حالت آزمایشی
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۴۴:۵۶
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۷:۵۸
فروش
0.15
1.42289
1.41942
سود
‪0.34 USD‬
USDCAD
معامله
#1470750288
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۴۴:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.42289
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۷:۵۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.41942
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۱:۰۳:۰۶
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۷:۴۸
فروش
0.17
107.525
107.168
سود
‪0.53 USD‬
USDJPY
معامله
#1470696774
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۱:۰۳:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.525
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۷:۴۸
حجم معامله
0.17
خروج
107.168
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۲۷:۴۹
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۴۴
فروش
0.17
0.61239
0.60813
سود
‪0.72 USD‬
AUDUSD
معامله
#1470704292
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۲۷:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.61239
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۴۴
حجم معامله
0.17
خروج
0.60813
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۵۱:۳۷
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۰۳
فروش
0.12
107.815
107.642
سود
‪0.18 USD‬
USDJPY
معامله
#1470606419
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۵۱:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.815
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۰۳
حجم معامله
0.12
خروج
107.642
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۴۸
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۴۵
خرید
0.17
1.18964
1.19685
سود
‪1.27 USD‬
GBPCHF
معامله
#1470645483
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18964
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۴۵
حجم معامله
0.17
خروج
1.19685
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.27 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۴:۳۶
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۲۹
فروش
0.17
0.88922
0.88327
سود
‪1.25 USD‬
EURGBP
معامله
#1470645204
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۴:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88922
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۲۹
حجم معامله
0.17
خروج
0.88327
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.25 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۴۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۰۳
فروش
0.16
1.10283
1.0985
سود
‪0.69 USD‬
EURUSD
معامله
#1470580094
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10283
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۰۳
حجم معامله
0.16
خروج
1.0985
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۴۶:۰۹
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۴۱
فروش
0.1
1.2387
1.2354
سود
‪0.33 USD‬
GBPUSD
معامله
#1470541099
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۴۶:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2387
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۴۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.2354
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۵۳
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۵۱
فروش
0.16
1.24058
1.23376
سود
‪1.09 USD‬
GBPUSD
معامله
#1470590427
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24058
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۵۱
حجم معامله
0.16
خروج
1.23376
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.09 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۲۲
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۲۲:۲۶
فروش
0.17
0.89647
0.89362
سود
‪0.60 USD‬
EURGBP
معامله
#1470493351
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89647
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۲۲:۲۶
حجم معامله
0.17
خروج
0.89362
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۰۶
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۱۲
فروش
0.14
108.622
108.077
سود
‪0.71 USD‬
USDJPY
معامله
#1470485563
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.622
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۱۲
حجم معامله
0.14
خروج
108.077
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۳
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۳۰
خرید
0.17
1.2277
1.23164
سود
‪0.67 USD‬
GBPUSD
معامله
#1470485495
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2277
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۳۰
حجم معامله
0.17
خروج
1.23164
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.67 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۰
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۳۵
فروش
0.12
1.05933
1.0584
سود
‪0.10 USD‬
EURCHF
معامله
#1470320684
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05933
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۳۵
حجم معامله
0.12
خروج
1.0584
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۶:۵۸
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۵۷:۴۴
فروش
0.1
1.10381
1.10201
سود
‪0.18 USD‬
EURUSD
معامله
#1470453418
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۶:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10381
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۵۷:۴۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.10201
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۵۰
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۱۵:۰۵
فروش
1
109.373
109.258
سود
‪0.94 USD‬
USDJPY
معامله
#1470447754
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.373
بهره
‪-0.11 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۱۵:۰۵
حجم معامله
1
خروج
109.258
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.94 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۲:۰۰
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۴۰:۱۸
فروش
0.15
0.59087
0.58999
سود
‪0.13 USD‬
AUDUSD
معامله
#1470381920
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.59087
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۴۰:۱۸
حجم معامله
0.15
خروج
0.58999
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۰:۴۱
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۴۰:۰۶
فروش
0.14
110.962
110.875
سود
‪0.11 USD‬
USDJPY
معامله
#1470381908
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۰:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.962
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۴۰:۰۶
حجم معامله
0.14
خروج
110.875
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۴۷
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۱۳:۵۵
فروش
0.12
0.98423
0.98213
سود
‪0.25 USD‬
USDCHF
معامله
#1470245062
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.98423
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۱۳:۵۵
حجم معامله
0.12
خروج
0.98213
