حالت آزمایشی
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۰۵
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۵۲:۴۸
فروش
0.05
70.143
70.095
سود
‪0.02 USD‬
NZDJPY
معامله
#1477565286
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
70.143
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۵۲:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
70.095
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۰۷
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۵۸:۴۹
فروش
0.05
105.755
105.566
سود
‪0.09 USD‬
USDJPY
معامله
#1477491648
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.755
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۵۸:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
105.566
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۴۴:۲۶
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۱۰:۳۷
خرید
0.03
75.489
75.625
سود
‪0.04 USD‬
AUDJPY
معامله
#1477426075
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۴۴:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.489
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۱۰:۳۷
حجم معامله
0.03
خروج
75.625
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۳۹
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۴۲:۱۸
خرید
0.05
1.07629
1.07724
سود
‪0.05 USD‬
EURCHF
معامله
#1477340611
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07629
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۴۲:۱۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.07724
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۱۴
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۴۲:۰۱
خرید
0.01
75.351
75.556
سود
‪0.02 USD‬
AUDJPY
معامله
#1477166303
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.351
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۴۲:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
75.556
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۳:۳۵
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۲۶:۵۳
خرید
1
1.07704
1.07817
سود
‪1.23 USD‬
EURCHF
معامله
#1477269027
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۳:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07704
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪1.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۲۶:۵۳
حجم معامله
1
خروج
1.07817
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.23 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۲۳:۴۷
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۳۸
خرید
0.18
1.29882
1.30811
سود
‪1.63 USD‬
GBPUSD
معامله
#1477198159
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۲۳:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29882
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪1.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۳۸
حجم معامله
0.18
خروج
1.30811
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.63 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۳۰:۱۵
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۳۶
فروش
0.16
0.90747
0.90334
سود
‪0.85 USD‬
EURGBP
معامله
#1477198322
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۳۰:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90747
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۳۶
حجم معامله
0.16
خروج
0.90334
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.85 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۸:۴۹
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۰۳
خرید
0.13
105.05
105.219
سود
‪0.21 USD‬
USDJPY
معامله
#1477228613
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۸:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۰۳
حجم معامله
0.13
خروج
105.219
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۳۴:۲۶
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۳
خرید
0.13
105.003
105.071
سود
‪0.08 USD‬
USDJPY
معامله
#1477198365
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۳۴:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.003
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۳
حجم معامله
0.13
خروج
105.071
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۰:۵۵
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۳۲:۱۷
خرید
0.01
1.07567
1.081
سود
‪0.06 USD‬
EURCHF
معامله
#1476590818
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۰:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07567
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۳۲:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.081
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۴:۱۲
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۱۵:۱۱
خرید
0.01
1.27423
1.2829
سود
‪0.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#1476590501
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۴:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27423
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۱۵:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.2829
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۶:۱۹
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۱۹:۱۳
فروش
0.01
106.779
106.561
سود
‪0.02 USD‬
USDJPY
معامله
#1476590579
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۶:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.779
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۱۹:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
106.561
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۳۰
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۱۷:۲۴
خرید
0.07
135.148
136.392
سود
‪0.75 USD‬
GBPJPY
معامله
#1475599822
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.148
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۱۷:۲۴
حجم معامله
0.07
خروج
136.392
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۵۴
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۲۱
خرید
0.1
0.7019
0.71417
سود
‪1.07 USD‬
AUDUSD
معامله
#1473813131
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7019
بهره
‪-0.16 USD‬
مجموع
‪1.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۲۱
حجم معامله
0.1
خروج
0.71417
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.07 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۶:۲۵
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۵۰
فروش
1
107.292
106.767
سود
‪4.86 USD‬
USDJPY
معامله
#1476476219
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۶:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.292
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪4.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۵۰
حجم معامله
1
خروج
106.767
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.86 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۲۸
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۳۴
فروش
1
0.90662
0.90383
سود
‪3.48 USD‬
EURGBP
معامله
#1476202812
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90662
بهره
‪-0.05 USD‬
مجموع
‪3.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۳۴
حجم معامله
1
خروج
0.90383
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.48 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۴:۳۴
