حالت آزمایشی
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۳:۵۱
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۲۸
فروش
0.01
1.3126
1.2988
سود
13.80 USD
GBPUSD
معامله
#52204569
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۳:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3126
بهره
0.00 USD
مجموع
13.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.2988
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
13.80 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۹:۳۷
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۲۸
فروش
0.01
1.31676
1.30528
سود
11.48 USD
GBPUSD
معامله
#52161367
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۹:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31676
بهره
0.00 USD
مجموع
11.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.30528
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11.48 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۵۸:۲۷
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۲۳
فروش
0.01
1.31561
1.30529
سود
10.32 USD
GBPUSD
معامله
#52162590
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۵۸:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31561
بهره
0.00 USD
مجموع
10.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.30529
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
10.32 USD
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۳
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۱۰
فروش
0.02
121.58
120.774
سود
14.91 USD
EURJPY
معامله
#51966397
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.58
بهره
0.00 USD
مجموع
14.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۹:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
120.774
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
14.91 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۱۸
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۴۵
فروش
0.01
1.9516
1.95172
سود
-0.08 USD
GBPNZD
معامله
#49904603
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.9516
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.95172
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.08 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۳۳
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۱۵
خرید
0.02
0.8497
0.85696
سود
18.76 USD
EURGBP
معامله
#51248794
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8497
بهره
0.00 USD
مجموع
18.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.85696
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
18.76 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۲۱
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۴۲
فروش
0.01
1.9878
1.96516
سود
15.00 USD
GBPNZD
معامله
#49759473
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.9878
بهره
0.00 USD
مجموع
15.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۰:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.96516
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
15.00 USD
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۲:۵۱
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۰:۵۰
فروش
0.01
1.31574
1.31313
سود
2.61 USD
GBPUSD
معامله
#51501679
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۲:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31574
بهره
0.00 USD
مجموع
2.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۰:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.31313
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.61 USD
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۵۹:۱۸
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۳۴
فروش
0.01
1.07
1.05602
سود
8.98 USD
AUDNZD
معامله
#50301145
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۵۹:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07
بهره
0.00 USD
مجموع
8.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.05602
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
8.98 USD
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۶:۱۷
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۰۳
فروش
0.01
1.2952
1.28368
سود
11.52 USD
GBPUSD
معامله
#50971564
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۶:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2952
بهره
0.00 USD
مجموع
11.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.28368
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11.52 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۱۳:۲۵
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۳۶:۰۶
فروش
0.01
1.7133
1.71319
سود
0.07 USD
EURNZD
معامله
#49333797
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۱۳:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7133
بهره
0.00 USD
مجموع
0.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۳۶:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.71319
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.07 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۰۱
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۴:۳۸
فروش
0.01
1.06591
1.0549
سود
7.08 USD
AUDNZD
معامله
#49269225
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06591
بهره
0.00 USD
مجموع
7.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۴:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.0549
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7.08 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۳۵
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۱۶:۳۹
فروش
0.01
1.0771
1.0604
سود
10.71 USD
AUDNZD
معامله
#49269301
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0771
بهره
0.00 USD
مجموع
10.71 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۱۶:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.0604
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
10.71 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۴۴
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۲:۲۴
فروش
0.01
1.7188
1.71878
سود
0.01 USD
EURNZD
معامله
#49260211
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7188
بهره
0.00 USD
مجموع
0.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.71878
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.01 USD
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۲۳
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۴:۰۲
فروش
0.01
1.7349
1.71848
سود
10.52 USD
EURNZD
معامله
#49638144
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7349
بهره
0.00 USD
مجموع
10.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۴:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.71848
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
10.52 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۴۷:۱۹
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۶
فروش
0.01
1.7269
1.716
سود
6.98 USD
EURNZD
معامله
#49238972
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۴۷:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7269
بهره
0.00 USD
مجموع
6.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.716
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.98 USD
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۲۴
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۵
فروش
0.01
1.7484
1.72227
سود
16.76 USD
EURNZD
معامله
#49607132
