حالت آزمایشی
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۱۴:۲۶
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۲۲:۰۱
فروش
0.02
1.26267
1.26217
سود
0.80 USD
GBPUSD
معامله
#103680514
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۱۴:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26267
بهره
0.00 USD
مجموع
1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۲۲:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.26217
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.80 USD
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۳۸
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۳۴
فروش
0.02
1.12523
1.12475
سود
1.75 USD
EURUSD
معامله
#101170530
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12523
بهره
0.99 USD
مجموع
0.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.12475
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.75 USD
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۰۴
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۲۳
خرید
0.02
1.2738
1.2743
سود
0.80 USD
GBPUSD
معامله
#101494934
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2738
بهره
0.00 USD
مجموع
1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.2743
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.80 USD
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۲۹
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۳۵
خرید
0.02
1.3281
1.32847
سود
0.36 USD
USDCAD
معامله
#101361050
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3281
بهره
0.00 USD
مجموع
0.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.32847
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.36 USD
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۴۰:۱۶
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۵۴:۴۱
فروش
0.02
1.26766
1.26716
سود
0.80 USD
GBPUSD
معامله
#101361032
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۴۰:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26766
بهره
0.00 USD
مجموع
1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۵۴:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.26716
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.80 USD
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۳
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۲۶
خرید
0.02
1.13008
1.13003
سود
-0.30 USD
EURUSD
معامله
#101170525
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13008
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.13003
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.30 USD
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۴۴:۰۰
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۲
فروش
0.02
1.3346
1.33415
سود
0.47 USD
USDCAD
معامله
#101170542
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۴۴:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3346
بهره
0.00 USD
مجموع
0.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.33415
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.47 USD
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۰۶:۰۲
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۴۷
خرید
0.02
1.27196
1.27218
سود
0.24 USD
GBPUSD
معامله
#100894881
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۰۶:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27196
بهره
0.00 USD
مجموع
0.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.27218
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.24 USD
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۲۳:۱۷
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۲۴
فروش
0.02
1.33829
1.33782
سود
0.50 USD
USDCAD
معامله
#100894877
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۲۳:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33829
بهره
0.00 USD
مجموع
0.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.33782
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.50 USD
۲۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۲۸
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۱۱
خرید
0.02
1.26998
1.27052
سود
-0.80 USD
GBPUSD
معامله
#100082135
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26998
بهره
-1.68 USD
مجموع
1.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.27052
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.80 USD
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۰۴
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۶:۴۵
خرید
0.02
1.35135
1.35113
سود
-0.25 USD
USDCAD
معامله
#98060965
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35135
بهره
0.28 USD
مجموع
-0.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۶:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.35113
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.25 USD
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۳۶
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۴۴
خرید
0.02
1.11772
1.11815
سود
0.66 USD
EURUSD
معامله
#98060911
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11772
بهره
0.00 USD
مجموع
0.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.11815
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.66 USD
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۵۰:۴۴
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۴۵
خرید
0.02
1.29124
1.29164
سود
0.36 USD
GBPUSD
معامله
#98060941
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۵۰:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29124
بهره
-0.24 USD
مجموع
0.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.29164
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.36 USD
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۴۵
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۳۸
فروش
0.02
1.28794
1.28745
سود
0.78 USD
GBPUSD
معامله
#98060945
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28794
بهره
0.00 USD
مجموع
0.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.28745
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.78 USD
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۵۶
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۲۶:۳۲
فروش
0.02
112.118
112.123
سود
-0.29 USD
USDJPY
معامله
#98060957
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
112.118
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۲۶:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
112.123
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.29 USD
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۰۴
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۴۲
فروش
0.02
1.11958
1.11924
سود
0.48 USD
EURUSD
معامله
#97974528
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11958
بهره
0.00 USD
مجموع
0.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.11924
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.48 USD
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۰۸
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۴۹
فروش
0.02
1.2922
1.29174
سود
0.72 USD
GBPUSD
معامله
#97974540
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2922
بهره
0.00 USD
مجموع
0.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.29174
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.72 USD
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۱۷:۱۴
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۲۶:۰۷
خرید
0.02
1.31688
1.31735
سود
0.74 USD
GBPUSD
معامله
#97008668
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۱۷:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31688
