حالت آزمایشی
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۵۰
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۳۷
فروش
0.03
1.11144
1.1107
سود
2.25 USD
EURCHF
معامله
#48403578
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11144
بهره
0.00 USD
مجموع
2.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۳۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.1107
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.25 USD
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۵۴
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۴۸
خرید
0.01
0.66495
0.66277
سود
-2.18 USD
NZDUSD
معامله
#48404676
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66495
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.66277
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.18 USD
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۰۵:۴۷
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۴۸
خرید
0.01
0.65865
0.66277
سود
4.12 USD
NZDUSD
معامله
#48426313
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۰۵:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65865
بهره
0.00 USD
مجموع
4.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.66277
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.12 USD
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۱۰:۳۲
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۵۳
خرید
0.01
0.66429
0.66471
سود
0.42 USD
NZDUSD
معامله
#48402215
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۱۰:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66429
بهره
0.00 USD
مجموع
0.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.66471
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.42 USD
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۲۳:۲۲
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۱۰:۳۲
خرید
0.01
0.66359
0.66404
سود
0.45 USD
NZDUSD
معامله
#48400842
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۲۳:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66359
بهره
0.00 USD
مجموع
0.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۱۰:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.66404
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.45 USD
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۰۶
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۲۳:۲۲
خرید
0.01
0.66297
0.66336
سود
0.39 USD
NZDUSD
معامله
#48399499
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66297
بهره
0.00 USD
مجموع
0.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۲۳:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.66336
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.39 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۳۱
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۲۴
فروش
0.01
0.65552
0.66194
سود
-6.42 USD
NZDUSD
معامله
#48243127
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65552
بهره
0.00 USD
مجموع
-6.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.66194
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-6.42 USD
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۰۰
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۲۳
فروش
0.01
0.66206
0.66194
سود
0.12 USD
NZDUSD
معامله
#48267108
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66206
بهره
0.00 USD
مجموع
0.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.66194
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.12 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۵۵
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۲۲
فروش
0.01
0.66849
0.66187
سود
6.62 USD
NZDUSD
معامله
#48294359
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66849
بهره
0.00 USD
مجموع
6.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.66187
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.62 USD
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۵۱
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۵۴:۴۱
خرید
0.03
82.718
82.732
سود
0.38 USD
CADJPY
معامله
#48386813
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
82.718
بهره
0.00 USD
مجموع
0.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۵۴:۴۱
حجم معامله
0.03
خروج
82.732
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.38 USD
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۴۲
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۲۹
فروش
0.02
1.128
1.12712
سود
1.76 USD
EURUSD
معامله
#48375462
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.128
بهره
0.00 USD
مجموع
1.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.12712
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.76 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۵۰
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۵۵
فروش
0.02
1.12972
1.12772
سود
4.00 USD
EURUSD
معامله
#48350318
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12972
بهره
0.00 USD
مجموع
4.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.12772
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.00 USD
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۲۴
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۱۹
فروش
0.01
108.434
107.818
سود
5.71 USD
USDJPY
معامله
#48330072
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.434
بهره
0.00 USD
مجموع
5.71 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
107.818
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.71 USD
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۱۰:۴۲
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۱۹
فروش
0.01
107.635
107.818
سود
-1.70 USD
USDJPY
معامله
#48312847
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۱۰:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.635
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
107.818
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.70 USD
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۴۸
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۹:۴۴
خرید
0.02
0.971
0.98722
سود
32.86 USD
USDCHF
معامله
#48267237
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.971
بهره
0.00 USD
مجموع
32.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۹:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.98722
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
32.86 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۲۲
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۹:۲۲
خرید
0.02
0.97875
0.98717
سود
17.06 USD
USDCHF
معامله
#48233147
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97875
بهره
0.00 USD
مجموع
17.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۹:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.98717
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
17.06 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۵۵
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۹:۰۶
خرید
0.02
0.98583
0.98723
سود
2.84 USD
USDCHF
معامله
#48227214
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98583
بهره
0.00 USD
مجموع
2.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۹:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.98723
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.84 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۲:۵۶
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۲۰
خرید
0.02
0.994
0.98722
سود
-13.74 USD
USDCHF
