حالت آزمایشی
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۴۵
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۵۲
فروش
0.02
1.25759
1.25726
سود
0.46 USD
GBPUSD
معامله
#113792519
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۰:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25759
بهره
0.00 USD
مجموع
0.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.25726
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.46 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۳۲
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۴۳
خرید
0.01
1.10778
1.10777
سود
-0.11 USD
EURUSD
معامله
#110260090
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10778
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.10777
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.11 USD
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۴:۴۰
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۴۹
خرید
0.01
0.66616
0.6555
سود
-10.76 USD
NZDUSD
معامله
#101274985
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۴:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66616
بهره
0.00 USD
مجموع
-10.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.6555
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-10.76 USD
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۲۶
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۴۸
فروش
0.01
0.65616
0.65556
سود
0.50 USD
NZDUSD
معامله
#100779175
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65616
بهره
0.00 USD
مجموع
0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.65556
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.50 USD
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۱۴
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۴۸
خرید
0.02
0.66299
0.6555
سود
-15.18 USD
NZDUSD
معامله
#101141864
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66299
بهره
0.00 USD
مجموع
-14.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.6555
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-15.18 USD
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۰۲:۴۴
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۱۲
فروش
0.01
0.66199
0.65751
سود
4.38 USD
NZDUSD
معامله
#100947725
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۰۲:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66199
بهره
0.00 USD
مجموع
4.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.65751
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.38 USD
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۵۷
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۵۵
خرید
0.01
0.6593
0.66585
سود
6.45 USD
NZDUSD
معامله
#100868772
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6593
بهره
0.00 USD
مجموع
6.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.66585
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
6.45 USD
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۰۰
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۵۱
خرید
0.01
0.66029
0.66586
سود
5.47 USD
NZDUSD
معامله
#100865166
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66029
بهره
0.00 USD
مجموع
5.57 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.66586
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
5.47 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۵۴
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۱:۲۸
خرید
0.1
109.232
109.298
سود
5.04 USD
USDJPY
معامله
#99208737
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.232
بهره
0.00 USD
مجموع
6.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۱:۲۸
حجم معامله
0.1
خروج
109.298
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
5.04 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۵:۴۶
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۱:۱۷
خرید
0.1
109.258
109.292
سود
2.11 USD
USDJPY
معامله
#99207414
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۵:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.258
بهره
0.00 USD
مجموع
3.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۴۱:۱۷
حجم معامله
0.1
خروج
109.292
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
2.11 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۴۸
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۲۹
خرید
0.1
109.121
109.156
سود
2.21 USD
USDJPY
معامله
#99211021
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.121
بهره
0.00 USD
مجموع
3.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۶:۲۹
حجم معامله
0.1
خروج
109.156
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
2.21 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۵۱
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۰۸
خرید
0.1
142.199
142.281
سود
5.52 USD
GBPJPY
معامله
#99212545
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
142.199
بهره
0.00 USD
مجموع
7.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
142.281
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
5.52 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۲۰
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۵
فروش
0.1
1.01288
1.0118
سود
9.67 USD
USDCHF
معامله
#97842510
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01288
بهره
0.00 USD
مجموع
10.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.0118
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
9.67 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۲۱
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۲
فروش
0.1
1.01438
1.01181
سود
24.40 USD
USDCHF
معامله
#97855248
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01438
بهره
0.00 USD
مجموع
25.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.01181
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
24.40 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۳۷
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۱
فروش
0.1
1.01109
1.01181
سود
-8.12 USD
USDCHF
معامله
#97831123
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01109
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.01181
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-8.12 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۸:۳۹
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۷
فروش
0.1
1.0116
1.01181
سود
-3.08 USD
USDCHF
معامله
#97840115
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۸:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0116
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.01181
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-3.08 USD
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۳۵:۵۸
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۰
فروش
0.1
1.01653
1.01174
سود
46.34 USD
USDCHF
معامله
#97929401
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۳۵:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01653
بهره
0.00 USD
مجموع
47.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.01174
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
46.34 USD
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۱۲:۵۵
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۳۱
