حالت آزمایشی
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۲۳:۳۲
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۴۳
فروش
0.01
1.72022
1.72049
سود
‪-0.22 USD‬
GBPCAD
معامله
#71526377
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۲۳:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.72022
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.72049
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.22 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۲
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۲۹
فروش
0.01
1.2707
1.2702
سود
‪0.54 USD‬
GBPCHF
معامله
#72228738
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2707
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.2702
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.54 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۱۵
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۵۲
فروش
0.01
0.70311
0.70308
سود
‪0.03 USD‬
NZDUSD
معامله
#72202690
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70311
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.70308
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۵۸:۲۶
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۲۱
فروش
0.01
0.76493
0.76089
سود
‪4.04 USD‬
AUDUSD
معامله
#72230150
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۵۸:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76493
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.76089
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.04 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۲۶
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۵:۳۰
فروش
0.01
1.27
1.26973
سود
‪0.29 USD‬
GBPCHF
معامله
#72183154
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۵:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.26973
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۳۵
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۰
فروش
0.02
86.72
86.649
سود
‪1.30 USD‬
CADJPY
معامله
#72203812
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
86.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
86.649
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.30 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۲:۵۳
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۸:۵۴
فروش
0.02
86.925
86.753
سود
‪3.15 USD‬
CADJPY
معامله
#72175370
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۲:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
86.925
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۸:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
86.753
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.15 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۲۲
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۶:۲۰
فروش
0.01
0.70135
0.70195
سود
‪-0.60 USD‬
NZDUSD
معامله
#71943660
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70135
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۶:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.70195
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.60 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۰۰
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۳۱
فروش
0.01
87
86.946
سود
‪0.49 USD‬
CADJPY
معامله
#72120993
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
86.946
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۱۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۱۴
خرید
0.01
1.49889
1.50242
سود
‪2.80 USD‬
EURCAD
معامله
#72120199
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49889
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.50242
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.80 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۴۱:۰۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۱۹
خرید
0.02
130.644
130.645
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#72138740
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۴۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.644
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
130.645
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۰۴
فروش
0.01
87.072
86.96
سود
‪1.02 USD‬
CADJPY
معامله
#72116186
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
87.072
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
86.96
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.02 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۴۰
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۱۷
خرید
0.02
130.547
130.562
سود
‪0.28 USD‬
EURJPY
معامله
#72054016
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.547
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
130.562
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۵
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۱۱
خرید
0.01
1.49714
1.49695
سود
‪-0.15 USD‬
EURCAD
معامله
#72115806
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49714
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.49695
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.15 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۱۸
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۴۱
فروش
0.01
87.146
87.135
سود
‪0.10 USD‬
CADJPY
معامله
#72101558
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
87.146
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
87.135
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۴۷
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۳۶
خرید
0.01
1.49418
1.49701
سود
‪2.25 USD‬
EURCAD
معامله
#72101745
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49418
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.49701
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.25 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۲۹
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۴۶
خرید
0.01
1.48797
1.49132
سود
‪2.67 USD‬
EURCAD
معامله
#72085590
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.48797
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.49132
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.67 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۱۳
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۲
فروش
0.01
87.579
87.525
سود
‪0.49 USD‬
CADJPY
معامله
#72046437
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
87.579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
87.525
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۱۳
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۵
خرید
0.01
1.48434
1.48573
سود
‪1.10 USD‬
EURCAD
معامله
#72057148
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.48434
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.48573
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.10 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۸:۴۸
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۷:۲۱
خرید
0.01
0.7046
0.7046
سود
‪0.00 USD‬
NZDUSD
معامله
#72002199
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۸:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7046
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۷:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.7046
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۲۸
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۲
خرید
0.02
0.70372
0.7063
سود
‪5.16 USD‬
NZDUSD
معامله
#71927767
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70372
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.7063
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.16 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۶
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۲۰
فروش
0.01
1.47788
1.47384
سود
‪3.22 USD‬
EURCAD
معامله
#71760304
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.47788
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.47384
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.22 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۳۳
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۱۴
فروش
0.01
1.47506
1.47382
سود
‪0.99 USD‬
EURCAD
معامله
#71841864
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.47506
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.47382
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.99 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۵
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۰۳
فروش
0.01
1.48008
1.47875
سود
‪1.05 USD‬
EURCAD
معامله
#71752575
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.48008
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.47875
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۳۰
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۳۱
خرید
0.01
8.36416
8.37553
سود
‪1.36 USD‬
USDTRY
معامله
#71759599
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.36416
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
8.37553
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.36 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۱۳
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۳
خرید
0.01
1.48028
