حالت آزمایشی
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۰
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۴۱
فروش
0.02
142.848
142.758
سود
1.65 USD
GBPJPY
معامله
#52517878
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
142.848
بهره
0.00 USD
مجموع
1.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
142.758
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.65 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۰
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۱۹
فروش
0.02
142.983
142.893
سود
1.65 USD
GBPJPY
معامله
#52516860
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
142.983
بهره
0.00 USD
مجموع
1.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
142.893
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.65 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۴۹
فروش
0.02
1.10347
1.10277
سود
1.40 USD
EURUSD
معامله
#52508255
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10347
بهره
0.00 USD
مجموع
1.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.10277
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.40 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۳۶
فروش
0.02
1.10496
1.10426
سود
1.40 USD
EURUSD
معامله
#52505761
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10496
بهره
0.00 USD
مجموع
1.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.10426
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.40 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۱
خرید
0.02
1.27474
1.27564
سود
1.85 USD
GBPCHF
معامله
#52506778
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27474
بهره
0.00 USD
مجموع
1.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.27564
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.85 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۲۲
خرید
0.02
144.074
144.164
سود
1.64 USD
GBPJPY
معامله
#52506779
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
144.074
بهره
0.00 USD
مجموع
1.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
144.164
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.64 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۲۹
خرید
0.02
1.27296
1.27386
سود
1.85 USD
GBPCHF
معامله
#52505743
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27296
بهره
0.00 USD
مجموع
1.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.27386
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.85 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۲۱
خرید
0.01
143.528
144
سود
4.31 USD
GBPJPY
معامله
#52492894
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
143.528
بهره
0.00 USD
مجموع
4.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
144
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.31 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۲۱
خرید
0.01
144.291
144
سود
-2.66 USD
GBPJPY
معامله
#52468400
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
144.291
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
144
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.66 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۲۶
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۳۷
خرید
0.05
1.27291
1.27392
سود
5.21 USD
GBPCHF
معامله
#52483859
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27291
بهره
0.00 USD
مجموع
5.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۳۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.27392
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.21 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۰
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۳۵:۰۶
فروش
0.02
1.10545
1.10515
سود
0.60 USD
EURUSD
معامله
#52501778
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10545
بهره
0.00 USD
مجموع
0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۳۵:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.10515
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.60 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۰
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۳۷
فروش
0.02
0.68311
0.68441
سود
-2.60 USD
AUDUSD
معامله
#52454823
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68311
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.68441
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.60 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۰
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۳۷
فروش
0.02
0.68712
0.68441
سود
5.42 USD
AUDUSD
معامله
#52479771
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68712
بهره
0.00 USD
مجموع
5.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.68441
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.42 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۲۶
فروش
0.02
1.10683
1.10613
سود
1.40 USD
EURUSD
معامله
#52492898
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10683
بهره
0.00 USD
مجموع
1.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.10613
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.40 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۶
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۴۷
فروش
0.02
1.10712
1.10642
سود
1.40 USD
EURUSD
معامله
#52468444
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10712
بهره
0.00 USD
مجموع
1.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.10642
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.40 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۰
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۲۳
فروش
0.02
1.10819
1.10749
سود
1.40 USD
EURUSD
معامله
#52426738
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10819
بهره
0.00 USD
مجموع
1.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.10749
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.40 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۵۷
خرید
0.01
144.323
144.523
سود
1.82 USD
GBPJPY
معامله
#52465278
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
144.323
بهره
0.00 USD
مجموع
1.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
144.523
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.82 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۴۸
خرید
0.01
144.086
144.286
سود
1.82 USD
GBPJPY
معامله
#52463799
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
144.086
بهره
0.00 USD
مجموع
1.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
144.286
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.82 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۰
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۵۶
خرید
0.01
143.792
143.992
سود
1.82 USD
GBPJPY
معامله
#52458596
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
143.792
بهره
0.00 USD
مجموع
1.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
143.992
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.82 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۰۹:۳۹
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۴۷:۵۲
خرید
0.05
143.598
143.656
سود
2.64 USD
GBPJPY
معامله
#52457124
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۰۹:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
143.598
بهره
0.00 USD
مجموع
2.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۴۷:۵۲
حجم معامله
0.05
خروج
143.656
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.64 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۱
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۵۰
فروش
0.02
0.68354
0.68284
سود
1.40 USD
AUDUSD
معامله
#52453930
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68354
بهره
0.00 USD
مجموع
1.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.68284
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.40 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۰
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۰:۴۵
خرید
0.02
1.3086
1.30846
سود
-0.21 USD
USDCAD
معامله
#52453916
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3086
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۰:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.30846
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.21 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۱
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۹:۳۸
خرید
0.02
1.30758
1.30828
سود
1.07 USD
USDCAD
معامله
#52409035
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30758
بهره
0.00 USD
مجموع
1.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۹:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.30828
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.07 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۲۷
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۴۲:۰۱
فروش
0.02
0.68434
0.68364
سود
1.40 USD
AUDUSD
معامله
#52451330
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68434
بهره
0.00 USD
مجموع
1.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۴۲:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.68364
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.40 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۲
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۴۴
فروش
0.02
0.68505
0.68461
سود
0.88 USD
AUDUSD
معامله
#52438626
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68505
بهره
0.00 USD
مجموع
0.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.68461
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.88 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۰
