حالت آزمایشی
۰۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۳۰
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۶:۲۰
فروش
0.17
0.6402
0.69265
سود
‪-9.25 USD‬
AUDUSD
معامله
#1472101384
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6402
بهره
‪-0.34 USD‬
مجموع
‪-8.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۶:۲۰
حجم معامله
0.17
خروج
0.69265
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.25 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۹:۴۵
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۵۳:۰۳
فروش
0.01
113.901
113.618
سود
‪0.03 USD‬
CHFJPY
معامله
#1475114939
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۹:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
113.901
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۵۳:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
113.618
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۱۷
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۴۱
خرید
8
79.381
79.436
سود
‪4.08 USD‬
CADJPY
معامله
#1475108126
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
79.381
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۴۱
حجم معامله
8
خروج
79.436
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.08 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۱۶
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
فروش
1
1.2427
1.23922
سود
‪3.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#1474736359
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2427
بهره
‪-0.23 USD‬
مجموع
‪3.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
حجم معامله
1
خروج
1.23922
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.25 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۲۵
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۵:۰۶
فروش
1
112.661
113.94
سود
‪-11.88 USD‬
CHFJPY
معامله
#1474658567
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
112.661
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪-11.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۵:۰۶
حجم معامله
1
خروج
113.94
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-11.88 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۲۹
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۵۴
فروش
0.11
1.17762
1.17026
سود
‪0.52 USD‬
GBPCHF
معامله
#1472930278
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17762
بهره
‪-0.33 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۵۴
حجم معامله
0.11
خروج
1.17026
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۲۵:۰۰
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۱:۰۹
فروش
1
106.417
107.24
سود
‪-7.80 USD‬
USDJPY
معامله
#1474664802
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۲۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.417
بهره
‪-0.12 USD‬
مجموع
‪-7.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۱:۰۹
حجم معامله
1
خروج
107.24
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7.80 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۳۵
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۰۷
خرید
1
0.64884
0.65007
سود
‪1.21 USD‬
NZDUSD
معامله
#1474564496
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64884
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪1.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۰۷
حجم معامله
1
خروج
0.65007
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.21 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۶:۲۳
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۳۷
فروش
0.1
1.15105
1.24648
سود
‪-9.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#1470095984
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۶:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15105
بهره
‪-0.41 USD‬
مجموع
‪-9.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۳۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.24648
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.95 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۹:۴۱
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۴۹
فروش
0.1
1.18132
1.17638
سود
‪0.51 USD‬
GBPCHF
معامله
#1474429059
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۹:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18132
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۴۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.17638
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۱۰:۴۷
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۴۱
فروش
1
0.94814
0.95201
سود
‪-4.33 USD‬
USDCHF
معامله
#1474166975
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۱۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.94814
بهره
‪-0.26 USD‬
مجموع
‪-4.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۴۱
حجم معامله
1
خروج
0.95201
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.33 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۱۷
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۲۵
فروش
1
1.18506
1.18105
سود
‪3.62 USD‬
GBPCHF
معامله
#1474003991
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18506
بهره
‪-0.59 USD‬
مجموع
‪4.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۲۵
حجم معامله
1
خروج
1.18105
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.62 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۱۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۴۶
فروش
1
0.88386
0.89957
سود
‪-20.43 USD‬
EURGBP
معامله
#1472580976
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88386
بهره
‪-0.80 USD‬
مجموع
‪-19.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۴۶
حجم معامله
1
خروج
0.89957
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-20.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۰۹
فروش
0.1
1.25594
1.25536
سود
‪0.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#1474274313
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.25536
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۰:۴۴
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۵۷
فروش
1
107.258
107.248
سود
‪0.01 USD‬
USDJPY
معامله
#1474154708
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۰:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.258
بهره
‪-0.08 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۵۷
حجم معامله
1
خروج
107.248
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۱:۱۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۳۱
فروش
0.04
113.327
112.913
سود
‪0.15 USD‬
CHFJPY
معامله
#1473877831
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۱:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
113.327
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۳۱
حجم معامله
0.04
خروج
112.913
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۴:۰۴
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۵۹:۲۷
فروش
1
112.825
112.77
سود
‪0.51 USD‬
CHFJPY
