حالت آزمایشی
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۳۴:۳۲
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۴۸
فروش
0.01
1.17964
1.18085
سود
‪-1.31 USD‬
EURUSD
معامله
#144890580
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۳۴:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17964
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.18085
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.31 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۵۹
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۲۰
خرید
0.02
1.30899
1.30616
سود
‪-5.86 USD‬
GBPUSD
معامله
#143592961
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30899
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.30616
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-5.86 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۲۵
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۴۶:۳۷
خرید
0.02
1.34116
1.33456
سود
‪-10.09 USD‬
USDCAD
معامله
#141564876
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.34116
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۴۶:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.33456
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-10.09 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۱۳
فروش
0.02
1805.1
1828.65
سود
‪-47.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#140123255
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1805.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-47.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
1828.65
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-47.50 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۱۳
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۱۲
فروش
0.05
121.809
120.393
سود
‪65.23 USD‬
EURJPY
معامله
#139899537
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.809
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪66.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۱۲
حجم معامله
0.05
خروج
120.393
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪65.23 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۱۹:۰۵
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۱۱
فروش
0.05
121.911
120.391
سود
‪70.09 USD‬
EURJPY
معامله
#139968783
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۱۹:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.911
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪71.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
120.391
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪70.09 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۲
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۷
خرید
0.05
1.61832
1.62057
سود
‪6.80 USD‬
EURAUD
معامله
#139391301
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.61832
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.62057
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪6.80 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۰۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۳
فروش
0.05
0.9099
0.90969
سود
‪0.30 USD‬
EURGBP
معامله
#138811739
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9099
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.90969
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۰۰
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۳
فروش
0.05
1760.5
1785.64
سود
‪-126.70 USD‬
XAUUSD
معامله
#138802384
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1760.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-125.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۳
حجم معامله
0.05
خروج
1785.64
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-126.70 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۰۱
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۵۱
فروش
0.05
1764.5
1762.25
سود
‪10.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#138716397
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1764.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
1762.25
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪10.25 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۰۱
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۲۵:۵۸
فروش
0.05
1763.06
1760.81
سود
‪10.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#138671334
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1763.06
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۲۵:۵۸
حجم معامله
0.05
خروج
1760.81
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪10.25 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۳۷
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۲۱
فروش
0.03
0.90558
0.90231
سود
‪11.60 USD‬
EURGBP
معامله
#138095910
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90558
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۲۱
حجم معامله
0.03
خروج
0.90231
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪11.60 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۲۷
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۱۹
فروش
0.03
0.90734
0.9023
سود
‪18.20 USD‬
EURGBP
معامله
#138413275
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90734
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۱۴:۱۹
حجم معامله
0.03
خروج
0.9023
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪18.20 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۲
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۳۱
فروش
0.01
1768.16
1765.91
سود
‪2.05 USD‬
XAUUSD
معامله
#138603855
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1768.16
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1765.91
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.05 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۳۰:۰۳
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۵۱:۲۰
فروش
0.01
1767.43
1765.18
سود
‪2.05 USD‬
XAUUSD
معامله
#138555027
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۳۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1767.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۵۱:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1765.18
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.05 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۰۱
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۳۷:۳۹
فروش
0.01
1773.02
1771.77
سود
‪1.05 USD‬
XAUUSD
معامله
#138452864
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1773.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۳۷:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1771.77
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۰۲
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۳:۵۲
خرید
0.01
1.79901
1.80026
سود
‪0.67 USD‬
GBPAUD
معامله
#138377225
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79901
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۳:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.80026
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.67 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۲
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۰۲
فروش
0.01
1755.59
1754.34
سود
‪1.05 USD‬
XAUUSD
معامله
#138364591
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1755.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1754.34
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۰۲
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۱۲
فروش
0.01
1758.68
1757.43
سود
‪1.05 USD‬
XAUUSD
معامله
#138319801
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1758.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۴:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1757.43
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۰۰
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۴۸
فروش
0.01
1758.28
1757.03
سود
‪1.05 USD‬
XAUUSD
معامله
#138180659
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1758.28
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1757.03
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۰۲
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۴۶
خرید
0.01
1.81237
1.81362
سود
‪0.66 USD‬
GBPAUD
معامله
#138032927
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.81237
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.81362
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۰۲
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۳۰
فروش
0.01
0.932
0.93141
سود
‪0.24 USD‬
AUDCAD
معامله
#138003269
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.932
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.93141
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۰۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۱۱
فروش
0.01
106.773
106.998
سود
‪-2.20 USD‬
USDJPY
معامله
#137958096
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.773
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
106.998
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.20 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۵:۰۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۴۱:۱۸
