حالت آزمایشی
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۴۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۰۴
خرید
0.01
1823.49
1803.17
سود
‪-20.52 USD‬
XAUUSD
معامله
#160469027
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1823.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-20.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1803.17
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-20.52 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۳:۳۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۵۷
خرید
0.01
1.20003
1.19828
سود
‪-1.85 USD‬
EURUSD
معامله
#160469486
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۳:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20003
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.19828
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.85 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۶:۰۱
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۲۹
فروش
0.1
1.21784
1.21801
سود
‪-2.70 USD‬
EURUSD
معامله
#160273262
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21784
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۲۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.21801
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-2.70 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۴۷
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۴۵
خرید
1
53.27
52.89
سود
‪-0.63 USD‬
#KO
معامله
#152172261
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
53.27
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۴۵
حجم معامله
1
خروج
52.89
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-0.63 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۲۴
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۰:۳۰
خرید
1
119.3
123.11
سود
‪3.56 USD‬
#AAPL
معامله
#151791494
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
119.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۰:۳۰
حجم معامله
1
خروج
123.11
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪3.56 USD‬
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۴۵
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۰:۱۷
خرید
1
275.85
298.61
سود
‪22.51 USD‬
#FB
معامله
#151685873
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
275.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۰:۱۷
حجم معامله
1
خروج
298.61
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪22.51 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۰۲
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۰:۰۵
خرید
1
114.68
123.15
سود
‪8.22 USD‬
#AAPL
معامله
#152171935
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
114.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۰:۰۵
حجم معامله
1
خروج
123.15
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪8.22 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۲۴
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۱۶
خرید
1
37.07
36.32
سود
‪-1.00 USD‬
#PFE
معامله
#146946938
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
37.07
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۱۶
حجم معامله
1
خروج
36.32
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-1.00 USD‬
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۶:۵۸
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۰۴
خرید
1
119.41
123.23
سود
‪3.57 USD‬
#AAPL
معامله
#151346794
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۶:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
119.41
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۰۴
حجم معامله
1
خروج
123.23
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪3.57 USD‬
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۱۶
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۸:۵۷
خرید
1
8.37
12.1
سود
‪3.48 USD‬
#F
معامله
#151347065
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۸:۵۷
حجم معامله
1
خروج
12.1
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪3.48 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۱
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۴۱
خرید
1
630.86
673.74
سود
‪42.63 USD‬
#TSLA
معامله
#157072977
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
630.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪42.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۴۱
حجم معامله
1
خروج
673.74
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪42.63 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۳
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۶
خرید
1
211.83
225.45
سود
‪13.37 USD‬
#MCD
معامله
#152940253
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
211.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۶
حجم معامله
1
خروج
225.45
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪13.37 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۱۰
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۸
خرید
1
220.58
226.29
سود
‪5.46 USD‬
#BA
معامله
#152172066
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
220.58
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۸
حجم معامله
1
خروج
226.29
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪5.46 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۵۹
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
خرید
1
595.49
654.4
سود
‪58.66 USD‬
#TSLA
معامله
#152387397
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
595.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪58.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
حجم معامله
1
خروج
654.4
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪58.66 USD‬
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۸:۴۲
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۳۵
خرید
1
536.65
582.42
سود
‪45.52 USD‬
#NVDA
معامله
#151685922
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۸:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
536.65
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪45.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۳۵
حجم معامله
1
خروج
582.42
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪45.52 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۳۵
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۵۵
خرید
1
285.56
299.98
سود
‪14.17 USD‬
#SNOW
معامله
#156042774
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
285.56
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۵۵
حجم معامله
1
خروج
299.98
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪14.17 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۵۷
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۹
خرید
1
60.71
65.8
سود
‪4.84 USD‬
#GILD
معامله
#152171832
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
60.71
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۹
حجم معامله
1
خروج
65.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪4.84 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۱۹
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۴۲:۱۳
خرید
1
45.5
54.58
سود
‪8.83 USD‬
#INTC
معامله
#151791465
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
45.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۴۲:۱۳
حجم معامله
1
خروج
54.58
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪8.83 USD‬
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۳۰
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۶
خرید
1
136.18
142.44
سود
‪6.01 USD‬
#AAPL
معامله
#154634978
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۶
حجم معامله
1
خروج
142.44
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪6.01 USD‬
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۰۳
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۹
خرید
1
848.26
878.25
سود
‪29.74 USD‬
#TSLA
معامله
#155990730
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
848.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪29.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۴۹
حجم معامله
1
خروج
878.25
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪29.74 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۴۵
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۴۰
خرید
1
127.95
137.95
سود
‪9.75 USD‬
#AAPL
معامله
#155936430
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
127.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۴۰
حجم معامله
1
خروج
137.95
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪9.75 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۱۲
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۰۸
خرید
1
519.61
559.28
سود
‪39.42 USD‬
#NVDA
معامله
#155936410
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
519.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪39.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۰۸
حجم معامله
1
خروج
559.28
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪39.42 USD‬
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۲۶
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۶
خرید
1
286.42
287.42
سود
‪0.75 USD‬
#SNOW
معامله
#154922386
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
286.42
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۶
حجم معامله
1
خروج
287.42
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۲۲
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۴۳
خرید
1
45.5
51.77
سود
‪6.02 USD‬
#INTC
معامله
#151791469
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
45.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۴۳
حجم معامله
1
خروج
51.77
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪6.02 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۵۸
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۱۲
خرید
1
60.77
63.01
سود
‪1.99 USD‬
#GILD
معامله
#152172012
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
60.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۱۲
حجم معامله
1
خروج
63.01
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪1.99 USD‬
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۴۳
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۰۹
خرید
1
517.88
552.59
سود
‪34.46 USD‬
#NVDA
معامله
#154602141
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
