حالت آزمایشی
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۰۵
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۲۱
فروش
0.5
0.62691
0.62541
سود
0.75 USD
NZDUSD
معامله
#1467403395
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.62691
بهره
0.00 USD
مجموع
0.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۲۱
حجم معامله
0.5
خروج
0.62541
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.75 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۵:۳۷
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۸:۵۱
فروش
0.5
1.32401
1.31995
سود
1.44 USD
USDCAD
معامله
#1467211290
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۵:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32401
بهره
-0.09 USD
مجموع
1.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۸:۵۱
حجم معامله
0.5
خروج
1.31995
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.44 USD
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۱۸:۴۹
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۰۶:۵۹
فروش
0.5
1.23018
1.2287
سود
0.75 USD
GBPUSD
معامله
#1467156717
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۱۸:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23018
بهره
0.01 USD
مجموع
0.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۰۶:۵۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.2287
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.75 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۵۶
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۱
فروش
0.5
0.89464
0.89175
سود
1.81 USD
EURGBP
معامله
#1466971821
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89464
بهره
0.03 USD
مجموع
1.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۱
حجم معامله
0.5
خروج
0.89175
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.81 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۳:۰۰
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۱:۰۵
فروش
0.01
1.10395
1.1014
سود
0.03 USD
EURUSD
معامله
#1466698867
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10395
بهره
0.01 USD
مجموع
0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۱:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.1014
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.03 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۶:۰۷
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۵۳:۳۳
فروش
0.16
1.08574
1.08281
سود
0.44 USD
EURCHF
معامله
#1466828844
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۶:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08574
بهره
-0.04 USD
مجموع
0.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۵۳:۳۳
حجم معامله
0.16
خروج
1.08281
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.44 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۱۹:۱۴
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۱۰
فروش
0.5
1.19629
1.19511
سود
0.42 USD
GBPCHF
معامله
#1466859619
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۱۹:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19629
بهره
-0.18 USD
مجموع
0.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۱۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.19511
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.42 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۳:۴۰
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۰۱
فروش
0.5
1.21192
1.20492
سود
3.55 USD
GBPUSD
معامله
#1466839488
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۳:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21192
بهره
0.05 USD
مجموع
3.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۰۱
حجم معامله
0.5
خروج
1.20492
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.55 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۲:۳۰
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۳۲
فروش
0.5
71.518
71.431
سود
0.39 USD
AUDJPY
معامله
#1466915058
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۲:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
71.518
بهره
-0.02 USD
مجموع
0.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۳۲
حجم معامله
0.5
خروج
71.431
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.39 USD
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۱۰:۱۰
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۲۵
فروش
0.12
0.67297
0.67144
سود
0.18 USD
AUDUSD
معامله
#1466904674
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۱۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67297
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۲۵
حجم معامله
0.12
خروج
0.67144
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.18 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۲۷:۳۵
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۳۴
فروش
1
1.22851
1.21916
سود
9.35 USD
GBPUSD
معامله
#1466883212
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۲۷:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22851
بهره
0.00 USD
مجموع
9.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۳۴
حجم معامله
1
خروج
1.21916
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
9.35 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۱۵:۲۳
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۴۸:۰۵
فروش
1
1.20511
1.20478
سود
0.34 USD
GBPCHF
معامله
#1466883207
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۱۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20511
بهره
0.00 USD
مجموع
0.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۴۸:۰۵
حجم معامله
1
خروج
1.20478
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.34 USD
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۴۰:۳۲
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۳۶:۴۳
فروش
0.05
0.63625
0.63607
سود
0.01 USD
NZDUSD
معامله
#1466883216
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۴۰:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63625
بهره
0.00 USD
مجموع
0.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۳۶:۴۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.63607
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.01 USD
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۴:۴۵
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۳۵:۵۸
فروش
0.5
107.774
107.675
سود
0.47 USD
CHFJPY
معامله
#1466882795
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۴:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.774
بهره
0.01 USD
مجموع
0.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۳۵:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
107.675
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.47 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۰۰
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۰۷:۵۱
فروش
0.5
1.11022
1.10928
سود
0.49 USD
EURUSD
معامله
#1466873128
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11022
بهره
0.02 USD
مجموع
0.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۰۷:۵۱
حجم معامله
0.5
خروج
1.10928
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.49 USD
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۹
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۱۳
فروش
0.5
1.20586
1.20718
سود
-0.69 USD
GBPCHF
معامله
#1466882819
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20586
بهره
-0.02 USD
مجموع
-0.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۱۳
حجم معامله
0.5
خروج
1.20718
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.69 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۲:۰۷
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۰۱
فروش
0.5
105.921
105.501
سود
1.84 USD
USDJPY
معامله
#1466795288
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۲:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.921
بهره
-0.16 USD
مجموع
1.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۰۱
حجم معامله
0.5
خروج
105.501
