حالت آزمایشی
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۹:۴۵
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۳۸
خرید
0.1
1.30719
1.31302
سود
0.54 USD
GBPUSD
معامله
#1468721560
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۹:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30719
بهره
-0.04 USD
مجموع
0.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.31302
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.54 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۴۸
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۸:۴۷
فروش
0.1
110.163
110.063
سود
0.09 USD
USDJPY
معامله
#1468770667
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۲:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.163
بهره
0.00 USD
مجموع
0.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۸:۴۷
حجم معامله
0.1
خروج
110.063
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.09 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۵:۵۵
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۲۴
خرید
0.5
1.30057
1.3043
سود
1.87 USD
GBPUSD
معامله
#1468770634
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۵:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30057
بهره
0.00 USD
مجموع
1.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۲۴
حجم معامله
0.5
خروج
1.3043
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.87 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۲۸
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۰۶
فروش
0.1
1.25887
1.25791
سود
0.10 USD
GBPCHF
معامله
#1468770726
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25887
بهره
0.00 USD
مجموع
0.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۰۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.25791
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.10 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۶:۲۶
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۱۸
فروش
0.5
1.30159
1.30055
سود
0.51 USD
GBPUSD
معامله
#1468752219
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۶:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30159
بهره
-0.01 USD
مجموع
0.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۱۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.30055
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.51 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۵۲
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۳۹
فروش
0.11
0.68765
0.68742
سود
0.02 USD
AUDUSD
معامله
#1468751951
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68765
بهره
0.00 USD
مجموع
0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۳۹
حجم معامله
0.11
خروج
0.68742
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.02 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۰۰
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۹:۵۲
فروش
0.11
1.30209
1.30057
سود
0.17 USD
GBPUSD
معامله
#1468751942
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30209
بهره
0.00 USD
مجموع
0.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۹:۵۲
حجم معامله
0.11
خروج
1.30057
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.17 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۱۶
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۰۳
فروش
0.5
1.11479
1.11101
سود
1.91 USD
EURUSD
معامله
#1468704533
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11479
بهره
0.02 USD
مجموع
1.89 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۰۳
حجم معامله
0.5
خروج
1.11101
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.91 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۱۸
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۹:۱۱
فروش
0.01
1.30727
1.30718
سود
0.00 USD
GBPUSD
معامله
#1468421633
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30727
بهره
0.00 USD
مجموع
0.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۹:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.30718
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.00 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۳:۰۵
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۲۹
فروش
0.1
0.69132
0.6894
سود
0.19 USD
AUDUSD
معامله
#1468701692
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۳:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69132
بهره
0.00 USD
مجموع
0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۲۹
حجم معامله
0.1
خروج
0.6894
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.19 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۴۱
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۴۱:۲۹
خرید
0.01
1.25755
1.25805
سود
0.01 USD
GBPCHF
معامله
#1468701578
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25755
بهره
0.00 USD
مجموع
0.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۴۱:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.25805
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.01 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۴۵:۳۲
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۱۳
خرید
0.5
1.11276
1.11339
سود
0.26 USD
EURUSD
معامله
#1468674943
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۴۵:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11276
بهره
-0.05 USD
مجموع
0.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۱۳
حجم معامله
0.5
خروج
1.11339
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.26 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۴۹:۲۶
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۴۱
فروش
0.11
0.96739
0.9671
سود
0.02 USD
USDCHF
معامله
#1468674950
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۴۹:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96739
بهره
-0.02 USD
مجموع
0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۴۱
حجم معامله
0.11
خروج
0.9671
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.02 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۴:۲۲
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۴۷:۵۷
فروش
0.11
0.96711
0.96762
سود
-0.06 USD
USDCHF
معامله
#1468674783
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۴:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96711
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۴۷:۵۷
حجم معامله
0.11
خروج
0.96762
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.06 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۲۶
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۱۰
فروش
0.11
0.97286
0.97264
سود
-0.05 USD
USDCHF
معامله
#1468572092
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97286
بهره
-0.08 USD
مجموع
0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۱۰
حجم معامله
0.11
خروج
0.97264
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.05 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۰:۱۷
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۰۹
فروش
1
1.31002
1.30298
سود
7.02 USD
GBPUSD
معامله
#1468571785
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۰:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31002
بهره
-0.02 USD
مجموع
7.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۰۹
حجم معامله
1
خروج
1.30298
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
7.02 USD
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۲۹:۱۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۵۷:۰۵
فروش
1
0.97339
0.97312
سود
0.28 USD
USDCHF
معامله
#1468571776
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۲۹:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97339
بهره
0.00 USD
مجموع
0.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۵۷:۰۵
حجم معامله
1
خروج
0.97312
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.28 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۸ ۱۹:۱۵:۵۶
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۰:۴۰