517.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪34.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۰۹
حجم معامله
1
خروج
552.59
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪34.46 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۲۴:۱۷
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
خرید
1
276.85
256.79
سود
‪-20.31 USD‬
#FB
معامله
#152174006
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۲۴:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
276.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-20.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
حجم معامله
1
خروج
256.79
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-20.31 USD‬
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۶
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۹
خرید
1
307.88
287.65
سود
‪-20.48 USD‬
#SNOW
معامله
#154634884
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
307.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-20.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۹
حجم معامله
1
خروج
287.65
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-20.48 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۳۱
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۰۰
خرید
1
684.04
713.9
سود
‪29.61 USD‬
#TSLA
معامله
#154059141
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
684.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪29.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۰۰
حجم معامله
1
خروج
713.9
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪29.61 USD‬
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۰۹
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۵۷
خرید
1
328.3
293.29
سود
‪-35.26 USD‬
#SNOW
معامله
#154583935
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
328.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-35.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۵۷
حجم معامله
1
خروج
293.29
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-35.26 USD‬
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۵:۵۲
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۵۲
خرید
1
313.16
295.15
سود
‪-18.26 USD‬
#SNOW
معامله
#154602579
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۵:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
313.16
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۵۲
حجم معامله
1
خروج
295.15
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-18.26 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۳۷
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۶
خرید
1
280
305.26
سود
‪25.01 USD‬
#SNOW
معامله
#152172225
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
280
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۶
حجم معامله
1
خروج
305.26
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪25.01 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۲۷
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۲۲
خرید
1
533.02
512
سود
‪-21.27 USD‬
#NVDA
معامله
#152597942
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
533.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-21.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۲۲
حجم معامله
1
خروج
512
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-21.27 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۳۴
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۱۳
خرید
1
308.09
343.5
سود
‪35.16 USD‬
#SNOW
معامله
#153779431
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
308.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪35.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۱۳
حجم معامله
1
خروج
343.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪35.16 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۲۱
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۳۸
خرید
1
283.07
265.03
سود
‪-18.29 USD‬
#FB
معامله
#152659908
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
283.07
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۳۸
حجم معامله
1
خروج
265.03
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-18.29 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۵۶
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۱۲
خرید
1
623.72
643.74
سود
‪19.77 USD‬
#TSLA
معامله
#153897245
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
623.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۱۲
حجم معامله
1
خروج
643.74
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪19.77 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۳۷
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۶:۴۰
خرید
1
308.98
334.04
سود
‪24.81 USD‬
#SNOW
معامله
#153779758
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
308.98
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۶:۴۰
حجم معامله
1
خروج
334.04
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪24.81 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۲۹
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۱۰
خرید
1
480.98
516.38
سود
‪35.15 USD‬
#NFLX
معامله
#152171916
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
480.98
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪35.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۱۰
حجم معامله
1
خروج
516.38
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪35.15 USD‬
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۱۸
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۴:۰۹
خرید
1
513.1
522.68
سود
‪9.33 USD‬
#NFLX
معامله
#153227893
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
513.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۴:۰۹
حجم معامله
1
خروج
522.68
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪9.33 USD‬
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۵۲
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۵۰:۰۴
خرید
1
352.94
352.59
سود
‪-0.60 USD‬
#SNOW
معامله
#153569933
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
352.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۵۰:۰۴
حجم معامله
1
خروج
352.59
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-0.60 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۱
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۵۹
خرید
1
595.18
615.19
سود
‪19.76 USD‬
#TSLA
معامله
#153433578
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
595.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۵۹
حجم معامله
1
خروج
615.19
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪19.76 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۱۲
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۰۰
خرید
1
588
614.98
سود
‪26.73 USD‬
#TSLA
معامله
#152597284
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
588
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪26.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۰۰
حجم معامله
1
خروج
614.98
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪26.73 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۱
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۱
خرید
1
326.42
336.8
سود
‪10.13 USD‬
#SNOW
معامله
#152498423
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
326.42
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۱
حجم معامله
1
خروج
336.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪10.13 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۳۵
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۵
خرید
1
319.13
329.29
سود
‪9.91 USD‬
#SNOW
معامله
#152598269
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
319.13
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۵
حجم معامله
1
خروج
329.29
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪9.91 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۳۱
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۴۶
خرید
1
307.25
323.38
سود
‪15.88 USD‬
#SNOW
معامله
#152608675
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
307.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۴۶
حجم معامله
1
خروج
323.38
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪15.88 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۲۹
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۴:۲۸
خرید
1
220.75
223.86
سود
‪2.86 USD‬
#BA
معامله
#152172073
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
220.75
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۴:۲۸
حجم معامله
1
خروج
223.86
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪2.86 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۵۵
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۴۰
خرید
1
276.11
283.17
سود
‪6.81 USD‬
#FB
معامله
#152498396
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۲:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
276.11
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۴۰
حجم معامله
1
خروج
283.17
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪6.81 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۵۶:۵۳
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۰:۰۴
خرید
0.01
1805.43
1807.64
سود
‪2.01 USD‬
XAUUSD
معامله
#152172363
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۵۶:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1805.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۰:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1807.64
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.01 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۱۳:۳۵
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۸:۰۸
خرید
1
491.39
495.79
سود
‪4.15 USD‬
#TSLA
معامله
#151792511
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۱۳:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
491.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۸:۰۸
حجم معامله
1
خروج
495.79
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪4.15 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۸
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۱۳
خرید
1
495.05
505.95
سود
‪10.65 USD‬
#TSLA
معامله
#145518994
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
495.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۱۳
حجم معامله
1
خروج
505.95
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪10.65 USD‬