حالت آزمایشی
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۱۴
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۳۱
خرید
0.1600
109.69
109.842
سود
‪20.54 USD‬
USDJPY
معامله
#126282265
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۳۱
حجم معامله
0.1600
خروج
109.842
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪20.54 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۵۲
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۹:۴۱
فروش
0.4800
109.992
109.86
سود
‪38.48 USD‬
USDJPY
معامله
#125928174
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.992
بهره
‪-14.39 USD‬
مجموع
‪57.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۹:۴۱
حجم معامله
0.4800
خروج
109.86
هزینه های کمیسیون
‪-4.80 USD‬
سود
‪38.48 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۲۵
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۵۵:۱۸
فروش
0.2400
110.075
109.825
سود
‪45.03 USD‬
USDJPY
معامله
#126199048
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.075
بهره
‪-7.20 USD‬
مجموع
‪54.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۵۵:۱۸
حجم معامله
0.2400
خروج
109.825
هزینه های کمیسیون
‪-2.40 USD‬
سود
‪45.03 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۲۹:۱۵
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۰۵
خرید
0.2400
0.67275
0.67437
سود
‪31.44 USD‬
AUDUSD
معامله
#125742219
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۲۹:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67275
بهره
‪-5.04 USD‬
مجموع
‪38.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۰۵
حجم معامله
0.2400
خروج
0.67437
هزینه های کمیسیون
‪-2.40 USD‬
سود
‪31.44 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۲۲:۲۲
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۰۳
خرید
0.2500
1.09121
1.09223
سود
‪20.37 USD‬
EURUSD
معامله
#126041205
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۲۲:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09121
بهره
‪-2.63 USD‬
مجموع
‪25.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۰۳
حجم معامله
0.2500
خروج
1.09223
هزینه های کمیسیون
‪-2.50 USD‬
سود
‪20.37 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۰۹
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۳
فروش
0.2800
1.08985
1.08964
سود
‪198.58 USD‬
EURUSD
معامله
#115147722
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08985
بهره
‪195.50 USD‬
مجموع
‪5.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۵۳
حجم معامله
0.2800
خروج
1.08964
هزینه های کمیسیون
‪-2.80 USD‬
سود
‪198.58 USD‬
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۳۷
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۳۶
فروش
0.2800
63.836
63.7665
سود
‪25.23 USD‬
USDRUB
معامله
#125887775
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
63.836
بهره
‪3.11 USD‬
مجموع
‪30.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۳۶
حجم معامله
0.2800
خروج
63.7665
هزینه های کمیسیون
‪-8.40 USD‬
سود
‪25.23 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۱۴
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۳۱
فروش
0.4500
64.0275
63.8726
سود
‪98.13 USD‬
USDRUB
معامله
#126005415
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
64.0275
بهره
‪2.50 USD‬
مجموع
‪109.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۳۱
حجم معامله
0.4500
خروج
63.8726
هزینه های کمیسیون
‪-13.50 USD‬
سود
‪98.13 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۳۲
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۴۵
فروش
0.1800
64.2975
63.9686
سود
‪88.15 USD‬
USDRUB
معامله
#125488643
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
64.2975
بهره
‪1.00 USD‬
مجموع
‪92.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۴۵
حجم معامله
0.1800
خروج
63.9686
هزینه های کمیسیون
‪-5.40 USD‬
سود
‪88.15 USD‬
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۳
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۲۷
فروش
0.2400
63.8724
63.8129
سود
‪16.52 USD‬
USDRUB
معامله
#125895890
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
63.8724
بهره
‪1.34 USD‬
مجموع
‪22.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۲۷
حجم معامله
0.2400
خروج
63.8129
هزینه های کمیسیون
‪-7.20 USD‬
سود
‪16.52 USD‬
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۳۲
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۵۸
فروش
0.1500
64.0201
63.859
سود
‪34.17 USD‬
USDRUB
معامله
#125912577
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
64.0201
بهره
‪0.83 USD‬
مجموع
‪37.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۵۸
حجم معامله
0.1500
خروج
63.859
هزینه های کمیسیون
‪-4.50 USD‬
سود
‪34.17 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۳۶:۰۱
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۳:۵۴
خرید
0.3600
0.66667
0.66997
سود
‪115.20 USD‬
AUDUSD
معامله
#125939911
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۳۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66667
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪118.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۳:۵۴
حجم معامله
0.3600
خروج
0.66997
هزینه های کمیسیون
‪-3.60 USD‬
سود
‪115.20 USD‬
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۱۴
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۰۶
خرید
0.2400
0.66712
0.66863
سود
‪33.84 USD‬
AUDUSD
معامله
#125418764
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66712
