حالت آزمایشی
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۷:۱۷
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۰۳
فروش
0.15
0.68881
0.6879
سود
12.15 USD
AUDUSD
معامله
#124450816
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۷:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68881
بهره
0.00 USD
مجموع
13.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۰۳
حجم معامله
0.15
خروج
0.6879
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
12.15 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۸:۳۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۵۰
فروش
0.15
75.854
75.807
سود
3.40 USD
AUDJPY
معامله
#124449847
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۸:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
75.854
بهره
0.00 USD
مجموع
6.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۵۰
حجم معامله
0.15
خروج
75.807
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
3.40 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۵:۰۲
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۰۵
فروش
0.15
0.68889
0.68875
سود
0.60 USD
AUDUSD
معامله
#124449770
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68889
بهره
0.00 USD
مجموع
2.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۰۵
حجم معامله
0.15
خروج
0.68875
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
0.60 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۵:۰۲
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۷:۲۲
فروش
0.15
0.68889
0.68871
سود
1.20 USD
AUDUSD
معامله
#124449601
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68889
بهره
0.00 USD
مجموع
2.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۷:۲۲
حجم معامله
0.15
خروج
0.68871
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
1.20 USD
۲۴.۰۹.۲۰۱۸ ۰۵:۲۱:۵۸
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۳۴
فروش
0.3
0.95959
0.96322
سود
-116.06 USD
USDCHF
معامله
#85159647
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۱۸ ۰۵:۲۱:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95959
بهره
0.00 USD
مجموع
-113.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۳۴
حجم معامله
0.3
خروج
0.96322
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
-116.06 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۳۲
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۴:۳۴
خرید
0.15
1.11598
1.11611
سود
0.45 USD
EURUSD
معامله
#124288864
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11598
بهره
0.00 USD
مجموع
1.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۴:۳۴
حجم معامله
0.15
خروج
1.11611
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
0.45 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۰۳
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۱۰
خرید
0.15
1.11467
1.1157
سود
13.95 USD
EURUSD
معامله
#124280386
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11467
بهره
0.00 USD
مجموع
15.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۱۰
حجم معامله
0.15
خروج
1.1157
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
13.95 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۵۰
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۵۶
خرید
0.15
1.11287
1.1134
سود
6.45 USD
EURUSD
معامله
#124251649
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11287
بهره
0.00 USD
مجموع
7.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۵۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.1134
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
6.45 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۲۰
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۵۸
فروش
0.15
1.11248
1.11279
سود
-6.15 USD
EURUSD
معامله
#124224015
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11248
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۵۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.11279
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
-6.15 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۲۵
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۰۳
فروش
0.15
1.11212
1.1111
سود
13.80 USD
EURUSD
معامله
#124141457
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11212
بهره
0.00 USD
مجموع
15.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۰۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.1111
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
13.80 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۴۶
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۲۳
فروش
0.15
1.11321
1.11285
سود
3.90 USD
EURUSD
معامله
#124117145
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11321
بهره
0.00 USD
مجموع
5.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۲۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.11285
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
3.90 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۳۱
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۱۸
فروش
0.15
0.68964
0.68941
سود
1.95 USD
AUDUSD
معامله
#124111647
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68964
بهره
0.00 USD
مجموع
3.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۱۸
حجم معامله
0.15
خروج
0.68941
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
1.95 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۲۸
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۴۸
فروش
0.15
1.11374
1.11352
سود
1.80 USD
EURUSD
معامله
#124108276
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11374
بهره
0.00 USD
مجموع
3.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۴۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.11352
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
1.80 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۲:۳۱
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۲۸
خرید
0.15
1.11386
1.114
سود
0.60 USD
EURUSD
معامله
#124080811
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۲:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11386
بهره
0.00 USD
مجموع
2.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۲۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.114
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
0.60 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۹:۵۶
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۸:۱۵
فروش
0.15
0.68972
0.68886
سود
11.40 USD
AUDUSD
معامله
#124054256
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۹:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68972
بهره
0.00 USD
مجموع
12.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۸:۱۵
حجم معامله
0.15
خروج
0.68886
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
11.40 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۴۲
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۲۲
خرید
0.15
1.11231
1.11331
سود
13.50 USD
EURUSD
معامله
#123996427
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11231
بهره
0.00 USD
مجموع
15.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۲۲
حجم معامله
0.15
خروج
1.11331
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
13.50 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۹:۱۴
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۱۵
خرید
0.15
75.739
75.839
سود
10.68 USD
AUDJPY
معامله
#123947979