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۲۶
فروش
1
1.25489
1.26564
سود
‪-10.79 USD‬
GBPUSD
معامله
#1476202774
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۴:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25489
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪-10.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۲۶
حجم معامله
1
خروج
1.26564
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-10.79 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۳۸:۵۸
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۲۲
فروش
1
0.93744
0.94518
سود
‪-8.62 USD‬
USDCHF
معامله
#1475685969
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۳۸:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93744
بهره
‪-0.43 USD‬
مجموع
‪-8.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۲۲
حجم معامله
1
خروج
0.94518
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.62 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۴:۵۸
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۵
خرید
1
74.783
75.022
سود
‪2.22 USD‬
AUDJPY
معامله
#1476025369
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۴:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.783
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۵
حجم معامله
1
خروج
75.022
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.22 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۴۶:۴۷
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۳۴:۵۹
فروش
1
1.25783
1.25601
سود
‪1.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#1475940226
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۴۶:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25783
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪1.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۳۴:۵۹
حجم معامله
1
خروج
1.25601
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۴:۲۳
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۴۲:۰۴
فروش
0.07
1.25817
1.25785
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1475937937
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۴:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25817
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۴۲:۰۴
حجم معامله
0.07
خروج
1.25785
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۳:۳۶
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۵۱
فروش
0.07
1.262
1.26067
سود
‪0.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#1475691619
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۳:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.262
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۵۱
حجم معامله
0.07
خروج
1.26067
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۴۷
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۱۰
فروش
1
1.17755
1.18644
سود
‪-9.99 USD‬
GBPCHF
معامله
#1475441195
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17755
بهره
‪-0.55 USD‬
مجموع
‪-9.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۱۰
حجم معامله
1
خروج
1.18644
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.99 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۱۹
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۲۷
خرید
1
1.25916
1.26186
سود
‪2.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#1475686144
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25916
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۲۷
حجم معامله
1
خروج
1.26186
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.70 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۴۴:۵۲
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۴۴
فروش
1
1.12503
1.13404
سود
‪-9.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1475256300
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۴۴:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12503
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪-9.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۴۴
حجم معامله
1
خروج
1.13404
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.02 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۵۴
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۰۸:۱۳
فروش
0.1
114.654
121.531
سود
‪-6.50 USD‬
EURJPY
معامله
#1472233046
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
114.654
بهره
‪-0.10 USD‬
مجموع
‪-6.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۰۸:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
121.531
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.50 USD‬
۲۰.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۳۸:۱۷
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۰۷:۲۲
خرید
0.01
127.466
121.53
سود
‪-0.68 USD‬
EURJPY
معامله
#1465139004
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۳۸:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
127.466
بهره
‪-0.13 USD‬
مجموع
‪-0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۰۷:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
121.53
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.68 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۱۰
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۴۵
خرید
0.1
124.497
121.543
سود
‪-3.76 USD‬
EURJPY
معامله
#1466054545
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
124.497
بهره
‪-1.01 USD‬
مجموع
‪-2.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۴۵
حجم معامله
0.1
خروج
121.543
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.76 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۳۰
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۶:۲۰
فروش
0.17
0.6402
0.69265
سود
‪-9.25 USD‬
AUDUSD
معامله
#1472101384
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6402
بهره
‪-0.34 USD‬
مجموع
‪-8.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۶:۲۰
حجم معامله
0.17
خروج
0.69265
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.25 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۹:۴۵
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۵۳:۰۳
فروش
0.01
113.901
113.618
سود
‪0.03 USD‬
CHFJPY
معامله
#1475114939
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۹:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
113.901
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۵۳:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
113.618
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۱۷
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۴۱
خرید
8
79.381
79.436
سود
‪4.08 USD‬
CADJPY
معامله
#1475108126
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
79.381
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۴۱
حجم معامله
8
خروج
79.436
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.08 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۱۶
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
فروش
1
1.2427
1.23922
سود
‪3.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#1474736359
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2427
بهره
‪-0.23 USD‬
مجموع
‪3.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۳۷
حجم معامله
1
خروج
1.23922
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.25 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۲۵