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪36.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۰۶
حجم معامله
0.2400
خروج
0.66863
هزینه های کمیسیون
‪-2.40 USD‬
سود
‪33.84 USD‬
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۴۳
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۳
خرید
0.2800
1.09549
1.09706
سود
‪41.16 USD‬
EURUSD
معامله
#125885423
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09549
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪43.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۳
حجم معامله
0.2800
خروج
1.09706
هزینه های کمیسیون
‪-2.80 USD‬
سود
‪41.16 USD‬
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۲۱
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۴۶
خرید
0.4500
0.66677
0.66855
سود
‪75.60 USD‬
AUDUSD
معامله
#125895995
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66677
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪80.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۴۶
حجم معامله
0.4500
خروج
0.66855
هزینه های کمیسیون
‪-4.50 USD‬
سود
‪75.60 USD‬
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۷
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۱۱
خرید
0.2500
1.09512
1.09591
سود
‪17.25 USD‬
EURUSD
معامله
#116188575
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09512
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۱۱
حجم معامله
0.2500
خروج
1.09591
هزینه های کمیسیون
‪-2.50 USD‬
سود
‪17.25 USD‬
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۲۴
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۱
خرید
0.3600
0.66725
0.66842
سود
‪38.52 USD‬
AUDUSD
معامله
#115342174
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66725
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪42.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۱
حجم معامله
0.3600
خروج
0.66842
هزینه های کمیسیون
‪-3.60 USD‬
سود
‪38.52 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۰۲
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۳۴
فروش
0.2800
109.975
109.815
سود
‪35.20 USD‬
USDJPY
معامله
#125834474
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.975
بهره
‪-2.80 USD‬
مجموع
‪40.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۳۴
حجم معامله
0.2800
خروج
109.815
هزینه های کمیسیون
‪-2.80 USD‬
سود
‪35.20 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۰۲:۳۴
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۵۱
خرید
1.0000
742
771.69
سود
‪29.44 USD‬
#TSLA
معامله
#125744924
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۰۲:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
742
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪29.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۵۱
حجم معامله
1.0000
خروج
771.69
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪29.44 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۳۹
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۴۴
خرید
0.2500
1.09645
1.09788
سود
‪33.25 USD‬
EURUSD
معامله
#116277627
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09645
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪35.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۴۴
حجم معامله
0.2500
خروج
1.09788
هزینه های کمیسیون
‪-2.50 USD‬
سود
‪33.25 USD‬
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۳۹:۱۴
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۶
فروش
0.2800
1.09898
1.09846
سود
‪186.50 USD‬
EURUSD
معامله
#116277633
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۳۹:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09898
بهره
‪174.74 USD‬
مجموع
‪14.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۶
حجم معامله
0.2800
خروج
1.09846
هزینه های کمیسیون
‪-2.80 USD‬
سود
‪186.50 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۳۱
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۰۳
فروش
0.2800
109.949
109.82
سود
‪30.09 USD‬
USDJPY
معامله
#125805959
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪32.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۰۳
حجم معامله
0.2800
خروج
109.82
هزینه های کمیسیون
‪-2.80 USD‬
سود
‪30.09 USD‬
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۲:۰۱
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۱۷
خرید
0.2400
109.777
109.941
سود
‪41.37 USD‬
USDJPY
معامله
#124704880
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.777
بهره
‪7.97 USD‬
مجموع
‪35.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۱۷
حجم معامله
0.2400
خروج
109.941
هزینه های کمیسیون
‪-2.40 USD‬
سود
‪41.37 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۵۳:۲۹
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۱۹
خرید
0.1600
9441.87
9671.84
سود
‪31.20 USD‬
BTCUSD
معامله
#118421233
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۵۳:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9441.87
بهره
‪-4.00 USD‬
مجموع
‪36.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۱۹
حجم معامله
0.1600
خروج
9671.84
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪31.20 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۴۵
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۰۸
خرید
3.0000
712
725
سود
‪38.25 USD‬
#TSLA
معامله
#125744664
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
712
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪39.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۰۸
