حالت آزمایشی
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۴۲
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۵۱
فروش
0.01
1.4474
1.40724
سود
‪28.54 USD‬
USDCAD
معامله
#54354808
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4474
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪28.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۵۴:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.40724
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪28.54 USD‬
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۴۹
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۸:۲۵
خرید
0.01
1.1724
1.21483
سود
‪42.43 USD‬
GBPUSD
معامله
#54265370
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪42.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۸:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.21483
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪42.43 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۵۳:۳۹
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۵۶
خرید
0.02
1.0612
1.05483
سود
‪-13.26 USD‬
EURCHF
معامله
#53778105
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۵۳:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0612
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-13.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.05483
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-13.26 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۵۲
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۱۷:۲۷
فروش
0.02
112.81
111.998
سود
‪15.61 USD‬
CHFJPY
معامله
#53749871
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
112.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۱۷:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
111.998
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.61 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۳
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۳:۱۵
فروش
0.01
112.3
111.985
سود
‪2.94 USD‬
CHFJPY
معامله
#52874008
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
112.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۳:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
111.985
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.94 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۰:۴۳
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۱
خرید
0.02
1.0602
1.06838
سود
‪16.97 USD‬
EURCHF
معامله
#52634132
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۰:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0602
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.06838
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.97 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۲۷
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۱۹
فروش
0.01
1.3462
1.33307
سود
‪9.85 USD‬
USDCAD
معامله
#53426836
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3462
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.33307
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.85 USD‬
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۶:۱۷
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۸:۰۸
خرید
0.01
0.8598
0.85994
سود
‪0.18 USD‬
EURGBP
معامله
#50264239
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۶:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8598
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۸:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.85994
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۰۱
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۵۱
فروش
0.01
112.86
111.563
سود
‪12.02 USD‬
CHFJPY
معامله
#53037984
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
112.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
111.563
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.02 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۱۶
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۷
فروش
0.01
1.27404
1.2775
سود
‪-3.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#50078772
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27404
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.2775
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.46 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۳۰:۵۲
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۲۲
فروش
0.01
1.2847
1.28316
سود
‪1.54 USD‬
GBPUSD
معامله
#51126574
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۳۰:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2847
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.28316
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.54 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۳۰
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۱۷
فروش
0.01
1.286
1.28316
سود
‪2.84 USD‬
GBPUSD
معامله
#51116376
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.286
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.28316
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.84 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۱۶:۳۹
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۱۱
فروش
0.01
139.53
139.213
سود
‪2.92 USD‬
GBPJPY
معامله
#50159078
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۷:۱۶:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
139.213
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.92 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۰۶
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۸:۴۸
فروش
0.02
113.5
112.403
سود
‪20.21 USD‬
CHFJPY
معامله
#52608770
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
113.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۸:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
112.403
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪20.21 USD‬
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۴۲:۳۲
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۳۷:۵۸
فروش
0.01
140.5
140.458
سود
‪0.38 USD‬
GBPJPY
معامله
#51158985
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۴۲:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۳۷:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
140.458
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۴۸
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۳۱
فروش
0.01
1.2976
1.28685
سود
‪10.75 USD‬
GBPUSD
معامله
#53338167
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2976
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.28685
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.75 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۲۲:۰۱
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۰
فروش
0.01
143.45
142.749
سود
‪6.34 USD‬
GBPJPY
معامله
#53321994
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۲۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.45
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
142.749
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.34 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۲۱
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۳۲
فروش
0.01
144.13
143.105
سود
‪9.25 USD‬
GBPJPY
معامله
#53064907
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
144.13
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
143.105
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.25 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۳۹
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۳
فروش
0.02
112.04
110.765
سود
‪23.02 USD‬
USDJPY
معامله
#53073101
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
112.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
110.765
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪23.02 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۲:۳۳
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۲۹
فروش
0.01
1.29262
1.28926
سود
‪3.36 USD‬
GBPUSD
معامله
#52872253
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۲:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29262
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.28926
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.36 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۴۷
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۱۶
فروش
0.01
1.293
1.29323
سود
‪-0.23 USD‬
GBPUSD
معامله
#51318833
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.293
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.29323
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.23 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۳۹
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۰۹
فروش
0.01
1.2966
1.29321
سود
‪3.39 USD‬
GBPUSD
معامله
#52908725
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2966
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.29321
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.39 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۱۱
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۰۵
فروش
0.01
1.2988
1.29305
سود
‪5.75 USD‬
GBPUSD
معامله
#52872324
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2988
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.29305
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.75 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۱:۰۷
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۴۴
فروش
0.02
1.3307
1.3231
سود
‪11.49 USD‬
USDCAD
معامله
#52859895
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۱:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3307
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.3231
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.49 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۱۶
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۳۹
فروش
0.02
112.8
111.945
سود
‪15.56 USD‬
CHFJPY
معامله
#52804156
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
112.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
111.945
