حالت آزمایشی
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۰۲
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۲۶
خرید
0.02
0.69478
0.696
سود
2.44 USD
AUDUSD
معامله
#48070209
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69478
بهره
0.00 USD
مجموع
2.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.696
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.44 USD
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۰
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۴۵:۱۷
خرید
0.02
0.93435
0.93619
سود
2.72 USD
AUDCAD
معامله
#48031980
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93435
بهره
0.00 USD
مجموع
2.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۴۵:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.93619
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.72 USD
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۲:۱۹:۰۸
۲۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۲۸:۱۰
فروش
0.02
1.616
1.61503
سود
1.34 USD
EURAUD
معامله
#47999237
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۲:۱۹:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.616
بهره
0.00 USD
مجموع
1.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۲۸:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.61503
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.34 USD
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۴
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۵۷:۵۴
خرید
0.02
0.69051
0.693
سود
4.98 USD
AUDUSD
معامله
#47993051
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69051
بهره
0.00 USD
مجموع
4.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۵۷:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.693
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.98 USD
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۲۴
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۰۶:۱۰
فروش
0.05
1.62238
1.6223
سود
0.28 USD
EURAUD
معامله
#47962253
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.62238
بهره
0.00 USD
مجموع
0.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۰۶:۱۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.6223
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.28 USD
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۳۹
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۴۳
خرید
0.02
1.129
1.125
سود
-7.94 USD
EURCHF
معامله
#47959272
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.129
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.125
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-7.94 USD
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۵:۳۶
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۵۱:۱۳
فروش
0.02
0.87399
0.87959
سود
-14.21 USD
EURGBP
معامله
#47959313
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۵:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87399
بهره
0.00 USD
مجموع
-14.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۵۱:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.87959
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-14.21 USD
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۵۵
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۵:۳۲
فروش
0.02
1.26929
1.27631
سود
-14.04 USD
GBPUSD
معامله
#47947710
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26929
بهره
0.00 USD
مجموع
-14.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۵:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.27631
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-14.04 USD
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۴۱
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۴۹
خرید
0.02
1.6145
1.62022
سود
7.88 USD
EURAUD
معامله
#47948528
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.6145
بهره
0.00 USD
مجموع
7.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.62022
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7.88 USD
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۱۰:۰۹
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۴۵
فروش
0.02
0.6895
0.68848
سود
2.04 USD
AUDUSD
معامله
#47948219
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۱۰:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6895
بهره
0.00 USD
مجموع
2.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.68848
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.04 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۴۵:۴۵
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۹
خرید
0.02
0.69513
0.68714
سود
-15.98 USD
AUDUSD
معامله
#47884717
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۴۵:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69513
بهره
0.00 USD
مجموع
-15.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.68714
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-15.98 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۵۳
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۷
خرید
0.02
0.6969
0.68714
سود
-19.52 USD
AUDUSD
معامله
#47877700
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6969
بهره
0.00 USD
مجموع
-19.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.68714
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-19.52 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۵۰
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۵
فروش
0.02
1.61133
1.62419
سود
-17.68 USD
EURAUD
معامله
#47877680
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.61133
بهره
0.00 USD
مجموع
-17.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.62419
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-17.68 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۴۵
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۵۶
فروش
0.02
1.28362
1.2847
سود
-2.16 USD
GBPUSD
معامله
#47906652
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28362
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.2847
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.16 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۴۹:۰۵
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۰۲
فروش
0.02
1.61738
1.61636
سود
1.42 USD
EURAUD
معامله
#47882983
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۴۹:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.61738
بهره
0.00 USD
مجموع
1.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.61636
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.42 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۱۸:۳۸
خرید
0.02
0.86563
0.86719
سود
4.05 USD
EURGBP
معامله
#47881992
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86563
بهره
0.00 USD
مجموع
4.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۱۸:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.86719
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.05 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۴۹
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۱
فروش
0.02
1.31262
1.30831
سود
8.58 USD
GBPCHF
معامله
#47876994
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31262
بهره
0.00 USD
مجموع
8.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.30831
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
8.58 USD
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۲۹
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۰۸:۴۰
