حالت آزمایشی
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۳۰
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۲۱
فروش
0.01
1.3296
1.32231
سود
‪5.51 USD‬
USDCAD
معامله
#52865313
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3296
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.32231
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.51 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۵۰
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۰۱
فروش
0.01
1.33376
1.32762
سود
‪4.62 USD‬
USDCAD
معامله
#53395126
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.32762
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.62 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۵۹:۰۹
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۵۴
فروش
0.02
0.8885
0.87195
سود
‪24.94 USD‬
NZDCAD
معامله
#58551769
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۵۹:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8885
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.87195
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪24.94 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۳۰
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۲۶
فروش
0.01
0.9045
0.89882
سود
‪7.47 USD‬
EURGBP
معامله
#57440209
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9045
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.89882
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.47 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۱۷
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۲:۴۵
فروش
0.01
1.0818
1.06136
سود
‪13.45 USD‬
AUDNZD
معامله
#56644102
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0818
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۲:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.06136
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.45 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۳۰
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۴۶
خرید
0.01
1.24551
1.25059
سود
‪5.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#58321969
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24551
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.25059
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.08 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۹:۱۳
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۴۵
خرید
0.01
1.23727
1.24959
سود
‪12.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#57739106
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23727
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.24959
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.32 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۲:۰۰
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۰۶
خرید
0.01
1.24074
1.25
سود
‪9.26 USD‬
GBPUSD
معامله
#57770519
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24074
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.25
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.26 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۰۵
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۳۹:۲۳
خرید
0.01
1.23637
1.25021
سود
‪13.84 USD‬
GBPUSD
معامله
#57733617
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23637
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۳۹:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.25021
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.84 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۰۱
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۳۵
فروش
0.01
1.1314
1.12809
سود
‪3.31 USD‬
EURUSD
معامله
#57699508
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1314
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.12809
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.31 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۱۱
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۲۲
فروش
0.01
121.44
119.93
سود
‪14.12 USD‬
EURJPY
معامله
#57383024
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.44
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
119.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.12 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۵۴
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۱۳
فروش
0.01
122.118
119.925
سود
‪20.50 USD‬
EURJPY
معامله
#57060631
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
122.118
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
119.925
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪20.50 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۳۷
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۰۹
فروش
0.01
1.129
1.12137
سود
‪7.63 USD‬
EURUSD
معامله
#57075926
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.129
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.12137
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.63 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۵۳
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۴۲
فروش
0.01
1.2562
1.24257
سود
‪13.63 USD‬
GBPUSD
معامله
#57049438
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2562
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.24257
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.63 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۴۵
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۳۸
فروش
0.01
1.2535
1.24257
سود
‪10.93 USD‬
GBPUSD
معامله
#57060733
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2535
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.24257
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.93 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۳۰:۵۷
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۰۸
فروش
0.01
1.265
1.25497
سود
‪10.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#57470281
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۳۰:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.265
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.25497
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.03 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۲۹
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۴۳
فروش
0.01
122.59
120.78
سود
‪16.87 USD‬
EURJPY
معامله
#56943408
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
122.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
120.78
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.87 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۸
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۲۸
فروش
0.01
1.2687
1.246
سود
‪22.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#57197287
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2687
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.246
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪22.70 USD‬
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۸:۱۱
فروش
0.02
1.3508
1.34973
سود
‪1.59 USD‬
USDCAD
معامله
#53426863
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3508
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۸:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.34973
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.59 USD‬
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۱۷
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۳۳:۰۳
خرید
0.01
1.25664
1.25735
سود
‪0.71 USD‬
GBPUSD
معامله
#55694200
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25664
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۳۳:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.25735
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۶:۵۴
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۲۴
فروش
0.01
1.7622
1.7432
سود
‪12.21 USD‬
EURNZD
معامله
#53432038
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۶:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7622
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.7432
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.21 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۲۱
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۲۴
فروش
0.01
1.76542
1.7432
سود
‪14.28 USD‬
EURNZD
معامله
#53772657
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.76542
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.7432
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.28 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۲۵
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۲۴
فروش
0.01
1.7827
1.7432
سود
‪25.38 USD‬
EURNZD
معامله
#55651043
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7827
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.7432
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪25.38 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۲۱:۲۰
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۳۴:۳۱
فروش
0.01
1.7743
1.7543
سود
‪12.73 USD‬
EURNZD
معامله
#56644099
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۲۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7743
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۳۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.7543
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.73 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۵۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۴۲
فروش
0.01
1.3714
1.36041
سود
‪8.08 USD‬
USDCAD
معامله
#53928014
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3714
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.36041
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.08 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۳۰
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۴۶
خرید
0.01
1.2335
1.2465
سود
‪13.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#56665802
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2335
