حالت آزمایشی
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۲۴
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۱۸
فروش
0.01
1.06329
1.06253
سود
‪0.80 USD‬
EURCHF
معامله
#58303942
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06329
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.06253
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۰۱
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۱۸
فروش
0.01
1.06259
1.06253
سود
‪0.06 USD‬
EURCHF
معامله
#58288819
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06259
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.06253
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۰۱
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۳۷
خرید
0.01
0.88444
0.88413
سود
‪-0.23 USD‬
NZDCAD
معامله
#58286502
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88444
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.88413
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.23 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۱۳:۳۴
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۳۷
خرید
0.01
0.88299
0.88413
سود
‪0.84 USD‬
NZDCAD
معامله
#58290529
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۱۳:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88299
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.88413
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۲۱:۵۹
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۳۷
خرید
0.01
0.88374
0.88413
سود
‪0.29 USD‬
NZDCAD
معامله
#58290359
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۲۱:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88374
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.88413
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۰۰
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۳:۵۵
فروش
0.02
0.90185
0.90114
سود
‪1.77 USD‬
EURGBP
معامله
#58296174
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90185
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۲۳:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.90114
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.77 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۶:۴۹
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۱
فروش
0.01
1.06547
1.06436
سود
‪1.17 USD‬
EURCHF
معامله
#58244378
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۶:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06547
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.06436
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.17 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۲۹:۰۵
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۱
فروش
0.01
1.06476
1.06436
سود
‪0.42 USD‬
EURCHF
معامله
#58234390
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۲۹:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06476
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.06436
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۰۰
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۱
فروش
0.01
1.06406
1.06436
سود
‪-0.32 USD‬
EURCHF
معامله
#58231217
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۴۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06406
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.06436
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.32 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۲۷:۴۲
فروش
0.01
1.06334
1.06399
سود
‪-0.68 USD‬
EURCHF
معامله
#58206199
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06334
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۲۷:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.06399
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.68 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۳۲
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۲۷:۴۲
فروش
0.01
1.06545
1.06399
سود
‪1.55 USD‬
EURCHF
معامله
#58215955
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06545
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۲۷:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.06399
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.55 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۵۱
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۲۷:۴۲
فروش
0.01
1.06404
1.06399
سود
‪0.06 USD‬
EURCHF
معامله
#58209331
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06404
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۲۷:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.06399
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۹
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۲۷:۴۲
فروش
0.01
1.06474
1.06399
سود
‪0.80 USD‬
EURCHF
معامله
#58212731
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06474
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۲۷:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.06399
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۶
فروش
0.01
0.8774
0.87839
سود
‪-0.73 USD‬
NZDCAD
معامله
#58206192
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8774
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.87839
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.73 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۵۰
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۵
فروش
0.01
0.8788
0.87838
سود
‪0.31 USD‬
NZDCAD
معامله
#58211818
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8788
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.87838
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.31 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۱۴
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۵
فروش
0.01
0.8781
0.87838
سود
‪-0.20 USD‬
NZDCAD
معامله
#58209171
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.87838
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.20 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۴۷
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۴
فروش
0.01
0.87955
0.87838
سود
‪0.86 USD‬
NZDCAD
معامله
#58213902
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.87838
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۰۲
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۳۴
فروش
0.01
0.87612
0.87634
سود
‪-0.16 USD‬
NZDCAD
معامله
#58188953
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87612
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.87634
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.16 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۵
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۳۳
فروش
0.01
0.87683
0.87632
سود
‪0.37 USD‬
NZDCAD
معامله
#58195973
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87683
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.87632
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۱۳:۳۲
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۳
خرید
0.01
0.8771
0.87681
سود
‪-0.22 USD‬
NZDCAD
معامله
#58158595
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۱۳:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8771
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.87681
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.22 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۰۲:۲۷
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۳
خرید
0.01
0.87572
0.87681
سود
‪0.80 USD‬
NZDCAD
معامله
#58162370
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۰۲:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87572
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.87681
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۱۸:۵۴
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۳
خرید
0.01
0.8764
0.87681
سود
‪0.30 USD‬
NZDCAD
معامله
#58158657
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۱۸:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8764
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.87681
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۳
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۳۷
فروش
0.02
0.90615
0.90544
سود
‪1.76 USD‬
EURGBP
معامله
#58181595
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90615
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.90544
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.76 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۱
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۵۳
فروش
0.01
1.06374
1.06335
سود
‪0.41 USD‬
EURCHF
معامله
#58180444
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06374
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.06335
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۰
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۲
فروش
0.02
0.90716
0.90652
سود
‪1.58 USD‬
EURGBP
معامله
#58176202
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90716
