حالت آزمایشی
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۵۰
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۲۲
فروش
0.1
1.40115
1.39444
سود
‪0.67 USD‬
GBPUSD
معامله
#1500337222
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40115
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۲۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.39444
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.67 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۴۶
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۴۷
خرید
0.1
1772
1776.9
سود
‪0.49 USD‬
XAUUSD
معامله
#1500118992
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1772
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۴۷
حجم معامله
0.1
خروج
1776.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۵۸
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۳۸
خرید
0.1
1.21699
1.22302
سود
‪0.57 USD‬
EURUSD
معامله
#1499741332
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21699
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.22302
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۳۰
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۵:۴۴
خرید
0.1
1.40858
1.41025
سود
‪0.16 USD‬
GBPUSD
معامله
#1499741323
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40858
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۵:۴۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.41025
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۲۴
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۲۹:۲۱
خرید
0.01
0.89897
0.90378
سود
‪0.05 USD‬
USDCHF
معامله
#1498962706
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89897
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۲۹:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.90378
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۲۶
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۱۸
فروش
0.1
0.86504
0.86483
سود
‪0.02 USD‬
EURGBP
معامله
#1499297518
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86504
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۱۸
حجم معامله
0.1
خروج
0.86483
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۱۱:۰۶
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۱۸
فروش
0.1
1.20529
1.20446
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD
معامله
#1496353273
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۱۱:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20529
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۱۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.20446
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۳۵
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۲۰
خرید
0.01
0.89253
0.8943
سود
‪0.02 USD‬
USDCHF
معامله
#1497574278
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89253
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.8943
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۵۴:۱۵
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۲۳:۳۹
فروش
0.01
0.87583
0.87569
سود
‪0.00 USD‬
EURGBP
معامله
#1497116452
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۵۴:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87583
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۲۳:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.87569
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۳۶
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۴۶
خرید
0.1
1.21079
1.21194
سود
‪0.11 USD‬
EURUSD
معامله
#1496745382
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21079
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۴۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.21194
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۱
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۲۴
فروش
0.1
0.89248
0.89141
سود
‪0.11 USD‬
USDCHF
معامله
#1496745543
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89248
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۲۴
حجم معامله
0.1
خروج
0.89141
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۲:۱۸
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۲۳:۳۳
خرید
0.1
1.37427
1.37751
سود
‪0.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#1496344628
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۲:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37427
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۲۳:۳۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.37751
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۵:۵۳
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۲۴
خرید
0.01
1.20495
1.2052
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1494881097
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۵:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20495
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.2052
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۰:۵۲
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۱۷
فروش
0.1
0.88055
0.87457
سود
‪0.80 USD‬
EURGBP
معامله
#1494814076
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۰:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88055
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۱۷
حجم معامله
0.1
خروج
0.87457
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۷:۵۷
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۰۲
فروش
0.1
1.20208
1.20184
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1494813969
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۷:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20208
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۰۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.20184
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۳۵
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۴
فروش
0.01
1.20838
1.20683
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1494253465
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20838
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20683
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۴:۳۶
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۴۸
خرید
0.1
0.89673
0.89691
سود
‪0.02 USD‬
USDCHF
معامله
#1494398421
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۴:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89673
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۴۸
حجم معامله
0.1
خروج
0.89691
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۴۸
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۴:۱۹
فروش
0.01
0.89505
0.89672
سود
‪-0.02 USD‬
USDCHF
معامله
#1494292201
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89505
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۴:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.89672
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۳۷:۲۹
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۳۴
فروش
0.01
1.36972
1.36759
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1493966243
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۳۷:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36972
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.36759
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۵۰
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۰
فروش
0.01
0.88326
0.88229
سود
‪0.01 USD‬
EURGBP
معامله
#1492923210
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88326
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.88229
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