حالت آزمایشی
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۳۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۰۲
فروش
0.01
1.0677
1.06582
سود
‪1.25 USD‬
AUDNZD
معامله
#57470333
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0677
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.06582
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.25 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۳۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۵۶
فروش
0.01
1.072
1.07021
سود
‪1.19 USD‬
AUDNZD
معامله
#55487055
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.072
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.07021
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.19 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۲۴:۲۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۴۵
فروش
0.01
1.0782
1.07107
سود
‪4.74 USD‬
AUDNZD
معامله
#56846386
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۲۴:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0782
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07107
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.74 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۵۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۰۵
فروش
0.02
124.459
123.591
سود
‪16.47 USD‬
EURJPY
معامله
#63214280
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
124.459
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
123.591
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.47 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۷
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۹
فروش
0.01
124
123.336
سود
‪6.31 USD‬
EURJPY
معامله
#62127281
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
124
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
123.336
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.31 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۳۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۵۴
فروش
0.01
1.086
1.07325
سود
‪8.49 USD‬
AUDNZD
معامله
#61251472
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.086
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.07325
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.49 USD‬
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۰۱
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۳۰
فروش
0.01
1.7786
1.7687
سود
‪6.58 USD‬
EURNZD
معامله
#62635235
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7786
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.7687
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.58 USD‬
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۰۵
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۵۲
خرید
0.01
1.2738
1.29014
سود
‪16.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#62635257
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2738
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.29014
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.34 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۲۹
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۷:۲۱
فروش
0.01
1.1795
1.16319
سود
‪16.31 USD‬
EURUSD
معامله
#62174432
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1795
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۷:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.16319
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.31 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۰۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۱۳
فروش
0.01
1.18381
1.16471
سود
‪19.10 USD‬
EURUSD
معامله
#60047782
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18381
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.16471
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪19.10 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۸
فروش
0.01
125.28
122.994
سود
‪21.93 USD‬
EURJPY
معامله
#61743411
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
125.28
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
122.994
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪21.93 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۴۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۴۴
فروش
0.01
126.04
124.145
سود
‪18.07 USD‬
EURJPY
معامله
#61298221
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
126.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
124.145
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪18.07 USD‬
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۹
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۲۵
فروش
0.01
0.9289
0.91182
سود
‪22.17 USD‬
EURGBP
معامله
#61882937
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9289
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.91182
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪22.17 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۵۸
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۳۲:۰۹
فروش
0.01
1.3055
1.28052
سود
‪24.98 USD‬
GBPUSD
معامله
#60305551
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3055
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۳۲:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.28052
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪24.98 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۵۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۴۹:۵۹
فروش
0.01
1.3243
1.2983
سود
‪26.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#61573479
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3243
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪26.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۴۹:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.2983
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪26.00 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۳
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۰۶
فروش
0.01
1.337
1.30604
سود
‪30.96 USD‬
GBPUSD
معامله
#61246061
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.337
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪30.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.30604
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪30.96 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۹:۴۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۵۶:۳۷
فروش
0.01
0.891
0.88816
سود
‪3.79 USD‬
EURGBP
معامله
#56647500
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۹:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.891
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۵۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.88816
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.79 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۵۶:۴۷
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۰۶
فروش
0.01
0.892
0.88818
سود
‪5.10 USD‬
EURGBP
معامله
#56389127
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۵۶:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.892
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.88818
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.10 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۴۵:۵۸
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۵۰
فروش
0.01
0.895
0.89
سود
‪6.69 USD‬
EURGBP
معامله
#56335242
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۴۵:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.895
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.89
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.69 USD‬
۲۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۰۲
۲۸.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۲:۵۵
فروش
0.01
1.8095
1.78033
سود
‪19.37 USD‬
EURNZD
معامله
#60696824
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.8095
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۲:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.78033
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪19.37 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۴۳
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۵۷:۰۵
فروش
0.01
1.3245
1.32284
سود
‪1.25 USD‬
USDCAD
معامله
#53029497
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3245
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۵۷:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.32284
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.25 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۵۴
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۵۳:۰۵
فروش
0.02
1.3268
1.32561
سود
‪1.80 USD‬
USDCAD
معامله
#52986867
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3268
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۵۳:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.32561
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۳۰
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۲۱
فروش
0.01
1.3296
1.32231
سود
‪5.51 USD‬
USDCAD
معامله
#52865313
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3296
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.32231
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.51 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۵۰
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۰۱
فروش
0.01
1.33376
1.32762
سود
‪4.62 USD‬
USDCAD
معامله
#53395126
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.32762
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.62 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۵۹:۰۹
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۵۴
فروش
0.02
0.8885
0.87195
سود
‪24.94 USD‬
NZDCAD
معامله
#58551769
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۵۹:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8885
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.87195
