معامله
#1466638531
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98472
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.98832
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.18 USD
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۳۰
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۱۱
خرید
0.37
0.98677
0.98832
سود
0.59 USD
USDCHF
معامله
#1466632745
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98677
بهره
0.01 USD
مجموع
0.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۱۱
حجم معامله
0.37
خروج
0.98832
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.59 USD
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۱۸
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۱۱
خرید
0.05
0.98526
0.98832
سود
0.16 USD
USDCHF
معامله
#1466637362
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98526
بهره
0.00 USD
مجموع
0.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.98832
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.16 USD
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۳:۵۹
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۱۱
خرید
0.05
0.9861
0.98832
سود
0.11 USD
USDCHF
معامله
#1466633544
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۳:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9861
بهره
0.00 USD
مجموع
0.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.98832
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.11 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۰۴:۳۷
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۵۶
فروش
0.37
0.70202
0.69924
سود
1.02 USD
AUDUSD
معامله
#1466623154
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۰۴:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70202
بهره
-0.01 USD
مجموع
1.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۵۶
حجم معامله
0.37
خروج
0.69924
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.02 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۳۸:۵۰
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۳۶:۳۳
خرید
0.37
107.905
108.083
سود
0.61 USD
USDJPY
معامله
#1466620370
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۳۸:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.905
بهره
0.00 USD
مجموع
0.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۳۶:۳۳
حجم معامله
0.37
خروج
108.083
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.61 USD
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۳۵
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
خرید
0.12
1.46264
1.4706
سود
0.70 USD
EURCAD
معامله
#1466574466
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.46264
بهره
-0.02 USD
مجموع
0.73 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.12
خروج
1.4706
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.70 USD
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۵۰
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
خرید
0.05
1.46592
1.4706
سود
0.16 USD
EURCAD
معامله
#1466550016
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.46592
بهره
-0.01 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.4706
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.16 USD
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۷:۲۸
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
خرید
0.1
1.46814
1.4706
سود
0.16 USD
EURCAD
معامله
#1466545904
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۷:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.46814
بهره
-0.03 USD
مجموع
0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.4706
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.16 USD
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۲۵:۳۶
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
خرید
0.25
1.47148
1.4706
سود
-0.27 USD
EURCAD
معامله
#1466530140
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۲۵:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.47148
بهره
-0.10 USD
مجموع
-0.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.25
خروج
1.4706
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.27 USD
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۵۱
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
خرید
0.05
1.46424
1.4706
سود
0.23 USD
EURCAD
معامله
#1466573809
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.46424
بهره
-0.01 USD
مجموع
0.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.4706
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.23 USD
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۵۲
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
خرید
0.08
1.46647
1.4706
سود
0.23 USD
EURCAD
معامله
#1466549808
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.46647
بهره
-0.02 USD
مجموع
0.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.08
خروج
1.4706
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.23 USD
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۱۲:۵۷
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
خرید
0.05
1.46975
1.4706
سود
0.02 USD
EURCAD
معامله
#1466544753
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۱۲:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.46975
بهره
-0.01 USD
مجموع
0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.4706
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.02 USD
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۵۸
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
خرید
0.06
1.47551
1.4706
سود
-0.25 USD
EURCAD
معامله
#1466527535
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.47551
بهره
-0.03 USD
مجموع
-0.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.06
خروج
1.4706
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.25 USD
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۳۱
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
خرید
0.1
1.46474
1.4706
سود
0.43 USD
EURCAD
معامله
#1466573543
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.46474
بهره
-0.02 USD
مجموع
0.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.4706
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.43 USD
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۱۴:۵۸
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
خرید
0.05
1.46752
1.4706
سود
0.10 USD
EURCAD
معامله
#1466548217
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۱۴:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.46752
بهره
-0.01 USD
مجموع
0.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.4706
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.10 USD
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
خرید
0.1
1.47009
1.4706
سود
0.01 USD
EURCAD
معامله
#1466536234
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.47009
بهره
-0.03 USD
مجموع
0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.4706
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.01 USD
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۲۲
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
خرید
0.17
1.47693
1.4706
سود
-0.89 USD
EURCAD
معامله
#1466527296
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.47693
