حالت آزمایشی
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۲۳
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۳۷
فروش
0.01
1.39106
1.38976
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1505784937
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39106
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38976
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۴۲
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۴
خرید
0.01
130.409
131.557
سود
‪0.09 USD‬
EURJPY
معامله
#1504024900
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.409
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
131.557
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۳۱
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۴۶:۰۵
فروش
1
149.819
149.775
سود
‪0.36 USD‬
GBPJPY
معامله
#1504600723
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
149.819
بهره
‪-0.05 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۴۶:۰۵
حجم معامله
1
خروج
149.775
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۲۷
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۰۳
فروش
0.01
118.251
118.146
سود
‪0.01 USD‬
CHFJPY
معامله
#1504425124
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
118.251
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
118.146
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۷:۴۶
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۱۲
خرید
0.01
150.835
150.933
سود
‪0.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#1504017004
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۷:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
150.835
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
150.933
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۴۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۱۰
فروش
0.01
1.28663
1.28357
سود
‪0.03 USD‬
GBPCHF
معامله
#1503893427
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28663
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.28357
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۴
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۴۲
خرید
0.01
1.25131
1.25655
سود
‪0.04 USD‬
USDCAD
معامله
#1503770543
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25131
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.25655
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۲۲
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۲۳
خرید
0.01
1.38991
1.39004
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#1503767708
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38991
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.39004
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۱۷
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۱۶
فروش
0.01
1.30182
1.30325
سود
‪-0.02 USD‬
GBPCHF
معامله
#1503692157
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30182
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.30325
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۴۸:۲۰
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۸
فروش
1
1.36855
1.39035
سود
‪-22.29 USD‬
GBPUSD
معامله
#1503027313
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۴۸:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36855
بهره
‪-0.49 USD‬
مجموع
‪-21.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۸
حجم معامله
1
خروج
1.39035
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-22.29 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۴:۴۴
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۲۰
فروش
0.1
1.6535
1.67695
سود
‪-1.64 USD‬
EURNZD
معامله
#1500319950
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۱۴:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6535
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪-1.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۲۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.67695
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.64 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۲۷
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۱۱
فروش
0.01
84.614
88.121
سود
‪-0.32 USD‬
CADJPY
معامله
#1500998865
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
84.614
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪-0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
88.121
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.32 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۴۵
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۰۲
خرید
0.02
1.39592
1.38202
سود
‪-0.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#1502407566
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39592
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪-0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.38202
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.30 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۱۵
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۸
فروش
1.11
0.93892
0.93804
سود
‪0.98 USD‬
USDCHF
معامله
#1503210662
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93892
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪1.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۸
حجم معامله
1.11
خروج
0.93804
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.98 USD‬
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۱۲
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۴۰:۵۸
فروش
1
0.92349
0.94012
سود
‪-18.03 USD‬
USDCHF
معامله
#1502785437
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92349
بهره
‪-0.34 USD‬
مجموع
‪-17.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۴۰:۵۸
حجم معامله
1
خروج
0.94012
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-18.03 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۲۷:۰۲
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۶:۰۹
فروش
0.31
0.86248
0.8622
سود
‪0.12 USD‬
EURGBP
معامله
#1503038859
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۲۷:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86248
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۶:۰۹
حجم معامله
0.31
خروج
0.8622
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۰۰
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۴۷:۰۳
فروش
0.12
1.383
1.36939
سود
‪1.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#1501538890
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.383
بهره
‪-0.08 USD‬
مجموع
‪1.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۴۷:۰۳
حجم معامله
0.12
خروج
1.36939
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.55 USD‬
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۵۳
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۴۶:۵۳
فروش
0.11
0.71237
0.69658
سود
‪1.70 USD‬
NZDUSD
معامله
#1501538831
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71237
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪1.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۴۶:۵۳
حجم معامله
0.11
خروج
0.69658
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.70 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۴۹
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۴۵
خرید
0.05
1.1907
1.19248
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD
معامله
#1502652048
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1907
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۴۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.19248
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۶
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۴۲
فروش
0.01
125.845
129.773
سود
‪-0.36 USD‬
EURJPY
معامله
#1491667276
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
125.845
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
129.773
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.36 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۸
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۵:۱۳
خرید
0.05
0.77471
0.78024
سود
‪0.27 USD‬
AUDUSD
معامله
#1502265380
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77471
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۵:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.78024
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۵
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۰۵
فروش
1
0.8547
0.85683
سود
‪-3.05 USD‬
EURGBP
معامله
#1501613622
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8547
بهره
‪-0.08 USD‬
مجموع
‪-2.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۰۵
حجم معامله
1
خروج
0.85683
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.05 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۵۹
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۳۰
فروش
0.1
1.38567
1.38325
سود
‪0.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#1502186618
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38567
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۳۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.38325
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۴۴
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۲۴
فروش
0.2
0.96664
0.96439
سود
‪0.36 USD‬
AUDCAD
معامله
#1502159591
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96664
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۲۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.96439
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۰۵
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۵۱
خرید
1
1.29603
1.2846
سود
‪-12.43 USD‬