معامله
#1474071101
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۴:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
112.825
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۵۹:۲۷
حجم معامله
1
خروج
112.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۵۳
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۵۹
فروش
4
1.19151
1.19494
سود
‪-14.40 USD‬
GBPCHF
معامله
#1474073370
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19151
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۵۹
حجم معامله
4
خروج
1.19494
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-14.40 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۳۰
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۴۸:۵۶
خرید
1
113.654
113.343
سود
‪-2.95 USD‬
CHFJPY
معامله
#1474003892
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
113.654
بهره
‪-0.05 USD‬
مجموع
‪-2.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۴۸:۵۶
حجم معامله
1
خروج
113.343
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.95 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۸:۲۸
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۲۴:۱۸
فروش
4
1.26064
1.2579
سود
‪10.78 USD‬
GBPUSD
معامله
#1474003683
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۸:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26064
بهره
‪-0.18 USD‬
مجموع
‪10.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۲۴:۱۸
حجم معامله
4
خروج
1.2579
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.78 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۲۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۵۱
فروش
1
1.26786
1.26527
سود
‪2.31 USD‬
GBPUSD
معامله
#1473755127
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26786
بهره
‪-0.28 USD‬
مجموع
‪2.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۵۱
حجم معامله
1
خروج
1.26527
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.31 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۰۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۳۲
خرید
0.02
1.34203
1.34968
سود
‪0.11 USD‬
USDCAD
معامله
#1473877883
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۳:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.34203
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.34968
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۲۲
فروش
0.01
1.20961
1.19274
سود
‪0.18 USD‬
GBPCHF
معامله
#1473877742
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20961
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.19274
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۰۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۰۳
فروش
0.04
1.20962
1.19247
سود
‪0.72 USD‬
GBPCHF
معامله
#1473877758
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20962
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۰۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.19247
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۵۱:۱۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۵۲
فروش
0.15
0.94692
0.94228
سود
‪-0.08 USD‬
USDCHF
معامله
#1469934948
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۵۱:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.94692
بهره
‪-0.82 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۵۲
حجم معامله
0.15
خروج
0.94228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۲۲:۵۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۱۵
فروش
1
1.27505
1.26525
سود
‪9.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#1473937963
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۲۲:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27505
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۱۵
حجم معامله
1
خروج
1.26525
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.80 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۴:۱۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۲۳
فروش
1
1.2729
1.27135
سود
‪1.50 USD‬
GBPUSD
معامله
#1473871557
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۴:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2729
بهره
‪-0.05 USD‬
مجموع
‪1.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۲۳
حجم معامله
1
خروج
1.27135
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.50 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۴:۰۶
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۱۹
فروش
1
0.95589
0.94893
سود
‪7.18 USD‬
USDCHF
معامله
#1473692937
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۴:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95589
بهره
‪-0.16 USD‬
مجموع
‪7.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۱۹
حجم معامله
1
خروج
0.94893
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.18 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۲۹
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۹
فروش
1
0.95682
0.9542
سود
‪2.69 USD‬
USDCHF
معامله
#1473811655
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95682
بهره
‪-0.05 USD‬
مجموع
‪2.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۹
حجم معامله
1
خروج
0.9542
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.69 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۴۰
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۲۵:۱۲
فروش
4
1.34285
1.34056
سود
‪6.72 USD‬
USDCAD
معامله
#1473755841
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34285
بهره
‪-0.11 USD‬
مجموع
‪6.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۲۵:۱۲
حجم معامله
4
خروج
1.34056
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.72 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۲۶
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۱:۲۲
فروش
0.17
65.064
76.382
سود
‪-17.81 USD‬
AUDJPY
معامله
#1470817657
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
65.064
بهره
‪-0.27 USD‬
مجموع
‪-17.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۱:۲۲
حجم معامله
0.17
خروج
76.382
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-17.81 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۴۷
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۱:۰۶
فروش
0.01
1.34762
1.34429
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1473658285
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34762
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۱:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.34429
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۶
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۷:۴۷
خرید
0.17
109.149
109.734
سود
‪0.69 USD‬
USDJPY
معامله
#1470934007
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.149
بهره
‪-0.21 USD‬
مجموع
‪0.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۷:۴۷
حجم معامله
0.17
خروج
109.734
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۴۲
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۴۳
خرید