فروش
0.01
1.12334
1.12264
سود
‪0.60 USD‬
EURUSD
معامله
#137947101
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12334
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۴۱:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.12264
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۳۰:۰۲
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۴:۱۴
خرید
0.01
1.35707
1.35754
سود
‪0.25 USD‬
USDCAD
معامله
#137946668
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۳۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35707
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۴:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.35754
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۲۶:۴۹
خرید
0.01
1.35654
1.35726
سود
‪0.43 USD‬
USDCAD
معامله
#137945943
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35654
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۲۶:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.35726
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۲
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۷:۳۶
خرید
0.01
1.3557
1.35633
سود
‪0.36 USD‬
USDCAD
معامله
#137945577
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3557
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۷:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.35633
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۲
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۴:۴۹
فروش
0.01
107.2
107.108
سود
‪0.76 USD‬
USDJPY
معامله
#137906587
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۴:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
107.108
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.76 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۰۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۳۳
فروش
0.01
107.239
107.196
سود
‪0.30 USD‬
USDJPY
معامله
#137900455
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.239
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
107.196
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۴۰:۰۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۸
خرید
0.01
107.375
107.138
سود
‪-2.31 USD‬
USDJPY
معامله
#137870456
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.375
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
107.138
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.31 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۰۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۵۶
فروش
0.01
1.35363
1.35266
سود
‪0.62 USD‬
USDCAD
معامله
#137863362
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35363
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.35266
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۰۲
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۶
فروش
0.01
1.3514
1.35367
سود
‪-1.78 USD‬
USDCAD
معامله
#137853464
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3514
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.35367
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.78 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۰۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۸:۴۷
فروش
0.01
1.35236
1.35177
سود
‪0.34 USD‬
USDCAD
معامله
#137852101
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35236
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۸:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.35177
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۰۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۴۸
فروش
0.01
1.35265
1.35209
سود
‪0.31 USD‬
USDCAD
معامله
#137851647
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35265
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.35209
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.31 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۵:۰۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۲۱
خرید
0.01
0.95137
0.94912
سود
‪-2.47 USD‬
USDCHF
معامله
#137836484
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95137
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.94912
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.47 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۰۶
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۴
فروش
0.01
1.35428
1.35653
سود
‪-1.76 USD‬
USDCAD
معامله
#137835510
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35428
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.35653
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.76 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۵:۰۲
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۲۳
فروش
0.01
1.35457
1.35383
سود
‪0.45 USD‬
USDCAD
معامله
#137835098
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.35383
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۰۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۰:۰۶
فروش
0.01
1.35446
1.35393
سود
‪0.29 USD‬
USDCAD
معامله
#137834799
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35446
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۰:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.35393
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۲۰:۰۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۱
فروش
0.01
1.3554
1.35457
سود
‪0.51 USD‬
USDCAD
معامله
#137833807
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۲۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3554
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.35457
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۲۰:۰۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۱۹:۰۱
فروش
0.01
0.6876
0.68675
سود
‪0.75 USD‬
AUDUSD
معامله
#137827775
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6876
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.68675
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۱۸:۰۳
فروش
0.01
0.68835
0.68782
سود
‪0.43 USD‬
AUDUSD
معامله
#137825857
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68835
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۱۸:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.68782
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۰۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۵۵:۱۰
فروش
0.01
0.68881
0.68827
سود
‪0.44 USD‬
AUDUSD
معامله
#137824164
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68881
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۵۵:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.68827
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۰۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۵۰
فروش
0.01
0.68962
0.68888
سود
‪0.64 USD‬
AUDUSD
معامله
#137822352
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68962
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.68888
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۵۳
فروش
0.01
0.68732
0.68962
سود
‪-2.40 USD‬
AUDUSD
معامله
#137817878
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68732
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.68962
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.40 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۰۹
فروش
0.01
0.68535
0.68753
سود
‪-2.28 USD‬
AUDUSD
معامله
#137815733
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68535
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.68753
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.28 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۵
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۲۵
فروش
0.01
0.68432
0.68376
سود
‪0.46 USD‬
AUDUSD
معامله
#137814856
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68432
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.68376
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۳۴
فروش
0.01
0.68574
0.6848
سود
‪0.84 USD‬
AUDUSD
معامله
#137813918
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68574
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.6848
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۰۴
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۴۰
خرید
0.01
0.95154
0.95214
سود
‪0.53 USD‬
USDCHF
معامله
#137812362
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95154
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.95214
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۲۳
خرید
0.01
107.613
107.385
سود
‪-2.22 USD‬
USDJPY
معامله
#137809163
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.613
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
107.385
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.22 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۰۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۰۳
خرید
0.01
0.95036
0.9514
سود
‪0.99 USD‬
USDCHF
معامله
#137807955
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95036
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.9514
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.99 USD‬