بهره
0.00 USD
مجموع
0.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۲۶:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.31735
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.74 USD
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۵۴
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۴۱:۴۰
فروش
0.02
1.33346
1.33302
سود
0.41 USD
USDCAD
معامله
#96931004
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۰۴:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33346
بهره
-0.05 USD
مجموع
0.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۴۱:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.33302
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.41 USD
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۱۹
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۳۵:۱۱
خرید
0.02
0.70801
0.70845
سود
0.68 USD
AUDUSD
معامله
#96930942
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70801
بهره
0.00 USD
مجموع
0.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۳۵:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.70845
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.68 USD
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۲:۱۹
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۵:۳۲
فروش
0.02
1.30846
1.30809
سود
0.54 USD
GBPUSD
معامله
#96858227
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۲:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30846
بهره
0.00 USD
مجموع
0.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۵:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.30809
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.54 USD
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۵:۰۲
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۵۹:۵۲
خرید
0.01
1.14442
1.14466
سود
-5.39 USD
EURUSD
معامله
#94395040
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.14442
بهره
-5.53 USD
مجموع
0.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۵۹:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.14466
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-5.39 USD
۲۸.۰۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۳۸
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۲۹:۴۵
خرید
0.01
1.14162
1.14262
سود
-1.42 USD
EURUSD
معامله
#94440108
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.14162
بهره
-2.32 USD
مجموع
1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۲۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.14262
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.42 USD
۲۶.۰۲.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۰۷
۲۶.۰۲.۲۰۱۹ ۲۱:۲۷:۳۷
خرید
0.01
1.13821
1.13912
سود
0.81 USD
EURUSD
معامله
#94502675
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13821
بهره
0.00 USD
مجموع
0.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۱۹ ۲۱:۲۷:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.13912
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.81 USD
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۰۹:۳۶:۴۲
۱۹.۰۲.۲۰۱۹ ۱۹:۲۹:۴۶
خرید
0.02
1.30497
1.30542
سود
-2.66 USD
GBPUSD
معامله
#94395353
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۰۹:۳۶:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30497
بهره
-3.36 USD
مجموع
0.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۱۹ ۱۹:۲۹:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.30542
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.66 USD
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۱:۳۴
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۰۰
خرید
0.02
1.12939
1.13018
سود
1.38 USD
EURUSD
معامله
#94806033
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۱:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12939
بهره
0.00 USD
مجموع
1.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.13018
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.38 USD
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۱
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۲۸
خرید
0.01
1.28916
1.29011
سود
0.85 USD
GBPUSD
معامله
#94718339
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28916
بهره
0.00 USD
مجموع
0.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.29011
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.85 USD
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۱۳
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۲۷
خرید
0.01
1.12952
1.13051
سود
0.89 USD
EURUSD
معامله
#94718338
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12952
بهره
0.00 USD
مجموع
0.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.13051
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.89 USD
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۰۵:۵۸:۳۰
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۲۱
خرید
0.02
110.648
110.437
سود
-4.02 USD
USDJPY
معامله
#94718343
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۰۵:۵۸:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.648
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
110.437
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-4.02 USD
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۰۲:۲۰:۳۷
۰۷.۰۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۳۲
خرید
0.02
110.013
110.063
سود
0.99 USD
USDJPY
معامله
#94395613
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۰۲:۲۰:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.013
بهره
0.28 USD
مجموع
0.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
110.063
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.99 USD
۰۷.۰۲.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۴۶
۰۷.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۰۸:۰۶
خرید
0.01
1.32355
1.32394
سود
0.19 USD
USDCAD
معامله
#94502719
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32355
بهره
0.00 USD
مجموع
0.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۰۸:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.32394
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.19 USD
۰۶.۰۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۵۲
۰۶.۰۲.۲۰۱۹ ۰۷:۳۲:۰۴
خرید
0.02
1.31467
1.31488
سود
0.12 USD
USDCAD
معامله
#94440004
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31467
بهره
0.00 USD
مجموع
0.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۲.۲۰۱۹ ۰۷:۳۲:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.31488
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.12 USD
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۱:۴۰
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۵:۴۴
خرید
0.02
0.72345
0.72389
سود
0.68 USD
AUDUSD
معامله
#94395854
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۱:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72345
بهره
0.00 USD
مجموع
0.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۰۵:۳۵:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.72389
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.68 USD
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۰۱:۲۹:۴۷
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۰۱:۵۷:۲۷
فروش
0.02
0.72185
0.72135
سود
0.80 USD
AUDUSD
معامله
#94395900
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۰۱:۲۹:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72185
بهره
0.00 USD
مجموع
1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۰۱:۵۷:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.72135
