حالت آزمایشی
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۲۲:۵۸
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۴
خرید
0.15
106.337
106.437
سود
12.59 USD
USDJPY
معامله
#111836740
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۲۲:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.337
بهره
0.00 USD
مجموع
14.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۴
حجم معامله
0.15
خروج
106.437
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
12.59 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۸:۵۸
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۵۸:۵۰
فروش
0.15
0.67202
0.67146
سود
6.90 USD
AUDUSD
معامله
#111587144
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۸:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67202
بهره
0.00 USD
مجموع
8.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۵۸:۵۰
حجم معامله
0.15
خروج
0.67146
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
6.90 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۹:۲۱
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۵۱:۵۷
فروش
0.15
106.389
106.352
سود
3.72 USD
USDJPY
معامله
#111570948
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۹:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.389
بهره
0.00 USD
مجموع
5.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۵۱:۵۷
حجم معامله
0.15
خروج
106.352
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
3.72 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۲۱
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۲۵
فروش
0.15
1.10766
1.10666
سود
13.50 USD
EURUSD
معامله
#111187567
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10766
بهره
0.00 USD
مجموع
15.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۲۵
حجم معامله
0.15
خروج
1.10666
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
13.50 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۴۳
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۱۷
فروش
0.15
1.10872
1.10888
سود
-3.90 USD
EURUSD
معامله
#111150230
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10872
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۱۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.10888
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
-3.90 USD
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۵:۳۷
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۲۳
فروش
0.15
0.67641
0.67541
سود
13.50 USD
AUDUSD
معامله
#110878318
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۵:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67641
بهره
0.00 USD
مجموع
15.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۲۳
حجم معامله
0.15
خروج
0.67541
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
13.50 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۶:۱۰
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۱۲
خرید
0.15
105.553
105.69
سود
17.94 USD
USDJPY
معامله
#110638973
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۶:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.553
بهره
0.00 USD
مجموع
19.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۱۲
حجم معامله
0.15
خروج
105.69
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
17.94 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۵۱
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۶:۱۲
فروش
0.15
106.347
106.247
سود
12.62 USD
USDJPY
معامله
#110146882
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.347
بهره
0.00 USD
مجموع
14.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۶:۱۲
حجم معامله
0.15
خروج
106.247
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
12.62 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۳۶
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۷:۰۵
فروش
0.15
129.274
129.174
سود
11.08 USD
GBPJPY
معامله
#110092193
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.274
بهره
0.00 USD
مجموع
14.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۷:۰۵
حجم معامله
0.15
خروج
129.174
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
11.08 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۸:۵۲
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۶:۰۹
خرید
0.15
0.67753
0.6778
سود
2.55 USD
AUDUSD
معامله
#109854102
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۸:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67753
بهره
0.00 USD
مجموع
4.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۶:۰۹
حجم معامله
0.15
خروج
0.6778
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
2.55 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۳۷
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۴۳:۱۳
فروش
0.15
0.67599
0.67686
سود
-14.55 USD
AUDUSD
معامله
#109845702
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67599
بهره
0.00 USD
مجموع
-13.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۴۳:۱۳
حجم معامله
0.15
خروج
0.67686
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
-14.55 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۵۸
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۵۹
فروش
0.15
0.64092
0.64117
سود
-5.25 USD
NZDUSD
معامله
#109719559
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64092
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۵۹
حجم معامله
0.15
خروج
0.64117
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
-5.25 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۲۳
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۴۷
فروش
0.15
0.67763
0.67682
سود
10.65 USD
AUDUSD
معامله
#109450815
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67763
بهره
0.00 USD
مجموع
12.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۴۷
حجم معامله
0.15
خروج
0.67682
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
10.65 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۵۱
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۱:۱۴
فروش
0.15
105.96
105.93
سود
2.75 USD
USDJPY
معامله
#109343614
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.96
بهره
0.00 USD
مجموع
4.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۱:۱۴
حجم معامله
0.15
خروج
105.93
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
2.75 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۲:۴۸
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۵:۴۲
فروش
0.15
106.172
106.136
سود
3.59 USD
USDJPY
معامله
#109335869
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۲:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.172
بهره
0.00 USD
مجموع
5.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۵:۴۲
حجم معامله
0.15
خروج
106.136
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
3.59 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۴۴
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۴:۲۲
فروش
0.15
106.212
106.221
سود
-2.77 USD
USDJPY
معامله
#109329670
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.212
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۴:۲۲
حجم معامله
0.15
خروج
106.221
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
-2.77 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۱۸
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۲۷
فروش
0.15
0.67727
0.67667
سود
7.50 USD
AUDUSD
معامله
#109314575
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67727
بهره
0.00 USD
مجموع
9.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۲۷
حجم معامله
0.15
خروج
0.67667
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
7.50 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۰۳