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۹:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.739
بهره
0.00 USD
مجموع
13.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۱۵
حجم معامله
0.15
خروج
75.839
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
10.68 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۰۵
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۳۰
فروش
0.15
1.11062
1.10962
سود
13.50 USD
EURUSD
معامله
#123879738
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11062
بهره
0.00 USD
مجموع
15.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۳۰
حجم معامله
0.15
خروج
1.10962
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
13.50 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۳۸
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۳۳
فروش
0.15
1.10987
1.1096
سود
2.55 USD
EURUSD
معامله
#123817220
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10987
بهره
0.00 USD
مجموع
4.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۳۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.1096
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
2.55 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۰۳
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۲
فروش
0.15
1.11115
1.1101
سود
14.25 USD
EURUSD
معامله
#123810519
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11115
بهره
0.00 USD
مجموع
15.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۲
حجم معامله
0.15
خروج
1.1101
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
14.25 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۳۲
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۱۹
فروش
0.15
1.11126
1.11105
سود
1.65 USD
EURUSD
معامله
#123789281
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11126
بهره
0.00 USD
مجموع
3.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۱۹
حجم معامله
0.15
خروج
1.11105
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
1.65 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۳۳
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۴۵:۵۵
فروش
0.15
1.11225
1.1108
سود
20.25 USD
EURUSD
معامله
#123748328
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11225
بهره
0.00 USD
مجموع
21.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۴۵:۵۵
حجم معامله
0.15
خروج
1.1108
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
20.25 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۰۴
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۹
فروش
0.15
1.11304
1.11249
سود
6.75 USD
EURUSD
معامله
#123706028
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11304
بهره
0.00 USD
مجموع
8.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۵۹
حجم معامله
0.15
خروج
1.11249
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
6.75 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۳۴
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۵۰
خرید
0.15
1.11441
1.11322
سود
-19.35 USD
EURUSD
معامله
#123699680
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11441
بهره
0.00 USD
مجموع
-17.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۵۰
حجم معامله
0.15
خروج
1.11322
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
-19.35 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۲۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۳۴
فروش
0.15
1.11324
1.1128
سود
5.10 USD
EURUSD
معامله
#123693108
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11324
بهره
0.00 USD
مجموع
6.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۵:۳۴
حجم معامله
0.15
خروج
1.1128
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
5.10 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۵۷
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۱۵
فروش
0.15
1.11467
1.11367
سود
13.50 USD
EURUSD
معامله
#123687179
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11467
بهره
0.00 USD
مجموع
15.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۱۵
حجم معامله
0.15
خروج
1.11367
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
13.50 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۳۹:۱۱
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۴۹
خرید
0.15
108.263
108.392
سود
16.35 USD
USDJPY
معامله
#123671995
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۳۹:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.263
بهره
0.00 USD
مجموع
17.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۴۹
حجم معامله
0.15
خروج
108.392
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
16.35 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۴:۰۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۱۰
خرید
0.15
108.146
108.167
سود
1.41 USD
USDJPY
معامله
#123669404
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.146
بهره
0.00 USD
مجموع
2.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۱۰
حجم معامله
0.15
خروج
108.167
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
1.41 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۴۱
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۱۳
فروش
0.15
1.11589
1.11518
سود
9.15 USD
EURUSD
معامله
#123424739
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11589
بهره
0.00 USD
مجموع
10.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۱۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.11518
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
9.15 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۴۱
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۹:۲۵
فروش
0.15
1.1146
1.1136
سود
13.50 USD
EURUSD
معامله
#123382663
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1146
بهره
0.00 USD
مجموع
15.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۹:۲۵
حجم معامله
0.15
خروج
1.1136
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
13.50 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۳۲
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۳۶
فروش
0.15
1.1151
1.11454
سود
6.90 USD
EURUSD
معامله
#123380817
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1151
بهره
0.00 USD
مجموع
8.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۳۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.11454
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
6.90 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۱۶
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۴:۲۸
فروش
0.15
1.1166
1.11577
سود
10.95 USD
EURUSD
معامله
#123372713
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1166
بهره
0.00 USD
مجموع
12.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۴:۲۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.11577
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
10.95 USD
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۵۲
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۴۷
فروش
0.15
1.11734
1.11708
سود
2.40 USD
EURUSD
معامله
#123287765
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11734
بهره
0.00 USD
مجموع
3.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۴۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.11708
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
2.40 USD
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۳:۱۰
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۱۷
فروش
0.15
1.30273
1.30297
سود
-4.26 USD
USDCAD
معامله
#105980003