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.90652
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.58 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۰۲
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۸:۳۷
فروش
0.01
0.87626
0.87583
سود
‪0.32 USD‬
NZDCAD
معامله
#58165544
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87626
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۸:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.87583
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۰
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۱۳:۳۲
خرید
0.01
0.87633
0.87659
سود
‪0.20 USD‬
NZDCAD
معامله
#58158478
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87633
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۱۳:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.87659
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۳۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
فروش
0.02
0.91517
0.90696
سود
‪20.35 USD‬
EURGBP
معامله
#58058150
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91517
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.90696
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪20.35 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۴۲
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
فروش
0.02
0.90735
0.90696
سود
‪0.97 USD‬
EURGBP
معامله
#58004746
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90735
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.90696
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.97 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۴۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
فروش
0.02
0.91257
0.90696
سود
‪13.90 USD‬
EURGBP
معامله
#58051317
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91257
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.90696
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.90 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۰۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
فروش
0.02
0.90475
0.90696
سود
‪-5.48 USD‬
EURGBP
معامله
#57992641
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90475
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.90696
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.48 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۰۹
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
فروش
0.02
0.90998
0.90696
سود
‪7.49 USD‬
EURGBP
معامله
#58041522
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90998
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.90696
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.49 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۴۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۲:۵۳
خرید
0.01
0.87763
0.8779
سود
‪0.20 USD‬
NZDCAD
معامله
#58157527
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87763
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۲:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.8779
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۴۳
خرید
0.01
0.87693
0.87712
سود
‪0.14 USD‬
NZDCAD
معامله
#58157070
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87693
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.87712
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۴۲
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۹
فروش
0.01
0.87624
0.87675
سود
‪-0.37 USD‬
NZDCAD
معامله
#58139365
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87624
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.87675
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.37 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۸
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۸
فروش
0.01
0.87694
0.8768
سود
‪0.11 USD‬
NZDCAD
معامله
#58141520
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87694
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.8768
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۵
فروش
0.01
0.87761
0.87689
سود
‪0.52 USD‬
NZDCAD
معامله
#58145772
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87761
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.87689
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۳۰
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۴۱
فروش
0.01
0.8765
0.87671
سود
‪-0.16 USD‬
NZDCAD
معامله
#58133843
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8765
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.87671
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.16 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۰
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۴۱
فروش
0.01
0.87583
0.87672
سود
‪-0.65 USD‬
NZDCAD
معامله
#58128783
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87583
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.87672
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.65 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۰۹
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۴۰
فروش
0.01
0.87712
0.87672
سود
‪0.30 USD‬
NZDCAD
معامله
#58135017
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87712
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.87672
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۰۷
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۳۹
فروش
0.01
0.87782
0.87674
سود
‪0.79 USD‬
NZDCAD
معامله
#58135624
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87782
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.87674
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۲۸
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
خرید
0.01
0.87678
0.87754
سود
‪0.56 USD‬
NZDCAD
معامله
#58086026
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87678
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.87754
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.56 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۳۲
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
خرید
0.01
0.87749
0.87754
سود
‪0.04 USD‬
NZDCAD
معامله
#58083673
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87749
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.87754
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۳۲
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
خرید
0.01
0.87537
0.87754
سود
‪1.59 USD‬
NZDCAD
معامله
#58121473
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87537
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.87754
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.59 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۰۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
خرید
0.01
0.87819
0.87754
سود
‪-0.47 USD‬
NZDCAD
معامله
#58068575
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87819
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.87754
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.47 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۵۶
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
خرید
0.01
0.87608
0.87754
سود
‪1.07 USD‬
NZDCAD
معامله
#58112380
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۶:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87608
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.87754
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.07 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
خرید
0.01
0.87891
0.87754
سود
‪-1.00 USD‬
NZDCAD
معامله
#58061218
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87891
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.87754
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.00 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۴۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۱۵
فروش
0.01
1.06833
1.06582
سود
‪2.64 USD‬
EURCHF
معامله
#58079051
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06833
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.06582
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.64 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۲۳
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۱۵
فروش
0.01
1.06903
1.06582
سود
‪3.37 USD‬
EURCHF
معامله
#58084951
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06903
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.06582
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.37 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۴:۴۷
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۱۴
فروش
0.01
1.06623
1.06582
سود
‪0.43 USD‬
EURCHF
معامله
#58062395
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۴:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06623
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.06582
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