فروش
0.01
1.11994
1.12169
سود
-1.85 USD
EURUSD
معامله
#96928073
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۱۲:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11994
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.12169
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.85 USD
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۲۱
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۳۱
خرید
0.04
1.13206
1.12151
سود
-42.60 USD
EURUSD
معامله
#97461970
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13206
بهره
0.00 USD
مجموع
-42.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۳۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.12151
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-42.60 USD
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۰۱
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۳۱
فروش
0.01
1.12186
1.12169
سود
0.07 USD
EURUSD
معامله
#97046797
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12186
بهره
0.00 USD
مجموع
0.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.12169
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.07 USD
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۵۳:۰۶
۲۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۵۰
فروش
0.01
1.12446
1.12504
سود
-0.68 USD
EURUSD
معامله
#96973317
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۵۳:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12446
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.12504
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.68 USD
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۳۹:۵۵
۲۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۰۶
فروش
0.01
1.12754
1.12504
سود
2.40 USD
EURUSD
معامله
#97350650
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۳۹:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12754
بهره
0.00 USD
مجموع
2.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.12504
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.40 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۰۶
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۰۲
خرید
0.1
1.12498
1.12532
سود
2.40 USD
EURUSD
معامله
#97831946
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12498
بهره
0.00 USD
مجموع
3.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۰۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.12532
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
2.40 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۰۰
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۱۹
فروش
0.1
1.01126
1.01031
سود
8.40 USD
USDCHF
معامله
#97817241
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01126
بهره
0.00 USD
مجموع
9.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۱۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.01031
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
8.40 USD
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۵۲:۱۶
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۲۲
فروش
0.1
1.01046
1.00943
سود
9.20 USD
USDCHF
معامله
#97767010
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۵۲:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01046
بهره
0.00 USD
مجموع
10.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۲۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.00943
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
9.20 USD
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۵۲
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۱۴
فروش
0.1
1.00972
1.00936
سود
2.57 USD
USDCHF
معامله
#97760020
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00972
بهره
0.00 USD
مجموع
3.57 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۱۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.00936
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
2.57 USD
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۴۳:۵۰
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۴۶
فروش
0.1
1.14177
1.14138
سود
1.86 USD
EURCHF
معامله
#97777837
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۲:۴۳:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.14177
بهره
0.00 USD
مجموع
3.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۴۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.14138
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
1.86 USD
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۲۱
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۳۰
خرید
0.1
1.32757
1.32834
سود
4.80 USD
USDCAD
معامله
#97728514
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32757
بهره
0.00 USD
مجموع
5.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۳۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.32834
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
4.80 USD
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۴۲
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۱۷
فروش
0.1
1.00885
1.00824
سود
5.05 USD
USDCHF
معامله
#97722496
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00885
بهره
0.00 USD
مجموع
6.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۱۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.00824
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
5.05 USD
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۱۹
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۱۵:۳۳
فروش
0.1
1.00805
1.0075
سود
4.46 USD
USDCHF
معامله
#97627476
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00805
بهره
0.00 USD
مجموع
5.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۱۵:۳۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.0075
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
4.46 USD
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۲۱
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۶
فروش
0.01
1.12233
1.119
سود
3.23 USD
EURUSD
معامله
#96841445
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12233
بهره
0.00 USD
مجموع
3.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.119
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
3.23 USD
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۱:۱۱:۰۶
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۶
فروش
0.01
1.12095
1.119
سود
1.85 USD
EURUSD
معامله
#96855275
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۱:۱۱:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12095
بهره
0.00 USD
مجموع
1.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.119
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.85 USD
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۲۸
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۸
فروش
0.1
1.00735
1.00794
سود
-6.85 USD
USDCHF
معامله
#95586783
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00735
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.00794
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-6.85 USD
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۱۹
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۷
فروش
0.1
1.00819
1.00796
سود
1.28 USD
