حالت آزمایشی
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۲۳
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۲۲:۰۷:۲۴
فروش
0.05
146.271
146.122
سود
5.66 EUR
GBPJPY
معامله
#47697573
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
146.271
بهره
-0.22 EUR
مجموع
5.88 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۲۲:۰۷:۲۴
حجم معامله
0.05
خروج
146.122
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
5.66 EUR
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۶:۰۳
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۵۹
خرید
0.1
145.589
146.188
سود
47.84 EUR
GBPJPY
معامله
#47664012
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
145.589
بهره
0.48 EUR
مجموع
47.36 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
146.188
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
47.84 EUR
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۳۷
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۱۷:۳۶
فروش
0.2
0.71152
0.71329
سود
-31.35 EUR
AUDUSD
معامله
#47672879
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71152
بهره
0.00 EUR
مجموع
-31.35 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۱۷:۳۶
حجم معامله
0.2
خروج
0.71329
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-31.35 EUR
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۴۰:۱۶
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۳۴
خرید
0.1
145.668
145.34
سود
-26.15 EUR
GBPJPY
معامله
#47643903
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۴۰:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
145.668
بهره
0.00 EUR
مجموع
-26.15 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۳۴
حجم معامله
0.1
خروج
145.34
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-26.15 EUR
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۴۸
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۱۲
خرید
0.1
145.576
145.343
سود
-18.59 EUR
GBPJPY
معامله
#47635590
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
145.576
بهره
0.00 EUR
مجموع
-18.59 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۱۲
حجم معامله
0.1
خروج
145.343
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-18.59 EUR
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۲۱
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۰
فروش
0.2
0.70916
0.7104
سود
-22.06 EUR
AUDUSD
معامله
#47635588
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70916
بهره
0.00 EUR
مجموع
-22.06 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۰
حجم معامله
0.2
خروج
0.7104
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-22.06 EUR
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۰۴
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۱۱:۵۸
فروش
0.2
0.71092
0.71089
سود
-0.60 EUR
AUDUSD
معامله
#47620190
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71092
بهره
-1.14 EUR
مجموع
0.54 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۱۱:۵۸
حجم معامله
0.2
خروج
0.71089
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-0.60 EUR
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۴۶
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۰۰
خرید
0.1
144.813
147.15
سود
187.03 EUR
GBPJPY
معامله
#47592740
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
144.813
بهره
0.32 EUR
مجموع
186.71 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
147.15
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
187.03 EUR
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۱۵
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۲۹:۲۰
فروش
0.2
0.71178
0.71023
سود
26.47 EUR
AUDUSD
معامله
#47592868
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71178
بهره
-1.14 EUR
مجموع
27.61 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۲۹:۲۰
حجم معامله
0.2
خروج
0.71023
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
26.47 EUR
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۹:۳۶
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۱۱
فروش
0.2
0.70742
0.70868
سود
-22.84 EUR
AUDUSD
معامله
#47493929
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۹:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70742
بهره
-0.57 EUR
مجموع
-22.27 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۱۱
حجم معامله
0.2
خروج
0.70868
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-22.84 EUR
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۴۶
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۱۴
فروش
0.2
0.70615
0.70849
سود
-41.50 EUR
AUDUSD
معامله
#47475149
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70615
بهره
0.00 EUR
مجموع
-41.50 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۱۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.70849
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-41.50 EUR
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۰۵:۵۷:۵۷
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۲۷:۱۱
فروش
0.2
0.70764
0.70299
سود
68.23 EUR
AUDUSD
معامله
#47319848
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۰۵:۵۷:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70764
بهره
-14.69 EUR
مجموع
82.92 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۲۷:۱۱
حجم معامله
0.2
خروج
0.70299
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
68.23 EUR
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۶:۲۳:۳۴
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۳۵
خرید
0.1
147.213
146.743
سود
-37.21 EUR
GBPJPY
معامله
#47449189
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۶:۲۳:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
147.213
بهره
0.00 EUR
مجموع
-37.21 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۳۵
حجم معامله
0.1
خروج
146.743
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-37.21 EUR
۰۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۶:۳۹:۲۱
