حالت آزمایشی
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۱۰
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۰۰
فروش
1.39
108.4
108.578
سود
‪-2.28 USD‬
USDJPY
معامله
#1506289981
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۰۰
حجم معامله
1.39
خروج
108.578
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.28 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۲
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۰۰
فروش
1.69
108.736
108.578
سود
‪2.46 USD‬
USDJPY
معامله
#1506299312
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.736
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۰۰
حجم معامله
1.69
خروج
108.578
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.46 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۱
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۰۰
فروش
1.11
108.619
108.578
سود
‪0.42 USD‬
USDJPY
معامله
#1506285554
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.619
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۰۰
حجم معامله
1.11
خروج
108.578
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۰۰
فروش
1.47
108.568
108.578
سود
‪-0.14 USD‬
USDJPY
معامله
#1506291154
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.568
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۰۰
حجم معامله
1.47
خروج
108.578
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۰۰
فروش
1.96
108.94
108.578
سود
‪6.53 USD‬
USDJPY
معامله
#1506416129
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۰۰
حجم معامله
1.96
خروج
108.578
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.53 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۲
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۲۹
خرید
1.03
1.21749
1.2162
سود
‪-1.33 USD‬
EURUSD
معامله
#1506435607
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21749
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۲۹
حجم معامله
1.03
خروج
1.2162
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.33 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۱
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۲۹
خرید
1.18
1.21591
1.2162
سود
‪0.34 USD‬
EURUSD
معامله
#1506438359
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21591
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۲۹
حجم معامله
1.18
خروج
1.2162
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۰۱
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۲۹
خرید
1.36
1.21446
1.2162
سود
‪2.37 USD‬
EURUSD
معامله
#1506509295
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21446
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۲۹
حجم معامله
1.36
خروج
1.2162
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.37 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۲
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۲۹
خرید
1.57
1.21295
1.2162
سود
‪5.10 USD‬
EURUSD
معامله
#1506515107
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21295
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۲۹
حجم معامله
1.57
خروج
1.2162
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.10 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۰۱
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۳۶
خرید
1.48
132.085
132.363
سود
‪3.78 USD‬
EURJPY
معامله
#1506510180
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.085
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۳۶
حجم معامله
1.48
خروج
132.363
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.78 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۱
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۳۶
خرید
1.12
132.423
132.363
سود
‪-0.62 USD‬
EURJPY
معامله
#1506423043
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.423
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۳۶
حجم معامله
1.12
خروج
132.363
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.62 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۴
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۳۶
خرید
1.29
132.245
132.363
سود
‪1.40 USD‬
EURJPY
معامله
#1506456372
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.245
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۳۶
حجم معامله
1.29
خروج
132.363
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۱۳
خرید
1.12
108.962
108.968
سود
‪0.06 USD‬
USDJPY
معامله
#1506416154
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.962
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۱۳
حجم معامله
1.12
خروج
108.968
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۴
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۱۳
خرید
1.29
108.781
108.968
سود
‪2.21 USD‬
USDJPY
معامله
#1506435686
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۱۳
حجم معامله
1.29
خروج
108.968
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.21 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۴
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۵۳
خرید
1.02
1.21619
1.21698
سود
‪0.81 USD‬
EURUSD
معامله
#1506417335
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21619
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۵۳
حجم معامله
1.02
خروج
1.21698
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۱
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۵۳
خرید
1.18
1.21434
1.21698
سود
‪3.12 USD‬
EURUSD
معامله
#1506424518
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21434
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۵۳
حجم معامله
1.18
خروج
1.21698
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.12 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۲
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۵
خرید
1.11
131.821
132.332
سود
‪5.21 USD‬
EURJPY
معامله
#1506313380
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.821
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۵
حجم معامله
1.11
خروج
132.332
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.21 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۰۲
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۵
خرید
1.39
132.008
132.332
سود
‪4.14 USD‬
EURJPY
معامله
#1506329690
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.008
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۵
حجم معامله
1.39
خروج
132.332
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.14 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۵
خرید
2.19
132.487
132.332
سود
‪-3.12 USD‬
EURJPY
معامله
#1506416150
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.487
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۵
حجم معامله
2.19
خروج
132.332
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.12 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۰۰
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۵
خرید
1.73
132.181
132.332
سود
‪2.40 USD‬
EURJPY
معامله
#1506344803
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.181
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۵
حجم معامله
1.73
خروج
132.332
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.40 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۰
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۱۷
خرید
1.47
108.659
108.942
سود
‪3.82 USD‬
USDJPY
معامله
#1506279010
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.659
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۱۷
حجم معامله
1.47
خروج
108.942
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.82 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۴
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۱۷
خرید
1.69
108.575
108.942
سود
‪5.69 USD‬
USDJPY
معامله
#1506286787
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.575
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۱۷
حجم معامله
1.69
خروج
108.942
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.69 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۷
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۱۷
خرید
1.11
109.162
108.942
سود
‪-2.24 USD‬
USDJPY
معامله
#1506267117
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.162
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۱۷
حجم معامله
1.11
خروج
108.942
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.24 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۲
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۱۷
خرید
1.4
109.282
108.942
سود
‪-4.37 USD‬
USDJPY
معامله
#1506272851
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.282
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۱۷
حجم معامله
1.4
خروج
108.942
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.37 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۸
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۱۷
خرید
1.94
108.439
108.942
سود
‪8.96 USD‬
USDJPY
معامله
#1506289938
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.439
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۱۷
حجم معامله
1.94
خروج
108.942
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.96 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۱
