حالت آزمایشی
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۴۵
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۴۳
خرید
0.02
1.30541
1.30794
سود
3.67 USD
USDCAD
معامله
#105853143
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30541
بهره
0.00 USD
مجموع
3.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.30794
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.67 USD
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۵۲:۳۷
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۳۵
خرید
0.02
1.30664
1.30794
سود
1.79 USD
USDCAD
معامله
#105843793
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۵۲:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30664
بهره
0.00 USD
مجموع
1.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.30794
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.79 USD
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۵۴:۴۳
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۴۹:۰۹
خرید
0.02
1.30432
1.30529
سود
1.29 USD
USDCAD
معامله
#105872526
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۵۴:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30432
بهره
0.00 USD
مجموع
1.49 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۴۹:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.30529
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.29 USD
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۴۸
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۱۰:۰۳
فروش
0.02
0.70334
0.70195
سود
2.58 USD
AUDUSD
معامله
#105426938
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70334
بهره
0.00 USD
مجموع
2.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۱۰:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.70195
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.58 USD
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۲۰:۴۸
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۷:۳۴
فروش
0.02
72.448
72.2
سود
4.18 USD
NZDJPY
معامله
#105268724
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۲۰:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
72.448
بهره
0.00 USD
مجموع
4.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۷:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
72.2
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
4.18 USD
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۰۴
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۷:۲۹
فروش
0.02
72.255
72.203
سود
0.56 USD
NZDJPY
معامله
#105217373
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
72.255
بهره
0.00 USD
مجموع
0.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۷:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
72.203
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.56 USD
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۵:۲۶
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۷:۲۵
فروش
0.02
135.816
135.676
سود
2.19 USD
GBPJPY
معامله
#105217013
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۵:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.816
بهره
0.00 USD
مجموع
2.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۷:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
135.676
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
2.19 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۵۱
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۱۴
فروش
0.02
0.65802
0.65923
سود
-2.62 USD
NZDUSD
معامله
#102829006
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65802
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.65923
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.62 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۳:۳۰
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۰۷
فروش
0.02
0.65855
0.65925
سود
-1.60 USD
NZDUSD
معامله
#102832420
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۳:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65855
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.65925
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.60 USD
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۰۷
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۰۰
فروش
0.02
0.66504
0.65913
سود
11.62 USD
NZDUSD
معامله
#104522795
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66504
بهره
0.00 USD
مجموع
11.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.65913
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
11.62 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۲۷:۱۸
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۰۵:۴۹
فروش
0.02
0.659
0.65699
سود
3.82 USD
NZDUSD
معامله
#102833454
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۲۷:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.659
بهره
0.00 USD
مجموع
4.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۰۵:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.65699
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.82 USD
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۵۰
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۴۰
فروش
0.02
0.66408
0.66069
سود
6.58 USD
NZDUSD
معامله
#104499592
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66408
بهره
0.00 USD
مجموع
6.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.66069
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
6.58 USD
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۵۳:۵۱
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۴۵
فروش
0.02
0.6612
0.66079
سود
0.62 USD
NZDUSD
معامله
#102873566
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۵۳:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6612
بهره
0.00 USD
مجموع
0.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.66079
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.62 USD
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۵۷
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۱۸
فروش
0.02
0.66092
0.66228
سود
-2.92 USD
NZDUSD
معامله
#102874247
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66092
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.66228
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-2.92 USD
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۵۷:۴۷
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۰۷
فروش
0.02
0.66172
0.66227
سود
-1.30 USD
NZDUSD
معامله
#102916172
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۵۷:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66172
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.66227
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.30 USD
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۱۲:۱۴
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۰۱
فروش
0.02
0.66407
0.66224
سود
3.46 USD
NZDUSD
معامله
#102973197
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۱۲:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66407
بهره
0.00 USD
مجموع
3.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.66224
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.46 USD
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۴۷
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۵۷
فروش
0.02
0.66468
0.66223
سود
4.70 USD
NZDUSD
معامله
#103039628
