حالت آزمایشی
۰۱.۰۶.۲۰۱۸ ۰۲:۴۵:۵۲
۲۲.۰۷.۲۰۱۸ ۱۱:۳۴:۰۹
کپی
‪0%‬
‪0%‬
سود
‪16.71 USD‬
firefly
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۱۸ ۰۲:۴۵:۵۲
نقطه ورود
‪0%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۸ ۱۱:۳۴:۰۹
خروج
‪0%‬
سود
‪16.71 USD‬