حجم معامله
3.0000
خروج
725
هزینه های کمیسیون
‪-0.75 USD‬
سود
‪38.25 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۵۳
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۱۷
فروش
0.2100
1.10189
1.10062
سود
‪27.77 USD‬
EURUSD
معامله
#125347208
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10189
بهره
‪3.20 USD‬
مجموع
‪26.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۱۷
حجم معامله
0.2100
خروج
1.10062
هزینه های کمیسیون
‪-2.10 USD‬
سود
‪27.77 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۳۲
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۵۳
فروش
0.4800
1.10198
1.10056
سود
‪70.64 USD‬
EURUSD
معامله
#125346854
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10198
بهره
‪7.28 USD‬
مجموع
‪68.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۵۳
حجم معامله
0.4800
خروج
1.10056
هزینه های کمیسیون
‪-4.80 USD‬
سود
‪70.64 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۲
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۶
فروش
0.2500
62.8525
62.685
سود
‪64.90 USD‬
USDRUB
معامله
#125153718
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
62.8525
بهره
‪5.60 USD‬
مجموع
‪66.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۶
حجم معامله
0.2500
خروج
62.685
هزینه های کمیسیون
‪-7.50 USD‬
سود
‪64.90 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۸:۱۷
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۰۵
خرید
0.3600
0.67475
0.67645
سود
‪50.04 USD‬
AUDUSD
معامله
#125282543
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۸:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67475
بهره
‪-7.56 USD‬
مجموع
‪61.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۰۵
حجم معامله
0.3600
خروج
0.67645
هزینه های کمیسیون
‪-3.60 USD‬
سود
‪50.04 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۱۱
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۵۵
فروش
0.4800
63.0875
62.6949
سود
‪296.96 USD‬
USDRUB
معامله
#125347156
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
63.0875
بهره
‪10.78 USD‬
مجموع
‪300.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۵۵
حجم معامله
0.4800
خروج
62.6949
هزینه های کمیسیون
‪-14.40 USD‬
سود
‪296.96 USD‬
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۱۵
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۱۵
خرید
0.2800
109.512
109.712
سود
‪54.90 USD‬
USDJPY
معامله
#124990475
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.512
بهره
‪6.66 USD‬
مجموع
‪51.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۸:۱۵
حجم معامله
0.2800
خروج
109.712
هزینه های کمیسیون
‪-2.80 USD‬
سود
‪54.90 USD‬
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۵۲
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۳۳
خرید
0.4800
109.325
109.34
سود
‪12.05 USD‬
USDJPY
معامله
#124979719
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.325
بهره
‪10.27 USD‬
مجموع
‪6.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۳۳
حجم معامله
0.4800
خروج
109.34
هزینه های کمیسیون
‪-4.80 USD‬
سود
‪12.05 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۵۷
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۳۲
خرید
8.0000
856
890.77
سود
‪276.16 USD‬
#TSLA
معامله
#125632687
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
856
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪278.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۳۲
حجم معامله
8.0000
خروج
890.77
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪276.16 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۱۲
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۱۴
فروش
0.2100
63.4053
63.182
سود
‪70.27 USD‬
USDRUB
معامله
#125404331
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
63.4053
بهره
‪2.35 USD‬
مجموع
‪74.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۱۴
حجم معامله
0.2100
خروج
63.182
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪70.27 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۵۲
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۰۷
فروش
0.2100
63.5675
63.181
سود
‪124.51 USD‬
USDRUB
معامله
#125406862
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
63.5675
بهره
‪2.35 USD‬
مجموع
‪128.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۷:۰۷
حجم معامله
0.2100
خروج
63.181
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪124.51 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۳۳
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۰۵
خرید
1.2000
108.612
108.635
سود
‪16.28 USD‬
USDJPY
معامله
#125377151
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.612
بهره
‪2.87 USD‬
مجموع
‪25.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۰۵
حجم معامله
1.2000
خروج
108.635
هزینه های کمیسیون
‪-12.00 USD‬
سود
‪16.28 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۴۸
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۴۸
فروش
0.2400
1.10497
1.10472
سود
‪4.51 USD‬
EURUSD
معامله
#125421122
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10497
بهره
‪0.91 USD‬
مجموع
‪6.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۴۸
حجم معامله
0.2400
خروج
1.10472
هزینه های کمیسیون
‪-2.40 USD‬
سود
‪4.51 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۴۴
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۰۹
فروش
0.1800
63.7921
63.702
سود
‪21.06 USD‬
USDRUB
معامله
#125429136
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
