حالت آزمایشی
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۲۴
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۴۴
خرید
0.01
1.25833
1.23858
سود
‪-16.26 USD‬
USDCAD
معامله
#31192566
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25833
بهره
‪-0.21 USD‬
مجموع
‪-15.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.23858
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-16.26 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۳۹
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۴۸
خرید
0.01
1.2535
1.24423
سود
‪-7.61 USD‬
USDCAD
معامله
#31270262
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2535
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪-7.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.24423
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-7.61 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۴۸
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۴
خرید
0.01
0.91657
0.91813
سود
‪0.94 USD‬
AUDCAD
معامله
#30926768
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91657
بهره
‪-0.10 USD‬
مجموع
‪1.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.91813
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.94 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۲۴
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۳۵
خرید
0.01
1.04782
1.04805
سود
‪-0.93 USD‬
AUDNZD
معامله
#26765967
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04782
بهره
‪-0.89 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.04805
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.93 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۰۳
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۲۲
خرید
0.01
1.0359
1.03726
سود
‪0.43 USD‬
AUDNZD
معامله
#28867877
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0359
بهره
‪-0.32 USD‬
مجموع
‪0.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.03726
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۵۳
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۰۴
فروش
0.01
1.08958
1.08722
سود
‪2.25 USD‬
EURCHF
معامله
#28696969
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08958
بهره
‪-0.11 USD‬
مجموع
‪2.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.08722
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.25 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۰۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۰۹
خرید
0.01
1.04289
1.04364
سود
‪0.07 USD‬
AUDNZD
معامله
#27157978
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04289
بهره
‪-0.26 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.04364
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۵:۲۳
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۴۳:۵۰
خرید
0.01
1.044
1.0444
سود
‪0.08 USD‬
AUDNZD
معامله
#26852180
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۵:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.044
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۴۳:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.0444
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۹
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۳۰
خرید
0.01
1.04579
1.05323
سود
‪4.91 USD‬
AUDNZD
معامله
#26552769
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.05323
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.91 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۲:۲۱
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۱۲
خرید
0.01
1.05012
1.05143
سود
‪0.43 USD‬
AUDNZD
معامله
#24927169
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۲:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05012
بهره
‪-0.28 USD‬
مجموع
‪0.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.05143
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۵۲
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۲۴
خرید
0.01
1.04785
1.05223
سود
‪2.71 USD‬
AUDNZD
معامله
#25832844
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04785
بهره
‪-0.13 USD‬
مجموع
‪3.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.05223
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.71 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۴۶
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۱۰
خرید
0.01
1.04706
1.04817
سود
‪0.51 USD‬
AUDNZD
معامله
#25073886
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04706
بهره
‪-0.07 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.04817
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۱
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۸
خرید
0.01
0.904
0.90445
سود
‪0.40 USD‬
USDCHF
معامله
#24868866
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.904
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.90445
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۱۵
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۳۲
فروش
0.01
1.39287
1.39264
سود
‪0.09 USD‬
GBPUSD
معامله
#24307494
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39287
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.39264
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۲۹
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۵۸
خرید
0.01
0.85127
0.85193
سود
‪0.72 USD‬
EURGBP
معامله
#24174811
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85127
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.85193
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۵۱
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۱۵
فروش
0.01
1.38313
1.388
سود
‪-5.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#24077522
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38313
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪-4.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.388
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-5.01 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۶:۴۹
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۱۷
خرید
0.01
1.05837
1.05792
سود
‪-0.55 USD‬
AUDNZD
معامله
#23673500
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۶:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05837
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪-0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.05792
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.55 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۴۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۷
خرید
0.01
1.057
1.05876
سود
‪0.95 USD‬
AUDNZD
معامله
#23426384
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.057
بهره
‪-0.07 USD‬
مجموع
‪1.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.05876
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.95 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۰۳
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۱۶
خرید
0.01
0.73248
0.73303
سود
‪0.45 USD‬
AUDUSD
معامله
#23300773
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73248
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.73303
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۵۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۵۰
خرید
0.01
0.73235
0.73266
سود
‪0.21 USD‬
AUDUSD
معامله
#23265164
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73235
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.73266
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۵۹
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۱۷
خرید
0.01
0.73442
0.73536
سود
‪0.84 USD‬
AUDUSD
معامله
#23209122
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73442
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.73536