معامله
#48217908
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۲:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.994
بهره
0.00 USD
مجموع
-13.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.98722
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-13.74 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۴۸:۱۱
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۱۳
خرید
0.02
1.00128
0.98722
سود
-28.48 USD
USDCHF
معامله
#48212895
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۴۸:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.00128
بهره
0.00 USD
مجموع
-28.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.98722
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-28.48 USD
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۳۴:۳۰
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۷
فروش
0.02
1.13276
1.13126
سود
3.00 USD
EURUSD
معامله
#48329966
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۳۴:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13276
بهره
0.00 USD
مجموع
3.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.13126
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.00 USD
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۴۳:۳۴
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۳۵:۲۹
خرید
0.03
0.6839
0.70066
سود
50.28 USD
AUDUSD
معامله
#48170880
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۴۳:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6839
بهره
0.00 USD
مجموع
50.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۳۵:۲۹
حجم معامله
0.03
خروج
0.70066
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
50.28 USD
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۵
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۳۵:۲۳
خرید
0.03
0.69112
0.70065
سود
28.59 USD
AUDUSD
معامله
#47912582
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69112
بهره
0.00 USD
مجموع
28.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۳۵:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.70065
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
28.59 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۰۷:۵۶
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۳۵:۱۸
خرید
0.03
0.69631
0.70066
سود
13.05 USD
AUDUSD
معامله
#47878051
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۰۷:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69631
بهره
0.00 USD
مجموع
13.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۳۵:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.70066
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
13.05 USD
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۳:۴۰
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۳۵:۱۱
خرید
0.03
0.7015
0.70066
سود
-2.52 USD
AUDUSD
معامله
#47749056
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۳:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7015
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۳۵:۱۱
حجم معامله
0.03
خروج
0.70066
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.52 USD
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۵
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۳۵:۰۵
خرید
0.03
0.706
0.70068
سود
-15.96 USD
AUDUSD
معامله
#47742060
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.706
بهره
0.00 USD
مجموع
-15.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۳۵:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
0.70068
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-15.96 USD
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۵۴
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۳۴:۵۹
خرید
0.03
0.71049
0.70065
سود
-29.52 USD
AUDUSD
معامله
#47736596
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71049
بهره
0.00 USD
مجموع
-29.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۳۴:۵۹
حجم معامله
0.03
خروج
0.70065
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-29.52 USD
۱۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۱
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۳۴:۵۴
خرید
0.03
0.71499
0.70065
سود
-43.02 USD
AUDUSD
معامله
#47723907
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71499
بهره
0.00 USD
مجموع
-43.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۳۴:۵۴
حجم معامله
0.03
خروج
0.70065
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-43.02 USD
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۵۳:۱۲
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۲۷:۴۱
خرید
0.02
72.822
71.852
سود
-18.02 USD
NZDJPY
معامله
#47837459
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۵۳:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
72.822
بهره
0.00 USD
مجموع
-18.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۲۷:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
71.852
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-18.02 USD
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۲۴:۲۰
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۲۷:۳۲
خرید
0.02
72.321
71.853
سود
-8.70 USD
NZDJPY
معامله
#47839594
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۲۴:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
72.321
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۲۷:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
71.853
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-8.70 USD
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۰۷
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۲۷:۲۶
خرید
0.02
71.77
71.855
سود
1.58 USD
NZDJPY
معامله
#48134729
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
71.77
بهره
0.00 USD
مجموع
1.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۲۷:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
71.855
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.58 USD
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۲۰:۳۲
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۲۷:۲۰
خرید
0.02
71.069
71.85
سود
14.51 USD
NZDJPY
معامله
#48144508
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۲۰:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
71.069
بهره
0.00 USD
مجموع
14.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۲۷:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
71.85
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
14.51 USD
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۰۴
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۲۷:۱۳
خرید
0.02
70.3
71.848
سود
28.76 USD
NZDJPY
معامله
#48167408
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
70.3
بهره
0.00 USD
مجموع
28.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۲۷:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
71.848
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
28.76 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۱۴
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۳۱
فروش
0.01
0.65624
0.65574
سود
0.50 USD
NZDUSD
معامله
#48242756
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65624
بهره
0.00 USD
مجموع
0.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.65574
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.50 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۲۹:۴۷
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۱۳
فروش
0.01
0.65703
0.65647
سود
