حالت آزمایشی
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۵۹
فروش
0.02
1.10929
1.10929
سود
0.00 USD
EURUSD
معامله
#52408469
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10929
بهره
0.00 USD
مجموع
0.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.10929
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.00 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۸:۱۶
فروش
0.02
1.10996
1.10906
سود
1.80 USD
EURUSD
معامله
#52406186
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10996
بهره
0.00 USD
مجموع
1.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۸:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.10906
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.80 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۰۰
فروش
0.02
1.11089
1.11033
سود
1.12 USD
EURUSD
معامله
#52404819
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11089
بهره
0.00 USD
مجموع
1.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.11033
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.12 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۱
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۵۹
فروش
0.02
1.11145
1.11093
سود
1.04 USD
EURUSD
معامله
#52402657
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11145
بهره
0.00 USD
مجموع
1.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.11093
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.04 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۰:۱۵
خرید
0.02
1.30524
1.30549
سود
0.38 USD
USDCAD
معامله
#52391161
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30524
بهره
0.00 USD
مجموع
0.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۰:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.30549
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.38 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۵۳
فروش
0.02
1.11293
1.11203
سود
1.80 USD
EURUSD
معامله
#52390417
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11293
بهره
0.00 USD
مجموع
1.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.11203
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.80 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۲
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۴۰
فروش
0.02
1.11402
1.11371
سود
0.62 USD
EURUSD
معامله
#52387021
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11402
بهره
0.00 USD
مجموع
0.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.11371
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.62 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۰
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۱۸
خرید
0.02
110.163
110.144
سود
-0.35 USD
USDJPY
معامله
#52327873
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.163
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
110.144
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.35 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۴۳
خرید
0.02
1.11525
1.11527
سود
0.04 USD
EURUSD
معامله
#52385597
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11525
بهره
0.00 USD
مجموع
0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.11527
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.04 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۲۱
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
خرید
0.05
0.69008
0.69298
سود
14.50 USD
AUDUSD
معامله
#52184899
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69008
بهره
0.00 USD
مجموع
14.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.69298
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
14.50 USD
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۰۱
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
خرید
0.03
0.69807
0.69298
سود
-15.27 USD
AUDUSD
معامله
#52109747
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69807
بهره
0.00 USD
مجموع
-15.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
حجم معامله
0.03
خروج
0.69298
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-15.27 USD
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۳
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
خرید
0.02
0.7021
0.69298
سود
-18.24 USD
AUDUSD
معامله
#52086459
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7021
بهره
0.00 USD
مجموع
-18.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.69298
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-18.24 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۴
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
خرید
0.06
0.68607
0.69298
سود
41.46 USD
AUDUSD
معامله
#52201598
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68607
بهره
0.00 USD
مجموع
41.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
حجم معامله
0.06
خروج
0.69298
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
41.46 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۲۳
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
خرید
0.04
0.69407
0.69298
سود
-4.36 USD
AUDUSD
معامله
#52128913
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69407
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۲۴
حجم معامله
0.04
خروج
0.69298
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.36 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۱۷
خرید
0.02
1.1166
1.11667
سود
0.14 USD
EURUSD
معامله
#52384260
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1166
بهره
0.00 USD
مجموع
0.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.11667
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.14 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۰
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۳۹
خرید
0.02
1.11609
1.11699
سود
1.80 USD
EURUSD
معامله
#52369887
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11609
بهره
0.00 USD
مجموع
1.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.11699
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.80 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۷
خرید
0.02
1.1153
1.11554
سود
0.48 USD
EURUSD
معامله
#52367731
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1153
بهره
0.00 USD
مجموع
0.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.11554
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.48 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۸:۱۷
خرید
0.02
1.11487
1.11577
سود
1.80 USD
EURUSD
معامله
#52362821
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11487
بهره
0.00 USD
مجموع
1.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۸:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.11577
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.80 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۲
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۱
خرید
0.03
1.11465
1.11466
سود
0.03 USD
EURUSD
معامله
#52196138
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11465
بهره
0.00 USD
مجموع
0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.11466
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.03 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۴۷:۱۳
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۱
خرید
0.04
1.11065
1.11466
سود
16.04 USD
EURUSD
معامله
#52247856
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۴۷:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11065
بهره
0.00 USD
مجموع
16.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.11466
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
16.04 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۱۸
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۱
خرید
0.02
1.11863
1.11466
سود
-7.94 USD
EURUSD
معامله
#52186405
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11863
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.11466
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-7.94 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۱
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۰:۵۲
خرید
0.02
110.023
110.113
سود
1.63 USD
USDJPY
معامله
#52326951
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.023
بهره
0.00 USD
مجموع
1.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۰:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
110.113
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.63 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۲
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۴۱
خرید
0.02
109.95
110.008
سود
1.05 USD
USDJPY
معامله
#52325438
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.95
بهره
0.00 USD
مجموع
1.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
110.008
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.05 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۱
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۱۱
خرید
0.02
109.903
109.914
سود
0.20 USD
USDJPY
معامله
#52315757
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.903
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
109.914
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.20 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۲۰
خرید
0.02
109.858
109.897
سود
0.71 USD
USDJPY
معامله
#52314174
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.858
بهره
0.00 USD
مجموع
0.71 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
109.897
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.71 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۲۰
خرید
0.02
109.704
109.794
سود
1.64 USD
USDJPY
معامله
#52310901
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.704
بهره
0.00 USD
مجموع
1.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