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۴:۱۱
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۱۳:۱۶
خرید
0.12
128.033
128.423
سود
‪0.42 USD‬
GBPJPY
معامله
#1470245443
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۴:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.033
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۱۳:۱۶
حجم معامله
0.12
خروج
128.423
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۱۶:۳۴
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۴۸:۵۹
فروش
0.1
1.16117
1.15135
سود
‪0.98 USD‬
GBPUSD
معامله
#1470164415
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۱۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16117
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۴۸:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.15135
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.98 USD‬
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۳:۳۸
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۴۶
خرید
0.1
1.05343
1.05379
سود
‪0.04 USD‬
EURCHF
معامله
#1470103204
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۳:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05343
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۴۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.05379
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۴:۳۵
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۸:۲۹
خرید
0.1
1.06757
1.07181
سود
‪0.41 USD‬
EURUSD
معامله
#1470095910
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۴:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06757
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۸:۲۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.07181
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۱:۰۶
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۸:۰۱
فروش
0.1
0.9875
0.98309
سود
‪0.45 USD‬
USDCHF
معامله
#1470103184
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۱:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9875
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۸:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
0.98309
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۱۲
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۳:۰۳
فروش
0.1
1.08527
1.06752
سود
‪1.87 USD‬
EURUSD
معامله
#1469297086
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08527
بهره
‪0.10 USD‬
مجموع
‪1.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۳:۰۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.06752
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.87 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۶:۱۲
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۳۸:۳۲
خرید
0.5
107.865
108.886
سود
‪4.72 USD‬
USDJPY
معامله
#1470031772
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۶:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.865
بهره
‪0.04 USD‬
مجموع
‪4.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۳۸:۳۲
حجم معامله
0.5
خروج
108.886
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.72 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۲۳
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۳۷:۱۰
فروش
0.01
0.96967
0.96834
سود
‪0.01 USD‬
USDCHF
معامله
#1470044996
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۱۲:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96967
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۳۷:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.96834
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۴:۰۷
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۰۰
خرید
0.1
0.68765
0.58808
سود
‪-10.26 USD‬
AUDUSD
معامله
#1468770673
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۴:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68765
بهره
‪-0.30 USD‬
مجموع
‪-9.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
0.58808
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-10.26 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۳۷
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۵۲
خرید
0.14
0.67194
0.58808
سود
‪-11.96 USD‬
AUDUSD
معامله
#1469185921
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67194
بهره
‪-0.22 USD‬
مجموع
‪-11.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۵۲
حجم معامله
0.14
خروج
0.58808
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-11.96 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۳۹
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۴۲
فروش
0.5
1.2075
1.18745
سود
‪10.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1469982844
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2075
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۴۲
حجم معامله
0.5
خروج
1.18745
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.02 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۰۷:۴۳
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۲۶:۱۱
فروش
0.11
1.22437
1.21153
سود
‪1.41 USD‬
GBPUSD
معامله
#1469942770
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۰۷:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22437
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۲۶:۱۱
حجم معامله
0.11
خروج
1.21153
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.41 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۰۹
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۳۲
فروش
0.16
1.11469
1.09781
سود
‪2.71 USD‬
EURUSD
معامله
#1469915097
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11469
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪2.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۳۲
حجم معامله
0.16
خروج
1.09781
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.71 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۹:۱۲
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۴۰:۴۹
فروش
0.15
1.22997
1.22433
سود
‪0.84 USD‬
GBPUSD
معامله
#1469861944
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۹:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22997
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۴۰:۴۹
حجم معامله
0.15
خروج
1.22433
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۸:۵۲
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۴۱
فروش
0.16
1.17294
1.17117
سود
‪-2.02 USD‬
GBPCHF
معامله
#1466797789
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۸:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17294
بهره
‪-2.32 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۴۱
حجم معامله
0.16
خروج
1.17117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.02 USD‬
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۶:۵۱
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۴۶
فروش
0.16
1.17314
1.17071
سود
‪-1.93 USD‬
GBPCHF
معامله
#1466795332
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۶:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17314
بهره