0.56 USD
NZDUSD
معامله
#48240328
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۲۹:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65703
بهره
0.00 USD
مجموع
0.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.65647
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.56 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۰:۴۳:۲۹
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۲۹:۴۶
فروش
0.01
0.65786
0.65731
سود
0.55 USD
NZDUSD
معامله
#48236756
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۰:۴۳:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65786
بهره
0.00 USD
مجموع
0.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۲۹:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.65731
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.55 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۲
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۰:۴۳:۲۸
فروش
0.01
0.65876
0.65826
سود
0.50 USD
NZDUSD
معامله
#48235467
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65876
بهره
0.00 USD
مجموع
0.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۰:۴۳:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.65826
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.50 USD
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۰
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۲:۴۳
خرید
0.01
0.65785
0.6548
سود
-3.05 USD
NZDUSD
معامله
#48144130
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65785
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۲:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.6548
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.05 USD
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۲:۵۱
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۲:۴۲
خرید
0.01
0.65126
0.65484
سود
3.58 USD
NZDUSD
معامله
#48168858
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۲:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65126
بهره
0.00 USD
مجموع
3.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۲:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.65484
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.58 USD
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۴۶
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۵۶
خرید
0.01
1.33639
1.3384
سود
1.50 USD
USDCAD
معامله
#48109202
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.33639
بهره
0.00 USD
مجموع
1.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.3384
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.50 USD
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۱۸:۰۱
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۵۶
خرید
0.01
1.34291
1.3384
سود
-3.37 USD
USDCAD
معامله
#48101923
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۱۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.34291
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.3384
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.37 USD
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۰:۳۰
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۵۶
خرید
0.01
1.32989
1.3384
سود
6.36 USD
USDCAD
معامله
#48116930
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۰:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32989
بهره
0.00 USD
مجموع
6.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.3384
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.36 USD
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۴:۱۷
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۱۲
فروش
0.01
1.1284
1.1264
سود
2.00 USD
EURUSD
معامله
#48152980
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۴:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1284
بهره
0.00 USD
مجموع
2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.1264
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.00 USD
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۱
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۴:۱۶
فروش
0.01
1.12737
1.1286
سود
-1.23 USD
EURUSD
معامله
#48112128
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12737
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۴:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.1286
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.23 USD
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۱۰
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۴:۱۶
فروش
0.01
1.13383
1.1286
سود
5.23 USD
EURUSD
معامله
#48118578
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13383
بهره
0.00 USD
مجموع
5.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۴:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.1286
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.23 USD
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۱:۱۴
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۳۱
خرید
0.01
0.65319
0.65419
سود
1.01 USD
NZDCHF
معامله
#48143775
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۱:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65319
بهره
0.00 USD
مجموع
1.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.65419
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.01 USD
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۰۴
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۴۰
فروش
0.01
0.65891
0.66074
سود
-1.83 USD
NZDUSD
معامله
#48077164
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65891
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.66074
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.83 USD
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۰۸
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۲۸
فروش
0.01
0.6654
0.66077
سود
4.63 USD
NZDUSD
معامله
#48096821
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6654
بهره
0.00 USD
مجموع
4.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.66077
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.63 USD
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۳۹:۵۳
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۵۴:۵۶
خرید
0.03
71.936
72.06
سود
3.44 USD
NZDJPY
معامله
#47941785
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۳۹:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
71.936
بهره
0.00 USD
مجموع
3.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۵۴:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
72.06
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.44 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۵۶
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۵۴:۴۸
خرید
0.02
71.879
72.058
سود
3.31 USD
NZDJPY
معامله
#47881128
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
71.879
بهره
0.00 USD
مجموع
3.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۵۴:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
72.058
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.31 USD
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۸:۳۴
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۵۶
خرید
0.01
1.9178
1.9218
سود
2.65 USD
GBPNZD
معامله
#48106244
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۸:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.9178
بهره
0.00 USD
مجموع
2.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.9218
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.65 USD