حالت آزمایشی
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۱۲
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۰۷
خرید
0.01
1.36225
1.36562
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#1491130685
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36225
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.36562
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۲۲
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۰۳:۲۴
خرید
0.1
1.36178
1.36284
سود
‪0.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#1491157375
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36178
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۰۳:۲۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.36284
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۸
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۲۶
فروش
0.01
1.35368
1.36229
سود
‪-0.09 USD‬
GBPUSD
معامله
#1490958345
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35368
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36229
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.09 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۳۳:۱۸
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۲۷
خرید
0.1
106.018
103.747
سود
‪-2.35 USD‬
USDJPY
معامله
#1481748597
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۳۳:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.018
بهره
‪-0.16 USD‬
مجموع
‪-2.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۲۷
حجم معامله
0.1
خروج
103.747
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.35 USD‬
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۲۸:۰۶
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۲۳
فروش
0.15
1.34379
1.35797
سود
‪-2.17 USD‬
GBPUSD
معامله
#1488131688
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۲۸:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34379
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪-2.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۲۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.35797
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.17 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۴۶:۵۳
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۱۹
خرید
0.13
104.567
103.755
سود
‪-1.16 USD‬
USDJPY
معامله
#1485192532
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۴۶:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
104.567
بهره
‪-0.14 USD‬
مجموع
‪-1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۱۹
حجم معامله
0.13
خروج
103.755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.16 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۴۶
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۵۳
فروش
0.13
114.336
116.427
سود
‪-2.60 USD‬
CHFJPY
معامله
#1485118988
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
114.336
بهره
‪0.02 USD‬
مجموع
‪-2.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۵۳
حجم معامله
0.13
خروج
116.427
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.60 USD‬
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۳۶
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۴۳
فروش
0.15
1.19336
1.21088
سود
‪-3.23 USD‬
GBPCHF
معامله
#1488181731
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19336
بهره
‪-0.28 USD‬
مجموع
‪-2.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۴۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.21088
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.23 USD‬
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۴۶:۵۷
۱۳.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۴۲
خرید
0.01
1.36424
1.36715
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#1490145718
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۴۶:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36424
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.36715
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۴۳
۱۳.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۴۰
خرید
0.15
1.36765
1.36798
سود
‪-0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#1488591132
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36765
بهره
‪-0.09 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۴۰
حجم معامله
0.15
خروج
1.36798
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۱۳
۱۳.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۰۱
فروش
0.05
126.687
126.584
سود
‪0.05 USD‬
EURJPY
معامله
#1489896912
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
126.687
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
126.584
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۴۰:۰۴
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۰۲:۵۶
خرید
0.01
127.384
126.69
سود
‪-0.07 USD‬
EURJPY
معامله
#1489415229
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۷:۴۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
127.384
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۰۲:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
126.69
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۴۲
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۴۸:۱۶
فروش
0.01
127.391
127.277
سود
‪0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1489358788
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
127.391
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۴۸:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
127.277
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۱۳
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۴۸:۱۲
فروش
0.01
117.309
117.257
سود
‪0.01 USD‬
CHFJPY
معامله
#1489358612
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
117.309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۴۸:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
117.257
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۳۵
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۵۸:۰۸
فروش
0.01
1.3607
1.35697
سود
‪0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#1488910288
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3607
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۵۸:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.35697
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۱۷
۰۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۲۶
خرید
0.01
0.87883
0.87903
سود
‪0.00 USD‬
USDCHF
معامله
#1488883609
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87883
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.87903
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۴۵
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۹:۲۵
فروش
0.05
1.28426
1.3623
سود
‪-4.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1481356352
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28426
