حالت آزمایشی
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۰۰
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۴۹:۴۹
فروش
0.05
1.27121
1.27071
سود
‪1.47 USD‬
USDCAD
معامله
#153984772
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27121
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۴۹:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.27071
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.47 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۰۰
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۲۰
خرید
0.05
126.87
126.94
سود
‪2.38 USD‬
EURJPY
معامله
#154046865
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
126.94
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.38 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۳۲
خرید
0.05
126.818
126.888
سود
‪2.38 USD‬
EURJPY
معامله
#154042605
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.818
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
126.888
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.38 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۴۸
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۰۴
خرید
0.05
126.636
126.706
سود
‪2.38 USD‬
EURJPY
معامله
#154007931
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.636
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
126.706
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.38 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۱۸
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۰۴
خرید
0.05
126.616
126.686
سود
‪2.38 USD‬
EURJPY
معامله
#153996510
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.616
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
126.686
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.38 USD‬
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۵۵:۴۱
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۷:۲۶
خرید
0.05
126.526
126.596
سود
‪2.39 USD‬
EURJPY
معامله
#153452281
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۵۵:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.526
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۷:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
126.596
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.39 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۵:۰۱
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۴
فروش
0.05
1.26988
1.26938
سود
‪1.47 USD‬
USDCAD
معامله
#153803302
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26988
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.26938
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.47 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۱
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۴۲
فروش
0.05
1.27007
1.26957
سود
‪1.47 USD‬
USDCAD
معامله
#153802234
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27007
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.26957
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.47 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۰
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۰۴
فروش
0.05
1.27123
1.27073
سود
‪1.47 USD‬
USDCAD
معامله
#153437589
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27123
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.27073
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.47 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۲۰:۰۲
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۷:۱۴
خرید
0.05
126.509
126.579
سود
‪2.36 USD‬
EURJPY
معامله
#153443555
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۲۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.509
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۷:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
126.579
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.36 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۰
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۵۷:۲۹
خرید
0.05
126.482
126.552
سود
‪2.36 USD‬
EURJPY
معامله
#153438918
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.482
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۵۷:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
126.552
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.36 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۰۰
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۴۹
خرید
0.05
126.554
126.624
سود
‪2.35 USD‬
EURJPY
معامله
#153436356
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.554
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
126.624
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.35 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۰۰
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۳۶
خرید
0.05
126.419
126.489
سود
‪2.35 USD‬
EURJPY
معامله
#153431696
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.419
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۳۶
حجم معامله
0.05
خروج
126.489
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.35 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۳۶
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۵۱
فروش
0.05
1.27662
1.27612
سود
‪1.46 USD‬
USDCAD
معامله
#153431931
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27662
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.27612
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۰۷
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۳۰
خرید
0.05
126.554
126.624
سود
‪2.36 USD‬
EURJPY
معامله
#152901953
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.554
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
126.624
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.36 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۱۴
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۴۹
فروش
0.05
1.27844
1.27794
سود
‪1.46 USD‬
USDCAD
معامله
#153422974
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27844
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.27794
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۴
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۰۲
فروش
0.05
1.27925
1.27875
سود
‪1.46 USD‬
USDCAD
معامله
#153419171
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27925
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.27875
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۰۵
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۵۶
فروش
0.05
1.2805
1.28
سود
‪1.45 USD‬
USDCAD
معامله
#153406807
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2805
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۵۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.28
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۱۵:۰۰
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۰۷
فروش
0.05
1.27963
1.27913
سود
‪1.45 USD‬
USDCAD
معامله
#153382188
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۱۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27963
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.27913
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۰۴
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۹:۴۷
فروش
0.05
1.28108
1.28058
سود
‪1.45 USD‬
USDCAD
معامله
#153365800
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28108
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۹:۴۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.28058
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۰۱
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۰۶
فروش
0.05
1.27977
1.27927
سود
‪1.45 USD‬
USDCAD
معامله
#153346083
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27977
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۰۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.27927
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۰۵
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۳۲
فروش
0.05
1.27861
1.27811
سود
‪1.46 USD‬
USDCAD
معامله
#153330418
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27861
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.27811
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۰۰
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۳۱
فروش
0.05
1.27865
1.27815
سود
‪1.46 USD‬
USDCAD
معامله
#153310581
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27865
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.27815
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۶:۱۶
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۱۳
فروش
0.05
1.2785
1.278
سود
‪1.46 USD‬
USDCAD
معامله
#153309444
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۶:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2785
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.278
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۰۱
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۰۷
فروش
0.05
1.27797
1.27747
سود
‪1.46 USD‬
USDCAD
معامله
#153171987
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27797
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.27747