فروش
0.02
1.13745
1.13828
سود
-1.64 USD
EURCHF
معامله
#47854434
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13745
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۰۸:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.13828
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.64 USD
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۰۴
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۵:۳۵
فروش
0.05
1.6111
1.60749
سود
12.61 USD
EURAUD
معامله
#47855633
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6111
بهره
0.00 USD
مجموع
12.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۵:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.60749
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
12.61 USD
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۵۵
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۵۴
فروش
0.02
1.31947
1.31831
سود
2.29 USD
GBPCHF
معامله
#47854436
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31947
بهره
0.00 USD
مجموع
2.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.31831
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.29 USD
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۲۲
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۱۵
خرید
0.05
0.69689
0.69778
سود
4.45 USD
AUDUSD
معامله
#47854468
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69689
بهره
0.00 USD
مجموع
4.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۱۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.69778
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.45 USD
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۴۵
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۱۳
خرید
0.05
0.86285
0.86381
سود
6.24 USD
EURGBP
معامله
#47854511
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86285
بهره
0.00 USD
مجموع
6.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.86381
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.24 USD
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۳۷:۱۵
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۵۶
فروش
0.05
0.86118
0.86285
سود
-10.84 USD
EURGBP
معامله
#47853785
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۳۷:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86118
بهره
0.00 USD
مجموع
-10.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۵۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.86285
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-10.84 USD
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۱۲
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۵۵
فروش
0.05
0.69654
0.69689
سود
-1.75 USD
AUDUSD
معامله
#47854444
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69654
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۵۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.69689
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.75 USD
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۲۵
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۰۸
خرید
0.05
0.862
0.86118
سود
-5.32 USD
EURGBP
معامله
#47843740
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.862
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.86118
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-5.32 USD
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۵۹:۴۲
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۱۴
فروش
0.05
0.7545
0.75448
سود
0.10 USD
CADCHF
معامله
#47841811
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۵۹:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7545
بهره
0.00 USD
مجموع
0.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.75448
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.10 USD
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۳۶
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۲۰:۳۸
فروش
0.05
1.1196
1.11941
سود
0.95 USD
EURUSD
معامله
#47841397
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1196
بهره
0.00 USD
مجموع
0.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۲۰:۳۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.11941
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.95 USD
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۲۲:۴۷:۰۶
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۰۶
فروش
0.05
0.75679
0.7565
سود
1.43 USD
CADCHF
معامله
#47822996
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۲۲:۴۷:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75679
بهره
0.00 USD
مجموع
1.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۰۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.7565
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.43 USD
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۱۸
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۰۴
خرید
0.05
1.12086
1.12047
سود
-1.95 USD
EURUSD
معامله
#47822381
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12086
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.12047
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.95 USD
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۱۸
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۳۷
فروش
0.05
0.75474
0.7591
سود
-21.32 USD
CADCHF
معامله
#47818461
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75474
بهره
0.00 USD
مجموع
-21.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۳۷
حجم معامله
0.05
خروج
0.7591
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-21.32 USD
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۰۶
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۳۰:۰۵
فروش
0.05
1.87447
1.86553
سود
31.47 USD
GBPAUD
معامله
#47818962
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.87447
بهره
0.00 USD
مجموع
31.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۳۰:۰۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.86553
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
31.47 USD
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۰
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۳۰
فروش
0.05
1.11393
1.1171
سود
-15.85 USD
EURUSD
معامله
#47805943
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11393
بهره
0.00 USD
مجموع
-15.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.1171
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-15.85 USD
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۴۶
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۲۹
خرید
0.05
0.94463
0.94183
سود
-10.42 USD
AUDCAD
معامله
#47795474
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94463
بهره
0.00 USD
مجموع
-10.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.94183
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-10.42 USD
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۳۱:۱۰
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۷:۴۴
خرید
0.05
0.69949
0.70011
سود
3.10 USD
AUDUSD
معامله
#47805306
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۳۱:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69949
بهره
0.00 USD
مجموع
3.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۷:۴۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.70011
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.10 USD
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۱۰
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۱۴