۰۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۳۹
خرید
0.1
148.095
148.066
سود
-2.28 EUR
GBPJPY
معامله
#47417803
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۱۹ ۰۶:۳۹:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
148.095
بهره
0.00 EUR
مجموع
-2.28 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۳۹
حجم معامله
0.1
خروج
148.066
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-2.28 EUR
۲۱.۰۲.۲۰۱۹ ۰۶:۵۷:۰۴
۲۲.۰۲.۲۰۱۹ ۰۶:۴۵:۲۶
خرید
0.1
144.55
144.314
سود
-18.64 EUR
GBPJPY
معامله
#47369593
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۱۹ ۰۶:۵۷:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
144.55
بهره
0.16 EUR
مجموع
-18.80 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۲.۲۰۱۹ ۰۶:۴۵:۲۶
حجم معامله
0.1
خروج
144.314
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-18.64 EUR
۲۰.۰۲.۲۰۱۹ ۰۵:۵۰:۱۰
۲۱.۰۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۴:۱۴
خرید
0.1
144.683
144.379
سود
-23.72 EUR
GBPJPY
معامله
#47362722
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۱۹ ۰۵:۵۰:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
144.683
بهره
0.48 EUR
مجموع
-24.20 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۴:۱۴
حجم معامله
0.1
خروج
144.379
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-23.72 EUR
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۰۵:۵۱:۴۴
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۲۳
خرید
0.04
142.358
141.417
سود
-29.88 EUR
GBPJPY
معامله
#47319832
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۰۵:۵۱:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
142.358
بهره
0.25 EUR
مجموع
-30.13 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۲۳
حجم معامله
0.04
خروج
141.417
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-29.88 EUR
۰۸.۰۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۱۶
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۰۵:۴۹:۰۸
فروش
0.06
141.998
142.363
سود
-18.09 EUR
GBPJPY
معامله
#47311363
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.998
بهره
-0.54 EUR
مجموع
-17.55 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۰۵:۴۹:۰۸
حجم معامله
0.06
خروج
142.363
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-18.09 EUR
۱۱.۰۲.۲۰۱۹ ۰۶:۱۰:۵۱
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۳۸:۳۴
فروش
0.2
0.70935
0.70837
سود
16.80 EUR
AUDUSD
معامله
#47313538
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۱۹ ۰۶:۱۰:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70935
بهره
-0.57 EUR
مجموع
17.37 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۳۸:۳۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.70837
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
16.80 EUR
۰۷.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۳۷
۰۸.۰۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۰۰
خرید
0.03
142.369
141.985
سود
-9.21 EUR
GBPJPY
معامله
#47304961
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
142.369
بهره
0.05 EUR
مجموع
-9.26 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
141.985
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-9.21 EUR
۰۷.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۳۵:۳۱
۰۸.۰۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۵۳
خرید
0.03
1.91366
1.91724
سود
6.13 EUR
GBPNZD
معامله
#47300434
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۳۵:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.91366
بهره
-0.26 EUR
مجموع
6.39 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۵۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.91724
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
6.13 EUR
۰۷.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۳۶:۳۵
۰۸.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۴۰
خرید
0.03
1.71176
1.71767
سود
11.64 EUR
GBPCAD
معامله
#47300441
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۳۶:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.71176
بهره
-0.14 EUR
مجموع
11.78 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۴۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.71767
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
11.64 EUR
۲۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۲۴:۴۳
۰۸.۰۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۸:۵۹
فروش
0.2
0.71103
0.70959
سود
16.97 EUR
AUDUSD
معامله
#47210963
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۲۴:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71103
بهره
-8.41 EUR
مجموع
25.38 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۸:۵۹
حجم معامله
0.2
خروج
0.70959
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
16.97 EUR
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۱۲
۰۷.۰۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۰۵
فروش
0.06
143.033
142.046
سود
46.52 EUR
GBPJPY
معامله
#47291612
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
143.033
بهره
-1.08 EUR
مجموع
47.60 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۰۵
حجم معامله
0.06
خروج
142.046
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
46.52 EUR
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۵۸
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۶:۴۰
خرید
0.2
0.72485
0.72442
سود
-7.50 EUR
AUDUSD
معامله
#47258398
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72485
بهره
0.00 EUR
مجموع
-7.50 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۶:۴۰
حجم معامله
0.2
خروج
0.72442
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-7.50 EUR
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۱۳
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۷
فروش
0.1
0.7191
0.72086
سود
-15.40 EUR
AUDUSD
معامله
#47255016
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7191
بهره
0.00 EUR
مجموع
-15.40 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