بهره
‪-0.12 USD‬
مجموع
‪-3.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۹:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.3623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.02 USD‬
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۰۴
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۳۹
فروش
0.15
1.36255
1.35549
سود
‪1.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#1488636391
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36255
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۳۹
حجم معامله
0.15
خروج
1.35549
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۴۴
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۴۶
فروش
0.15
1.36764
1.37031
سود
‪-0.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#1488591296
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36764
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۴۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.37031
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.40 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۰۰
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۵۹
خرید
0.01
1.3612
1.36491
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#1487364766
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3612
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.36491
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۵۶:۰۲
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۳۵
فروش
0.15
0.90162
0.89846
سود
‪0.61 USD‬
EURGBP
معامله
#1487909947
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۵۶:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90162
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۳۵
حجم معامله
0.15
خروج
0.89846
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۴۶:۱۵
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۲۰
خرید
0.15
140.391
140.802
سود
‪0.55 USD‬
GBPJPY
معامله
#1488001980
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۴۶:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
140.391
بهره
‪-0.05 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۲۰
حجم معامله
0.15
خروج
140.802
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۲۸
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۳۲
فروش
0.13
0.88391
0.88389
سود
‪-0.08 USD‬
USDCHF
معامله
#1487294938
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88391
بهره
‪-0.09 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۳۲
حجم معامله
0.13
خروج
0.88389
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۷:۰۹
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۲:۴۰
فروش
0.15
0.88415
0.88252
سود
‪0.27 USD‬
USDCHF
معامله
#1488251587
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۷:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88415
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۲:۴۰
حجم معامله
0.15
خروج
0.88252
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۲۷:۲۲
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۲۷:۴۳
خرید
0.15
1.34394
1.34369
سود
‪-0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#1488131674
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۲۷:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.34394
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۲۷:۴۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.34369
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۰۷
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۴۳
فروش
0.15
1.34526
1.3455
سود
‪-0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#1488122428
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34526
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۴۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.3455
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۲۷
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۴۶
خرید
0.15
0.90334
0.90796
سود
‪0.93 USD‬
EURGBP
معامله
#1488054522
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90334
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۴۶
حجم معامله
0.15
خروج
0.90796
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.93 USD‬
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۴۹:۵۶
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۱۵
خرید
0.15
1.19336
1.20148
سود
‪1.37 USD‬
GBPCHF
معامله
#1487647199
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۴۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19336
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪1.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۱۵
حجم معامله
0.15
خروج
1.20148
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.37 USD‬
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۳۶
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۰۵
خرید
0.15
139.284
140.007
سود
‪1.03 USD‬
GBPJPY
معامله
#1487644679
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
139.284
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۰۵
حجم معامله
0.15
خروج
140.007
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.03 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۱۳
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۵۸
خرید
0.16
0.88728
0.88848
سود
‪0.22 USD‬
USDCHF
معامله
#1487238760
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88728
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۵۸
حجم معامله
0.16
خروج
0.88848
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۱۳:۰۷
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۲
فروش
0.12
1.21837
1.21766
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD
معامله
#1487510957
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۱۳:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21837
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۲
حجم معامله
0.12
خروج
1.21766
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۲۰
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۴۳
فروش
0.16
1.18135
1.17505
سود
‪1.03 USD‬
GBPCHF
معامله
#1487019245
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18135
بهره
‪-0.11 USD‬
مجموع
‪1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۴۳
حجم معامله
0.16
خروج
1.17505
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.03 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۲۳
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۸:۲۲
خرید
1
1.22715
1.21883
سود
‪-8.44 USD‬
EURUSD
معامله
#1487364693
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22715
بهره
‪-0.12 USD‬
مجموع
‪-8.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۸:۲۲
حجم معامله
1
خروج
1.21883
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.44 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۱۳