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۵:۰۶
فروش
1
112.661
113.94
سود
‪-11.88 USD‬
CHFJPY
معامله
#1474658567
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
112.661
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪-11.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۵:۰۶
حجم معامله
1
خروج
113.94
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-11.88 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۲۹
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۵۴
فروش
0.11
1.17762
1.17026
سود
‪0.52 USD‬
GBPCHF
معامله
#1472930278
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17762
بهره
‪-0.33 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۵۴
حجم معامله
0.11
خروج
1.17026
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۲۵:۰۰
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۱:۰۹
فروش
1
106.417
107.24
سود
‪-7.80 USD‬
USDJPY
معامله
#1474664802
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۲۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.417
بهره
‪-0.12 USD‬
مجموع
‪-7.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۱:۰۹
حجم معامله
1
خروج
107.24
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7.80 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۳۵
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۰۷
خرید
1
0.64884
0.65007
سود
‪1.21 USD‬
NZDUSD
معامله
#1474564496
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64884
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪1.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۰۷
حجم معامله
1
خروج
0.65007
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.21 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۶:۲۳
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۳۷
فروش
0.1
1.15105
1.24648
سود
‪-9.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#1470095984
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۶:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15105
بهره
‪-0.41 USD‬
مجموع
‪-9.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۳۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.24648
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.95 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۹:۴۱
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۴۹
فروش
0.1
1.18132
1.17638
سود
‪0.51 USD‬
GBPCHF
معامله
#1474429059
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۹:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18132
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۴۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.17638
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۱۰:۴۷
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۴۱
فروش
1
0.94814
0.95201
سود
‪-4.33 USD‬
USDCHF
معامله
#1474166975
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۱۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.94814
بهره
‪-0.26 USD‬
مجموع
‪-4.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۴۱
حجم معامله
1
خروج
0.95201
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.33 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۱۷
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۲۵
فروش
1
1.18506
1.18105
سود
‪3.62 USD‬
GBPCHF
معامله
#1474003991
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18506
بهره
‪-0.59 USD‬
مجموع
‪4.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۲۵
حجم معامله
1
خروج
1.18105
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.62 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۱۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۴۶
فروش
1
0.88386
0.89957
سود
‪-20.43 USD‬
EURGBP
معامله
#1472580976
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88386
بهره
‪-0.80 USD‬
مجموع
‪-19.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۴۶
حجم معامله
1
خروج
0.89957
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-20.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۰۹
فروش
0.1
1.25594
1.25536
سود
‪0.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#1474274313
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.25536
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۰:۴۴
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۵۷
فروش
1
107.258
107.248
سود
‪0.01 USD‬
USDJPY
معامله
#1474154708
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۰:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.258
بهره
‪-0.08 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۵۷
حجم معامله
1
خروج
107.248
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۱:۱۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۳۱
فروش
0.04
113.327
112.913
سود
‪0.15 USD‬
CHFJPY
معامله
#1473877831
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۱:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
113.327
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۳۱
حجم معامله
0.04
خروج
112.913
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۴:۰۴
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۵۹:۲۷
فروش
1
112.825
112.77
سود
‪0.51 USD‬
CHFJPY
معامله
#1474071101
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۴:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
112.825
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۵۹:۲۷
حجم معامله
1
خروج
112.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۵۳
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۵۹
فروش
4
1.19151
1.19494
سود
‪-14.40 USD‬
GBPCHF
معامله
#1474073370
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19151
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۵۹
حجم معامله
4
خروج
1.19494
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-14.40 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۳۰
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۴۸:۵۶
خرید
1
113.654
113.343
سود
‪-2.95 USD‬
CHFJPY
معامله
#1474003892
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۱۱:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
113.654
بهره
‪-0.05 USD‬
مجموع
‪-2.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۴۸:۵۶
حجم معامله
1
خروج
113.343
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.95 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۸:۲۸
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۲۴:۱۸
فروش
4
1.26064
1.2579
سود
‪10.78 USD‬
GBPUSD
معامله
#1474003683
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۸:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26064
بهره
‪-0.18 USD‬
مجموع
‪10.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۲۴:۱۸
حجم معامله
4
خروج
1.2579
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.78 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۲۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۵۱
فروش
1
1.26786
1.26527
سود
‪2.31 USD‬
GBPUSD
معامله
#1473755127
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26786
بهره
‪-0.28 USD‬
مجموع
‪2.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۵۱
حجم معامله
1
خروج
1.26527
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.31 USD‬