63.7921
بهره
‪1.00 USD‬
مجموع
‪25.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۰۹
حجم معامله
0.1800
خروج
63.702
هزینه های کمیسیون
‪-5.40 USD‬
سود
‪21.06 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۲۲:۴۶
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۶:۲۳
فروش
0.1200
1.10885
1.10662
سود
‪26.01 USD‬
EURUSD
معامله
#125439970
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۲۲:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10885
بهره
‪0.45 USD‬
مجموع
‪26.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۶:۲۳
حجم معامله
0.1200
خروج
1.10662
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪26.01 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۰۰
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۱۰
خرید
0.3200
0.66912
0.67016
سود
‪30.08 USD‬
AUDUSD
معامله
#115963300
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66912
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪33.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.3200
خروج
0.67016
هزینه های کمیسیون
‪-3.20 USD‬
سود
‪30.08 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۱۹
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۰۶
فروش
0.1800
63.19
63.079
سود
‪27.28 USD‬
USDRUB
معامله
#125354083
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
63.19
بهره
‪1.01 USD‬
مجموع
‪31.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۰۶
حجم معامله
0.1800
خروج
63.079
هزینه های کمیسیون
‪-5.40 USD‬
سود
‪27.28 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۳۰
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۱۷
فروش
0.2100
63.2145
63.1275
سود
‪23.82 USD‬
USDRUB
معامله
#125353446
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
63.2145
بهره
‪1.18 USD‬
مجموع
‪28.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۱۷
حجم معامله
0.2100
خروج
63.1275
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪23.82 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۱۱
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۳:۲۴
خرید
0.1800
0.67094
0.67207
سود
‪18.54 USD‬
AUDUSD
معامله
#125362307
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67094
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۳:۲۴
حجم معامله
0.1800
خروج
0.67207
هزینه های کمیسیون
‪-1.80 USD‬
سود
‪18.54 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۲۰
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۲۶:۱۶
خرید
0.8000
108.716
108.843
سود
‪85.35 USD‬
USDJPY
معامله
#125023570
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.716
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪93.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۲۶:۱۶
حجم معامله
0.8000
خروج
108.843
هزینه های کمیسیون
‪-8.00 USD‬
سود
‪85.35 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۴۰
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۰۴
خرید
0.2800
108.789
108.989
سود
‪48.58 USD‬
USDJPY
معامله
#125353358
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.789
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪51.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۰۴
حجم معامله
0.2800
خروج
108.989
هزینه های کمیسیون
‪-2.80 USD‬
سود
‪48.58 USD‬
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۲۰
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۳۴
فروش
0.2500
63.1225
62.996
سود
‪42.70 USD‬
USDRUB
معامله
#125147672
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
63.1225
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪50.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۳۴
حجم معامله
0.2500
خروج
62.996
هزینه های کمیسیون
‪-7.50 USD‬
سود
‪42.70 USD‬
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۴:۴۸
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۱۱
فروش
1.2000
109.021
108.868
سود
‪108.21 USD‬
USDJPY
معامله
#125136010
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۴:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.021
بهره
‪-48.43 USD‬
مجموع
‪168.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۱۱
حجم معامله
1.2000
خروج
108.868
هزینه های کمیسیون
‪-12.00 USD‬
سود
‪108.21 USD‬
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۵۵
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۶:۱۰
خرید
0.1500
62.7761
62.9825
سود
‪32.21 USD‬
USDRUB
معامله
#125147563
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
62.7761
بهره
‪-12.45 USD‬
مجموع
‪49.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۶:۱۰
حجم معامله
0.1500
خروج
62.9825
هزینه های کمیسیون
‪-4.50 USD‬
سود
‪32.21 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۰۹
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۶:۴۲
فروش
0.2500
109.155
109.049
سود
‪21.80 USD‬
USDJPY
معامله
#125271347
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.155
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۶:۴۲
حجم معامله
0.2500
خروج
109.049
هزینه های کمیسیون
‪-2.50 USD‬
سود
‪21.80 USD‬
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۴۱
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۲:۰۷
خرید
0.2500
62.5125
62.7225
سود
‪70.99 USD‬
USDRUB
معامله
#125154562
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
62.5125
بهره
‪-5.21 USD‬
مجموع
‪83.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۲:۰۷
حجم معامله
0.2500
خروج
62.7225
هزینه های کمیسیون
‪-7.50 USD‬
سود
‪70.99 USD‬