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7484
بهره
0.00 USD
مجموع
16.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.72227
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
16.76 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۳۶
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۵۵
فروش
0.01
1.299
1.28927
سود
9.73 USD
GBPUSD
معامله
#50198763
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.299
بهره
0.00 USD
مجموع
9.73 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.28927
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
9.73 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۲۵
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۴:۴۴
فروش
0.01
2.0303
2.01779
سود
7.98 USD
GBPNZD
معامله
#50089552
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.0303
بهره
0.00 USD
مجموع
7.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۴:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
2.01779
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7.98 USD
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۱۹:۵۴
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۴۳
خرید
0.01
1.2737
1.27793
سود
4.23 USD
GBPUSD
معامله
#48653436
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۱۹:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2737
بهره
0.00 USD
مجموع
4.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.27793
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.23 USD
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۲۸
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۵۲
فروش
0.01
1.3255
1.32239
سود
2.35 USD
USDCAD
معامله
#49687235
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3255
بهره
0.00 USD
مجموع
2.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.32239
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.35 USD
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۴۶:۵۶
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۵۵
فروش
0.01
0.8732
0.8732
سود
0.00 USD
EURGBP
معامله
#48199801
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۴۶:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8732
بهره
0.00 USD
مجموع
0.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.8732
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.00 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۰:۰۵
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۰۴
فروش
0.01
0.8974
0.88105
سود
20.46 USD
EURGBP
معامله
#49804143
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8974
بهره
0.00 USD
مجموع
20.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.88105
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
20.46 USD
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۲۶:۲۶
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۵۲
فروش
0.01
1.969
1.94689
سود
13.99 USD
GBPNZD
معامله
#49691936
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۲۶:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.969
بهره
0.00 USD
مجموع
13.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.94689
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
13.99 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۲۳:۰۷
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۴۰
فروش
0.01
1.2447
1.2287
سود
16.00 USD
GBPUSD
معامله
#49424098
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۲۳:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2447
بهره
0.00 USD
مجموع
16.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.2287
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
16.00 USD
۲۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۱۳
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۲۰:۱۱
فروش
0.01
1.983
1.96591
سود
10.84 USD
GBPNZD
معامله
#49547507
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.983
بهره
0.00 USD
مجموع
10.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۲۰:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.96591
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
10.84 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۹:۳۳
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۱۴:۰۰
فروش
0.01
1.7545
1.73412
سود
12.94 USD
EURNZD
معامله
#49508715
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۹:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7545
بهره
0.00 USD
مجموع
12.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۱۴:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.73412
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
12.94 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۹:۳۳
۲۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۴۰
فروش
0.02
1.995
1.97892
سود
20.21 USD
GBPNZD
معامله
#49508743
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۹:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.995
بهره
0.00 USD
مجموع
20.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.97892
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
20.21 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۲۶:۱۴
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۵:۵۴
فروش
0.01
74.16
73.449
سود
6.59 USD
AUDJPY
معامله
#49368370
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۲۶:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
74.16
بهره
0.00 USD
مجموع
6.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۵:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
73.449
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.59 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۱۹
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۱۰
خرید
0.02
136.507
135.603
سود
-16.76 USD
GBPJPY
معامله
#48348275
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.507
بهره
0.00 USD
مجموع
-16.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
135.603
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-16.76 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۵:۲۰
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۴۷
فروش
0.01
1.627
1.62463
سود
1.61 USD
EURAUD
معامله
#49138564
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۵:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.627
بهره
0.00 USD
مجموع
1.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.62463
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.61 USD
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۱۶
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۳۹
فروش
0.03
0.883
0.87951
سود
13.17 USD
EURGBP
معامله
#48007436
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.883
بهره
0.00 USD
مجموع
13.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۴:۳۹
حجم معامله
0.03
خروج
0.87951
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
13.17 USD
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۰۴:۱۳
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۰۴:۱۳
فروش
0.03
0.888
0.88577
سود
8.32 USD
EURGBP
معامله
#48078612
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۰۴:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.888
بهره
0.00 USD
مجموع
8.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۰۴:۱۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.88577
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