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.56 USD‬
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۰:۴۷
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۱۶
فروش
0.02
1.2958
1.29044
سود
‪10.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#51951732
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2958
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.29044
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.72 USD‬
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۰۴:۵۸
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۱۰
فروش
0.01
1.2916
1.29041
سود
‪1.19 USD‬
GBPUSD
معامله
#50297308
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۰۴:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2916
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.29041
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.19 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۴۳
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۴۷
فروش
0.01
1.3018
1.295
سود
‪6.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#52784601
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3018
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.295
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.80 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۳۷
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۵۰
خرید
0.02
1.30076
1.3045
سود
‪7.48 USD‬
GBPUSD
معامله
#52779685
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30076
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.3045
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.48 USD‬
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۰۶
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۴۳
فروش
0.01
1.30157
1.29907
سود
‪2.50 USD‬
GBPUSD
معامله
#52359666
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30157
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.29907
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.50 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۰۵
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۳۸
فروش
0.01
1.3018
1.29911
سود
‪2.69 USD‬
GBPUSD
معامله
#52685332
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3018
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.29911
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.69 USD‬
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۶:۰۵
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۰۶
فروش
0.01
1.304
1.29972
سود
‪4.28 USD‬
GBPUSD
معامله
#52302583
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۶:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.304
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.29972
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.28 USD‬
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۷:۴۸
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۲۱:۵۳
فروش
0.02
1.305
1.29973
سود
‪10.54 USD‬
GBPUSD
معامله
#51888066
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۷:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.305
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۲۱:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.29973
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.54 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۲۶
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۰۰
فروش
0.02
1.3109
1.30565
سود
‪10.50 USD‬
GBPUSD
معامله
#52616144
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3109
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.30565
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.50 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۵۱
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۱:۵۷
خرید
0.01
0.8446
0.84692
سود
‪3.03 USD‬
EURGBP
معامله
#52677255
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8446
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۱:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.84692
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.03 USD‬
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۹:۵۶
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۱۰
فروش
0.01
142.8
142.47
سود
‪3.03 USD‬
GBPJPY
معامله
#52325931
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۹:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
142.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
142.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.03 USD‬
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۱۴
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۲۴
فروش
0.01
1.31309
1.30307
سود
‪10.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#52465566
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.30307
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.02 USD‬
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۱۷
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۷:۵۸
فروش
0.02
113.74
112.348
سود
‪25.56 USD‬
CHFJPY
معامله
#52424659
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
113.74
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۷:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
112.348
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪25.56 USD‬
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۰۵
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۲۶
فروش
0.01
121.88
120.953
سود
‪8.47 USD‬
EURJPY
معامله
#52269988
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
120.953
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.47 USD‬
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۵۳
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۱۴
فروش
0.01
122.35
120.957
سود
‪12.73 USD‬
EURJPY
معامله
#52345323
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
122.35
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
120.957
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.73 USD‬
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۳:۵۱
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۲۸
فروش
0.01
1.3126
1.2988
سود
‪13.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#52204569
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۳:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3126
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.2988
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.80 USD‬
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۹:۳۷
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۲۸
فروش
0.01
1.31676
1.30528
سود
‪11.48 USD‬
GBPUSD
معامله
#52161367
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۹:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31676
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.30528
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.48 USD‬
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۵۸:۲۷
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۲۳
فروش
0.01
1.31561
1.30529
سود
‪10.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#52162590
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۵۸:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31561
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.30529
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.32 USD‬
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۳
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۱۰
فروش
0.02
121.58
120.774
سود
‪14.91 USD‬
EURJPY
معامله
#51966397
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.58
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
120.774
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.91 USD‬
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۱۸
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۴۵
فروش
0.01
1.9516
1.95172
سود
‪-0.08 USD‬
GBPNZD
معامله
#49904603
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.9516
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.95172
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۳۳
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۱۵
خرید
0.02
0.8497
0.85696
سود
‪18.76 USD‬
EURGBP
معامله
#51248794
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8497
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.85696
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪18.76 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۲۱
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۴۲
فروش
0.01
1.9878
1.96516
سود
‪15.00 USD‬
GBPNZD
معامله
#49759473
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.9878
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.96516
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.00 USD‬
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۲:۵۱
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۰:۵۰
فروش
0.01
1.31574
1.31313
سود
‪2.61 USD‬
GBPUSD
معامله
#51501679
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۲:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31574
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۰:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.31313
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.61 USD‬
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۵۹:۱۸
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۳۴
فروش
0.01
1.07
1.05602
سود
‪8.98 USD‬
AUDNZD
معامله
#50301145
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۵۹:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.05602
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.98 USD‬
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۶:۱۷
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۰۳
فروش
0.01
1.2952
1.28368
سود
‪11.52 USD‬
GBPUSD
معامله
#50971564
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۶:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2952
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.28368
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.52 USD‬