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۳۸
فروش
0.02
0.68595
0.68475
سود
2.40 USD
AUDUSD
معامله
#52431610
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68595
بهره
0.00 USD
مجموع
2.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.68475
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.40 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۲
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۵:۱۳
فروش
0.02
0.68655
0.68624
سود
0.62 USD
AUDUSD
معامله
#52426754
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68655
بهره
0.00 USD
مجموع
0.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۵:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.68624
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.62 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۳
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۵۲
فروش
0.02
0.68605
0.68603
سود
0.04 USD
AUDUSD
معامله
#52425127
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68605
بهره
0.00 USD
مجموع
0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.68603
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.04 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۸
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۳۹
فروش
0.02
1.10882
1.10792
سود
1.80 USD
EURUSD
معامله
#52421937
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10882
بهره
0.00 USD
مجموع
1.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۱:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.10792
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.80 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۵۴
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۷
فروش
0.02
0.68708
0.68618
سود
1.80 USD
AUDUSD
معامله
#52413621
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68708
بهره
0.00 USD
مجموع
1.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.68618
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.80 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۳
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۲۲
فروش
0.02
1.10911
1.10878
سود
0.66 USD
EURUSD
معامله
#52409053
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10911
بهره
0.00 USD
مجموع
0.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.10878
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.66 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۰۰
فروش
0.02
0.68774
0.68737
سود
0.74 USD
AUDUSD
معامله
#52409646
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68774
بهره
0.00 USD
مجموع
0.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.68737
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.74 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۲۹
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۰۷
فروش
0.03
0.68957
0.6877
سود
5.61 USD
AUDUSD
معامله
#52292955
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68957
بهره
0.00 USD
مجموع
5.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۰۷
حجم معامله
0.03
خروج
0.6877
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.61 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۲:۲۵
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۵۹
فروش
0.02
0.68552
0.6877
سود
-4.36 USD
AUDUSD
معامله
#52208588
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۲:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68552
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.6877
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.36 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۵۹
فروش
0.02
1.10929
1.10929
سود
0.00 USD
EURUSD
معامله
#52408469
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10929
بهره
0.00 USD
مجموع
0.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.10929
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.00 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۸:۱۶
فروش
0.02
1.10996
1.10906
سود
1.80 USD
EURUSD
معامله
#52406186
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10996
بهره
0.00 USD
مجموع
1.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۸:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.10906
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.80 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۰۰
فروش
0.02
1.11089
1.11033
سود
1.12 USD
EURUSD
معامله
#52404819
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11089
بهره
0.00 USD
مجموع
1.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.11033
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.12 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۱
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۵۹
فروش
0.02
1.11145
1.11093
سود
1.04 USD
EURUSD
معامله
#52402657
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11145
بهره
0.00 USD
مجموع
1.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.11093
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.04 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۰:۱۵
خرید
0.02
1.30524
1.30549
سود
0.38 USD
USDCAD
معامله
#52391161
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30524
بهره
0.00 USD
مجموع
0.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۰:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.30549
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.38 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۵۳
فروش
0.02
1.11293
1.11203
سود
1.80 USD
EURUSD
معامله
#52390417
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11293
بهره
0.00 USD
مجموع
1.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.11203
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.80 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۲
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۴۰
فروش
0.02
1.11402
1.11371
سود
0.62 USD
EURUSD
معامله
#52387021
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11402
بهره
0.00 USD
مجموع
0.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.11371
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.62 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۰
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۱۸
خرید
0.02
110.163
110.144
سود
-0.35 USD
USDJPY
معامله
#52327873
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.163
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
110.144
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.35 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۴۳
خرید
0.02
1.11525
1.11527
سود
0.04 USD
EURUSD
معامله
#52385597
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11525
بهره
0.00 USD
مجموع
0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.11527
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.04 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۲۱
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
خرید
0.05
0.69008
0.69298
سود
14.50 USD
AUDUSD
معامله
#52184899
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69008
بهره
0.00 USD
مجموع
14.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.69298
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
14.50 USD
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۰۱
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
خرید
0.03
0.69807
0.69298
سود
-15.27 USD
AUDUSD
معامله
#52109747
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69807
بهره
0.00 USD
مجموع
-15.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
حجم معامله
0.03
خروج
0.69298
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-15.27 USD
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۳
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
خرید
0.02
0.7021
0.69298
سود
-18.24 USD
AUDUSD
معامله
#52086459
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7021
بهره
0.00 USD
مجموع
-18.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.69298
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-18.24 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۴
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
خرید
0.06
0.68607
0.69298
سود
41.46 USD
AUDUSD
معامله
#52201598
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68607
بهره
0.00 USD
مجموع
41.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
حجم معامله
0.06
خروج
0.69298
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
41.46 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۲۳
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
خرید
0.04
0.69407
0.69298
سود
-4.36 USD
AUDUSD
معامله
#52128913
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69407
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
حجم معامله
0.04
خروج
0.69298
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.36 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۱۷
خرید
0.02
1.1166
1.11667
سود
0.14 USD
EURUSD
معامله
#52384260
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1166
بهره
0.00 USD
مجموع
0.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.11667
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.14 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۰
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۳۹
خرید
0.02
1.11609
1.11699
سود
1.80 USD
EURUSD
معامله
#52369887
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11609
بهره
0.00 USD
مجموع
1.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.11699
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.80 USD