فروش
0.05
1.29895
1.30054
سود
-7.95 USD
GBPUSD
معامله
#47804778
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29895
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.30054
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-7.95 USD
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۴۳
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۲۸:۵۹
فروش
0.05
1.01599
1.01408
سود
9.42 USD
USDCHF
معامله
#47785508
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01599
بهره
0.00 USD
مجموع
9.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۲۸:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.01408
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
9.42 USD
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۲۶:۲۴
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۴۸
فروش
0.05
1.14137
1.1411
سود
1.33 USD
EURCHF
معامله
#47785881
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۲۶:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.14137
بهره
0.00 USD
مجموع
1.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.1411
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.33 USD
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۰۴:۴۳
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۴۷
خرید
0.05
1.1233
1.12337
سود
0.35 USD
EURUSD
معامله
#47785257
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۰۴:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1233
بهره
0.00 USD
مجموع
0.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۴۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.12337
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.35 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۲۲
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۶:۳۲
خرید
0.05
1.12047
1.12129
سود
4.10 USD
EURUSD
معامله
#47780033
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12047
بهره
0.00 USD
مجموع
4.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۶:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.12129
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.10 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۵۱:۲۸
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۳۳
خرید
0.05
1.12125
1.12206
سود
4.05 USD
EURUSD
معامله
#47777411
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۵۱:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12125
بهره
0.00 USD
مجموع
4.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۳۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.12206
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.05 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۲۰:۳۴
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۵۰:۰۶
خرید
0.05
1.12102
1.12103
سود
0.05 USD
EURUSD
معامله
#47777204
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۲۰:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12102
بهره
0.00 USD
مجموع
0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۵۰:۰۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.12103
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.05 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۱۰
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۴۹:۴۶
فروش
0.02
1.01793
1.01923
سود
-2.55 USD
USDCHF
معامله
#47775929
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01793
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۴۹:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.01923
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.55 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۴۹:۴۷
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۴۸:۲۷
خرید
0.02
1.74685
1.74734
سود
0.73 USD
GBPCAD
معامله
#47776972
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۴۹:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.74685
بهره
0.00 USD
مجموع
0.73 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۴۸:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.74734
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.73 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۲۰:۱۰
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۴۸:۱۶
خرید
0.05
1.29894
1.29977
سود
4.15 USD
GBPUSD
معامله
#47777202
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۲۰:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29894
بهره
0.00 USD
مجموع
4.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۴۸:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.29977
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.15 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۱۹:۱۲
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۴۸:۱۵
خرید
0.05
1.29905
1.29974
سود
3.45 USD
GBPUSD
معامله
#47777196
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۱۹:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29905
بهره
0.00 USD
مجموع
3.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۴۸:۱۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.29974
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.45 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۵
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۴۹:۰۶
خرید
0.02
1.29746
1.29883
سود
2.74 USD
GBPUSD
معامله
#47775915
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29746
بهره
0.00 USD
مجموع
2.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۴۹:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.29883
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.74 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۰۳
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۴۹:۰۴
خرید
0.02
1.11962
1.12112
سود
3.00 USD
EURUSD
معامله
#47775912
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11962
بهره
0.00 USD
مجموع
3.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۴۹:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.12112
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.00 USD
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۱۳:۰۸
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۵۲
خرید
0.02
1.118
1.11912
سود
2.24 USD
EURUSD
معامله
#47772152
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۱۳:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.118
بهره
0.00 USD
مجموع
2.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.11912
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.24 USD
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۵۲
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۵۴:۲۳
خرید
0.02
1.11794
1.11802
سود
0.16 USD
EURUSD
معامله
#47772013
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11794
بهره
0.00 USD
مجموع
0.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۵۴:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.11802
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.16 USD
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۶:۵۶
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۵۴:۲۲
خرید
0.02
1.1175
1.11788
سود
0.76 USD
EURUSD
معامله
#47772007
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۶:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1175
بهره
0.00 USD
مجموع
0.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۵۴:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.11788
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.76 USD