حالت آزمایشی
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۰۶
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۳
فروش
0.05
1.12989
1.12851
سود
‪6.40 USD‬
EURUSD
معامله
#136813141
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12989
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.12851
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪6.40 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۱۶
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۵۶
فروش
0.03
1.13013
1.12859
سود
‪4.32 USD‬
EURUSD
معامله
#136812988
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.12859
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪4.32 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۳۳
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۴۷
فروش
0.01
1.13057
1.1283
سود
‪2.17 USD‬
EURUSD
معامله
#136812889
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13057
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.1283
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.17 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۱۲
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۵۸
فروش
0.01
1.34299
1.34542
سود
‪-1.91 USD‬
USDCAD
معامله
#136811809
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34299
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.34542
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.91 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۰۴
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۵۱
فروش
0.01
1.34264
1.34499
سود
‪-1.85 USD‬
USDCAD
معامله
#136811744
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34264
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.34499
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.85 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۴۴
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۰۳
فروش
0.01
1.34442
1.34447
سود
‪-0.14 USD‬
USDCAD
معامله
#136800228
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34442
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.34447
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۳۳
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۵۸
فروش
0.03
1.34409
1.34413
سود
‪-0.39 USD‬
USDCAD
معامله
#136800115
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34409
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.34413
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-0.39 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۰۱
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۳۳
فروش
0.01
138.521
137.893
سود
‪5.55 USD‬
GBPJPY
معامله
#136786535
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
138.521
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
137.893
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪5.55 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۵۵
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۱۶
فروش
0.01
138.309
138
سود
‪2.63 USD‬
GBPJPY
معامله
#136780537
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
138.309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
138
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.63 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۴۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۰۶:۴۷
فروش
0.01
1.81823
1.81478
سود
‪2.20 USD‬
GBPAUD
معامله
#136737035
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.81823
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۰۶:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.81478
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.20 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۲۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۵۹:۴۵
فروش
0.01
1.81537
1.81484
سود
‪0.17 USD‬
GBPAUD
معامله
#136683273
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.81537
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۵۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.81484
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۴:۱۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۳۷
فروش
0.01
1.81792
1.81566
سود
‪1.37 USD‬
GBPAUD
معامله
#136725163
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۴:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.81792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.81566
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.37 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۵۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۱۶
فروش
0.01
136.355
136.467
سود
‪-1.22 USD‬
GBPJPY
معامله
#136501351
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.355
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
136.467
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.22 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۲۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۱۱
فروش
0.01
136.833
136.469
سود
‪3.14 USD‬
GBPJPY
معامله
#136541820
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.833
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
136.469
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.14 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۰۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۰۵
فروش
0.01
137.248
136.472
سود
‪6.92 USD‬
GBPJPY
معامله
#136600480
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
137.248
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
136.472
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.92 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۴۶
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۴:۰۸
خرید
0.02
136.181
136.432
سود
‪4.22 USD‬
GBPJPY
معامله
#136491842
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
136.181
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۴:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
136.432
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪4.22 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۰۰
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۵۷
فروش
0.02
132.416
132.375
سود
‪0.36 USD‬
GBPJPY
معامله
#136024982
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.416
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
132.375
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۰۸
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۵۱
فروش
0.03
132.323
132.149
سود
‪4.26 USD‬
GBPJPY
معامله
#136024295
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.323
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۵۱
حجم معامله
0.03
خروج
132.149
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪4.26 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۵۹
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۱۵
خرید
0.03
132.107
132.106
سود
‪-0.62 USD‬
GBPJPY
معامله
#135665268
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.107
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۱۵
حجم معامله
0.03
خروج
132.106
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-0.62 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۵۱
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۱۹
فروش
0.05
130.971
132.081
سود
‪-52.45 USD‬
GBPJPY
معامله
#135450672
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.971
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-51.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۱۹
حجم معامله
0.05
خروج
132.081
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-52.45 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۲۲
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۱۴
فروش
0.02
131.256
132.068
سود
‪-15.45 USD‬
GBPJPY
معامله
#135544129
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.256
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
132.068
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-15.45 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۰۶
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۱۰
فروش
0.02
130.981
132.059
سود
‪-20.39 USD‬
GBPJPY
معامله
#135450803
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.981
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
132.059
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-20.39 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۲۵
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۰۵
فروش
0.01
131.007
132.059
سود
‪-9.95 USD‬
GBPJPY
معامله
#135455668
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.007
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
132.059
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-9.95 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۵۰
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۵۴
فروش
0.01
130.983
132.076
سود
‪-10.33 USD‬
GBPJPY
معامله
#135455460
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.983
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
132.076
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-10.33 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۰۵
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۱۴
خرید
0.03
131.77
131.254
سود
‪-14.97 USD‬
GBPJPY
معامله
#135313504
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۱۴
حجم معامله
0.03
خروج
131.254
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-14.97 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۴۴:۰۵