‪-2.34 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۴۶
حجم معامله
0.16
خروج
1.17071
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.93 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۰:۰۴
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۶:۱۶
خرید
0.15
1.10876
1.11124
سود
‪0.37 USD‬
EURUSD
معامله
#1469861994
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10876
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۶:۱۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.11124
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۱۲
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۰۴
خرید
0.13
106.134
106.285
سود
‪0.21 USD‬
USDJPY
معامله
#1469558440
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.134
بهره
‪0.02 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۰۴
حجم معامله
0.13
خروج
106.285
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۱۹:۰۲
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۳۴
خرید
0.13
1.25743
1.25518
سود
‪-0.29 USD‬
GBPUSD
معامله
#1469814269
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۱۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25743
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۳۴
حجم معامله
0.13
خروج
1.25518
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.29 USD‬
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۵۰:۲۱
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۱۳
خرید
0.5
0.68437
0.6478
سود
‪-19.47 USD‬
AUDUSD
معامله
#1468842911
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۵۰:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68437
بهره
‪-1.18 USD‬
مجموع
‪-18.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۱۳
حجم معامله
0.5
خروج
0.6478
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-19.47 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۸:۱۴
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۲۳
خرید
0.13
1.11432
1.11695
سود
‪0.30 USD‬
EURUSD
معامله
#1469523800
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۸:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11432
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۲۳
حجم معامله
0.13
خروج
1.11695
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۲۵:۲۵
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۲۲
فروش
0.12
1.28774
1.27803
سود
‪1.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#1469249930
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۲۵:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28774
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪1.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۲۲
حجم معامله
0.12
خروج
1.27803
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.15 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۲۹
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۰۹
فروش
0.1
1.28198
1.28153
سود
‪0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#1469497378
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28198
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.28153
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۲۰
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۲۷
فروش
0.1
1.26136
1.25037
سود
‪1.10 USD‬
GBPCHF
معامله
#1469324959
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26136
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۲۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.25037
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.10 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۴۰
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۳۶:۲۵
فروش
0.5
70.174
69.783
سود
‪0.89 USD‬
NZDJPY
معامله
#1468995272
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
70.174
بهره
‪-0.88 USD‬
مجموع
‪1.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۳۶:۲۵
حجم معامله
0.5
خروج
69.783
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۷:۳۴
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۲۷
فروش
1.05
1.26354
1.2629
سود
‪-0.81 USD‬
GBPCHF
معامله
#1469113831
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۷:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26354
بهره
‪-1.50 USD‬
مجموع
‪0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۲۷
حجم معامله
1.05
خروج
1.2629
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.81 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۱۳:۴۲
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۱۴:۲۲
فروش
0.15
1.32257
1.32186
سود
‪0.07 USD‬
USDCAD
معامله
#1469228467
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۱۳:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32257
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۱۴:۲۲
حجم معامله
0.15
خروج
1.32186
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۱:۳۵
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۵۲
فروش
0.53
1.29173
1.28659
سود
‪2.67 USD‬
GBPUSD
معامله
#1469094634
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۱:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29173
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪2.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۵۲
حجم معامله
0.53
خروج
1.28659
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.67 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۳۰:۱۳
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۴۰
خرید
0.16
144.013
144.472
سود
‪0.65 USD‬
GBPJPY
معامله
#1469228605
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۳۰:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
144.013
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۴۰
حجم معامله
0.16
خروج
144.472
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۱۰:۴۳
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۰۷
خرید
0.16
84.334
84.479
سود
‪0.22 USD‬
CADJPY
معامله
#1469228452
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۱۰:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
84.334
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۰۷
حجم معامله
0.16
خروج
84.479
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۴۶:۲۹
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۲۰
فروش
0.15
1.29947
1.29204
سود
‪1.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#1469205587
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۴۶:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29947
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۲۰
حجم معامله
0.15
خروج
1.29204
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.11 USD‬
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۴۰
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۳۹
خرید
0.1
110.161
110.827
سود
‪0.68 USD‬
USDJPY
معامله
#1468721605
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.161
بهره
‪0.08 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۳۹
حجم معامله
0.1
خروج
110.827
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