109.794
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.64 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۱
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۲۲
خرید
0.02
109.574
109.664
سود
1.64 USD
USDJPY
معامله
#52294078
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.574
بهره
0.00 USD
مجموع
1.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
109.664
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.64 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۱
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۰۳
خرید
0.02
109.462
109.552
سود
1.64 USD
USDJPY
معامله
#52264590
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.462
بهره
0.00 USD
مجموع
1.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
109.552
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.64 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۰
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۲۴
خرید
0.02
109.363
109.453
سود
1.64 USD
USDJPY
معامله
#52258929
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.363
بهره
0.00 USD
مجموع
1.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
109.453
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.64 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۱
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۸:۱۲
خرید
0.02
109.234
109.324
سود
1.65 USD
USDJPY
معامله
#52247399
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.234
بهره
0.00 USD
مجموع
1.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۸:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
109.324
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.65 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۱۵
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۳۵
خرید
0.02
109.152
109.215
سود
1.15 USD
USDJPY
معامله
#52247015
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.152
بهره
0.00 USD
مجموع
1.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
109.215
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.15 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۱
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۲:۰۴
خرید
0.02
109.046
109.111
سود
1.19 USD
USDJPY
معامله
#52245397
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.046
بهره
0.00 USD
مجموع
1.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۲:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
109.111
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.19 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۱
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۹:۰۲
خرید
0.02
108.733
108.823
سود
1.65 USD
USDJPY
معامله
#52233604
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.733
بهره
0.00 USD
مجموع
1.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۹:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
108.823
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.65 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۷:۴۹
خرید
0.02
108.685
108.717
سود
0.59 USD
USDJPY
معامله
#52232277
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.685
بهره
0.00 USD
مجموع
0.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۷:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
108.717
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.59 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۲۶
خرید
0.02
108.464
108.554
سود
1.66 USD
USDJPY
معامله
#52229036
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.464
بهره
0.00 USD
مجموع
1.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
108.554
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.66 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۰۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۴۰
خرید
0.02
108.406
108.45
سود
0.81 USD
USDJPY
معامله
#52220455
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.406
بهره
0.00 USD
مجموع
0.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
108.45
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.81 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۴۵
فروش
0.02
1.11548
1.11458
سود
1.80 USD
EURUSD
معامله
#52218350
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11548
بهره
0.00 USD
مجموع
1.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.11458
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.80 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۵۹
خرید
0.02
108.018
108.409
سود
7.21 USD
USDJPY
معامله
#52211278
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.018
بهره
0.00 USD
مجموع
7.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
108.409
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7.21 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۵۹
خرید
0.02
108.619
108.409
سود
-3.87 USD
USDJPY
معامله
#52199694
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.619
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
108.409
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.87 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۲۱
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۲:۲۲
فروش
0.02
0.68665
0.68575
سود
1.80 USD
AUDUSD
معامله
#52205281
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68665
بهره
0.00 USD
مجموع
1.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۲:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.68575
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.80 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۱
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۱۷
خرید
0.05
108.464
108.554
سود
4.15 USD
USDJPY
معامله
#52174095
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.464
بهره
0.00 USD
مجموع
4.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
108.554
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.15 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۰
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۱۷
خرید
0.02
1.11756
1.11843
سود
1.74 USD
EURUSD
معامله
#52184993
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11756
بهره
0.00 USD
مجموع
1.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.11843
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.74 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۳:۲۵
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۴۹
فروش
0.02
1.11602
1.1175
سود
-2.96 USD
EURUSD
معامله
#52140425
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۳:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11602
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.1175
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.96 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۵:۵۰
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۴۹
فروش
0.03
1.11999
1.1175
سود
7.47 USD
EURUSD
معامله
#52162827
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11999
بهره
0.00 USD
مجموع
7.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۴۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.1175
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7.47 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۵
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۱:۱۸
خرید
0.05
108.381
108.451
سود
3.23 USD
USDJPY
معامله
#52171717
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.381
بهره
0.00 USD
مجموع
3.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۱:۱۸
حجم معامله
0.05
خروج
108.451
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.23 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۲
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۵۰
خرید
0.05
108.331
108.401
سود
3.23 USD
USDJPY
معامله
#52170506
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.331
بهره
0.00 USD
مجموع
3.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
108.401
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.23 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۴
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۱
فروش
0.05
107.784
108.333
سود
-25.34 USD
USDJPY
معامله
#52143988
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.784
بهره
0.00 USD
مجموع
-25.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
108.333
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-25.34 USD
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۲۴
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۴۴
فروش
0.09
0.70203
0.69305
سود
80.82 USD
AUDUSD
معامله
#52077863
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70203
بهره
0.00 USD
مجموع
80.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۴۴
حجم معامله
0.09
خروج
0.69305
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
80.82 USD
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۲۰:۱۹
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۴۴
فروش
0.07
0.69403
0.69305
سود
6.86 USD
AUDUSD
معامله
#52005295
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۲۰:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69403
بهره
0.00 USD
مجموع
6.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۴۴
حجم معامله
0.07
خروج
0.69305
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.86 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۴۲
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۴۴
فروش
0.08
0.69803
0.69305
سود
39.84 USD
AUDUSD
معامله
#52032619
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69803
بهره
0.00 USD
مجموع
39.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۴۴
حجم معامله
0.08
خروج
0.69305
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
39.84 USD