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۳:۴۶
خرید
1.02
1.21397
1.21563
سود
‪1.69 USD‬
EURUSD
معامله
#1506311375
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21397
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۳:۴۶
حجم معامله
1.02
خروج
1.21563
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.69 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۱
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۳:۴۶
خرید
1.28
1.21577
1.21563
سود
‪-0.18 USD‬
EURUSD
معامله
#1506326585
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21577
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۳:۴۶
حجم معامله
1.28
خروج
1.21563
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.18 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۲
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۳
خرید
1.11
131.812
131.834
سود
‪0.22 USD‬
EURJPY
معامله
#1506248332
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.812
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۳
حجم معامله
1.11
خروج
131.834
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۴
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۳
خرید
1.28
131.629
131.834
سود
‪2.42 USD‬
EURJPY
معامله
#1506289784
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.629
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۳
حجم معامله
1.28
خروج
131.834
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.42 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۲
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۴۲
خرید
1.55
1.21052
1.21361
سود
‪4.79 USD‬
EURUSD
معامله
#1506301500
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21052
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۴۲
حجم معامله
1.55
خروج
1.21361
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.79 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۱۲
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۴۲
خرید
1.35
1.21189
1.21361
سود
‪2.32 USD‬
EURUSD
معامله
#1506293718
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۴۲
حجم معامله
1.35
خروج
1.21361
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.32 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۳
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۴۲
خرید
1.02
1.21269
1.21361
سود
‪0.94 USD‬
EURUSD
معامله
#1506285648
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21269
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۴۲
حجم معامله
1.02
خروج
1.21361
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.94 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۴۲
خرید
1.28
1.21394
1.21361
سود
‪-0.42 USD‬
EURUSD
معامله
#1506289641
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21394
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۴۲
حجم معامله
1.28
خروج
1.21361
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.42 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۰۱
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۷
فروش
1.69
109.156
109.034
سود
‪1.89 USD‬
USDJPY
معامله
#1506266435
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.156
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۷
حجم معامله
1.69
خروج
109.034
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.89 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۰۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۷
فروش
1.47
109.061
109.034
سود
‪0.36 USD‬
USDJPY
معامله
#1506217060
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.061
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۷
حجم معامله
1.47
خروج
109.034
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۷
فروش
1.96
109.26
109.034
سود
‪4.06 USD‬
USDJPY
معامله
#1506272771
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۷
حجم معامله
1.96
خروج
109.034
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.06 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۱۲
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۶
فروش
1.39
108.937
109.034
سود
‪-1.24 USD‬
USDJPY
معامله
#1506215589
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.937
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۶
حجم معامله
1.39
خروج
109.034
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.24 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۳
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۶
فروش
1.11
109.109
109.034
سود
‪0.76 USD‬
USDJPY
معامله
#1506170795
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.109
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۶
حجم معامله
1.11
خروج
109.034
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.76 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۴
خرید
1.35
1.20633
1.20845
سود
‪2.86 USD‬
EURUSD
معامله
#1506271968
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20633
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۴
حجم معامله
1.35
خروج
1.20845
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.86 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۱
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۳
خرید
1.02
1.2088
1.20845
سود
‪-0.36 USD‬
EURUSD
معامله
#1506257364
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2088
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۳
حجم معامله
1.02
خروج
1.20845
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.36 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۰:۰۳
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۳
خرید
1.17
1.20767
1.20845
سود
‪0.91 USD‬
EURUSD
معامله
#1506262410
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20767
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۳
حجم معامله
1.17
خروج
1.20845
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.91 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۱
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۴۲
خرید
1.11
109.375
109.16
سود
‪-2.19 USD‬
USDJPY
معامله
#1506152495
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.375
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۴۲
حجم معامله
1.11
خروج
109.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.19 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۱
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۴۲
خرید
1.28
109.209
109.16
سود
‪-0.57 USD‬
USDJPY
معامله
#1506159602
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.209
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۴۲
حجم معامله
1.28
خروج
109.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.57 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۲
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۴۲
خرید
1.47
109.086
109.16
سود
‪1.00 USD‬
USDJPY
معامله
#1506176895
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.086
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۴۲
حجم معامله
1.47
خروج
109.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۰۸
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۴۲
خرید
1.69
108.955
109.16
سود
‪3.17 USD‬
USDJPY
معامله
#1506215565
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۴۲
حجم معامله
1.69
خروج
109.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.17 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۵۷
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۵۹
خرید
1.02
1.20812
1.20862
سود
‪0.51 USD‬
EURUSD
معامله
#1506246723
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20812
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۵۹
حجم معامله
1.02
خروج
1.20862
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۱
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۵۹
خرید
1.17
1.20721
1.20862
سود
‪1.65 USD‬
EURUSD
معامله
#1506249595
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20721
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۵۹
حجم معامله
1.17
خروج
1.20862
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.65 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۰۰
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۲
خرید
1.28
131.593
131.772
سود
‪2.10 USD‬
EURJPY
معامله
#1506233092
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.593
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۲
حجم معامله
1.28
خروج
131.772
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.10 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۲
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۱
خرید
1.11
131.724
131.772
سود
‪0.49 USD‬
EURJPY
معامله
#1506226895
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۱
حجم معامله
1.11
خروج
131.772
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۱
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۱۸
خرید
1.02
1.20628
1.20657
سود
‪0.30 USD‬
EURUSD
معامله
#1506175688
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20628
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۱۸
حجم معامله
1.02
خروج
1.20657
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