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.84 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۲:۱۱
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۴۹
فروش
0.16
0.97779
0.97689
سود
0.09 USD
USDCHF
معامله
#1466828827
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۲:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97779
بهره
-0.06 USD
مجموع
0.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۴۹
حجم معامله
0.16
خروج
0.97689
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.09 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۷:۳۷
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۱۸
فروش
0.5
1.18986
1.20489
سود
-7.64 USD
GBPCHF
معامله
#1466839468
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18986
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۱۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.20489
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-7.64 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۳۹:۰۳
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۲:۲۵
فروش
0.16
0.91337
0.90862
سود
0.94 USD
EURGBP
معامله
#1466820415
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۳۹:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91337
بهره
0.01 USD
مجموع
0.93 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۲:۲۵
حجم معامله
0.16
خروج
0.90862
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.94 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۱:۰۴
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۵۲
فروش
0.5
68.093
67.994
سود
0.25 USD
NZDJPY
معامله
#1466795284
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۱:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
68.093
بهره
-0.21 USD
مجموع
0.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۵۲
حجم معامله
0.5
خروج
67.994
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.25 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۳۸:۴۷
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۴۱
خرید
0.5
0.64544
0.63799
سود
-3.65 USD
NZDUSD
معامله
#1466785124
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۳۸:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64544
بهره
0.07 USD
مجموع
-3.73 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۴۱
حجم معامله
0.5
خروج
0.63799
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-3.65 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۴۴:۰۴
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۱:۳۹
خرید
0.15
72.181
72.277
سود
0.14 USD
AUDJPY
معامله
#1466830762
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۴۴:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
72.181
بهره
0.00 USD
مجموع
0.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۱:۳۹
حجم معامله
0.15
خروج
72.277
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.14 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۱:۳۲
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۵۹:۵۴
فروش
0.16
1.10916
1.10778
سود
0.22 USD
EURUSD
معامله
#1466820439
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۱:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10916
بهره
0.00 USD
مجموع
0.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۵۹:۵۴
حجم معامله
0.16
خروج
1.10778
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.22 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۲:۵۱
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۱۷
فروش
0.16
108.807
108.501
سود
0.47 USD
CHFJPY
معامله
#1466795291
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۲:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.807
بهره
0.01 USD
مجموع
0.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۱۷
حجم معامله
0.16
خروج
108.501
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.47 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۱۴:۴۲
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۰۱
خرید
0.16
1.20653
1.20853
سود
0.31 USD
GBPUSD
معامله
#1466785617
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۱۴:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20653
بهره
-0.01 USD
مجموع
0.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۰۱
حجم معامله
0.16
خروج
1.20853
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.31 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۰:۵۵
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۴۵
فروش
0.16
1.11888
1.11727
سود
0.26 USD
EURUSD
معامله
#1466778618
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۰:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11888
بهره
0.00 USD
مجموع
0.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۴۵
حجم معامله
0.16
خروج
1.11727
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.26 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۱:۱۹
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۳۶
خرید
0.16
0.97232
0.97602
سود
0.61 USD
USDCHF
معامله
#1466778620
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۱:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97232
بهره
0.00 USD
مجموع
0.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۳۶
حجم معامله
0.16
خروج
0.97602
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.61 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۰۸:۵۱
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۲۵:۱۷
خرید
0.16
1.20777
1.2085
سود
0.11 USD
GBPUSD
معامله
#1466776621
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۰۸:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20777
بهره
0.00 USD
مجموع
0.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۲۵:۱۷
حجم معامله
0.16
خروج
1.2085
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.11 USD
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۵۲:۱۹
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۴۱:۵۴
خرید
0.15
1.12129
1.12163
سود
0.04 USD
EURUSD
معامله
#1466768115
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۵۲:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12129
بهره
-0.01 USD
مجموع
0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۴۱:۵۴
حجم معامله
0.15
خروج
1.12163
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.04 USD
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۸:۳۸
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۰:۳۰
فروش
0.5
0.67978
0.67783
سود
0.97 USD
AUDUSD
معامله
#1466768378
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۸:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67978
بهره
-0.01 USD
مجموع
0.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۰:۳۰
حجم معامله
0.5
خروج
0.67783
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.97 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۳۹
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۰:۱۴
فروش
0.1
108.793
108.498
سود
0.28 USD
CHFJPY
معامله
#1466761864
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.793
بهره
0.00 USD
مجموع
0.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۰:۱۴
حجم معامله
0.1
خروج
108.498
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.28 USD
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۴۰
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۴۵
فروش
0.13
1.21199
1.20683
سود
0.68 USD
GBPUSD
معامله
#1466718530
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21199
بهره
0.01 USD
مجموع
0.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۴۵
حجم معامله
0.13
خروج
1.20683
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.68 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۷:۵۶
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۱:۴۶
فروش
0.1
106.101
105.91
سود
0.18 USD
USDJPY
معامله
#1466761853
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۷:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.101
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۱:۴۶
حجم معامله
0.1
خروج
105.91