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.80 USD
۰۱.۰۲.۲۰۱۹ ۰۷:۴۲:۴۹
۰۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۰۸
فروش
0.02
1.14341
1.14317
سود
0.32 USD
EURUSD
معامله
#94251275
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۱۹ ۰۷:۴۲:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.14341
بهره
0.04 USD
مجموع
0.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.14317
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.32 USD
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۵۳
۰۱.۰۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۲۵
فروش
0.02
1.31209
1.31164
سود
0.44 USD
USDCAD
معامله
#94251346
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31209
بهره
-0.05 USD
مجموع
0.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.31164
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.44 USD
۰۱.۰۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۶:۴۲
۰۱.۰۲.۲۰۱۹ ۰۳:۴۵:۰۰
خرید
0.02
1.3137
1.3142
سود
0.56 USD
USDCAD
معامله
#94251368
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۱۹ ۰۰:۱۶:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3137
بهره
0.00 USD
مجموع
0.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۱۹ ۰۳:۴۵:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.3142
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.56 USD
۰۱.۰۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۷:۱۸
۰۱.۰۲.۲۰۱۹ ۰۳:۲۷:۳۳
فروش
0.02
0.72637
0.72587
سود
0.80 USD
AUDUSD
معامله
#94251387
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۷:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72637
بهره
0.00 USD
مجموع
1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۱۹ ۰۳:۲۷:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.72587
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.80 USD
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۶:۲۸
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۴۰
خرید
0.02
1.31333
1.31383
سود
0.80 USD
GBPUSD
معامله
#94145887
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۶:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31333
بهره
0.00 USD
مجموع
1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.31383
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.80 USD
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۱:۱۴
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۱۰:۴۹
خرید
0.02
1.15012
1.15062
سود
0.80 USD
EURUSD
معامله
#94145851
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۱:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15012
بهره
0.00 USD
مجموع
1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۱۰:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.15062
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.80 USD
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۵۲:۴۴
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۲۱
فروش
0.02
108.855
108.805
سود
0.72 USD
USDJPY
معامله
#94145908
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۵۲:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.855
بهره
0.00 USD
مجموع
0.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
108.805
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.72 USD
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۴:۵۴
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۴۱
فروش
0.01
1.32709
1.3266
سود
0.24 USD
USDCAD
معامله
#94049315
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۴:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32709
بهره
-0.03 USD
مجموع
0.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.3266
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.24 USD
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۷:۴۷
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۳
خرید
0.02
0.71565
0.71615
سود
0.80 USD
AUDUSD
معامله
#94049266
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۷:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71565
بهره
0.00 USD
مجموع
1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.71615
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.80 USD
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۱۰
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۳۲
خرید
0.01
1.298
1.2984
سود
0.30 USD
GBPUSD
معامله
#93500884
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.298
بهره
0.00 USD
مجموع
0.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.2984
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.30 USD
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۴:۳۲
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۵۶:۱۸
فروش
0.01
1.33296
1.33269
سود
0.10 USD
USDCAD
معامله
#93501154
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۴:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33296
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۵۶:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.33269
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۴:۲۲
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۲:۴۷
خرید
0.01
0.71307
0.71357
سود
0.40 USD
AUDUSD
معامله
#93500904
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۴:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71307
بهره
0.00 USD
مجموع
0.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۲:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.71357
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.40 USD
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۴:۳۷
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۳:۱۴:۱۲
خرید
0.01
109.476
109.526
سود
0.36 USD
USDJPY
معامله
#93500894
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۴:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.476
بهره
0.00 USD
مجموع
0.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۳:۱۴:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
109.526
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.36 USD
۲۲.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۴:۳۷
۲۲.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۴۷:۳۷
خرید
0.01
1.33115
1.33162
سود
0.25 USD
USDCAD
معامله
#93351192
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۴:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.33115
بهره
0.00 USD
مجموع
0.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۴۷:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.33162
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.25 USD
۱۶.۰۱.۲۰۱۹ ۲۲:۴۲:۱۸
۱۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۳:۵۱
فروش
0.01
1.28722
1.28678
سود
0.41 USD
GBPUSD
معامله
#93076486
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۱۹ ۲۲:۴۲:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28722
بهره
0.07 USD
مجموع
0.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۳:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.28678
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.41 USD
۱۶.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۳۹:۴۱
۱۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۰:۲۵
فروش
0.01
0.71666
0.7162
سود
0.28 USD
AUDUSD
معامله
#93076621
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۳۹:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71666
بهره
-0.08 USD
مجموع
0.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۰:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.7162
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.28 USD