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۹:۳۷
فروش
0.16
1.27241
1.27145
سود
‪0.09 USD‬
USDCAD
معامله
#1486793181
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27241
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۰۹:۳۷
حجم معامله
0.16
خروج
1.27145
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۵۹
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۶:۱۱:۱۲
خرید
0.16
1.34251
1.35256
سود
‪1.56 USD‬
GBPUSD
معامله
#1486961937
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.34251
بهره
‪-0.05 USD‬
مجموع
‪1.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۶:۱۱:۱۲
حجم معامله
0.16
خروج
1.35256
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.56 USD‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۰۳
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۵۴
فروش
0.13
103.632
103.364
سود
‪0.32 USD‬
USDJPY
معامله
#1487239232
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
103.632
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۵۴
حجم معامله
0.13
خروج
103.364
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۰۵
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۴۸
فروش
0.1
1.27585
1.34692
سود
‪-7.33 USD‬
GBPUSD
معامله
#1480948711
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27585
بهره
‪-0.23 USD‬
مجموع
‪-7.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۴۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.34692
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7.33 USD‬
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۱:۵۳
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۶
خرید
0.16
0.91203
0.91301
سود
‪0.20 USD‬
EURGBP
معامله
#1487019445
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۱:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91203
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۶
حجم معامله
0.16
خروج
0.91301
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۵۶
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۸:۳۲
خرید
0.16
1.21513
1.21606
سود
‪0.14 USD‬
EURUSD
معامله
#1487019433
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21513
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۸:۳۲
حجم معامله
0.16
خروج
1.21606
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۲۷:۲۳
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۱۹
فروش
0.16
103.928
103.738
سود
‪0.29 USD‬
USDJPY
معامله
#1486813490
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۲۷:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
103.928
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۱۹
حجم معامله
0.16
خروج
103.738
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۱۶
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۸:۲۱
فروش
0.16
1.17812
1.17074
سود
‪1.31 USD‬
GBPCHF
معامله
#1486793595
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17812
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪1.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۸:۲۱
حجم معامله
0.16
خروج
1.17074
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.31 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۰۲
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۲۶:۰۴
خرید
0.16
104.593
103.927
سود
‪-1.09 USD‬
USDJPY
معامله
#1485069383
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
104.593
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪-1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۲۶:۰۴
حجم معامله
0.16
خروج
103.927
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.09 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۴۳
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۷:۴۳
فروش
0.16
0.88933
0.88769
سود
‪0.30 USD‬
USDCHF
معامله
#1486673874
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88933
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۷:۴۳
حجم معامله
0.16
خروج
0.88769
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۷:۰۶
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۳۳
فروش
0.16
1.18684
1.18488
سود
‪0.29 USD‬
GBPCHF
معامله
#1486552133
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۷:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18684
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۳۳
حجم معامله
0.16
خروج
1.18488
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۴۱:۳۱
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۳۳
فروش
0.16
1.18819
1.18282
سود
‪0.97 USD‬
GBPCHF
معامله
#1486673855
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۴۱:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18819
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۳۳
حجم معامله
0.16
خروج
1.18282
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.97 USD‬
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۴:۰۰
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۴۵:۲۸
فروش
0.16
1.0761
1.07516
سود
‪0.14 USD‬
EURCHF
معامله
#1486552094
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۴:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0761
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۴۵:۲۸
حجم معامله
0.16
خروج
1.07516
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۴۳
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۴۵:۱۲
فروش
0.16
1.33638
1.3371
سود
‪-0.14 USD‬
GBPUSD
معامله
#1486549510
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۱:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33638
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪-0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۴۵:۱۲
حجم معامله
0.16
خروج
1.3371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۲۶
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۰۶
فروش
0.16
1.33431
1.33106
سود
‪0.51 USD‬
GBPUSD
معامله
#1486440599
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33431
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۰۶
حجم معامله
0.16
خروج
1.33106
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۲۵
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۵۲
فروش
1
1.18659
1.18413
سود
‪2.67 USD‬
GBPCHF
معامله
#1486439135
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18659
بهره
‪-0.09 USD‬
مجموع
‪2.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۵۲
حجم معامله
1
خروج
1.18413
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.67 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۴۱:۳۵
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۴:۴۹
فروش
0.11
1.21415
1.21226
سود
‪0.21 USD‬
EURUSD
معامله
#1486204341
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۴۱:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21415
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۴:۴۹
حجم معامله
0.11
خروج
1.21226
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.21 USD‬