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۵۱
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۵۵
فروش
0.05
1.27772
1.27722
سود
‪1.46 USD‬
USDCAD
معامله
#153162080
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27772
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۵۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.27722
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۲۴
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۵۷
فروش
0.05
1.27818
1.27768
سود
‪1.46 USD‬
USDCAD
معامله
#152986112
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27818
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.27768
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۰۱
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۴۸
فروش
0.05
1.27845
1.27795
سود
‪1.46 USD‬
USDCAD
معامله
#152965393
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27845
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.27795
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۳۰:۰۱
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۴۹
فروش
0.05
1.2783
1.2778
سود
‪1.46 USD‬
USDCAD
معامله
#152945584
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2783
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.2778
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۲۲
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۵:۲۱
فروش
0.05
1.27776
1.27726
سود
‪1.46 USD‬
USDCAD
معامله
#152945324
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27776
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۵:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.27726
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۰۱
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۴۱
فروش
0.05
1.27832
1.27782
سود
‪1.46 USD‬
USDCAD
معامله
#152942918
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27832
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۴۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.27782
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۰۲
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۲۶
فروش
0.05
1.27954
1.27904
سود
‪1.45 USD‬
USDCAD
معامله
#152942323
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27954
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.27904
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۲۷
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۰۸
فروش
0.05
1.28013
1.27963
سود
‪1.45 USD‬
USDCAD
معامله
#152941767
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.27963
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۴۴
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۲:۴۷
فروش
0.05
1.27956
1.27906
سود
‪1.45 USD‬
USDCAD
معامله
#152940153
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27956
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۲:۴۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.27906
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۳۸
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۴۸
فروش
0.05
1.28076
1.28026
سود
‪1.45 USD‬
USDCAD
معامله
#152938434
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28076
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.28026
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۵:۰۰
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۴۷
فروش
0.05
1.28496
1.28446
سود
‪1.45 USD‬
USDCAD
معامله
#152852203
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28496
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۴۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.28446
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۲۵:۰۰
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۵۲
خرید
0.05
126.59
126.66
سود
‪2.36 USD‬
EURJPY
معامله
#152672991
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۵۲
حجم معامله
0.05
خروج
126.66
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.36 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۱۵:۰۱
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۵۹
فروش
0.05
1.28563
1.28513
سود
‪1.45 USD‬
USDCAD
معامله
#152726892
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28563
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.28513
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۰۱
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۴:۳۹
فروش
0.05
1.28588
1.28538
سود
‪1.44 USD‬
USDCAD
معامله
#152726665
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28588
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۴:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.28538
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.44 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۳۰
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۶:۰۶
فروش
0.05
1.28771
1.28721
سود
‪1.44 USD‬
USDCAD
معامله
#152722603
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28771
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۶:۰۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.28721
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.44 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۰۱
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۴۹
فروش
0.05
1.29051
1.29001
سود
‪1.44 USD‬
USDCAD
معامله
#152715643
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29051
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.29001
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.44 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۲۸
فروش
0.05
1.29161
1.29111
سود
‪1.44 USD‬
USDCAD
معامله
#152710260
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29161
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.29111
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.44 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۰۶
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۸:۳۴
فروش
0.05
1.29137
1.29087
سود
‪1.44 USD‬
USDCAD
معامله
#152686492
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29137
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۸:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.29087
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.44 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۰۹
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۰۹
فروش
0.05
1.29148
1.29098
سود
‪1.44 USD‬
USDCAD
معامله
#152668459
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29148
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۰۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.29098
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.44 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۸:۳۹
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۷
خرید
0.05
126.53
126.6
سود
‪2.35 USD‬
EURJPY
معامله
#152671052
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۸:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
126.6
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.35 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۵:۵۸
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۸:۳۲
خرید
0.05
126.484
126.554
سود
‪2.35 USD‬
EURJPY
معامله
#152667476
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۵:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.484
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۰۸:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
126.554
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.35 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۰۰
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۱۹:۱۸
فروش
0.05
1.29207
1.29157
سود
‪1.44 USD‬
USDCAD
معامله
#152645736
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29207
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۱۹:۱۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.29157
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.44 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۵۵
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۱:۰۵
خرید
0.05
126.383
126.453
سود
‪2.35 USD‬
EURJPY
معامله
#152662411
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.383
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۱:۰۵
حجم معامله
0.05
خروج
126.453
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.35 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۱۵
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۰۸
خرید
0.05
126.124
126.194
سود
‪2.35 USD‬
EURJPY
معامله
#152658166
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.124
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
126.194
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.35 USD‬
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۰۰
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۴۵
خرید
0.05
126.195
126.265
سود
‪2.34 USD‬
EURJPY
معامله
#152645896
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.195
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۴۵
حجم معامله
0.05
خروج
126.265
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.34 USD‬