بهره
-0.07 USD
مجموع
-0.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.17
خروج
1.4706
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.89 USD
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۲۴
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۴۱
خرید
0.03
121.906
122.175
سود
0.07 USD
EURJPY
معامله
#1466516671
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.906
بهره
0.00 USD
مجموع
0.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۴۱
حجم معامله
0.03
خروج
122.175
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.07 USD
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۳۸:۱۰
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۴۱
خرید
0.16
121.975
122.175
سود
0.29 USD
EURJPY
معامله
#1466511899
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۳۸:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.975
بهره
0.00 USD
مجموع
0.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۴۱
حجم معامله
0.16
خروج
122.175
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.29 USD
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۰۳:۳۲
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۳۳
فروش
0.08
0.70343
0.6976
سود
0.46 USD
AUDUSD
معامله
#1466484351
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۰۳:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70343
بهره
-0.01 USD
مجموع
0.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۳۳
حجم معامله
0.08
خروج
0.6976
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.46 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۰۷
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۳۳
فروش
0.01
0.6992
0.6976
سود
0.02 USD
AUDUSD
معامله
#1466466600
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6992
بهره
0.00 USD
مجموع
0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.6976
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.02 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۱۳:۵۱
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۳۳
فروش
0.16
0.69648
0.6976
سود
-0.19 USD
AUDUSD
معامله
#1466461342
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۱۳:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69648
بهره
-0.01 USD
مجموع
-0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۳۳
حجم معامله
0.16
خروج
0.6976
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.19 USD
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۵۶
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۳۳
فروش
0.03
0.70159
0.6976
سود
0.12 USD
AUDUSD
معامله
#1466480399
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70159
بهره
0.00 USD
مجموع
0.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.6976
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.12 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۴۴:۰۴
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۳۳
فروش
0.03
0.69891
0.6976
سود
0.04 USD
AUDUSD
معامله
#1466465389
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۴۴:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69891
بهره
0.00 USD
مجموع
0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.6976
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.04 USD
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۳۵:۲۴
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۳۳
فروش
0.03
0.70365
0.6976
سود
0.18 USD
AUDUSD
معامله
#1466486292
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۳۵:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70365
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.6976
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.18 USD
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۴۲
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۳۳
فروش
0.09
0.70131
0.6976
سود
0.33 USD
AUDUSD
معامله
#1466478652
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70131
بهره
-0.01 USD
مجموع
0.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۳۳
حجم معامله
0.09
خروج
0.6976
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.33 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۱۵:۴۸
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۳۳
فروش
0.08
0.69844
0.6976
سود
0.06 USD
AUDUSD
معامله
#1466463358
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۱۵:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69844
بهره
-0.01 USD
مجموع
0.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۳۳
حجم معامله
0.08
خروج
0.6976
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.06 USD
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۱۲:۰۳
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۴۱:۳۹
خرید
0.16
1.11303
1.11412
سود
0.18 USD
EURCHF
معامله
#1466425716
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۱۲:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11303
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.16
خروج
1.11412
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.18 USD
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۵۰
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۴۱:۳۹
خرید
0.04
1.11092
1.11412
سود
0.13 USD
EURCHF
معامله
#1466432116
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11092
بهره
0.00 USD
مجموع
0.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.11412
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.13 USD
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۳۴:۰۹
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۴۱:۳۹
خرید
0.03
1.10976
1.11412
سود
0.13 USD
EURCHF
معامله
#1466436079
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۳۴:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10976
بهره
0.00 USD
مجموع
0.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.11412
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.13 USD
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۳۷:۲۴
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۴۱:۳۹
خرید
0.06
1.11174
1.11412
سود
0.15 USD
EURCHF
معامله
#1466430367
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۳۷:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11174
بهره
0.00 USD
مجموع
0.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.06
خروج
1.11412
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.15 USD
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۲۰:۲۲
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۴۱:۳۹
خرید
0.03
1.11045
1.11412
سود
0.11 USD
EURCHF
معامله
#1466434965
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۲۰:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11045
بهره
0.00 USD
مجموع
0.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.11412
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.11 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۲۷
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۱۴:۱۵
خرید
0.16
107.695
107.977
سود
0.42 USD
USDJPY
معامله
#1466422185
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.695
بهره
0.01 USD
مجموع
0.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۱۴:۱۵
حجم معامله
0.16