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66468
بهره
0.00 USD
مجموع
4.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.66223
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.70 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۲۹
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۵۲
فروش
0.02
0.66673
0.66223
سود
8.80 USD
NZDUSD
معامله
#103191574
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66673
بهره
0.00 USD
مجموع
9.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.66223
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
8.80 USD
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۴۶:۴۲
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۷
فروش
0.02
0.67
0.66224
سود
15.32 USD
NZDUSD
معامله
#103364981
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۴۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67
بهره
0.00 USD
مجموع
15.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.66224
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
15.32 USD
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۲۲:۴۲
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۳:۴۹
کپی
734.39%
-73.19%
سود
-246.08 USD
TradeElementsV1
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۲۲:۴۲
نقطه ورود
734.39%
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۳:۴۹
خروج
-73.19%
سود
-246.08 USD
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۲۸
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۵۰:۲۹
فروش
0.02
107.646
107.624
سود
0.21 USD
USDJPY
معامله
#103246391
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.646
بهره
0.00 USD
مجموع
0.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۵۰:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
107.624
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.21 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۱۱:۳۸
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۰۲
خرید
0.02
0.65564
0.65702
سود
2.56 USD
NZDUSD
معامله
#102790433
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۱۱:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65564
بهره
0.00 USD
مجموع
2.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.65702
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.56 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۰۷
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۵۷
خرید
0.02
0.65602
0.65702
سود
1.80 USD
NZDUSD
معامله
#102787881
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65602
بهره
0.00 USD
مجموع
2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.65702
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.80 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۱۴:۲۸
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۵۱
خرید
0.02
0.65662
0.65702
سود
0.60 USD
NZDUSD
معامله
#102784742
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۱۴:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65662
بهره
0.00 USD
مجموع
0.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.65702
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.60 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۱
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۴۶
خرید
0.02
0.65688
0.65702
سود
0.08 USD
NZDUSD
معامله
#102762445
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65688
بهره
0.00 USD
مجموع
0.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.65702
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.08 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۷:۳۴
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۳۱
فروش
0.02
136.462
136.249
سود
3.57 USD
GBPJPY
معامله
#102420112
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۷:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.462
بهره
0.00 USD
مجموع
3.97 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
136.249
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
3.57 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۱۹
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۲۵
فروش
0.02
136.428
136.249
سود
2.94 USD
GBPJPY
معامله
#102388298
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.428
بهره
0.00 USD
مجموع
3.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
136.249
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
2.94 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۱۳
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۲۰
فروش
0.02
136.33
136.251
سود
1.07 USD
GBPJPY
معامله
#102391990
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.33
بهره
0.00 USD
مجموع
1.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
136.251
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.07 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۱۷
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۸:۲۶
فروش
0.02
136.583
136.48
سود
1.51 USD
GBPJPY
معامله
#102421869
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.583
بهره
0.00 USD
مجموع
1.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۸:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
136.48
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.51 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۵۹
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۸:۲۰
فروش
0.02
136.635
136.483
سود
2.43 USD
GBPJPY
معامله
#102425714
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.635
بهره
0.00 USD
مجموع
2.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۸:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
136.483
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
2.43 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۰۱
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۸:۱۴
فروش
0.02
136.938
136.476
سود
8.18 USD
GBPJPY
معامله
#102436662
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.938
بهره
0.00 USD
مجموع
8.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۸:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
136.476
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
8.18 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۴۸:۴۲
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۸:۱۰
فروش
0.02
137.109
136.455
سود
11.75 USD
GBPJPY
معامله
#102579044
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۴۸:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
137.109
بهره
0.00 USD
مجموع
12.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۸:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
136.455
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
11.75 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۲۷
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۳۳
فروش
0.02
1.33506
1.33501
سود
-0.13 USD
USDCAD
معامله
#102416124
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33506
بهره
0.00 USD
مجموع
0.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.33501
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.13 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۸
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۲۷
فروش
0.02
1.33498
1.33411
سود
1.10 USD
USDCAD
معامله
#102416518
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33498
بهره
0.00 USD
مجموع
1.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.33411