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2465
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.00 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۱۶
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۳۵
فروش
0.01
1.4042
1.36826
سود
‪26.27 USD‬
USDCAD
معامله
#55136038
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4042
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪26.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.36826
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪26.27 USD‬
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۲۵
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۳۲:۴۰
خرید
0.01
1.07467
1.06913
سود
‪-5.76 USD‬
EURCHF
معامله
#52406919
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07467
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۳۲:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.06913
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.76 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۱۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۶
فروش
0.01
1.781
1.7632
سود
‪11.04 USD‬
EURNZD
معامله
#56043360
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.7632
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.04 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۲۳
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۵۱
خرید
0.01
1.219
1.22908
سود
‪10.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#56393428
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.219
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.22908
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.08 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۳۳:۳۵
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۵۳
فروش
0.01
1.7759
1.76703
سود
‪5.52 USD‬
EURNZD
معامله
#53703402
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۳۳:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7759
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.76703
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.52 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۵۹
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۴۸
فروش
0.02
1.7697
1.76712
سود
‪3.21 USD‬
EURNZD
معامله
#53641342
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7697
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.76712
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.21 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۴۶:۳۹
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۴۶
فروش
0.01
1.79855
1.76803
سود
‪18.94 USD‬
EURNZD
معامله
#56108157
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۴۶:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.79855
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.76803
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪18.94 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۲۴
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۲۰:۳۶
فروش
0.01
1.826
1.79835
سود
‪16.80 USD‬
EURNZD
معامله
#56263384
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.826
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۲۰:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.79835
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.80 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۴۱
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۰۵
فروش
0.01
1.2147
1.21233
سود
‪2.37 USD‬
GBPUSD
معامله
#54493356
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2147
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.21233
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.37 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۵۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۲۰
فروش
0.01
1.22489
1.22379
سود
‪1.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#54786561
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22489
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.22379
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.10 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۳۷
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۴۶:۵۷
فروش
0.01
1.4118
1.40585
سود
‪4.23 USD‬
USDCAD
معامله
#54493594
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4118
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۴۶:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.40585
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.23 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۵۹
۱۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۰
فروش
0.01
0.61171
0.60868
سود
‪3.03 USD‬
NZDUSD
معامله
#55955706
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.61171
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.60868
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.03 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۴۲:۴۵
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۳۲
فروش
0.01
1.7827
1.76902
سود
‪8.39 USD‬
EURNZD
معامله
#53805272
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۴۲:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7827
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.76902
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.39 USD‬
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۲۲
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۰۵
فروش
0.01
1.799
1.77225
سود
‪16.37 USD‬
EURNZD
معامله
#55696960
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.77225
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.37 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۴۹
۳۰.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۲۹:۲۱
خرید
0.01
1.24121
1.25953
سود
‪18.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#55615290
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24121
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۲۹:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.25953
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪18.32 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۲۹
۳۰.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۲۶:۵۳
فروش
0.01
1.8176
1.77264
سود
‪27.55 USD‬
EURNZD
معامله
#55001169
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.8176
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪27.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۲۶:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.77264
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪27.55 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۵۴
۲۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۲۵
خرید
0.01
1.241
1.24113
سود
‪0.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#55615209
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.241
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.24113
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۴۳
۲۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۳۴
فروش
0.01
1.2454
1.23996
سود
‪5.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#55512809
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2454
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.23996
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.44 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۲۵
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۱۶
فروش
0.01
1.2322
1.22617
سود
‪6.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#54840382
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2322
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.22617
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.03 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۳۶
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۲۹
فروش
0.01
1.2438
1.23431
سود
‪9.49 USD‬
GBPUSD
معامله
#54960820
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2438
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.23431
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.49 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۲:۰۴:۴۵
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۲۳
فروش
0.02
1.26228
1.23433
سود
‪55.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#55107133
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۲:۰۴:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26228
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪55.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.23433
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪55.90 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۴۲
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۱:۱۰:۱۰
خرید
0.02
1.2615
1.26221
سود
‪1.42 USD‬
GBPUSD
معامله
#52835947
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2615
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۰۱:۱۰:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.26221
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.42 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۴۱
۱۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۰۵
فروش
0.01
1.8325
1.79853
سود
‪20.69 USD‬
EURNZD
معامله
#54593878
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.8325
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.79853
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪20.69 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۳۲:۴۰
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۰۳
فروش
0.01
1.8704
1.8018
سود
‪41.64 USD‬
EURNZD
معامله
#54439121
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۳۲:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.8704
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪41.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.8018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪41.64 USD‬