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.18 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۶:۱۳
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۵۵:۴۵
فروش
0.5
1.21479
1.21429
سود
0.28 USD
GBPUSD
معامله
#1466732450
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۶:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21479
بهره
0.03 USD
مجموع
0.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۵۵:۴۵
حجم معامله
0.5
خروج
1.21429
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.28 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۷:۲۱
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۵۵:۳۵
فروش
0.5
0.97477
0.974
سود
0.36 USD
USDCHF
معامله
#1466761821
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۷:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97477
بهره
-0.03 USD
مجموع
0.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۵۵:۳۵
حجم معامله
0.5
خروج
0.974
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.36 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۳:۰۵
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۱۵:۳۳
خرید
0.1
0.6764
0.67741
سود
0.10 USD
AUDUSD
معامله
#1466752940
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۴۳:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6764
بهره
0.00 USD
مجموع
0.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۱۵:۳۳
حجم معامله
0.1
خروج
0.67741
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.10 USD
۱۰.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۴۲:۳۹
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۹:۳۰
فروش
0.1
0.97313
0.97109
سود
-1.20 USD
USDCHF
معامله
#1465260518
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۴۲:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97313
بهره
-1.41 USD
مجموع
0.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۹:۳۰
حجم معامله
0.1
خروج
0.97109
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.20 USD
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۳۱:۲۴
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۹:۱۹
فروش
0.5
1.1865
1.18012
سود
3.26 USD
GBPCHF
معامله
#1466743615
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۳۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1865
بهره
-0.02 USD
مجموع
3.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۹:۱۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.18012
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.26 USD
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۹:۱۳
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۲:۰۸
فروش
0.1
80.118
79.645
سود
0.45 USD
CADJPY
معامله
#1466743598
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۹:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
80.118
بهره
0.00 USD
مجموع
0.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۲:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
79.645
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.45 USD
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۳۴:۴۹
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۱:۲۱
فروش
0.5
71.904
70.951
سود
4.48 USD
AUDJPY
معامله
#1466743624
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۳۴:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
71.904
بهره
-0.02 USD
مجموع
4.49 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۱:۲۱
حجم معامله
0.5
خروج
70.951
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.48 USD
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۵:۱۷
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۸:۰۰
خرید
0.5
1.09211
1.09413
سود
1.03 USD
EURCHF
معامله
#1466737768
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۵:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09211
بهره
0.00 USD
مجموع
1.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۸:۰۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.09413
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.03 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۱۱:۳۷
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۲۱:۰۱
خرید
0.01
1.21491
1.21844
سود
0.04 USD
GBPUSD
معامله
#1466732470
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۱۱:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21491
بهره
0.00 USD
مجموع
0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۲۱:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.21844
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.04 USD
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۵۷:۴۷
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۱۱
خرید
0.13
0.65453
0.65599
سود
0.19 USD
NZDUSD
معامله
#1466718774
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۵۷:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65453
بهره
0.00 USD
مجموع
0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۱۱
حجم معامله
0.13
خروج
0.65599
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.19 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۳۶:۰۳
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۳۰
فروش
0.13
1.32206
1.31957
سود
0.24 USD
USDCAD
معامله
#1466708838
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۳۶:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32206
بهره
0.00 USD
مجموع
0.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۳۰
حجم معامله
0.13
خروج
1.31957
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.24 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۳۳:۰۲
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۵۲:۳۳
خرید
0.13
0.91326
0.91514
سود
0.29 USD
EURGBP
معامله
#1466708834
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۳۳:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91326
بهره
0.00 USD
مجموع
0.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۵۲:۳۳
حجم معامله
0.13
خروج
0.91514
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.29 USD
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۹:۰۶
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۴۵:۲۵
فروش
0.01
1.21594
1.21453
سود
0.01 USD
GBPUSD
معامله
#1466695688
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۹:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21594
بهره
0.00 USD
مجموع
0.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۴۵:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.21453
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.01 USD
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۰۹:۴۱
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۷:۳۷
فروش
0.5
1.21949
1.2162
سود
1.65 USD
GBPUSD
معامله
#1466693630
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۰۹:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21949
بهره
0.00 USD
مجموع
1.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۷:۳۷
حجم معامله
0.5
خروج
1.2162
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.65 USD
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۴۲:۴۷
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۰۳:۳۰
فروش
0.5
109.658
109.545
سود
0.53 USD
CHFJPY
معامله
#1466685497
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۴۲:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.658
بهره
0.01 USD
مجموع
0.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۰۳:۳۰
حجم معامله
0.5
خروج
109.545
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.53 USD
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۱۰:۳۳
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۴۱:۵۵
فروش
0.3
0.68703
0.68513
سود
0.36 USD
AUDUSD
معامله
#1466349055
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۱۰:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68703
بهره
-0.21 USD
مجموع
0.57 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۴۱:۵۵
حجم معامله
0.3
خروج
0.68513
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.36 USD