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.10 USD
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۴۸:۵۰
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۴۲:۵۹
فروش
0.02
136.199
136.164
سود
0.25 USD
GBPJPY
معامله
#102262105
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۴۸:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.199
بهره
0.00 USD
مجموع
0.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۴۲:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
136.164
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.25 USD
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۲۹:۳۲
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۵۴
خرید
0.02
136.155
135.993
سود
-3.39 USD
GBPJPY
معامله
#102127842
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۲۹:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.155
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
135.993
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-3.39 USD
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۳۱:۱۹
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۹
خرید
0.02
136.131
135.99
سود
-3.00 USD
GBPJPY
معامله
#102128195
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۳۱:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.131
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
135.99
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-3.00 USD
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۲۳:۲۶
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۴
خرید
0.02
136.082
135.995
سود
-2.01 USD
GBPJPY
معامله
#102134205
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۲۳:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.082
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
135.995
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-2.01 USD
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۱۵:۱۶
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۳۹
خرید
0.02
135.75
136.019
سود
4.55 USD
GBPJPY
معامله
#102176740
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۱۵:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.75
بهره
0.00 USD
مجموع
4.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
136.019
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
4.55 USD
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۳۹
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۳۵
خرید
0.02
135.641
136.032
سود
6.80 USD
GBPJPY
معامله
#102199220
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.641
بهره
0.00 USD
مجموع
7.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
136.032
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
6.80 USD
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۰۳:۱۴
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۳۰
خرید
0.02
135.422
136.041
سود
11.00 USD
GBPJPY
معامله
#102218818
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۰۳:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.422
بهره
0.00 USD
مجموع
11.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
136.041
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
11.00 USD
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۳۷
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۲۴
فروش
0.02
0.65103
0.65022
سود
1.42 USD
NZDUSD
معامله
#102032507
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65103
بهره
0.00 USD
مجموع
1.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.65022
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.42 USD
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۴۷
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۱۹
فروش
0.02
0.65088
0.65021
سود
1.14 USD
NZDUSD
معامله
#102028903
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65088
بهره
0.00 USD
مجموع
1.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.65021
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.14 USD
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۲۸
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۱۴
فروش
0.02
0.65063
0.65023
سود
0.60 USD
NZDUSD
معامله
#102025812
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65063
بهره
0.00 USD
مجموع
0.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.65023
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.60 USD
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۱۳
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۰۸
فروش
0.02
0.65122
0.65023
سود
1.78 USD
NZDUSD
معامله
#102034727
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.65122
بهره
0.00 USD
مجموع
1.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.65023
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.78 USD
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۰۸:۳۵
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۲۱:۴۲
فروش
0.02
108.569
108.53
سود
0.52 USD
USDJPY
معامله
#101995197
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۰۸:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.569
بهره
0.00 USD
مجموع
0.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۲۱:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
108.53
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.52 USD
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۰۸:۰۶
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۲۱:۴۱
فروش
0.02
108.561
108.535
سود
0.28 USD
USDJPY
معامله
#101994872
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۰۸:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.561
بهره
0.00 USD
مجموع
0.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۲۰:۲۱:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
108.535
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.28 USD
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۵۳
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۲۰:۰۴
خرید
0.02
136.792
136.958
سود
2.67 USD
GBPJPY
معامله
#101933069
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.792
بهره
0.00 USD
مجموع
3.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۲۰:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
136.958
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
2.67 USD
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۴۲:۵۳
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۱۹:۱۸
خرید
0.02
136.824
136.921
سود
1.39 USD
GBPJPY
معامله
#101932744
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۴۲:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.824
بهره
0.00 USD
مجموع
1.79 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۱۹:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
136.921
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.39 USD
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۲۲:۰۲
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۱۹:۱۲
خرید
0.02
136.856
136.924
سود
0.86 USD
GBPJPY
معامله
#101929823
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۲۲:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.856
بهره
0.00 USD
مجموع
1.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۱۹:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
136.924
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.86 USD