0.72086
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-15.40 EUR
۱۵.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۱۴
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۷:۳۳
خرید
0.2
0.72087
0.71931
سود
-26.25 EUR
AUDUSD
معامله
#47149327
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72087
بهره
1.05 EUR
مجموع
-27.30 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۷:۳۳
حجم معامله
0.2
خروج
0.71931
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-26.25 EUR
۲۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۵۲:۰۷
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۳۹:۲۰
خرید
0.03
1.74516
1.73376
سود
-22.96 EUR
GBPCAD
معامله
#47210920
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۵۲:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.74516
بهره
-0.42 EUR
مجموع
-22.54 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۳۹:۲۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.73376
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-22.96 EUR
۱۸.۰۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۹:۲۵
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۳۹:۱۴
خرید
0.04
1.92038
1.91261
سود
-21.73 EUR
GBPNZD
معامله
#47177006
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۹:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.92038
بهره
-3.16 EUR
مجموع
-18.57 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۳۹:۱۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.91261
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-21.73 EUR
۲۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۸:۳۶
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۰۷:۱۶:۰۷
خرید
0.03
1.59975
1.58503
سود
-28.60 EUR
EURAUD
معامله
#47210994
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۸:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.59975
بهره
-0.74 EUR
مجموع
-27.86 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۱۹ ۰۷:۱۶:۰۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.58503
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-28.60 EUR
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۲۸:۳۲
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۰۷
فروش
0.08
1.91079
1.92004
سود
-44.19 EUR
GBPNZD
معامله
#47201956
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۲۸:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.91079
بهره
0.00 EUR
مجموع
-44.19 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۰۷
حجم معامله
0.08
خروج
1.92004
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-44.19 EUR
۱۸.۰۱.۲۰۱۹ ۰۷:۱۳:۲۹
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۳۸:۴۷
خرید
0.03
1.72388
1.72581
سود
3.40 EUR
GBPCAD
معامله
#47177013
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۱.۲۰۱۹ ۰۷:۱۳:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.72388
بهره
-0.42 EUR
مجموع
3.82 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۳۸:۴۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.72581
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
3.40 EUR
۱۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۶:۴۲
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۰۴
خرید
0.04
1.32777
1.33261
سود
12.90 EUR
USDCAD
معامله
#47166501
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۶:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32777
بهره
0.12 EUR
مجموع
12.78 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۰۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.33261
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
12.90 EUR
۲۲.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۵۰
۲۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۴۷
فروش
0.2
0.71351
0.71262
سود
15.66 EUR
AUDUSD
معامله
#47192237
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71351
بهره
0.00 EUR
مجموع
15.66 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۴۷
حجم معامله
0.2
خروج
0.71262
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
15.66 EUR
۰۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۳۴
۱۶.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۵۵
فروش
0.2
0.71601
0.71774
سود
-34.27 EUR
AUDUSD
معامله
#47111750
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71601
بهره
-3.90 EUR
مجموع
-30.37 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۵۵
حجم معامله
0.2
خروج
0.71774
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-34.27 EUR
۰۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۴:۴۹
۱۵.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۰۴
خرید
0.04
1.32434
1.32704
سود
7.30 EUR
USDCAD
معامله
#47109340
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۴:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32434
بهره
0.18 EUR
مجموع
7.12 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۰۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.32704
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
7.30 EUR
۱۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۲۲:۴۴
۱۵.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۰۶
خرید
0.2
0.71875
0.71968
سود
16.34 EUR
AUDUSD
معامله
#47134415
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۲۲:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71875
بهره
0.07 EUR
مجموع
16.27 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۰۶
حجم معامله
0.2
خروج
0.71968
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
16.34 EUR
۱۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۵:۰۳
۱۵.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۰:۲۶
خرید
0.03
1.7871
1.78872
سود
2.73 EUR
GBPAUD
معامله
#47133928
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.7871
بهره
-0.32 EUR
مجموع
3.05 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۰:۲۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.78872
