حالت آزمایشی
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۳۰
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۳۴
فروش
0.01
3.42976
3.36113
سود
‪18.58 USD‬
USDILS
معامله
#141035771
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
3.42976
بهره
‪-1.54 USD‬
مجموع
‪20.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
3.36113
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪18.58 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۳۶
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۱۴
کپی
‪270.17%‬
‪369.8%‬
سود
‪-98.69 USD‬
Markus
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۳۶
نقطه ورود
‪270.17%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۱۴
خروج
‪369.8%‬
سود
‪-98.69 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۰۸
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۴۰
خرید
0.01
75.855
72.014
سود
‪-34.83 USD‬
AUDJPY
معامله
#105285747
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.855
بهره
‪1.54 USD‬
مجموع
‪-36.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
72.014
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-34.83 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۱۷
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۰۸
خرید
0.1
1.11851
1.09851
سود
‪-347.70 USD‬
EURUSD
معامله
#100785839
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11851
بهره
‪-146.70 USD‬
مجموع
‪-200.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.09851
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-347.70 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۵۴
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۰
کپی
‪67.93%‬
‪67.93%‬
سود
‪-1.10 USD‬
RFWhiteSoldiers
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۵۴
نقطه ورود
‪67.93%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۰
خروج
‪67.93%‬
سود
‪-1.10 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۷
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۱۱
کپی
‪828.8%‬
‪799.29%‬
سود
‪-79.82 USD‬
Markus
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۷
نقطه ورود
‪828.8%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۱۱
خروج
‪799.29%‬
سود
‪-79.82 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۳۴
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۴۶
کپی
‪860.89%‬
‪860.89%‬
سود
‪-5.67 USD‬
WF_Trade
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۳۴
نقطه ورود
‪860.89%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۴۶
خروج
‪860.89%‬
سود
‪-5.67 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۱
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۱۰
کپی
‪4045.16%‬
‪4045.16%‬
سود
‪-3.29 USD‬
MUJAHIDEEN
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۱
نقطه ورود
‪4045.16%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۱۰
خروج
‪4045.16%‬
سود
‪-3.29 USD‬