USDCHF
معامله
#95590426
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00819
بهره
0.00 USD
مجموع
2.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.00796
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
1.28 USD
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۲۳
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۲
فروش
0.1
1.00958
1.00772
سود
17.46 USD
USDCHF
معامله
#95603707
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00958
بهره
0.00 USD
مجموع
18.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.00772
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
17.46 USD
۰۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۹:۳۷:۳۴
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۳۸
خرید
0.1
1.13673
1.1246
سود
-122.30 USD
EURUSD
معامله
#95395500
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۹:۳۷:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13673
بهره
0.00 USD
مجموع
-121.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.1246
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-122.30 USD
۰۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۵۷
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۳۷
خرید
0.1
1.13804
1.12456
سود
-135.80 USD
EURUSD
معامله
#95392978
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13804
بهره
0.00 USD
مجموع
-134.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۳۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.12456
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-135.80 USD
۰۱.۰۳.۲۰۱۹ ۲۱:۱۸:۴۸
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۳۷
خرید
0.1
1.13577
1.1246
سود
-112.70 USD
EURUSD
معامله
#95398894
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۱۹ ۲۱:۱۸:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13577
بهره
0.00 USD
مجموع
-111.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۳۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.1246
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-112.70 USD
۰۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۲۵
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۳۷
خرید
0.1
1.13938
1.12456
سود
-149.20 USD
EURUSD
معامله
#95389755
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13938
بهره
0.00 USD
مجموع
-148.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۳۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.12456
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-149.20 USD
۰۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۱۱
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۳۷
خرید
0.2
1.13876
1.12457
سود
-285.80 USD
EURUSD
معامله
#95379061
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13876
بهره
0.00 USD
مجموع
-283.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۳۷
حجم معامله
0.2
خروج
1.12457
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-285.80 USD
۰۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۴۸
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۳۶
خرید
0.1
1.13846
1.12455
سود
-140.10 USD
EURUSD
معامله
#95378767
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13846
بهره
0.00 USD
مجموع
-139.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.12455
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-140.10 USD
۰۶.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۳۷
۰۶.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۳۰
فروش
0.1
1.3449
1.34436
سود
3.02 USD
USDCAD
معامله
#95552781
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3449
بهره
0.00 USD
مجموع
4.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۳۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.34436
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
3.02 USD
۰۶.۰۳.۲۰۱۹ ۰۵:۴۹:۵۲
۰۶.۰۳.۲۰۱۹ ۰۶:۱۱:۰۰
فروش
0.1
1.00544
1.00516
سود
1.79 USD
USDCHF
معامله
#95521510
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۱۹ ۰۵:۴۹:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00544
بهره
0.00 USD
مجموع
2.79 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۱۹ ۰۶:۱۱:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.00516
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
1.79 USD
۰۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۰۹
۰۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۱۹
خرید
0.1
1.12948
1.12968
سود
1.00 USD
EURUSD
معامله
#95494645
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12948
بهره
0.00 USD
مجموع
2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۱۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.12968
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
1.00 USD
۲۷.۰۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۰۶
۲۷.۰۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۷
خرید
0.1
0.85456
0.8553
سود
7.85 USD
EURGBP
معامله
#95264869
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85456
بهره
0.00 USD
مجموع
9.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
0.8553
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
7.85 USD
۱۸.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۴۹
۲۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۳
خرید
0.02
1.13192
1.13455
سود
5.06 USD
EURUSD
معامله
#94898965
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13192
بهره
0.00 USD
مجموع
5.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.13455
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.06 USD
۲۰.۰۲.۲۰۱۹ ۱۹:۱۸:۵۶
۲۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۰
خرید
0.02
1.1366
1.13459
سود
-4.22 USD
EURUSD
معامله
#95013670
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۱۹ ۱۹:۱۸:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1366
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.13459
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-4.22 USD
۲۵.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۸:۵۳
۲۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۳۶
خرید
0.02
1.1409
1.13458
سود
-12.84 USD
EURUSD
معامله
#93840942
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۸:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1409
بهره
0.00 USD
مجموع
-12.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.13458
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-12.84 USD
۲۵.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۳۴
۲۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۳۳
خرید
0.02
1.14005
1.13461
سود
-11.08 USD
EURUSD
معامله
#93831617
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.14005
بهره
0.00 USD
مجموع
-10.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.13461
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-11.08 USD
۰۷.۰۲.۲۰۱۹ ۰۸:۰۴:۰۵
۲۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۳۰
خرید
0.01
1.13607
1.13459
سود
-1.58 USD
EURUSD
معامله
#94522272
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۱۹ ۰۸:۰۴:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13607
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.13459
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.58 USD