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
2.73 EUR
۱۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۱۰:۲۴
۱۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۱۱
فروش
0.03
124
123.887
سود
2.74 EUR
EURJPY
معامله
#47134014
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۱۰:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
124
بهره
0.00 EUR
مجموع
2.74 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۱۱
حجم معامله
0.03
خروج
123.887
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
2.74 EUR
۱۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۵:۲۶
۱۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۶:۴۳
خرید
0.03
1.59574
1.59507
سود
-1.26 EUR
EURAUD
معامله
#47133934
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۵:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.59574
بهره
0.00 EUR
مجموع
-1.26 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۶:۴۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.59507
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-1.26 EUR
۱۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۵:۱۳:۱۲
۱۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۵:۱۸
فروش
0.03
1.58078
1.59578
سود
-25.00 EUR
EURAUD
معامله
#46973849
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۵:۱۳:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.58078
بهره
3.20 EUR
مجموع
-28.20 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۵:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.59578
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-25.00 EUR
۱۰.۰۱.۲۰۱۹ ۰۷:۲۶:۲۳
۱۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۵۰
خرید
0.2
0.71853
0.72093
سود
41.76 EUR
AUDUSD
معامله
#47114955
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۱۹ ۰۷:۲۶:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71853
بهره
0.07 EUR
مجموع
41.69 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۵۰
حجم معامله
0.2
خروج
0.72093
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
41.76 EUR
۱۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۴۹:۱۰
۱۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۱۳
فروش
0.04
1.32099
1.32232
سود
-3.50 EUR
USDCAD
معامله
#47122630
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۴۹:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32099
بهره
0.00 EUR
مجموع
-3.50 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۱۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.32232
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-3.50 EUR
۱۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۵۰:۱۹
۱۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۰۸
فروش
0.04
1.77084
1.77634
سود
-13.78 EUR
GBPAUD
معامله
#47122633
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۵۰:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.77084
بهره
0.00 EUR
مجموع
-13.78 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۰۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.77634
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-13.78 EUR
۰۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۱۲
۱۰.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۴۶:۲۱
خرید
0.03
1.59994
1.61071
سود
18.97 EUR
EURAUD
معامله
#47109172
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.59994
بهره
-1.09 EUR
مجموع
20.06 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۱۹ ۰۵:۴۶:۲۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.61071
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
18.97 EUR
۰۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۱۲
۰۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۲۲
خرید
0.2
0.71702
0.71602
سود
-17.38 EUR
AUDUSD
معامله
#47108919
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71702
بهره
0.00 EUR
مجموع
-17.38 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۲۲
حجم معامله
0.2
خروج
0.71602
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-17.38 EUR
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۵۴
۰۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۰۴
فروش
0.05
1.60057
1.60003
سود
2.09 EUR
EURAUD
معامله
#47089720
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60057
بهره
0.40 EUR
مجموع
1.69 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۱:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.60003
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
2.09 EUR
۲۱.۱۲.۲۰۱۸ ۲۰:۲۱:۱۹
۰۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۰۹
خرید
0.2
0.70501
0.71624
سود
197.36 EUR
AUDUSD
معامله
#47009561
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۲.۲۰۱۸ ۲۰:۲۱:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70501
بهره
1.19 EUR
مجموع
196.17 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۰۹
حجم معامله
0.2
خروج
0.71624
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
197.36 EUR
۰۹.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۴۴:۰۶
۰۹.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۳۸:۴۴
فروش
0.03
1.32612
1.32306
سود
6.05 EUR
USDCAD
معامله
#47103703
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۴۴:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32612
بهره
0.00 EUR
مجموع
6.05 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۳۸:۴۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.32306
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
6.05 EUR
۰۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۰۳
۰۸.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۱۲:۴۷
خرید
0.03
1.32926
1.32857
سود
-1.36 EUR
USDCAD
معامله
#47100365
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32926
بهره
0.00 EUR
مجموع
-1.36 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۱۲:۴۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.32857
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-1.36 EUR