حالت آزمایشی
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۰
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۵۶
فروش
0.02
0.89536
0.89476
سود
‪1.51 USD‬
EURGBP
معامله
#58634170
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89536
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.89476
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.51 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۳۰:۰۱
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۵۵
خرید
0.01
1.062
1.0625
سود
‪0.53 USD‬
EURCHF
معامله
#58611512
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.062
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.0625
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۰۴
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۴۸
فروش
0.01
1.06276
1.06257
سود
‪0.21 USD‬
EURCHF
معامله
#58532247
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06276
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.06257
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۹:۵۰
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۴۹
خرید
0.01
0.88823
0.88972
سود
‪1.10 USD‬
NZDCAD
معامله
#58543858
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88823
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.88972
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.10 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۰۲
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۴۹
خرید
0.01
0.89021
0.88972
سود
‪-0.36 USD‬
NZDCAD
معامله
#58491812
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89021
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.88972
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.36 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۰
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۷:۴۵
خرید
0.01
1.06294
1.06343
سود
‪0.52 USD‬
EURCHF
معامله
#58579805
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06294
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۷:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.06343
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۳۳
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۳۲
فروش
0.02
0.89873
0.89765
سود
‪2.73 USD‬
EURGBP
معامله
#58524758
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89873
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.89765
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.73 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۴۶:۴۳
خرید
0.01
1.06344
1.06394
سود
‪0.53 USD‬
EURCHF
معامله
#58473031
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06344
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۴۶:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.06394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۰
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۳۱
فروش
0.02
0.89994
0.89912
سود
‪2.06 USD‬
EURGBP
معامله
#58519029
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89994
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.89912
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.06 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۰۰
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۲۸
فروش
0.01
1.0626
1.0621
سود
‪0.53 USD‬
EURCHF
معامله
#58488488
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0626
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.0621
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۱۵:۰۶
خرید
0.01
0.89021
0.89069
سود
‪0.35 USD‬
NZDCAD
معامله
#58481485
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89021
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۱۵:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.89069
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۱
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۶
خرید
0.01
1.0628
1.06298
سود
‪0.19 USD‬
EURCHF
معامله
#58471566
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0628
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.06298
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۰:۰۰
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۱۱
خرید
0.01
0.88841
0.88791
سود
‪-0.37 USD‬
NZDCAD
معامله
#58417345
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88841
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.88791
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.37 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۱۵
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۱۱
خرید
0.01
0.88639
0.88791
سود
‪1.12 USD‬
NZDCAD
معامله
#58435670
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88639
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.88791
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.12 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۲۴
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۲۹
فروش
0.02
0.90527
0.90247
سود
‪7.00 USD‬
EURGBP
معامله
#58376982
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90527
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.90247
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.00 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۰۱
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۲۹
فروش
0.02
0.90268
0.90247
سود
‪0.52 USD‬
EURGBP
معامله
#58340659
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90268
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.90247
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۳
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۱۴
خرید
0.01
1.0647
1.06489
سود
‪0.20 USD‬
EURCHF
معامله
#58430398
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0647
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.06489
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۰۲
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۳
خرید
0.01
1.06407
1.06424
سود
‪0.18 USD‬
EURCHF
معامله
#58427651
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06407
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.06424
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۷
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۱۱
فروش
0.01
1.06622
1.06603
سود
‪0.20 USD‬
EURCHF
معامله
#58406027
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06622
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.06603
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۰
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۶
فروش
0.01
1.06255
1.06672
سود
‪-4.43 USD‬
EURCHF
معامله
#58334495
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06255
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.06672
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.43 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۵۷:۵۹
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۵
فروش
0.01
1.06455
1.06672
سود
‪-2.31 USD‬
EURCHF
معامله
#58351558
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۵۷:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06455
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.06672
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.31 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۵۰
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
خرید
0.01
1.06823
1.06623
سود
‪-2.13 USD‬
EURCHF
معامله
#58110925
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06823
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.06623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.13 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۲۲
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
خرید
0.01
1.0625
1.06623
سود
‪3.96 USD‬
EURCHF
معامله
#58193374
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0625
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.06623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.96 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۰۱
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
خرید
0.01
1.06752
1.06623
سود
‪-1.38 USD‬
EURCHF
معامله
#58122548
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06752
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.06623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.38 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۱۹
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
خرید
0.01
1.06539
1.06623
سود
‪0.89 USD‬
EURCHF
معامله
#58127770
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06539
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.06623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۵۵
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
خرید
0.01
1.06893
1.06623
سود
‪-2.87 USD‬
EURCHF
معامله
#58109075
