حالت آزمایشی
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۵۹
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۱
فروش
0.01
1.39148
1.38648
سود
‪4.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#159498991
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39148
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38648
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.90 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۱
فروش
0.01
1.38848
1.38648
سود
‪1.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#159498987
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38848
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38648
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.90 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۳۳
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۲
خرید
0.01
1.38817
1.39317
سود
‪4.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#159454845
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38817
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.39317
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.90 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۰۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۲
خرید
0.01
1.39117
1.39317
سود
‪1.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#159454844
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39117
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.39317
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.90 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۶
فروش
0.01
1.38549
1.38649
سود
‪-1.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#159376621
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38549
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38649
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.10 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۱۹
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۶
فروش
0.02
1.39149
1.38649
سود
‪9.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#159394541
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۰:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39149
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.38649
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪9.80 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۴۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۶
فروش
0.01
1.38849
1.38649
سود
‪1.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#159376627
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38849
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38649
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.90 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۴
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۷
خرید
0.01
0.86842
0.86722
سود
‪-1.86 USD‬
EURGBP
معامله
#159097443
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86842
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.86722
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.86 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۶:۴۴
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۷
خرید
0.01
0.86242
0.86722
سود
‪6.47 USD‬
EURGBP
معامله
#159399076
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۶:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86242
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.86722
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.47 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۴۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۷
خرید
0.01
0.86542
0.86722
سود
‪2.30 USD‬
EURGBP
معامله
#159097445
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86542
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.86722
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.30 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۴۹
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۹
خرید
0.12
1.20373
1.20473
سود
‪10.80 USD‬
EURUSD
معامله
#159276382
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20373
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۹
حجم معامله
0.12
خروج
1.20473
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪10.80 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۲:۰۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۹
خرید
0.02
1.21273
1.20473
سود
‪-16.20 USD‬
EURUSD
معامله
#159221480
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21273
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.20473
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-16.20 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۹
خرید
0.31
1.20073
1.20473
سود
‪120.90 USD‬
EURUSD
معامله
#159279144
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20073
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪124.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۹
حجم معامله
0.31
خروج
1.20473
هزینه های کمیسیون
‪-3.10 USD‬
سود
‪120.90 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۴۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۹
خرید
0.05
1.20673
1.20473
سود
‪-10.50 USD‬
EURUSD
معامله
#159265522
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20673
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.20473
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-10.50 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۱۷
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۹
خرید
0.02
1.20973
1.20473
سود
‪-10.20 USD‬
EURUSD
معامله
#159221482
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20973
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.20473
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-10.20 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۰۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۶
خرید
0.01
0.7735
0.775
سود
‪1.40 USD‬
AUDUSD
معامله
#159453921
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7735
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.775
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۶
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۶
خرید
0.01
0.7704
0.775
سود
‪4.50 USD‬
AUDUSD
معامله
#159453923
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7704
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.775
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.50 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۰۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۷
فروش
0.01
0.77189
0.77039
سود
‪1.40 USD‬
AUDUSD
معامله
#159379416
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.77039
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۵۷
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۷
فروش
0.01
0.77499
0.77039
سود
‪4.50 USD‬
AUDUSD
معامله
#159379423
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77499
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.77039
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.50 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۶:۰۰
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۴۹
خرید
0.01
0.71649
0.72139
سود
‪4.80 USD‬
NZDUSD
معامله
#159449493
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71649
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.72139
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.80 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۱
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۲۷
فروش
0.01
1.20279
1.19879
سود
‪3.90 USD‬
EURUSD
معامله
#159371138
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20279
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.19879
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.90 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۱۱
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۳
خرید
0.02
1.38609
1.39109
سود
‪9.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#159351901
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38609
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.39109
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪9.80 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۳:۰۴
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۳
خرید
0.01
1.38909
1.39109
سود
‪1.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#159341675
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۳:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38909
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.39109
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.90 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۰۰
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۳
خرید
0.01
1.39209
1.39109
سود
‪-1.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#159341669
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39209
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.39109
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.10 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۵۵
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۸
خرید
0.01
0.76878
0.77338
سود
‪4.50 USD‬
AUDUSD
معامله
#159379385
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.76878
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.77338
