حالت آزمایشی
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۴۸
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۲۹
فروش
0.24
1.11225
1.11026
سود
52.07 USD
EURUSD
معامله
#123936433
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11225
بهره
6.71 USD
مجموع
47.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۲۹
حجم معامله
0.24
خروج
1.11026
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
52.07 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۱۹
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۸:۲۸
فروش
0.28
0.69037
0.68926
سود
26.39 USD
AUDUSD
معامله
#124327096
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69037
بهره
-1.89 USD
مجموع
31.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۸:۲۸
حجم معامله
0.28
خروج
0.68926
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
26.39 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۴۷
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۴۷
فروش
0.28
1.11494
1.11371
سود
34.82 USD
EURUSD
معامله
#124267066
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11494
بهره
3.18 USD
مجموع
34.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۴۷
حجم معامله
0.28
خروج
1.11371
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
34.82 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۴۰
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۳۱
فروش
0.48
1.11721
1.11407
سود
145.92 USD
EURUSD
معامله
#124098374
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11721
بهره
0.00 USD
مجموع
150.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۳۱
حجم معامله
0.48
خروج
1.11407
هزینه های کمیسیون
-4.80 USD
سود
145.92 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۲:۲۲
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۱۹
فروش
0.28
0.69275
0.68975
سود
81.20 USD
AUDUSD
معامله
#124384107
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۲:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69275
بهره
0.00 USD
مجموع
84.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۱۹
حجم معامله
0.28
خروج
0.68975
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
81.20 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۱۵
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۶:۱۷
فروش
0.28
1.11567
1.11499
سود
16.24 USD
EURUSD
معامله
#124321276
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11567
بهره
0.00 USD
مجموع
19.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۶:۱۷
حجم معامله
0.28
خروج
1.11499
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
16.24 USD
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۴۷
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۷:۰۸
فروش
0.28
0.69121
0.69028
سود
23.24 USD
AUDUSD
معامله
#124172481
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69121
بهره
0.00 USD
مجموع
26.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۷:۰۸
حجم معامله
0.28
خروج
0.69028
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
23.24 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۲:۰۰
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۴۰
فروش
0.32
110.095
109.888
سود
53.88 USD
USDJPY
معامله
#124039034
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.095
بهره
-3.20 USD
مجموع
60.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۴۰
حجم معامله
0.32
خروج
109.888
هزینه های کمیسیون
-3.20 USD
سود
53.88 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۰۲
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۸:۲۱
فروش
0.24
0.69095
0.68872
سود
50.60 USD
AUDUSD
معامله
#123976480
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69095
بهره
-0.52 USD
مجموع
53.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۸:۲۱
حجم معامله
0.24
خروج
0.68872
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
50.60 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۸:۳۱
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۳۰
خرید
0.28
7892.97
8070.9
سود
46.95 USD
BTCUSD
معامله
#123858436
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۸:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7892.97
بهره
-0.07 USD
مجموع
49.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۳۰
حجم معامله
0.28
خروج
8070.9
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
46.95 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۸:۰۰
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۱۹
خرید
0.18
7818.29
8065
سود
42.56 USD
BTCUSD
معامله
#123869300
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۸:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7818.29
بهره
-0.05 USD
مجموع
44.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۱۹
حجم معامله
0.18
خروج
8065
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
42.56 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۳۸
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۳۱
خرید
0.18
1.11011
1.11211
سود
34.20 USD
EURUSD
معامله
#123869465
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11011
بهره
0.00 USD
مجموع
36.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.18
خروج
1.11211
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
34.20 USD
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۳۴:۱۸
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۵۰
فروش
0.18
1.10945
1.10867
سود
26.80 USD
EURUSD
معامله
#122697331
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۳۴:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10945
بهره
14.56 USD
مجموع
14.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۵۰
حجم معامله
0.18
خروج
1.10867
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
26.80 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۴۸:۲۳
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۲۰
فروش
0.32
1.11212
1.11154
سود
33.57 USD
EURUSD
معامله
#122585250
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۶:۴۸:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11212
بهره
18.21 USD
مجموع
18.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۲۰
حجم معامله
0.32
خروج
1.11154
هزینه های کمیسیون
-3.20 USD
سود
33.57 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۰۳
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۰۱
فروش
0.18
8272.78
8076.87
سود
33.46 USD
BTCUSD
معامله
#123697103
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
8272.78
بهره
0.00 USD
مجموع
35.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۲:۰۱
حجم معامله
0.18
خروج
8076.87
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
33.46 USD
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۴:۲۳
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۴۳
خرید
0.28
109.021
109.152
سود
39.86 USD
USDJPY
معامله
#122658053
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۴:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.021
بهره
9.06 USD
مجموع
33.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۴۳
حجم معامله
0.28
خروج
109.152
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
39.86 USD
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۴۴
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۴۶
خرید
0.25
7501
8021
سود
125.72 USD
BTCUSD
معامله
#121711185
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7501
بهره
-1.78 USD
مجموع
130.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۴۶