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۴۱
خرید
0.03
131.722
130.996
سود
‪-20.84 USD‬
GBPJPY
معامله
#135314233
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۴۴:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-20.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.03
خروج
130.996
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-20.84 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۳۶:۲۹
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۰۱
خرید
0.02
131.542
130.967
سود
‪-11.09 USD‬
GBPJPY
معامله
#135321726
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۳۶:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.542
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
130.967
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-11.09 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۵۱
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۲۱
خرید
0.02
131.632
130.977
سود
‪-12.58 USD‬
GBPJPY
معامله
#135318677
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.632
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
130.977
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-12.58 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۴۰
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۴۵
فروش
0.01
1.4028
1.40092
سود
‪1.24 USD‬
USDCAD
معامله
#135421293
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4028
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.40092
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.24 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۲:۱۰
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۰۲
فروش
0.05
130.95
130.899
سود
‪1.37 USD‬
GBPJPY
معامله
#135419203
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۲:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
130.899
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪1.37 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۴۶
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۵۳
فروش
0.05
130.963
130.917
سود
‪1.14 USD‬
GBPJPY
معامله
#135419130
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.963
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
130.917
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪1.14 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۲۵
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۴۸
فروش
0.05
130.949
130.917
سود
‪0.49 USD‬
GBPJPY
معامله
#135419050
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
130.917
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۳۷
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۰۲
خرید
0.01
130.778
130.913
سود
‪1.06 USD‬
GBPJPY
معامله
#135383717
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.778
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
130.913
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۱۶
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۱
خرید
0.01
130.804
130.933
سود
‪1.00 USD‬
GBPJPY
معامله
#135365474
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.804
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
130.933
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۴۶:۰۱
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۵۶
خرید
0.01
131.509
131.775
سود
‪2.27 USD‬
GBPJPY
معامله
#135322381
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۴۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.509
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
131.775
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.27 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۵۸
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۲۷
فروش
0.03
1.39419
1.39347
سود
‪1.25 USD‬
USDCAD
معامله
#135315983
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39419
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.39347
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.25 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۳۰
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۴۴
خرید
0.03
131.636
131.77
سود
‪3.14 USD‬
GBPJPY
معامله
#135308370
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.636
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۴۴
حجم معامله
0.03
خروج
131.77
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪3.14 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۰۷
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۴۰
خرید
0.03
131.741
131.767
سود
‪0.13 USD‬
GBPJPY
معامله
#135300972
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.741
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۴۰
حجم معامله
0.03
خروج
131.767
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۵۹
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۳۵
خرید
0.01
131.729
131.765
سود
‪0.13 USD‬
GBPJPY
معامله
#135301366
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.729
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
131.765
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۳۱
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۴۸
خرید
0.02
131.664
131.816
سود
‪2.42 USD‬
GBPJPY
معامله
#135270490
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.664
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
131.816
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.42 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۰۱
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۴۲
فروش
0.02
131.694
131.52
سود
‪2.83 USD‬
GBPJPY
معامله
#135182690
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.694
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
131.52
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.83 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۴:۰۶
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۳۱
خرید
0.02
131.782
131.737
سود
‪-1.24 USD‬
GBPJPY
معامله
#135159762
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۴:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.782
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
131.737
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-1.24 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۱۰
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۲۴
خرید
0.02
131.521
131.737
سود
‪3.61 USD‬
GBPJPY
معامله
#135166273
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.521
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۱:۵۸:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
131.737
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.61 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۰۸
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۱۹
فروش
0.03
131.838
131.773
سود
‪1.22 USD‬
GBPJPY
معامله
#135143760
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.838
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۱۹
حجم معامله
0.03
خروج
131.773
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪1.22 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۵۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۰۵
فروش
0.03
131.811
131.774
سود
‪0.43 USD‬
GBPJPY
معامله
#135143503
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.811
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
131.774
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۲۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۵۹
فروش
0.03
131.809
131.782
سود
‪0.15 USD‬
GBPJPY
معامله
#135143452
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.809
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۵۹
حجم معامله
0.03
خروج
131.782
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۲۳
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۱:۲۰:۳۱
فروش
0.01
131.905
131.93
سود
‪-0.43 USD‬
GBPJPY
معامله
#134977741
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.905
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۱:۲۰:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
131.93
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.43 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۸
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۱:۲۰:۲۵
فروش
0.02
131.84
131.93
سود
‪-2.07 USD‬
GBPJPY
معامله
#134964902
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.84
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۱:۲۰:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
131.93
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-2.07 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۵۵
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۱:۲۰:۲۰
فروش
0.01
132.006
131.929
سود
‪0.52 USD‬
GBPJPY
معامله
#134978442
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.006
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۱:۲۰:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
131.929
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۳۹:۱۴
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۱:۲۰:۱۴
فروش
0.02
132.12
131.929
سود
‪3.15 USD‬
GBPJPY
معامله
#135008938
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۳۹:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.12
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۱:۲۰:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
131.929
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.15 USD‬