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۳:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30273
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۱۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.30297
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
-4.26 USD
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۲۲:۵۸
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۴
خرید
0.15
106.337
106.437
سود
12.59 USD
USDJPY
معامله
#111836740
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۲۲:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.337
بهره
0.00 USD
مجموع
14.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۴
حجم معامله
0.15
خروج
106.437
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
12.59 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۸:۵۸
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۵۸:۵۰
فروش
0.15
0.67202
0.67146
سود
6.90 USD
AUDUSD
معامله
#111587144
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۸:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67202
بهره
0.00 USD
مجموع
8.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۵۸:۵۰
حجم معامله
0.15
خروج
0.67146
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
6.90 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۹:۲۱
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۵۱:۵۷
فروش
0.15
106.389
106.352
سود
3.72 USD
USDJPY
معامله
#111570948
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۹:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.389
بهره
0.00 USD
مجموع
5.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۵۱:۵۷
حجم معامله
0.15
خروج
106.352
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
3.72 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۲۱
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۲۵
فروش
0.15
1.10766
1.10666
سود
13.50 USD
EURUSD
معامله
#111187567
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10766
بهره
0.00 USD
مجموع
15.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۲۵
حجم معامله
0.15
خروج
1.10666
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
13.50 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۴۳
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۱۷
فروش
0.15
1.10872
1.10888
سود
-3.90 USD
EURUSD
معامله
#111150230
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10872
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۱۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.10888
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
-3.90 USD
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۵:۳۷
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۲۳
فروش
0.15
0.67641
0.67541
سود
13.50 USD
AUDUSD
معامله
#110878318
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۵:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67641
بهره
0.00 USD
مجموع
15.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۲۳
حجم معامله
0.15
خروج
0.67541
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
13.50 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۶:۱۰
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۱۲
خرید
0.15
105.553
105.69
سود
17.94 USD
USDJPY
معامله
#110638973
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۶:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.553
بهره
0.00 USD
مجموع
19.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۱۲
حجم معامله
0.15
خروج
105.69
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
17.94 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۵۱
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۶:۱۲
فروش
0.15
106.347
106.247
سود
12.62 USD
USDJPY
معامله
#110146882
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.347
بهره
0.00 USD
مجموع
14.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۶:۱۲
حجم معامله
0.15
خروج
106.247
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
12.62 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۳۶
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۷:۰۵
فروش
0.15
129.274
129.174
سود
11.08 USD
GBPJPY
معامله
#110092193
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.274
بهره
0.00 USD
مجموع
14.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۷:۰۵
حجم معامله
0.15
خروج
129.174
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
11.08 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۸:۵۲
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۶:۰۹
خرید
0.15
0.67753
0.6778
سود
2.55 USD
AUDUSD
معامله
#109854102
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۸:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67753
بهره
0.00 USD
مجموع
4.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۶:۰۹
حجم معامله
0.15
خروج
0.6778
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
2.55 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۳۷
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۴۳:۱۳
فروش
0.15
0.67599
0.67686
سود
-14.55 USD
AUDUSD
معامله
#109845702
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67599
بهره
0.00 USD
مجموع
-13.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۴۳:۱۳
حجم معامله
0.15
خروج
0.67686
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
-14.55 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۵۸
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۵۹
فروش
0.15
0.64092
0.64117
سود
-5.25 USD
NZDUSD
معامله
#109719559
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64092
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۵۹
حجم معامله
0.15
خروج
0.64117
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
-5.25 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۲۳
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۴۷
فروش
0.15
0.67763
0.67682
سود
10.65 USD
AUDUSD
معامله
#109450815
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67763
بهره
0.00 USD
مجموع
12.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۴۷
حجم معامله
0.15
خروج
0.67682
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
10.65 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۵۱
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۱:۱۴
فروش
0.15
105.96
105.93
سود
2.75 USD
USDJPY
معامله
#109343614
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.96
بهره
0.00 USD
مجموع
4.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۱:۱۴
حجم معامله
0.15
خروج
105.93
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
2.75 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۲:۴۸
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۵:۴۲
فروش
0.15
106.172
106.136
سود
3.59 USD
USDJPY
معامله
#109335869
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۲:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.172
بهره
0.00 USD
مجموع
5.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۵:۴۲
حجم معامله
0.15
خروج
106.136
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
3.59 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۴۴
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۴:۲۲
فروش
0.15
106.212
106.221
سود
-2.77 USD
USDJPY
معامله
#109329670
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.212
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۴:۲۲
حجم معامله
0.15
خروج
106.221
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
-2.77 USD