0.01
0.69389
0.6982
سود
‪0.04 USD‬
AUDUSD
معامله
#1473692907
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69389
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.6982
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۳۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۲:۰۲
فروش
0.01
1.35081
1.34939
سود
‪0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1473560129
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35081
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.34939
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۸:۴۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۱:۴۹
خرید
0.01
1.13309
1.13516
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1473692774
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۸:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۱:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.13516
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۳۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۸:۳۵
خرید
0.01
0.69163
0.69329
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#1473560130
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69163
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۸:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.69329
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۴۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۸:۲۶
خرید
0.01
1.25793
1.25982
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1473560132
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25793
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۸:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.25982
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۴۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۰۴
فروش
1
1.22405
1.26093
سود
‪-37.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#1473237806
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22405
بهره
‪-0.46 USD‬
مجموع
‪-36.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۰۴
حجم معامله
1
خروج
1.26093
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-37.34 USD‬
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۴۰:۴۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۲۲
فروش
0.17
0.96082
0.959
سود
‪0.03 USD‬
USDCHF
معامله
#1472050888
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۴۰:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96082
بهره
‪-0.30 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۲۲
حجم معامله
0.17
خروج
0.959
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۰۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۹:۰۷
فروش
0.01
1.25643
1.25342
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#1473605778
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25643
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۹:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.25342
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۳۱
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۱۰
فروش
1
1.08892
1.12126
سود
‪-32.39 USD‬
EURUSD
معامله
#1473040698
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08892
بهره
‪-0.05 USD‬
مجموع
‪-32.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۱۰
حجم معامله
1
خروج
1.12126
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-32.39 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۲۵:۲۵
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۹:۴۰
خرید
0.17
135.234
136.774
سود
‪2.18 USD‬
GBPJPY
معامله
#1471993636
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۲۵:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.234
بهره
‪-0.23 USD‬
مجموع
‪2.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۹:۴۰
حجم معامله
0.17
خروج
136.774
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.18 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۵۰:۴۴
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۲۲
خرید
1
0.69204
0.69156
سود
‪-0.48 USD‬
AUDUSD
معامله
#1473560028
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۵۰:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69204
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۵۲:۲۲
حجم معامله
1
خروج
0.69156
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.48 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۳۲
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۳۲:۲۸
فروش
4
0.68838
0.68951
سود
‪-4.52 USD‬
AUDUSD
معامله
#1473552322
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68838
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۳۲:۲۸
حجم معامله
4
خروج
0.68951
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.52 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۲۶
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۲۴
فروش
4
0.96072
0.95822
سود
‪10.44 USD‬
USDCHF
معامله
#1473479567
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96072
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۲۴
حجم معامله
4
خروج
0.95822
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.44 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۹:۵۵
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۳
خرید
4
107.619
107.575
سود
‪-1.74 USD‬
USDJPY
معامله
#1473471679
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۹:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.619
بهره
‪-0.10 USD‬
مجموع
‪-1.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۳
حجم معامله
4
خروج
107.575
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.74 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۳۵:۵۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۲:۳۷
فروش
4
0.96143
0.96027
سود
‪4.63 USD‬
USDCHF
معامله
#1473391770
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۳۵:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96143
بهره
‪-0.21 USD‬
مجموع
‪4.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۲:۳۷
حجم معامله
4
خروج
0.96027
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.63 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۲۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۲:۱۳
فروش
1
1.07827
1.11405
سود
‪-35.86 USD‬
EURUSD
معامله
#1472637330
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07827
بهره
‪-0.08 USD‬
مجموع
‪-35.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۲:۱۳
حجم معامله
1
خروج
1.11405
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-35.86 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۵۴
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۵۸:۴۰
فروش
4
107.619
107.43
سود
‪6.88 USD‬
USDJPY
معامله
#1473310811
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.619
بهره
‪-0.16 USD‬
مجموع
‪7.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۴:۵۸:۴۰
حجم معامله
4
خروج
107.43
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.88 USD‬