8.32 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۰:۳۲
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۵۱:۲۵
فروش
0.01
1.61599
1.60241
سود
9.33 USD
EURAUD
معامله
#49269222
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۰:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.61599
بهره
0.00 USD
مجموع
9.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۵۱:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.60241
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
9.33 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۳:۲۰
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۵:۱۰
فروش
0.01
1.6148
1.60438
سود
7.14 USD
EURAUD
معامله
#49380303
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۳:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6148
بهره
0.00 USD
مجموع
7.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۵:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.60438
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7.14 USD
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۵۵
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۵۳:۰۳
خرید
0.02
1.2545
1.2493
سود
-10.40 USD
GBPUSD
معامله
#48385167
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2545
بهره
0.00 USD
مجموع
-10.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۵۳:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.2493
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-10.40 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۱۸:۵۱
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۴۴
فروش
0.01
0.8975
0.89159
سود
7.36 USD
EURGBP
معامله
#49257037
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۱۸:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8975
بهره
0.00 USD
مجموع
7.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.89159
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7.36 USD
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۵۳
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۳۸
فروش
0.02
0.8988
0.89157
سود
18.02 USD
EURGBP
معامله
#48629356
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8988
بهره
0.00 USD
مجموع
18.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.89157
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
18.02 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۱۸
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۵۲
فروش
0.01
119.08
117.96
سود
10.40 USD
EURJPY
معامله
#49312484
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
119.08
بهره
0.00 USD
مجموع
10.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
117.96
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
10.40 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۰۵
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۰۳
فروش
0.01
1.7333
1.70279
سود
19.64 USD
EURNZD
معامله
#49229165
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7333
بهره
0.00 USD
مجموع
19.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.70279
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
19.64 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۵۴:۲۰
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۰:۳۳
فروش
0.01
0.909
0.8911
سود
22.17 USD
EURGBP
معامله
#48979697
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۵۴:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.909
بهره
0.00 USD
مجموع
22.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۰:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.8911
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
22.17 USD
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۱۵
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۱۷
فروش
0.01
0.90691
0.89659
سود
12.73 USD
EURGBP
معامله
#49038016
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90691
بهره
0.00 USD
مجموع
12.73 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.89659
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
12.73 USD
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۲۸
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۱۱
فروش
0.02
0.908
0.89659
سود
28.15 USD
EURGBP
معامله
#48974247
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.908
بهره
0.00 USD
مجموع
28.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.89659
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
28.15 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۲۰
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۲:۳۵
خرید
0.01
1.2165
1.2296
سود
13.10 USD
GBPUSD
معامله
#49011211
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2165
بهره
0.00 USD
مجموع
13.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۴۲:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2296
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
13.10 USD
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۲۱
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۰۰
فروش
0.02
0.90595
0.90503
سود
2.25 USD
EURGBP
معامله
#48653035
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90595
بهره
0.00 USD
مجموع
2.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.90503
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.25 USD
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۳۳
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۵۰
فروش
0.02
0.9081
0.90485
سود
7.96 USD
EURGBP
معامله
#48649279
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9081
بهره
0.00 USD
مجموع
7.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.90485
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7.96 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۲۰
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۵۲
فروش
0.01
0.915
0.90601
سود
11.00 USD
EURGBP
معامله
#48921901
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.915
بهره
0.00 USD
مجموع
11.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.90601
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11.00 USD
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۳۷
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۴۴
فروش
0.03
0.878
0.92833
سود
-182.29 USD
EURGBP
معامله
#47963348
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.878
بهره
0.00 USD
مجموع
-182.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۴۴
حجم معامله
0.03
خروج
0.92833
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-182.29 USD
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۳۶
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۱۷:۳۷
فروش
0.01
1.701
1.71536
سود
-9.41 USD
EURNZD
معامله
#48717421
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.701
بهره
0.00 USD
مجموع
-9.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۱۷:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.71536
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-9.41 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۰۲
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۸:۳۷
خرید
0.01
1.28433
1.2269
سود
-57.43 USD
GBPUSD
معامله
#48199780
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28433
بهره
0.00 USD
مجموع
-57.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۸:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.2269
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-57.43 USD