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۰۸
فروش
0.15
1.1187
1.1177
سود
13.50 USD
EURUSD
معامله
#109072501
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1187
بهره
0.00 USD
مجموع
15.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۰۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.1177
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
13.50 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۱:۵۹
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۶:۲۹
فروش
0.15
1.11968
1.11868
سود
13.50 USD
EURUSD
معامله
#109030642
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11968
بهره
0.00 USD
مجموع
15.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۶:۲۹
حجم معامله
0.15
خروج
1.11868
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
13.50 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۷:۵۲
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۲۴
فروش
0.15
105.158
105.058
سود
12.78 USD
USDJPY
معامله
#109008604
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۷:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.158
بهره
0.00 USD
مجموع
14.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۲۴
حجم معامله
0.15
خروج
105.058
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
12.78 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۳:۰۶
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۴۲
فروش
0.15
105.279
105.225
سود
6.20 USD
USDJPY
معامله
#108996796
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۳:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.279
بهره
0.00 USD
مجموع
7.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۴۲
حجم معامله
0.15
خروج
105.225
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
6.20 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۶:۴۶
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۰
فروش
0.15
105.404
105.3
سود
13.31 USD
USDJPY
معامله
#108975628
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۵۶:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.404
بهره
0.00 USD
مجموع
14.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۰
حجم معامله
0.15
خروج
105.3
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
13.31 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۰۹:۱۷
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۲۰:۴۰
فروش
0.15
105.465
105.413
سود
5.90 USD
USDJPY
معامله
#108970191
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۰۹:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.465
بهره
0.00 USD
مجموع
7.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۲۰:۴۰
حجم معامله
0.15
خروج
105.413
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
5.90 USD
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۶:۱۴
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۱۶
فروش
0.15
105.848
105.814
سود
3.32 USD
USDJPY
معامله
#108814288
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۶:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.848
بهره
0.00 USD
مجموع
4.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۱۶
حجم معامله
0.15
خروج
105.814
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
3.32 USD
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۱۵:۵۳
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۲۲
فروش
0.15
105.98
105.88
سود
12.67 USD
USDJPY
معامله
#108795396
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۱۵:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.98
بهره
0.00 USD
مجموع
14.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۲۲
حجم معامله
0.15
خروج
105.88
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
12.67 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۰۵
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۵۷
فروش
0.15
106.055
105.927
سود
16.63 USD
USDJPY
معامله
#108576886
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.055
بهره
0.00 USD
مجموع
18.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۵۷
حجم معامله
0.15
خروج
105.927
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
16.63 USD
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۳۶:۴۷
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۲۴
فروش
0.15
0.64839
0.64739
سود
13.50 USD
NZDUSD
معامله
#99856982
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۳۶:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64839
بهره
0.00 USD
مجموع
15.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۲۴
حجم معامله
0.15
خروج
0.64739
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
13.50 USD
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۷:۱۴
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۵۱
فروش
0.15
107.651
107.59
سود
7.00 USD
USDJPY
معامله
#103980971
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۷:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.651
بهره
0.00 USD
مجموع
8.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۵۱
حجم معامله
0.15
خروج
107.59
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
7.00 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۵۸
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۱۷
فروش
0.15
1.65431
1.6533
سود
8.55 USD
GBPCAD
معامله
#103794603
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.65431
بهره
0.00 USD
مجموع
11.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۱۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.6533
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
8.55 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۱۹:۲۷
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۰۱
فروش
0.15
108.329
108.251
سود
9.31 USD
USDJPY
معامله
#103747187
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۱۹:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.329
بهره
0.00 USD
مجموع
10.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۰۱
حجم معامله
0.15
خروج
108.251
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
9.31 USD
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۰۱
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۲۲
فروش
0.15
1.65736
1.65696
سود
1.58 USD
GBPCAD
معامله
#103628524
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.65736
بهره
0.00 USD
مجموع
4.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۲۲
حجم معامله
0.15
خروج
1.65696
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
1.58 USD
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۴۲:۴۰
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۵۰:۳۹
فروش
0.15
0.69936
0.69923
سود
0.45 USD
AUDUSD
معامله
#103576575
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۴۲:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69936
بهره
0.00 USD
مجموع
1.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۵۰:۳۹
حجم معامله
0.15
خروج
0.69923
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
0.45 USD
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۰۵:۱۵
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۵۶:۳۲
فروش
0.15
0.70006
0.69936
سود
9.00 USD
AUDUSD
معامله
#103562721
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۰۵:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70006
بهره
0.00 USD
مجموع
10.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۵۶:۳۲
حجم معامله
0.15
خروج
0.69936
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
9.00 USD
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۱۵
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۲
فروش
0.15
1.30878
1.3077
سود
10.89 USD