خروج
107.977
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.42 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۱۳:۴۸
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۵۳
فروش
0.16
1.26818
1.26675
سود
0.23 USD
GBPUSD
معامله
#1466416929
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۱۳:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26818
بهره
0.00 USD
مجموع
0.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۵۳
حجم معامله
0.16
خروج
1.26675
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.23 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۲۵
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۵۳
فروش
0.09
1.27008
1.26675
سود
0.30 USD
GBPUSD
معامله
#1466418168
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27008
بهره
0.00 USD
مجموع
0.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۵۳
حجم معامله
0.09
خروج
1.26675
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.30 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۴۴:۲۹
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۵۲
خرید
0.16
81.554
81.82
سود
0.40 USD
CADJPY
معامله
#1466413577
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۴۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
81.554
بهره
0.00 USD
مجموع
0.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۵۲
حجم معامله
0.16
خروج
81.82
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.40 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۳۹:۲۳
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
فروش
0.03
1.64027
1.63153
سود
0.19 USD
EURAUD
معامله
#1466385313
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۳۹:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.64027
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.63153
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.19 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۱۱:۲۹
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
فروش
0.06
1.63644
1.63153
سود
0.21 USD
EURAUD
معامله
#1466378423
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۱۱:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63644
بهره
0.01 USD
مجموع
0.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
حجم معامله
0.06
خروج
1.63153
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.21 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۰۳
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
فروش
0.05
1.6303
1.63153
سود
-0.03 USD
EURAUD
معامله
#1466353588
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6303
بهره
0.01 USD
مجموع
-0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.63153
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.03 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۳۸:۰۹
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
فروش
0.16
1.62744
1.63153
سود
-0.42 USD
EURAUD
معامله
#1466350893
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۳۸:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.62744
بهره
0.04 USD
مجموع
-0.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
حجم معامله
0.16
خروج
1.63153
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.42 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۱۸:۵۹
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
فروش
0.03
1.63963
1.63153
سود
0.17 USD
EURAUD
معامله
#1466385204
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۱۸:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63963
بهره
0.00 USD
مجموع
0.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.63153
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.17 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۰۷:۴۱
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
فروش
0.08
1.63426
1.63153
سود
0.16 USD
EURAUD
معامله
#1466362007
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۰۷:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63426
بهره
0.01 USD
مجموع
0.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
حجم معامله
0.08
خروج
1.63153
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.16 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۵۳:۰۰
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
فروش
0.06
1.62916
1.63153
سود
-0.09 USD
EURAUD
معامله
#1466352222
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۵۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.62916
بهره
0.01 USD
مجموع
-0.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
حجم معامله
0.06
خروج
1.63153
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.09 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۵۵:۱۶
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
فروش
0.03
1.64095
1.63153
سود
0.20 USD
EURAUD
معامله
#1466385516
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۵۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.64095
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.63153
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.20 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۱۴
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
فروش
0.09
1.63866
1.63153
سود
0.46 USD
EURAUD
معامله
#1466379892
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63866
بهره
0.01 USD
مجموع
0.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
حجم معامله
0.09
خروج
1.63153
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.46 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۴۰:۰۳
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
فروش
0.09
1.63225
1.63153
سود
0.07 USD
EURAUD
معامله
#1466357066
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۴۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63225
بهره
0.02 USD
مجموع
0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
حجم معامله
0.09
خروج
1.63153
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.07 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۴۴
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
فروش
0.03
1.62805
1.63153
سود
-0.07 USD
EURAUD
معامله
#1466352150
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.62805
بهره
0.01 USD
مجموع
-0.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.63153
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.07 USD
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۴۳
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۳۴
فروش
0.15
1.83084
1.82845
سود
0.25 USD
GBPAUD
معامله
#1466343906
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.83084
بهره
0.00 USD
مجموع
0.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۳۴
حجم معامله
0.15
خروج
1.82845
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.25 USD
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۲۲
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۰۰
خرید
0.04
1.50196
1.50675
سود
0.14 USD
EURCAD
معامله
#1466315604
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.50196
بهره
0.00 USD
مجموع
0.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۰۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.50675
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.14 USD