حجم معامله
0.25
خروج
8021
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
125.72 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۲۰
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۴۶
خرید
0.28
7243.96
7979
سود
202.24 USD
BTCUSD
معامله
#122914299
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7243.96
بهره
-0.77 USD
مجموع
205.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۴۶
حجم معامله
0.28
خروج
7979
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
202.24 USD
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۹
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۳۰
خرید
0.28
108.402
108.535
سود
34.54 USD
USDJPY
معامله
#120398714
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.402
بهره
3.03 USD
مجموع
34.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۳۰
حجم معامله
0.28
خروج
108.535
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
34.54 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۴۵
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۲۳
فروش
0.12
1.11627
1.11389
سود
28.72 USD
EURUSD
معامله
#123423784
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11627
بهره
1.36 USD
مجموع
28.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۲:۲۳
حجم معامله
0.12
خروج
1.11389
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
28.72 USD
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۱:۴۶
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۵۸
فروش
0.18
0.69075
0.68719
سود
60.65 USD
AUDUSD
معامله
#122597652
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۱:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69075
بهره
-1.63 USD
مجموع
64.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۵۸
حجم معامله
0.18
خروج
0.68719
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
60.65 USD
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۴۷
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۲۰
فروش
0.32
0.69375
0.69075
سود
90.89 USD
AUDUSD
معامله
#122668702
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69375
بهره
-1.91 USD
مجموع
96.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۲۰
حجم معامله
0.32
خروج
0.69075
هزینه های کمیسیون
-3.20 USD
سود
90.89 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۴۵:۰۵
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۰:۲۴
خرید
0.16
107.844
108.079
سود
33.19 USD
USDJPY
معامله
#123468988
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۴۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.844
بهره
0.00 USD
مجموع
34.79 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۰:۲۴
حجم معامله
0.16
خروج
108.079
هزینه های کمیسیون
-1.60 USD
سود
33.19 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۰۵
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۰:۰۹
خرید
0.36
107.925
108.111
سود
58.34 USD
USDJPY
معامله
#123461774
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.925
بهره
0.00 USD
مجموع
61.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۰:۰۹
حجم معامله
0.36
خروج
108.111
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
58.34 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۱۰
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۱۶:۳۳
خرید
0.48
107.912
108.064
سود
62.72 USD
USDJPY
معامله
#118970216
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.912
بهره
0.00 USD
مجموع
67.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۱۶:۳۳
حجم معامله
0.48
خروج
108.064
هزینه های کمیسیون
-4.80 USD
سود
62.72 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۲۹:۱۸
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۱۰
خرید
0.28
108.075
108.22
سود
34.72 USD
USDJPY
معامله
#120045256
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۲۹:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.075
بهره
0.00 USD
مجموع
37.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۱۰
حجم معامله
0.28
خروج
108.22
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
34.72 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۵۹:۳۵
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۵۹:۳۱
فروش
0.28
1.11485
1.11365
سود
41.99 USD
EURUSD
معامله
#122432247
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۲:۵۹:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11485
بهره
11.19 USD
مجموع
33.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۵۹:۳۱
حجم معامله
0.28
خروج
1.11365
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
41.99 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۴۹
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۳
فروش
0.28
1.11547
1.11333
سود
68.31 USD
EURUSD
معامله
#122914231
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11547
بهره
11.19 USD
مجموع
59.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۳
حجم معامله
0.28
خروج
1.11333
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
68.31 USD
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۲۲:۴۶
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۴۳
فروش
0.36
1.11975
1.11575
سود
152.71 USD
EURUSD
معامله
#122159136
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۲۲:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11975
بهره
12.31 USD
مجموع
144.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۴۳
حجم معامله
0.36
خروج
1.11575
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
152.71 USD
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۰
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۶:۴۱
خرید
0.48
108.295
108.595
سود
129.52 USD
USDJPY
معامله
#120379290
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.295
بهره
1.72 USD
مجموع
132.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۶:۴۱
حجم معامله
0.48
خروج
108.595
هزینه های کمیسیون
-4.80 USD
سود
129.52 USD
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۳۱
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۲۵
فروش
0.18
1.12275
1.12025
سود
47.31 USD
EURUSD
معامله
#109117888
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۶:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12275
بهره
4.11 USD
مجموع
45.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۲۵
حجم معامله
0.18
خروج
1.12025
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
47.31 USD
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۲۱
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۱۶
خرید
0.35
108.775
108.881
سود
30.57 USD
USDJPY
معامله
#122102754
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.775
بهره
0.00 USD
مجموع
34.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۱۶
حجم معامله
0.35
خروج
108.881
هزینه های کمیسیون
-3.50 USD
سود
30.57 USD
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۲۶
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۱۷:۲۷
فروش
0.15
109.287
109.405
سود
-40.32 USD
USDJPY
معامله
#122096645
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۵۲:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.287
بهره
-22.64 USD
مجموع
-16.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۱۷:۲۷
حجم معامله
0.15
خروج
109.405
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
-40.32 USD
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۴:۳۷
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۱۷:۲۲
فروش
0.18
109.495