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.50 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۵۱
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۸
خرید
0.01
0.77188
0.77338
سود
‪1.40 USD‬
AUDUSD
معامله
#159341606
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77188
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.77338
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۸
خرید
0.01
0.77498
0.77338
سود
‪-1.70 USD‬
AUDUSD
معامله
#159341604
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77498
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.77338
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.70 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۳۳
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۱۵
خرید
0.01
0.71766
0.71656
سود
‪-1.20 USD‬
NZDUSD
معامله
#159347504
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71766
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.71656
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.20 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۲۳
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۱۵
خرید
0.01
0.71466
0.71656
سود
‪1.80 USD‬
NZDUSD
معامله
#159355806
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71466
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.71656
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۴۹
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۱۵
خرید
0.03
0.71166
0.71656
سود
‪14.40 USD‬
NZDUSD
معامله
#159380396
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71166
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۱۵
حجم معامله
0.03
خروج
0.71656
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪14.40 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۰۰
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۱۵
خرید
0.01
0.72066
0.71656
سود
‪-4.20 USD‬
NZDUSD
معامله
#159347501
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72066
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.71656
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-4.20 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۵۹
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۵
فروش
0.01
0.7766
0.772
سود
‪4.50 USD‬
AUDUSD
معامله
#159277152
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7766
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.772
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.50 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۰
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۵
فروش
0.01
0.7735
0.772
سود
‪1.40 USD‬
AUDUSD
معامله
#159277149
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7735
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.772
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۰:۰۱:۰۵
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۱۴
فروش
0.01
0.7173200000000001
0.71542
سود
‪1.80 USD‬
NZDUSD
معامله
#159300711
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۰:۰۱:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7173200000000001
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.71542
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۹
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۱۴
فروش
0.01
0.72032
0.71542
سود
‪4.80 USD‬
NZDUSD
معامله
#159300717
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72032
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.71542
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.80 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۰
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۷
فروش
0.01
1.38153
1.38553
سود
‪-4.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#159280768
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38153
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38553
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-4.10 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۰۷
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۷
فروش
0.02
1.38753
1.38553
سود
‪3.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#159327554
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38753
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.38553
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.80 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۲۷
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۷
فروش
0.01
1.38453
1.38553
سود
‪-1.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#159280777
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38453
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38553
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.10 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۵۳
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۷
فروش
0.06
1.39053
1.38553
سود
‪29.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#159335132
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39053
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪30.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۵۷
حجم معامله
0.06
خروج
1.38553
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪29.40 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۱۰
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۸
فروش
0.01
1.20683
1.20283
سود
‪3.90 USD‬
EURUSD
معامله
#159279209
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20683
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.20283
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.90 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۰۰
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۸
فروش
0.01
1.20383
1.20283
سود
‪0.90 USD‬
EURUSD
معامله
#159279190
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20383
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.20283
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۱۴
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۳
خرید
0.03
0.71873
0.72063
سود
‪5.40 USD‬
NZDUSD
معامله
#159272563
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71873
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.72063
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪5.40 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۷
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۳
خرید
0.02
0.72173
0.72063
سود
‪-2.40 USD‬
NZDUSD
معامله
#159220055
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72173
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.72063
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.40 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۰۰
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۳
خرید
0.02
0.72473
0.72063
سود
‪-8.40 USD‬
NZDUSD
معامله
#159220051
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72473
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.72063
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-8.40 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۲۴
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۳
خرید
0.07
0.71573
0.72063
سود
‪33.60 USD‬
NZDUSD
معامله
#159278509
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71573
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪34.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۳
حجم معامله
0.07
خروج
0.72063
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪33.60 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۱
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۳۸
فروش
0.01
0.86552
0.86672
سود
‪-1.87 USD‬
EURGBP
معامله
#159031900
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86552
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.86672
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.87 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۸
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۳۸
فروش
0.01
0.86852
0.86672
سود
‪2.31 USD‬
EURGBP
معامله
#159080009
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86852
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.86672
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.31 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۱۱
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۳۸
فروش
0.03
0.87152
0.86672
سود
‪19.45 USD‬
EURGBP
معامله
#159085855
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87152
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۳۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.86672
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪19.45 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۰۰
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۳۸
فروش
0.01
0.86252
0.86672
سود
‪-6.05 USD‬
EURGBP
معامله
#159031895
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86252
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.86672
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-6.05 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۰۰
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۲۸
خرید
0.01
1.38695
1.39195
سود
‪4.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#159334592
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38695
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.39195
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.90 USD‬