GBPCHF
معامله
#1501818413
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29603
بهره
‪-0.09 USD‬
مجموع
‪-12.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۵۱
حجم معامله
1
خروج
1.2846
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-12.43 USD‬
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۱۴
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۲۴:۳۷
خرید
0.05
1.38862
1.38941
سود
‪0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#1502159916
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۲۸:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38862
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۲۴:۳۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.38941
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۴۹
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۲۴:۰۹
خرید
0.2
130.207
130.229
سود
‪0.03 USD‬
EURJPY
معامله
#1502159531
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.207
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۲۴:۰۹
حجم معامله
0.2
خروج
130.229
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۱۲:۳۵
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۳۶
فروش
0.01
84.477
84.437
سود
‪0.00 USD‬
AUDJPY
معامله
#1501926516
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۱۲:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
84.477
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
84.437
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۴۰:۵۷
۱۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۰۸:۰۱
خرید
0.2
84.476
84.521
سود
‪0.08 USD‬
AUDJPY
معامله
#1501926449
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۴۰:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
84.476
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۰۸:۰۱
حجم معامله
0.2
خروج
84.521
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۵۳
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۵۳
خرید
0.1
129.73
129.747
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1501866162
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۵۳
حجم معامله
0.1
خروج
129.747
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۵۳
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۱۶
فروش
0.12
0.8567
0.85604
سود
‪0.10 USD‬
EURGBP
معامله
#1501611906
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8567
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۱۶
حجم معامله
0.12
خروج
0.85604
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۴۰
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۱۰:۲۰
خرید
0.11
1.29211
1.29333
سود
‪0.14 USD‬
GBPCHF
معامله
#1501538816
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29211
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۱۰:۲۰
حجم معامله
0.11
خروج
1.29333
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۵۸
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۸
فروش
0.1
128.988
128.938
سود
‪0.05 USD‬
EURJPY
معامله
#1501449609
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
128.988
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۱۸
حجم معامله
0.1
خروج
128.938
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۴۳
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۳۹
خرید
0.1
1.28796
1.28842
سود
‪0.05 USD‬
GBPCHF
معامله
#1501449582
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.28796
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۳۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.28842
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۳۶
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۳۴:۰۶
خرید
0.1
85.372
85.536
سود
‪0.15 USD‬
CADJPY
معامله
#1501351785
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
85.372
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۳۴:۰۶
حجم معامله
0.1
خروج
85.536
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۰۷
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۳۰
فروش
1
1.514
1.5107
سود
‪2.60 USD‬
EURCAD
معامله
#1501352399
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.514
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۳۰
حجم معامله
1
خروج
1.5107
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.60 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۲۲:۴۲
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۳۴
خرید
1
1.10929
1.10984
سود
‪0.55 USD‬
EURCHF
معامله
#1501131877
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۲۲:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10929
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۳۴
حجم معامله
1
خروج
1.10984
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۳۳
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۰۲:۳۴
خرید
0.01
1.10548
1.1086
سود
‪0.03 USD‬
EURCHF
معامله
#1500998883
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10548
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۰۲:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.1086
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۴۸
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۰۲:۳۰
فروش
0.1
0.9867
0.98502
سود
‪0.13 USD‬
AUDCAD
معامله
#1500998960
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9867
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۰۲:۳۰
حجم معامله
0.1
خروج
0.98502
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۰۲
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۰۴
خرید
0.01
1.27753
1.28114
سود
‪0.04 USD‬
GBPCHF
معامله
#1500998887
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27753
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.28114
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۲۳:۳۹
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۵۳:۰۹
خرید
0.1
129.011
129.064
سود
‪0.04 USD‬
EURJPY
معامله
#1500998929
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۲۳:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.011
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۵۳:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
129.064
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۵۳
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۴۷
خرید
0.01
84.472
84.592
سود
‪0.01 USD‬
CADJPY
معامله
#1500830132
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
84.472
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
84.592
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۵
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۴۳
خرید
0.1
1.10283
1.10408
سود
‪0.14 USD‬
EURCHF
معامله
#1500829896
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10283
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۴۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.10408
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۴۳:۳۷
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۴۱
خرید
0.1
1.27467
1.27663
سود
‪0.21 USD‬
GBPCHF
معامله
#1500829966
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۴۳:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27467
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.27663
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۲۱:۲۲
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۳۳
خرید
0.1
1.40151
1.38725
سود
‪-1.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#1500340755
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۲۱:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40151
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪-1.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۳۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.38725
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.44 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۴۶:۱۷
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۰۷
فروش
0.1
1.39206
1.38743
سود
‪0.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#1500829385
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۴۶:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39206
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.38743
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۵۰
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۲۲
فروش
0.1
1.40115
1.39444
سود
‪0.67 USD‬
GBPUSD
معامله
#1500337222
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40115
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۲۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.39444
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.67 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۴۶
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۴۷
خرید
0.1
1772
1776.9
سود
‪0.49 USD‬
XAUUSD
معامله
#1500118992
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1772
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۴۷
حجم معامله
0.1
خروج
1776.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۵۸
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۳۸
خرید
0.1
1.21699
1.22302
سود
‪0.57 USD‬
EURUSD
معامله
#1499741332
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21699
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.22302
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۳۰
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۵:۴۴
خرید
0.1
1.40858
1.41025
سود
‪0.16 USD‬
GBPUSD
معامله
#1499741323
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40858
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۵:۴۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.41025
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