فروش
0.1
1.29637
1.29614
سود
-0.64 USD
USDCAD
معامله
#1464665969
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۸ ۱۹:۱۵:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29637
بهره
-0.66 USD
مجموع
0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۰:۴۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.29614
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.64 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۰:۳۷
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۳۱:۴۵
فروش
0.01
0.97637
0.97245
سود
0.04 USD
USDCHF
معامله
#1468421645
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۴۰:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97637
بهره
0.00 USD
مجموع
0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۳۱:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.97245
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.04 USD
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۸:۵۱
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۲۵
فروش
0.01
0.9772
0.97627
سود
0.00 USD
USDCHF
معامله
#1468357504
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۳۸:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9772
بهره
-0.01 USD
مجموع
0.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.97627
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.00 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۴۶:۱۹
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۲۴
فروش
0.01
0.85466
0.85288
سود
0.02 USD
EURGBP
معامله
#1468416874
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۴۶:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85466
بهره
0.00 USD
مجموع
0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۹:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.85288
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.02 USD
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۴۳:۲۸
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۵۳:۲۶
خرید
0.01
83.224
83.286
سود
0.01 USD
CADJPY
معامله
#1468357543
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۴۳:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
83.224
بهره
0.00 USD
مجموع
0.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۵:۵۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
83.286
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.01 USD
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۱۴:۲۹
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۲۲
فروش
0.1
1.30138
1.29303
سود
0.84 USD
GBPUSD
معامله
#1468371950
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۱۴:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30138
بهره
0.00 USD
مجموع
0.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۲۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.29303
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.84 USD
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۳:۲۳
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۴:۳۶
خرید
0.01
1.30123
1.30108
سود
0.00 USD
GBPUSD
معامله
#1468371842
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۳:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30123
بهره
0.00 USD
مجموع
0.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۴:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.30108
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.00 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۱:۲۲
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۲:۵۶
فروش
0.5
1.30358
1.3012
سود
1.29 USD
GBPUSD
معامله
#1468133820
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۱:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30358
بهره
0.10 USD
مجموع
1.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۵۲:۵۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.3012
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.29 USD
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۵۳:۵۴
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۲۱
فروش
0.01
0.98011
0.97816
سود
0.02 USD
USDCHF
معامله
#1468339860
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۵۳:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.98011
بهره
0.00 USD
مجموع
0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.97816
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.02 USD
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۵۰:۱۲
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۱۰
فروش
0.01
1.30847
1.30284
سود
0.06 USD
GBPUSD
معامله
#1468339851
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۵۰:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30847
بهره
0.00 USD
مجموع
0.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.30284
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.06 USD
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۴۷:۲۹
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۴۶:۳۴
خرید
0.01
109.454
109.556
سود
0.01 USD
USDJPY
معامله
#1468325572
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۴۷:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.454
بهره
0.00 USD
مجموع
0.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۴۶:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
109.556
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.01 USD
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۴۵:۴۸
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۱۷:۴۸
فروش
0.01
0.98058
0.98032
سود
0.00 USD
USDCHF
معامله
#1468325566
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۴۵:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.98058
بهره
0.00 USD
مجموع
0.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۱۷:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.98032
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.00 USD
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۱۴:۴۹
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۲۸:۱۳
فروش
0.01
1.31236
1.30811
سود
0.04 USD
GBPUSD
معامله
#1468322612
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۱۴:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31236
بهره
0.00 USD
مجموع
0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۰۴:۲۸:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.30811
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.04 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۹
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۳۰:۵۵
فروش
0.01
1.04524
1.04079
سود
0.04 USD
AUDNZD
معامله
#1466774534
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.04524
بهره
0.01 USD
مجموع
0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۷:۳۰:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.04079
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.04 USD
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۲۳
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۶:۲۸
فروش
0.1
1.3206
1.31737
سود
0.22 USD
USDCAD
معامله
#1467901857
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3206
بهره
-0.03 USD
مجموع
0.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۲:۰۶:۲۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.31737
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.22 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۲۰
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۰۱:۲۸
فروش
0.11
1.04523
1.04386
سود
0.17 USD
AUDNZD
معامله
#1466774537
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.04523
بهره
0.07 USD
مجموع
0.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۰۱:۲۸
حجم معامله
0.11
خروج
1.04386
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.17 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۰۵:۰۹
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۲۵