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06893
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.06623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.87 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۰:۰۸
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
خرید
0.01
1.0632
1.06623
سود
‪3.21 USD‬
EURCHF
معامله
#58172130
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0632
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.06623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.21 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۴۳
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
خرید
0.01
1.06612
1.06623
سود
‪0.11 USD‬
EURCHF
معامله
#58126268
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06612
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.06623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۰
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
خرید
0.01
1.06401
1.06623
سود
‪2.35 USD‬
EURCHF
معامله
#58146338
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06401
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.06623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.35 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۳۰:۰۱
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
خرید
0.01
1.06962
1.06623
سود
‪-3.61 USD‬
EURCHF
معامله
#58100253
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06962
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.06623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.61 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۵۱
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
خرید
0.01
1.0617
1.06623
سود
‪4.81 USD‬
EURCHF
معامله
#58196917
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0617
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.06623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.81 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۳۳
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
خرید
0.01
1.06682
1.06623
سود
‪-0.63 USD‬
EURCHF
معامله
#58125667
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06682
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.06623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.63 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۱۰
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
خرید
0.01
1.06471
1.06623
سود
‪1.61 USD‬
EURCHF
معامله
#58132178
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06471
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.06623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.61 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۲
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۴۷
خرید
0.01
0.88722
0.88775
سود
‪0.39 USD‬
NZDCAD
معامله
#58399379
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.88775
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۷:۱۷
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۲۷:۳۶
خرید
0.01
0.88531
0.88571
سود
‪0.30 USD‬
NZDCAD
معامله
#58329978
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۷:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88531
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۲۷:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.88571
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۵:۴۳
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۷:۱۶
خرید
0.01
0.88516
0.8848
سود
‪-0.27 USD‬
NZDCAD
معامله
#58329876
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۵:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88516
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.8848
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.27 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۷:۲۷
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۷:۱۶
خرید
0.01
0.88382
0.8848
سود
‪0.72 USD‬
NZDCAD
معامله
#58329924
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۷:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88382
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.8848
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۵:۰۴
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۷:۱۶
خرید
0.01
0.88587
0.8848
سود
‪-0.79 USD‬
NZDCAD
معامله
#58329840
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88587
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.8848
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.79 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۶:۰۵
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۷:۱۶
خرید
0.01
0.88422
0.8848
سود
‪0.43 USD‬
NZDCAD
معامله
#58329896
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88422
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.8848
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۵:۵۳
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۷:۱۶
خرید
0.01
0.88353
0.8848
سود
‪0.94 USD‬
NZDCAD
معامله
#58329888
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۵:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88353
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.8848
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.94 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۷:۵۰
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۷:۱۶
خرید
0.01
0.88376
0.8848
سود
‪0.77 USD‬
NZDCAD
معامله
#58329931
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۷:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.8848
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۱
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۲۸
فروش
0.01
1.06291
1.06251
سود
‪0.42 USD‬
EURCHF
معامله
#58323998
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06291
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.06251
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۰۱
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۱۸
فروش
0.01
1.06259
1.06253
سود
‪0.06 USD‬
EURCHF
معامله
#58288819
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06259
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.06253
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۲۴
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۱۸
فروش
0.01
1.06329
1.06253
سود
‪0.80 USD‬
EURCHF
معامله
#58303942
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06329
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.06253
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۲۱:۵۹
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۳۷
خرید
0.01
0.88374
0.88413
سود
‪0.29 USD‬
NZDCAD
معامله
#58290359
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۲۱:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88374
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.88413
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۰۱
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۳۷
خرید
0.01
0.88444
0.88413
سود
‪-0.23 USD‬
NZDCAD
معامله
#58286502
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88444
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.88413
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.23 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۱۳:۳۴
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۳۷
خرید
0.01
0.88299
0.88413
سود
‪0.84 USD‬
NZDCAD
معامله
#58290529
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۱۳:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88299
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.88413
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۰۰
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۳:۵۵
فروش
0.02
0.90185
0.90114
سود
‪1.77 USD‬
EURGBP
معامله
#58296174
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90185
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۳:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.90114
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.77 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۰۰
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۱
فروش
0.01
1.06406
1.06436
سود
‪-0.32 USD‬
EURCHF
معامله
#58231217
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06406
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.06436
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.32 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۶:۴۹
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۱
فروش
0.01
1.06547
1.06436
سود
‪1.17 USD‬
EURCHF
معامله
#58244378
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۶:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06547
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.06436
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.17 USD‬