109.405
سود
11.20 USD
USDJPY
معامله
#122658013
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۴:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.495
بهره
-1.81 USD
مجموع
14.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۱۷:۲۲
حجم معامله
0.18
خروج
109.405
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
11.20 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۱۶
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۱۷:۱۳
فروش
0.21
109.5
109.403
سود
16.52 USD
USDJPY
معامله
#122914171
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.5
بهره
0.00 USD
مجموع
18.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۱۷:۱۳
حجم معامله
0.21
خروج
109.403
هزینه های کمیسیون
-2.10 USD
سود
16.52 USD
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۳۳
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۲۱:۳۴
فروش
0.21
1.10875
1.10712
سود
33.33 USD
EURUSD
معامله
#122657909
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10875
بهره
1.20 USD
مجموع
34.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۲۱:۳۴
حجم معامله
0.21
خروج
1.10712
هزینه های کمیسیون
-2.10 USD
سود
33.33 USD
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۴۶
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۷:۵۱
فروش
0.35
0.69275
0.69207
سود
20.30 USD
AUDUSD
معامله
#122597686
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69275
بهره
0.00 USD
مجموع
23.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۷:۵۱
حجم معامله
0.35
خروج
0.69207
هزینه های کمیسیون
-3.50 USD
سود
20.30 USD
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۸:۳۸
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۳۵:۰۲
خرید
0.15
7230.04
7588.53
سود
52.16 USD
BTCUSD
معامله
#122608976
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۸:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7230.04
بهره
-0.11 USD
مجموع
53.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۳۵:۰۲
حجم معامله
0.15
خروج
7588.53
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
52.16 USD
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۸:۰۱
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۴۵:۳۴
خرید
0.15
1.10704
1.10771
سود
8.55 USD
EURUSD
معامله
#122608952
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10704
بهره
0.00 USD
مجموع
10.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۴۵:۳۴
حجم معامله
0.15
خروج
1.10771
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
8.55 USD
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۴:۵۴
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۷:۳۶
فروش
0.25
1.10825
1.10702
سود
45.39 USD
EURUSD
معامله
#121746867
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۴:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10825
بهره
17.14 USD
مجموع
30.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۷:۳۶
حجم معامله
0.25
خروج
1.10702
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
45.39 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۰۳
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۷:۲۳
فروش
0.36
1.10925
1.10704
سود
98.53 USD
EURUSD
معامله
#121944467
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10925
بهره
22.57 USD
مجموع
79.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۷:۲۳
حجم معامله
0.36
خروج
1.10704
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
98.53 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۲۱
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۳۴
فروش
0.45
1.1111
1.1096
سود
91.25 USD
EURUSD
معامله
#121670743
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1111
بهره
28.25 USD
مجموع
67.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۳۴
حجم معامله
0.45
خروج
1.1096
هزینه های کمیسیون
-4.50 USD
سود
91.25 USD
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۱۱
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۴:۱۹
فروش
0.28
1.11218
1.11018
سود
53.20 USD
EURUSD
معامله
#122563927
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11218
بهره
0.00 USD
مجموع
56.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۴:۱۹
حجم معامله
0.28
خروج
1.11018
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
53.20 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۲:۵۸
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۷:۴۶
فروش
0.48
1.11175
1.11125
سود
46.58 USD
EURUSD
معامله
#121562975
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۲:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11175
بهره
27.38 USD
مجموع
24.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۷:۴۶
حجم معامله
0.48
خروج
1.11125
هزینه های کمیسیون
-4.80 USD
سود
46.58 USD
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۰:۳۷
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۴۷
خرید
0.25
7075
7293.45
سود
51.93 USD
BTCUSD
معامله
#122231650
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۰:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7075
بهره
-0.18 USD
مجموع
54.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۴۷
حجم معامله
0.25
خروج
7293.45
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
51.93 USD
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۵۱
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۴۵
خرید
0.24
6721
6875.41
سود
34.60 USD
BTCUSD
معامله
#122402413
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
6721
بهره
-0.06 USD
مجموع
37.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۴۵
حجم معامله
0.24
خروج
6875.41
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
34.60 USD
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۶
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۲۰:۵۹
فروش
0.25
1.11472
1.11315
سود
38.18 USD
EURUSD
معامله
#122352298
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11472
بهره
1.43 USD
مجموع
39.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۲۰:۵۹
حجم معامله
0.25
خروج
1.11315
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
38.18 USD
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۴۸:۲۸
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۲:۱۶
فروش
0.15
109.589
109.491
سود
10.42 USD
USDJPY
معامله
#122275177
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۴۸:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.589
بهره
-1.51 USD
مجموع
13.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۳۲:۱۶
حجم معامله
0.15
خروج
109.491
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
10.42 USD
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۴۴
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۵۰:۲۹
فروش
0.24
1.11624
1.1148
سود
32.16 USD
EURUSD
معامله
#122375727
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11624
بهره
0.00 USD
مجموع
34.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۵۰:۲۹
حجم معامله
0.24
خروج
1.1148
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
32.16 USD
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۰۷
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۵:۱۵
فروش
0.25
1.11495
1.11333
سود
39.43 USD
EURUSD
معامله
#122227212
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11495
بهره
1.43 USD
مجموع
40.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۴۵:۱۵
حجم معامله
0.25
خروج
1.11333
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
39.43 USD