فروش
0.1
82.135
82.064
سود
0.06 USD
CADJPY
معامله
#1468012856
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۰۵:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
82.135
بهره
-0.01 USD
مجموع
0.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۲۵
حجم معامله
0.1
خروج
82.064
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.06 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۱۸:۰۷
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۵۳:۴۲
فروش
0.5
0.85328
0.85147
سود
1.20 USD
EURGBP
معامله
#1467995712
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۱۸:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85328
بهره
0.03 USD
مجموع
1.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۵۳:۴۲
حجم معامله
0.5
خروج
0.85147
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.20 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۴:۴۱
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۵۸
خرید
0.1
81.793
81.865
سود
0.07 USD
CADJPY
معامله
#1467953902
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۴:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
81.793
بهره
0.00 USD
مجموع
0.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
81.865
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.07 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۷:۵۳
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۱۱:۲۶
فروش
0.5
1.46903
1.4661
سود
1.10 USD
EURCAD
معامله
#1467953921
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۷:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46903
بهره
0.00 USD
مجموع
1.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۱۱:۲۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.4661
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.10 USD
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۱۵:۱۶
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۹:۰۸
فروش
0.1
0.679
0.67879
سود
0.01 USD
AUDUSD
معامله
#1467894579
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۱۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.679
بهره
-0.01 USD
مجموع
0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۹:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
0.67879
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.01 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۵:۲۶
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۸:۵۹
خرید
0.1
0.99303
0.99342
سود
0.04 USD
USDCHF
معامله
#1467953907
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۵:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99303
بهره
0.00 USD
مجموع
0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۸:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
0.99342
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.04 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۰۷
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۴۶
فروش
0.1
1.29242
1.29176
سود
0.07 USD
GBPUSD
معامله
#1467873505
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29242
بهره
0.01 USD
مجموع
0.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۴۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.29176
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.07 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۲:۱۱
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۵۲
فروش
0.1
1.32156
1.32056
سود
0.07 USD
USDCAD
معامله
#1467873513
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۲:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32156
بهره
0.00 USD
مجموع
0.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.32056
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.07 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۱۹
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۱۳:۳۹
فروش
0.1
120.252
120.214
سود
0.04 USD
EURJPY
معامله
#1467886171
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.252
بهره
0.00 USD
مجموع
0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۱۳:۳۹
حجم معامله
0.1
خروج
120.214
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.04 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۳۳:۱۰
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۹:۵۶
فروش
0.1
1.32381
1.323
سود
0.06 USD
USDCAD
معامله
#1467856377
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۳۳:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32381
بهره
0.00 USD
مجموع
0.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۹:۵۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.323
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.06 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۵۷
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۷:۲۰
فروش
0.5
1.11064
1.10461
سود
3.11 USD
EURUSD
معامله
#1467586961
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11064
بهره
0.10 USD
مجموع
3.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۷:۲۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.10461
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.11 USD
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۲۹
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۴:۵۸
فروش
0.5
1.29554
1.28722
سود
4.19 USD
GBPUSD
معامله
#1467635690
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29554
بهره
0.03 USD
مجموع
4.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۴:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.28722
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.19 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۱۴
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۲۳:۲۴
فروش
0.1
83.161
82.58
سود
0.53 USD
CADJPY
معامله
#1467577114
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
83.161
بهره
0.00 USD
مجموع
0.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۲۳:۲۴
حجم معامله
0.1
خروج
82.58
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.53 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۱۴:۲۰
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۳۲:۵۰
فروش
0.5
1.29723
1.28675
سود
5.25 USD
GBPUSD
معامله
#1467468655
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۱۴:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29723
بهره
0.01 USD
مجموع
5.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۳۲:۵۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.28675
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.25 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۵۳
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۸:۴۲
فروش
0.11
1.31095
1.30946
سود
0.13 USD
USDCAD
معامله
#1467460614
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31095
بهره
0.00 USD
مجموع
0.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۸:۴۲
حجم معامله
0.11
خروج
1.30946
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.13 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۳۵:۱۷
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۲۶:۴۳
فروش
0.11
1.31345
1.31294
سود
-0.10 USD
USDCAD
معامله
#1466630428
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۳۵:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31345
بهره
-0.14 USD
مجموع
0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۲۶:۴۳
حجم معامله
0.11
خروج
1.31294
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.10 USD
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۳۶:۲۰
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۲۶:۳۶
خرید
0.12
109.814
110.035
سود
-0.05 USD
CHFJPY
معامله
#1466641031
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۳۶:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.814
بهره
-0.30 USD
مجموع
0.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۲۶:۳۶
حجم معامله
0.12
خروج
110.035
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.05 USD