حالت آزمایشی
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۹:۳۲
فروش
0.04
1.18722
1.18325
سود
‪15.48 USD‬
EURUSD
معامله
#149733529
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۹:۳۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.18325
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪15.48 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۰۹
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۵۹
فروش
0.08
1.31766
1.31253
سود
‪40.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#149745453
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31766
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪41.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۵۹
حجم معامله
0.08
خروج
1.31253
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪40.24 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۵۹
فروش
0.08
1.31454
1.31253
سود
‪15.28 USD‬
GBPUSD
معامله
#149733519
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31454
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۵۹
حجم معامله
0.08
خروج
1.31253
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪15.28 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۸:۱۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۲۳
فروش
0.03
1.67216
1.67109
سود
‪1.68 USD‬
EURAUD
معامله
#149713222
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۸:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.67216
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.67109
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪1.68 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۶:۵۲
خرید
0.02
1.18113
1.18615
سود
‪9.84 USD‬
EURUSD
معامله
#149608922
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18113
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۶:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.18615
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪9.84 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۵۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۴۹:۲۱
خرید
0.05
116.182
116.199
سود
‪-0.20 USD‬
CHFJPY
معامله
#149606578
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
116.182
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۶:۴۹:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
116.199
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-0.20 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۷:۴۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۳
خرید
0.06
80.203
80.286
سود
‪3.52 USD‬
CADJPY
معامله
#149630966
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۷:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
80.203
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۳
حجم معامله
0.06
خروج
80.286
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪3.52 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۰۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۴۶:۳۹
فروش
0.02
1.96609
1.96501
سود
‪1.02 USD‬
GBPNZD
معامله
#149636525
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.96609
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۴۶:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.96501
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪1.02 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۳۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۵۹
فروش
0.05
0.70282
0.70483
سود
‪-10.55 USD‬
AUDUSD
معامله
#149617173
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70282
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.70483
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-10.55 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۲۷
خرید
0.02
124.384
124.872
سود
‪8.83 USD‬
EURJPY
معامله
#149603475
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
124.384
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
124.872
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪8.83 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۴۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۰۰
خرید
0.05
1.55587
1.55752
سود
‪5.26 USD‬
EURCAD
معامله
#149609921
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.55587
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۰۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.55752
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪5.26 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۴۵
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۰۴
خرید
7
3457
3442.2
سود
‪-13.86 USD‬
SPX
معامله
#149611423
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
3457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۰۴
حجم معامله
7
خروج
3442.2
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-13.86 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۲۷
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۱۸
خرید
1
3457
3446.9
سود
‪-1.51 USD‬
SPX
معامله
#149611413
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۳:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
3457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۱۸
حجم معامله
1
خروج
3446.9
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-1.51 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۸:۴۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۰۴
فروش
0.03
16.4949
16.5366
سود
‪-8.47 USD‬
USDZAR
معامله
#149608644
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۸:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
16.4949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۰۴
حجم معامله
0.03
خروج
16.5366
هزینه های کمیسیون
‪-0.90 USD‬
سود
‪-8.47 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۱۶
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۸:۱۶
فروش
0.03
1.31734
1.31728
سود
‪-0.16 USD‬
USDCAD
معامله
#149608585
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31734
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۸:۱۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.31728
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-0.16 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۰۶
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۸:۱۰
خرید
0.05
1.07158
1.07196
سود
‪0.25 USD‬
AUDNZD
معامله
#149596959
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07158
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۸:۱۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.07196
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۲۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۲۸
فروش
0.02
16.455
16.5515
سود
‪-12.26 USD‬
USDZAR
معامله
#149496340
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
16.455
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
16.5515
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-12.26 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۴۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۴۴
خرید
0.03
1.77685
1.77807
سود
‪1.82 USD‬
EURNZD
معامله
#149496962
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.77685
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۴۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.77807
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪1.82 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۲:۴۷
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۰
فروش
0.05
0.91172
0.90947
سود
‪11.87 USD‬
USDCHF
معامله
#149478964
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۲:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91172
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
0.90947
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪11.87 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۶:۲۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۱۷
فروش
0.05
1.54506
1.55116
سود
‪-24.15 USD‬
EURCAD
معامله
#149407681
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۶:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.54506
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-23.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.55116
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-24.15 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۵۸
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۴۶
فروش
0.1
1.31824
1.31772
سود
‪2.95 USD‬
USDCAD
معامله
#149407536
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31824
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۴۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.31772
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.95 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۰۶
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۳۵
خرید
20
3497.1
3490.2
سود
‪-23.80 USD‬
SPX
معامله
#149391614
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
3497.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-13.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۳۵
حجم معامله
20
خروج
3490.2
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-23.80 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۳:۴۳
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۳۴:۰۸
خرید
1
28766
28668.5
سود
‪-10.25 USD‬
YM
معامله
#149413203
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۳:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
28766
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۳۴:۰۸
حجم معامله
1
خروج
28668.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-10.25 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۴۴
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۷
خرید
1
3497.9
3502.9
سود
‪0.00 USD‬
SPX
معامله
#149391555
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
3497.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۷
حجم معامله
1
خروج
3502.9
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۴۴
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۴۲
فروش
0.1
1.31831
1.31971
سود
‪-11.61 USD‬
USDCAD
معامله
#149402627
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31831
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۴۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.31971