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪24.94 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۳۰
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۲۶
فروش
0.01
0.9045
0.89882
سود
‪7.47 USD‬
EURGBP
معامله
#57440209
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9045
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.89882
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.47 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۱۷
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۲:۴۵
فروش
0.01
1.0818
1.06136
سود
‪13.45 USD‬
AUDNZD
معامله
#56644102
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0818
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۲:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.06136
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.45 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۳۰
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۴۶
خرید
0.01
1.24551
1.25059
سود
‪5.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#58321969
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24551
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.25059
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.08 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۹:۱۳
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۴۵
خرید
0.01
1.23727
1.24959
سود
‪12.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#57739106
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23727
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.24959
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.32 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۲:۰۰
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۰۶
خرید
0.01
1.24074
1.25
سود
‪9.26 USD‬
GBPUSD
معامله
#57770519
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24074
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.25
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.26 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۰۵
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۳۹:۲۳
خرید
0.01
1.23637
1.25021
سود
‪13.84 USD‬
GBPUSD
معامله
#57733617
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23637
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۳۹:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.25021
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.84 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۰۱
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۳۵
فروش
0.01
1.1314
1.12809
سود
‪3.31 USD‬
EURUSD
معامله
#57699508
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1314
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.12809
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.31 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۱۱
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۲۲
فروش
0.01
121.44
119.93
سود
‪14.12 USD‬
EURJPY
معامله
#57383024
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.44
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
119.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.12 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۵۴
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۱۳
فروش
0.01
122.118
119.925
سود
‪20.50 USD‬
EURJPY
معامله
#57060631
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
122.118
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
119.925
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪20.50 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۳۷
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۰۹
فروش
0.01
1.129
1.12137
سود
‪7.63 USD‬
EURUSD
معامله
#57075926
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.129
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.12137
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.63 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۵۳
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۴۲
فروش
0.01
1.2562
1.24257
سود
‪13.63 USD‬
GBPUSD
معامله
#57049438
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۴:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2562
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.24257
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.63 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۴۵
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۳۸
فروش
0.01
1.2535
1.24257
سود
‪10.93 USD‬
GBPUSD
معامله
#57060733
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2535
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.24257
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.93 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۳۰:۵۷
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۰۸
فروش
0.01
1.265
1.25497
سود
‪10.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#57470281
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۳۰:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.265
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.25497
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.03 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۲۹
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۴۳
فروش
0.01
122.59
120.78
سود
‪16.87 USD‬
EURJPY
معامله
#56943408
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
122.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
120.78
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.87 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۸
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۲۸
فروش
0.01
1.2687
1.246
سود
‪22.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#57197287
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2687
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.246
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪22.70 USD‬
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۸:۱۱
فروش
0.02
1.3508
1.34973
سود
‪1.59 USD‬
USDCAD
معامله
#53426863
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3508
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۸:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.34973
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.59 USD‬
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۱۷
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۳۳:۰۳
خرید
0.01
1.25664
1.25735
سود
‪0.71 USD‬
GBPUSD
معامله
#55694200
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25664
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۳۳:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.25735
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۲۱
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۲۴
فروش
0.01
1.76542
1.7432
سود
‪14.28 USD‬
EURNZD
معامله
#53772657
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.76542
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.7432
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.28 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۶:۵۴
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۲۴
فروش
0.01
1.7622
1.7432
سود
‪12.21 USD‬
EURNZD
معامله
#53432038
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۶:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7622
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.7432
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.21 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۲۵
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۲۴
فروش
0.01
1.7827
1.7432
سود
‪25.38 USD‬
EURNZD
معامله
#55651043
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7827
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.7432
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪25.38 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۲۱:۲۰
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۳۴:۳۱
فروش
0.01
1.7743
1.7543
سود
‪12.73 USD‬
EURNZD
معامله
#56644099
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۲۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7743
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۳۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.7543
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.73 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۵۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۴۲
فروش
0.01
1.3714
1.36041
سود
‪8.08 USD‬
USDCAD
معامله
#53928014
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3714
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.36041
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.08 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۳۰
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۴۶
خرید
0.01
1.2335
1.2465
سود
‪13.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#56665802
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2335
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.2465
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.00 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۱۶
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۳۵
فروش
0.01
1.4042
1.36826
سود
‪26.27 USD‬
USDCAD
معامله
#55136038
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4042
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪26.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.36826
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪26.27 USD‬
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۲۵
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۳۲:۴۰
خرید
0.01
1.07467
1.06913
سود
‪-5.76 USD‬
EURCHF
معامله
#52406919
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07467
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۳۲:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.06913
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.76 USD‬