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۲۳
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۱۹:۴۴
خرید
0.01
0.73353
0.73385
سود
‪0.22 USD‬
AUDUSD
معامله
#23168384
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73353
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۱۹:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.73385
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۲:۰۵
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۱۹:۲۹
خرید
0.01
0.7327
0.73389
سود
‪1.09 USD‬
AUDUSD
معامله
#23195236
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۲:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7327
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۱۹:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.73389
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.09 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۴۳:۴۸
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۲۰
خرید
0.01
1.0561
1.0583
سود
‪1.32 USD‬
AUDNZD
معامله
#23022016
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۴۳:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0561
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.0583
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.32 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۸
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۰۶
خرید
0.01
0.8559
0.85636
سود
‪0.01 USD‬
EURGBP
معامله
#22285020
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8559
بهره
‪-0.42 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.85636
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۳:۵۳
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۲۳
خرید
0.01
0.85267
0.85343
سود
‪0.79 USD‬
EURGBP
معامله
#22517178
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۳:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85267
بهره
‪-0.07 USD‬
مجموع
‪1.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.85343
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۳۷:۳۶
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۵۰
فروش
0.01
1.38984
1.38855
سود
‪1.19 USD‬
GBPUSD
معامله
#22223726
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۳۷:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38984
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۳۴:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38855
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.19 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۰۸
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۲۷
خرید
0.01
0.74127
0.74175
سود
‪0.38 USD‬
AUDUSD
معامله
#22094336
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.74127
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.74175
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۵۸
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۹:۵۶
خرید
0.01
0.74237
0.74381
سود
‪1.34 USD‬
AUDUSD
معامله
#22046256
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.74237
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۹:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.74381
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۴۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۲۶
فروش
0.01
1.25795
1.25528
سود
‪2.03 USD‬
USDCAD
معامله
#22026041
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25795
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.25528
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.03 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۵۱:۱۹
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۴۰
خرید
0.01
0.85651
0.8595
سود
‪3.71 USD‬
EURGBP
معامله
#21685285
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۵۱:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85651
بهره
‪-0.20 USD‬
مجموع
‪4.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.8595
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.71 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۴۲
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۱۰
خرید
0.01
0.85474
0.85741
سود
‪3.48 USD‬
EURGBP
معامله
#21577274
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85474
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.85741
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.48 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۵۹
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۲۵
فروش
0.01
110.475
110.975
سود
‪-5.37 USD‬
USDJPY
معامله
#19479055
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.475
بهره
‪-0.76 USD‬
مجموع
‪-4.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
110.975
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-5.37 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۱۰
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۴۰:۱۸
خرید
0.01
0.7503
0.75063
سود
‪0.23 USD‬
AUDUSD
معامله
#19334336
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7503
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۴۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.75063
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۰۷
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۰۵
خرید
0.01
0.75316
0.75373
سود
‪0.47 USD‬
AUDUSD
معامله
#19210573
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.75316
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.75373
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۲:۲۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۲
فروش
0.01
90.166
90.047
سود
‪0.78 USD‬
CADJPY
معامله
#18231757
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۲:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
90.166
بهره
‪-0.10 USD‬
مجموع
‪1.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
90.047
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۰۷:۱۳
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۴۴
خرید
0.01
1.20764
1.20941
سود
‪1.36 USD‬
USDCAD
معامله
#17103466
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۰۷:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20764
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20941
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.36 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۳۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۴
فروش
0.01
155.411
155.342
سود
‪0.38 USD‬
GBPJPY
معامله
#16880443
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
155.411
بهره
‪-0.05 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
155.342
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۸:۰۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۱۲
خرید
0.01
1.20348
1.21021
سود
‪5.37 USD‬
USDCAD
معامله
#16553948
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۸:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20348
بهره
‪-0.09 USD‬
مجموع
‪5.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.21021
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪5.37 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۴:۳۷
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۴
کپی
‪231.24%‬
‪212.48%‬
سود
‪-16.00 USD‬
SUCCESSTRADE
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۴:۳۷
نقطه ورود
‪231.24%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۴
خروج
‪212.48%‬
سود
‪-16.00 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۱۸ ۱۲:۱۳:۲۹
۳۰.۰۱.۲۰۱۸ ۱۵:۵۵:۴۰
کپی
‪0%‬
‪0%‬
سود
‪0.00 USD‬
QWERTY
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۱۸ ۱۲:۱۳:۲۹
نقطه ورود
‪0%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۱۸ ۱۵:۵۵:۴۰
خروج
‪0%‬
سود
‪0.00 USD‬