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-11.61 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۲۲
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۵۴
فروش
0.1
0.91309
0.91401
سود
‪-11.07 USD‬
USDCHF
معامله
#149393100
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۵۴
حجم معامله
0.1
خروج
0.91401
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-11.07 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۴۵
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۱۳
خرید
0.1
123.581
123.431
سود
‪-16.24 USD‬
EURJPY
معامله
#149381747
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
123.581
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
123.431
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-16.24 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۴۲
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۴۴
فروش
0.05
0.70779
0.70951
سود
‪-9.10 USD‬
AUDUSD
معامله
#149373355
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70779
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۴۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.70951
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-9.10 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۴۶
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۴۳
خرید
0.05
1.82643
1.82074
سود
‪-21.17 USD‬
GBPAUD
معامله
#149366633
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82643
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-20.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۴۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.82074
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-21.17 USD‬
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۰۵
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۶:۱۱
فروش
0.05
114.946
115.11
سود
‪-8.79 USD‬
CHFJPY
معامله
#149370948
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
114.946
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۲۶:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
115.11
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-8.79 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۰۴
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۴۶:۰۶
خرید
0.1
105.387
105.396
سود
‪-0.15 USD‬
USDJPY
معامله
#149306275
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.387
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۰:۴۶:۰۶
حجم معامله
0.1
خروج
105.396
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-0.15 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۲۶
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۳۸
فروش
0.05
123.192
123.418
سود
‪-11.71 USD‬
EURJPY
معامله
#149293261
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
123.192
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۳۸
حجم معامله
0.05
خروج
123.418
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-11.71 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۳۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۴۳
خرید
0.1
105.338
105.294
سود
‪-5.18 USD‬
USDJPY
معامله
#149294189
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.338
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۴۳
حجم معامله
0.1
خروج
105.294
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-5.18 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۳۳
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۰۴
خرید
0.05
1.77575
1.77635
سود
‪0.97 USD‬
EURNZD
معامله
#149266936
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.77575
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.77635
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.97 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۱:۵۳
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۵۹
فروش
0.1
1.17157
1.17046
سود
‪10.10 USD‬
EURUSD
معامله
#149264628
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۱:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17157
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.17046
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪10.10 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۴۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۶:۱۲
فروش
0.05
136.472
136.036
سود
‪19.71 USD‬
GBPJPY
معامله
#149255475
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.472
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۶:۱۲
حجم معامله
0.05
خروج
136.036
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪19.71 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۲۷
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۴:۵۹
فروش
0.1
0.91316
0.91291
سود
‪1.74 USD‬
USDCHF
معامله
#149152436
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91316
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۴:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
0.91291
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪1.74 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۳۷
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۴:۵۷
فروش
0.05
115.148
115.127
سود
‪0.00 USD‬
CHFJPY
معامله
#149141565
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
115.148
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۴:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
115.127
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۰۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۵۹
خرید
0.05
0.94351
0.9424
سود
‪-5.22 USD‬
AUDCAD
معامله
#149156059
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94351
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.9424
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-5.22 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۲۵
خرید
0.05
0.94348
0.94254
سود
‪-4.58 USD‬
AUDCAD
معامله
#149139097
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94348
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.94254
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-4.58 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۱۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۴۳
خرید
0.1
0.87591
0.87531
سود
‪-6.57 USD‬
NZDCAD
معامله
#149124903
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87591
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۴۳
حجم معامله
0.1
خروج
0.87531
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-6.57 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۲۶
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۳۷
فروش
0.05
0.66359
0.66421
سود
‪-3.60 USD‬
NZDUSD
معامله
#149061535
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66359
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۳۷
حجم معامله
0.05
خروج
0.66421
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-3.60 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۱۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۲۰
خرید
0.05
70.232
70.1
سود
‪-7.26 USD‬
NZDJPY
معامله
#149048426
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
70.232
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
70.1
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-7.26 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۱۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۱
خرید
0.05
70.182
70.26
سود
‪2.70 USD‬
NZDJPY
معامله
#149024164
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
70.182
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۱
حجم معامله
0.05
خروج
70.26
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.70 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۰۵
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۲۷
فروش
0.1
0.90973
0.90953
سود
‪1.20 USD‬
USDCHF
معامله
#148954505
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90973
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۲۷
حجم معامله
0.1
خروج
0.90953
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪1.20 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۵۶
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۰۴:۴۷
خرید
0.02
1925.43
1917.56
سود
‪-16.14 USD‬
XAUUSD
معامله
#148952926
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1925.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۰۴:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
1917.56
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-16.14 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۰۶
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۵۵
فروش
0.1
0.873
0.8719
سود
‪6.39 USD‬
NZDCAD
معامله
#148952001
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.873
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۵۵
حجم معامله
0.1
خروج
0.8719
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪6.39 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۲۶
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۶:۱۰
فروش
0.03
136.393
137.459
سود
‪-30.95 USD‬
GBPJPY
معامله
#148688430
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.393
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-30.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۶:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
137.459
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-30.95 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۴۱
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۰۷
فروش
0.1
1.18121
1.18132
سود
‪-2.10 USD‬
EURUSD
معامله
#148953661
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۱:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18121
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.18132
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-2.10 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۰۵
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۵۲
فروش
0.1
0.94686
0.9495
سود
‪-22.08 USD‬
AUDCAD
معامله
#148785884
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.94686
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-20.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
0.9495
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-22.08 USD‬