1.47952
سود
‪-0.60 USD‬
EURCAD
معامله
#71752255
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.48028
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.47952
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.60 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۳۹
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۲۸
فروش
0.01
1.48079
1.47947
سود
‪1.05 USD‬
EURCAD
معامله
#70999990
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.48079
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.47947
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۰۸
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۲۰
فروش
0.01
75.6286
75.6094
سود
‪0.25 USD‬
USDRUB
معامله
#71622383
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
75.6286
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
75.6094
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۳۳
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۴:۰۰
خرید
0.01
0.70159
0.70137
سود
‪-0.22 USD‬
NZDUSD
معامله
#71726970
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70159
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۴:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.70137
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.22 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۵۴
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۴۸
خرید
0.01
0.7007
0.7014
سود
‪0.70 USD‬
NZDUSD
معامله
#71700370
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7007
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.7014
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۶
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۳۱
فروش
0.01
75.8796
75.8404
سود
‪0.52 USD‬
USDRUB
معامله
#71557788
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
75.8796
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
75.8404
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۴۶
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۲۵
فروش
0.01
75.9615
75.8404
سود
‪1.60 USD‬
USDRUB
معامله
#71484630
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
75.9615
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
75.8404
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.60 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۱۰
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۲۹
فروش
0.01
0.69743
0.69693
سود
‪0.50 USD‬
NZDUSD
معامله
#71461910
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69743
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.69693
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۵۲
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۳۳
فروش
0.01
1.7265
1.72251
سود
‪3.17 USD‬
GBPCAD
معامله
#71493582
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7265
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.72251
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.17 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۲۲
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۲۷
فروش
0.01
1.72407
1.72245
سود
‪1.29 USD‬
GBPCAD
معامله
#71505025
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.72407
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.72245
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.29 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۱۷
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۱۱
فروش
0.01
1.7282
1.72495
سود
‪2.58 USD‬
GBPCAD
معامله
#70965073
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7282
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.72495
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.58 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۳۱:۴۹
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۱
فروش
0.01
1.72635
1.72488
سود
‪1.17 USD‬
GBPCAD
معامله
#71468457
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۳۱:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.72635
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.72488
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.17 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۶
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۴۹
فروش
0.01
86.5
86.224
سود
‪2.55 USD‬
CADJPY
معامله
#71388800
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
86.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۳۷:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
86.224
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.55 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۵۳
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۴۴:۰۹
فروش
0.01
0.70428
0.70328
سود
‪1.00 USD‬
NZDUSD
معامله
#71383719
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70428
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۴۴:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.70328
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۲۲
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۴۳:۱۵
فروش
0.01
86.499
86.186
سود
‪2.88 USD‬
CADJPY
معامله
#71299874
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
86.499
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۴۳:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
86.186
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.88 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۰۹
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۲۱
خرید
0.01
75.4414
75.4656
سود
‪0.32 USD‬
USDRUB
معامله
#71365451
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.4414
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
75.4656
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۵۹
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۴:۲۵
خرید
0.01
1.49477
1.49524
سود
‪0.37 USD‬
EURCAD
معامله
#71307166
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49477
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۴:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.49524
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۲۵
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۵۳
خرید
0.01
74.79688
75.2296
سود
‪5.75 USD‬
USDRUB
معامله
#69121391
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.79688
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
75.2296
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.75 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۳۶
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۱۹
خرید
0.01
74.5484
74.6996
سود
‪2.02 USD‬
USDRUB
معامله
#71287938
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.5484
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
74.6996
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.02 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۵۶
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۱۳
خرید
0.01
74.4527
74.6996
سود
‪3.31 USD‬
USDRUB
معامله
#71272722
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.4527
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
74.6996
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.31 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۲۵
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۲۶
خرید
0.01
74.4054
74.4503
سود
‪0.60 USD‬
USDRUB
معامله
#71272581
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.4054
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
74.4503
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۳۸:۰۹
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۵۷
خرید
0.01
74
74.3006
سود
‪4.05 USD‬
USDRUB
معامله
#70609622
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۳۸:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
74.3006
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.05 USD‬
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۰۱
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۵۲
خرید
0.01
74.1203
74.3006
سود
‪2.43 USD‬
USDRUB
معامله
#70655105
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.1203
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
74.3006
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.43 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۲۳
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۰۷:۱۸
خرید
0.01
7.59489
8.4758
سود
‪103.93 USD‬
USDTRY
معامله
#71051881
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7.59489
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪103.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۰۷:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
8.4758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪103.93 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۳۶
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۰۲:۴۷
خرید
0.01
7.3765
8.46432
سود
‪128.52 USD‬
USDTRY
معامله
#71152245
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7.3765
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪128.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۰۲:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
8.46432
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪128.52 USD‬