USDCAD
معامله
#103419278
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30878
بهره
0.00 USD
مجموع
12.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۲
حجم معامله
0.15
خروج
1.3077
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
10.89 USD
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۰۶:۳۶
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۲۷:۵۸
فروش
0.15
1.49049
1.48982
سود
4.66 USD
EURCAD
معامله
#103363360
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۰۶:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.49049
بهره
0.00 USD
مجموع
7.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۲۷:۵۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.48982
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
4.66 USD
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۴۷
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۴۶
فروش
0.15
1.49198
1.49065
سود
12.21 USD
EURCAD
معامله
#103352538
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۶:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.49198
بهره
0.00 USD
مجموع
15.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۴۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.49065
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
12.21 USD
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۰۱
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۰۳
فروش
0.15
1.49209
1.49233
سود
-5.74 USD
EURCAD
معامله
#103352570
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.49209
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۰۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.49233
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
-5.74 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۲
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۱۷:۵۶
فروش
0.15
1.4929
1.4919
سود
8.44 USD
EURCAD
معامله
#103236508
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4929
بهره
0.00 USD
مجموع
11.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۱۷:۵۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.4919
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
8.44 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۱
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۳۸
فروش
0.15
1.49427
1.49396
سود
0.54 USD
EURCAD
معامله
#103211724
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.49427
بهره
0.00 USD
مجموع
3.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۳۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.49396
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
0.54 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۳۳
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۲۶
فروش
0.15
1.31551
1.31451
سود
9.91 USD
USDCAD
معامله
#103197027
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31551
بهره
0.00 USD
مجموع
11.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۲۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.31451
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
9.91 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۵۲
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۰۰
فروش
0.15
1.31673
1.31573
سود
9.90 USD
USDCAD
معامله
#103182248
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31673
بهره
0.00 USD
مجموع
11.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۰۰
حجم معامله
0.15
خروج
1.31573
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
9.90 USD
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۱۴
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۴
فروش
0.15
1.31685
1.31656
سود
1.80 USD
USDCAD
معامله
#103049383
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31685
بهره
0.00 USD
مجموع
3.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۵۴
حجم معامله
0.15
خروج
1.31656
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
1.80 USD
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۱۴
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۲۷
فروش
0.15
1.31685
1.31672
سود
-0.02 USD
USDCAD
معامله
#103048599
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31685
بهره
0.00 USD
مجموع
1.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۲۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.31672
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
-0.02 USD
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۵۷
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۵:۲۳
فروش
0.15
1.31834
1.31734
سود
9.89 USD
USDCAD
معامله
#102869762
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31834
بهره
0.00 USD
مجموع
11.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۵:۲۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.31734
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
9.89 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۳۷
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۵۶
فروش
0.15
136.038
135.959
سود
8.02 USD
GBPJPY
معامله
#102787372
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.038
بهره
0.00 USD
مجموع
11.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۵۶
حجم معامله
0.15
خروج
135.959
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
8.02 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۱۹:۳۸
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۳۹
فروش
0.15
1.67322
1.67222
سود
8.38 USD
GBPCAD
معامله
#102735904
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۱۹:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.67322
بهره
0.00 USD
مجموع
11.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۳۹
حجم معامله
0.15
خروج
1.67222
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
8.38 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۳۲
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۳۸
فروش
0.15
1.32112
1.32012
سود
9.86 USD
USDCAD
معامله
#102551746
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32112
بهره
0.00 USD
مجموع
11.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۳۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.32012
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
9.86 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۱۳:۴۷
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۴۴:۴۱
فروش
0.15
1.32359
1.32259
سود
9.84 USD
USDCAD
معامله
#102510555
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۱۳:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32359
بهره
0.00 USD
مجموع
11.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۴۴:۴۱
حجم معامله
0.15
خروج
1.32259
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
9.84 USD
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۵۲:۱۷
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۲:۲۹
فروش
0.15
107.889
107.78
سود
13.67 USD
USDJPY
معامله
#100860805
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۵۲:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.889
بهره
0.00 USD
مجموع
15.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۳۲:۲۹
حجم معامله
0.15
خروج
107.78
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
13.67 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۱۸
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۴۹:۵۱
فروش
0.15
109.168
109.068
سود
12.25 USD
USDJPY
معامله
#99348614
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.168
بهره
0.00 USD
مجموع
13.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۴۹:۵۱
حجم معامله
0.15
خروج
109.068
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
12.25 USD